Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Kadra PTTK

Nowelizacja regulaminu PTP

wszystkich wiadomości w wątku: 5
data najnowszej wiadomości: 2006-04-10

Temat: Nowelizacja regulaminu PTP
Autor: arek1130
Data: 2006-04-08 13:32:45

W tym roku ma nastąpić nowelizacja regulaminu PTP. Moim zdaniem powinien zostać w nim ujęty dokładny ramowy program kształcenia kandydatów na przodownika TP, obiowiąujący jako standard dla całego kraju. Powinno wprowadzić się jednolity sposób egzaminowania (jak to ma miejsce np. na tzw. nowej maturze). A jakie są Wasze propozycje?

Temat: Re: Nowelizacja regulaminu PTP
Autor: Stanisław Łuć
Data: 2006-04-08 20:15:38

Witam!
W istocie KTP planuje zająć się nowelizacją regulaminu PTP i MPTP, najpierw jednak chcemy się zająć szkoleniem i egzaminami.
Program kształcenia jest osobnym dokumentem i chyba nie ma potrzeby włączania go do regulaminu PTP. Natomiast z pewnością wymaga ujednolicenia i zmiany sposób egzaminowania. W tym celu KTP opracowuje zestawy testowe z zakresu krajoznawstwa dla poszczególnych województw oraz z regulaminów OTP i PTP. Po "eksperymentalnym" egzaminie w warszawskim Oddziale Międzyuczelnianym, KTP skłania się ku wersji pisemnej egzaminu, ale z krótka "rozmową" z kandydatem, jako uzupełnieniem. Zastanawiamy się natomiast nad egzaminem praktycznym (kiedyś był on obligatoryjny), bo sama teoria nie wystarczy...
Wygląda na to, ze łatwe egzaminy odejdą do przeszłości, ale jeśli chcemy "umocowania" funkcji przodownika w przepisach państwowych, to raczej powinniśmy się zbliżyć do poziomu trudności egzaminu przewodnickiego.
Czekam na uwagi zainteresowanych.
Stanisław Łuć

zapraszam na mozolnie budowaną stronę ktpzgpttk.republika.pl
Staszek odszedł od nas 1 października 2020.
Pożegnanie Staszka:
https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43750

Temat: Re: Nowelizacja regulaminu PTP
Autor: Dudi
Data: 2006-04-09 12:50:23

Drogi Staszku,

pozwolę sobie nie zgodzić się z Twoją tezą, że można traktować oddzielnie kwestię szkolenia i egzaminowania przyszłych przodowników od regulaminu tegoż przodownika (moim zdaniem ta korelacja jest szczególnie widoczna w przypadku MłPTP).

W kwestii szkolenia i egzaminowania, osobiście uważam, że wytyczne/uchwała KTP ZG powinna określać:
- warunki jakie musi spełnić organizator szkolenia (wymagania na kadrę, odpowiednio wczesne zgłaszanie kursu do KTP ZG itp.),
- ramowy program szkolenia określający nie tylko zagadnienia jakie należy omówić w trakcie szkolenia, ale także określić ich stopień szczegółowości,
- tryb zgłaszania i przeprowadzania egzaminów, w szczególności jakie jednostki i przy spełnieniu jakich warunków mogą organizować egzaminy i jaki musi być skład komisji egzaminacyjnej,
- jeżeli poważnie myślimy (jako PTTK) o podniesieniu statusu PTP, to moim zdaniem niezbędne jest wprowadzenie ścisłych zasad oceniania i dokumentowania egzaminów, jest to oczywiście znacznie łatwiejsze w przypadku egzaminów pisemnych, lecz także część ustna i pisemna powinny mieć ściśle określone cele (jaką wiedzę (i jak szczegółowo) chcemy sprawdzać) oraz co i w jaki sposób będzie oceniane (szczególnie istotne na egzaminach praktycznych),
- należy moim zdaniem rozważyć możliwość, aby egzamin praktyczny był przeprowadzany w formie wyjazdu szkoleniowego przez organizatora szkolenia, a stosowna dokumentacja była przekazywana przed egzaminem komisji egzaminacyjnej,
- dodatkowym problemem określenie w jaki sposób mają być egzaminowani ci którzy rozszerzają swoje uprawnienia, czy tylko z nowego rejonu uprawnień, czy także np. z regulaminu (szczególnie jak delikwent zadawał poprzedni egzamin ładnych parę lat wcześniej),
pozdrawiam

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: Nowelizacja regulaminu PTP
Autor: Stanisław Łuć
Data: 2006-04-10 20:27:03

Drogi Pawle!
Nie widzę sprzeczności w naszych poglądach na kwestię przodownickie. To, czy program szkolenia zostanie wpisany w regulamin PTP, czy pozostanie osobnym dokumentem - naprawdę wydaje mi się drugorzędne.
Pisałem o tym, że najpierw chcemy uporządkować sprawy szkolenia (i egzaminów), a potem dostosować do nowych wymogów nowy regulamin PTP. Stare zasady miały sens, gdy realizowano kursy przodowników finansowane przez ZG. w tej chwili raczej na takie dotacje nie ma szans, więc odddizły realizują szkolenia tak jak mogą. Wymogi natomiast powinny być jednakowe dla wszystkich.
Te kwestie, które poruszyłeś bedziemy rozważali. Pytania "z regulaminów" z pewnością będą częścią egzaminu na rozszerzenie uprawnień, bo jak wykazuje praktyka część wieloletnich przodowników już ich nie pamięta, albo nie zauważa nowelizacji.
Skłaniamy się do tego, żeby osoba egzaminowana dokładnie wiedziała jaki zakres wiedzy ją obowiązuje. Niepokoi mnie nieco sprawa "szczegółowości". Zechcesz to sprecyzować?
Staszek
Staszek odszedł od nas 1 października 2020.
Pożegnanie Staszka:
https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43750

Temat: Re: Nowelizacja regulaminu PTP
Autor: Dudi
Data: 2006-04-10 23:04:19

Staszku,

jak dla mnie zakres egzaminacyjny powinien być określany m.in. przez:

- określenie (precyzyne) tematyki egzaminu - przy czym dobrym rozwiazaniem praktycznym jest określanie co NIE BEDZIE w zakresie egzaminu - np. przy egzaminie na woj. podkarpackie nie będzie pytań z gór (tu by trzeba napisać jak to rozumiemy) oprócz pytań z ochrony przyrody, natomiast będą z Pogórz

- drugą istotna kwestią jest stopień szczegółowości pytań - np. mamy na egzamnie zagadnienie - szlaki turystyczne województwa - proszę zauważyć, że bez komentarza co do oczekiwanego stopnia szczegółowości odpowiedzi - to na pozór słuszne pytanie może doprowadzić do oblania dowolnie "obkutego" delikwenta - poprostu pytający zna jeden szlak "na pamięć" i odpytuje z niego wszystkich, natomiast egzaminowany nie ma fizycznej możliwości szczegółowego poznania wszystkich szlaków z terenu jednego województwa

pozdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php