Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Etyka - o co chodzi ~AM?

wszystkich wiadomości w wątku: 17
data najnowszej wiadomości: 2006-06-17

Temat: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-14 14:12:01

Re: ~AM napisał w wątku „Kto zarządza serwerem??” -> … Postanowiłem się załogować żeby otworzyć, moim zdaniem, niezwykle potrzebny watek pt:"Z etyką na bakier", ale zapomnialem hasła i może to lepiej, ze mi sie nie udalo, kto wie? …

Czy zechciałbyś, Kolego Antoni, napisać o co Tobie chodzi w zestawianiu kodeksu etyki dla (TNOiK domyślam się) z obowiązkami statutowymi ZG PTTK.
Dodam, że wciąż nie mogę zrozumieć Twojego uporu w byciu powszechnie ZNANYM ANONIMEM ~AM.
ANTek, jakoś to się kłóci np. z § 3. pkt. 9) Twojego tekstu.

Wypowiada się wielu kontestatorów działalności ZG. W wielu wątkach. W czym sprawa, trudno rozeznać ?
Bardzo różnorodnie piszący na naszym FORUM widzą brak czytelnego określenia obowiązków ZG.
W Statucie o etyce nie ma słowa.
Faktycznie, to odpowiedzialność ZG istnieje tylko wobec Walnego Zjazdu a nie „społecznych zwierzchników”.
Może to wyjaśnia milczenie ZG na FORUM.
W stosunku do pytających na FORUM członków PTTK-u chyba nie jest w porządku.

Żeby nie być gołosłownym, w nowym wątku zestawiłem takie dwa fragmenty dokumentów.

KODEKS ETYKI TOWARZYSTWA według postów ~AM wariant z w wątku „Starzejemy się” ;
§ 3. Członek władzy Towarzystwa wykonuje obowiązki rzetelnie, a w szczególności:
4)w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;
5)dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;
7)jest lojalny wobec Towarzystwa i swoich społecznych zwierzchników,…
9)rozumie i aprobuje fakt, iż podjęcie działalności społecznej oznacza zgodę na ograniczenie zasady poufności informacji dotyczącej również jego życia osobistego.

STATUT PTT-K
Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 14 Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
1/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
2/ uczestniczyć w działalności PTTK;
3/ reprezentować godnie imię turysty polskiego;
4/ regularnie opłacać składkę członkowską.
B. ZARZĄD GŁÓWNY
Art. 29 pkt.1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności PTTK w okresie między Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem PTTK.
Art. 30 pkt.1. Zarząd Główny:
1/ decyduje o kierunkach działalności i rozwoju PTTK;
2/ nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu oraz własnych;
3/ zajmuje w imieniu PTTK stanowisko wobec społecznie ważnych problemów;
4/ określa zadania programowe i organizacyjne PTTK;
5/ określa politykę gospodarczą i finansową PTTK;
6/ wykonuje inne funkcje określone w Statucie PTTK oraz przekazane przez Walny Zjazd.
2. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego, wykonywanych w formie uchwał, należy:
3/ uchwalanie karty praw i obowiązków członka PTTK;...

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-03-14 21:49:48

„Czy zechciałbyś, Kolego Antoni, napisać o co Tobie chodzi w zestawianiu kodeksu etyki dla (TNOiK domyślam się) z obowiązkami statutowymi ZG PTTK.”

Kodeks Etyki został napisany, ponieważ ZG TNOiK czuł taka potrzebę i ja wyartykułował.
ZG PTTK, jak na razie takiej potrzeby nie czuje, choć przewijają się czasem pojedyncze zdania o etyce. Typu tego, jak to o kulturze, że: „kultura to jest piękna rzecz i dlatego czasem warto ją mieć” :-). Luźne wypowiedzi poszczególnych osób odnośnie etyki pojawiały się i na Zjezdzie Krajowym. Problem w tym, że gromko i pieknie z trybuny zjazdowej o etyce wypowiadaly się osoby, które poważnie same są na bakier z etyką :-(.
Pierwotnie (wersja I) Kodeks Etyki został napisany dla TNOiK, zgodnie z odnośnym społecznym zapotrzebowaniem. Ale już przy pisaniu wersji II, widząc ogrom rozhołowia jakie panuje w dziedzinie etyki na górze w PTTK, postanowiłem napisać materiał uniwersalny, pasujący do obu znakomitych towarzystw, w których szeregach mogą wystepować: “pracusie”, oszczercy jawni i skryci, demokratyczni “wybieracze” po kątach itd. oraz inne zakały, takie co jak łyzka dziegciu psują pekatą beczkę słodkiego miodu, jakim jest Towarzystwo!
Wersja III Kodeksu Etyki, wyoślona i poprawiona, jaka społecznie pzrekazałem dla ludniści w pości tu na forum, została wymederowana przez modulatora – jszcze szybciej niż się pojawiła, ale chętnie ją prześlę (mailem czy Skype’m) wszystkim zainteresownym na priva, tym razem w podziemnym obiegu:-).

„Dodam, że wciąż nie mogę zrozumieć Twojego uporu w byciu powszechnie ZNANYM ANONIMEM ~AM. ANTek, jakoś to się kłóci np. z § 3. pkt. 9) Twojego tekstu”.

Chodzi Ci o to, że nie udało mi się wczoraj załogować? Zapomniałem hasła, po prostu, a baza „ludziów PTTK” mnie wyrzuciła nie dając się zalogować na nowo.
A później to się już poczułem lekko, jak ten co mu baba uciekła spod ołtarza, niby chwilowe nieszczęście, a potem luz blues. Czy trzeba kupować browar, żeby się napić piwa :-) ?
Zresztą chyba jako jedyny na forum podałem w otwartym poście wszystkie kontakty do siebie i zdaje się że akurat ten post wyjątkowo nie został do dziś wycięty?

„W Statucie o etyce nie ma słowa.”
W statucie PTTK? A no tak!

„Faktycznie, to odpowiedzialność ZG istnieje tylko wobec Walnego Zjazdu a nie „społecznych zwierzchników”. Może to wyjaśnia milczenie ZG na FORUM.
W stosunku do pytających na FORUM członków PTTK-u chyba nie jest w porządku.”

Milczenia ZG niczym wyjaśnić się nie da! I to olewanie totalne pytań członków (czasem i długoletnich) PTTK, to jest zwykle chamstwo i kompletnie na bakier z etyką :-(.
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-03-15 08:50:28

A oto praktyczne ilustracje, jak sie ma postrzeganie etyki przez demokratycznie wybrane władze w

http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23988

http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23729

i najnowszy "kwiatek" z tej łączki:

Warszawa, dnia 13 marca 2006 roku

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PTTK
mb@pttk.pl

Oskarżyciel: Antoni Mosingiewicz
członek PTTK od 1960 roku,
Wice Prezes Oddziału PTTK „ŻERAŃ”
Nr leg. PTTK: Zam.
amotolek@wp.pl

Obwiniony: Zbigniew Biedny
Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej
Zarządu Głównego PTTK
Zam.
zbigniew_biedny@elb.pl

SPRAWA HONOROWA

Proszę o rozpatrzenie sprawy i ukaranie Obwinionego Pana Z. Biednego zgodnie ze Statutem PTTK.

Zarzucam panu Biednemu:

1. Wywołanie skandalu w trakcie prezentacji kandydatów na XVI Zjeździe Krajowym PTTK poprzez publiczne świadczenie nieprawdy, mając w tym momencie pełną wiedzę jako jedyny na Sali Obrad, (dowody w załączeniu) że celowo wystawia swojemu Koledze PTM PTTK i byłemu uprzedniemu zwierzchnikowi w KTM ZG PTTK - fałszywe świadectwo

2. Oszczercze oskarżenie mnie o czyny niegodne i nie zgodne z prawdą, przez co przedmiotowe zachowanie obwinionego zmierzało do naruszenia moich dóbr osobistych.

3. Zajęcie postawy agresywnej windykacyjnie w stosunku do dwóch Kolegów Delegatów, którzy zgłosili moją kandydaturę do władz PTTK, starając się postawić Ich w bardzo niekorzystnym świetle wobec ogółu kilkuset osób, to jest pozostałych delegatów i gości Zjazdu - w momencie uniemożliwiającym oszkalowanej osobie i zgłaszającym Ją delegatom do władz PTTK - zweryfikowanie od ręki zakwestionowanego jakoby braku opłacania składek, czyli braku jakoby członkostwa w PTTK, co mogło być także przyczyną tak fatalnego rezultatu głosowania, jaki, mimo wyjaśnień –został uzyskany.

Szczegóły przedmiotowego skandalu są dokładnie opisane w kolejnych listach oskarżyciela skierowanych do prezesa PTTK (w załączeniu) z intencją szybkiego wyjaśnienia sprawy i jej zakończenia, co się niestety nie stało.

Reasumując proszę o życzliwe rozpatrzenie sprawy i ukaranie Pana Z. Biednego, (uwzględniając fakt, że pełniąc również wysoką funkcję Prezesa KTM ZG PTTK - winien być wyjątkowo rozważny w publicznie wypowiadanych oświadczeniach):

1. Karą nagany na piśmie.

2. Zobowiązaniem do przeproszenia na piśmie za nieodpowiedzialnie wystąpienie na Zjeździe, Szanownych Delegatów:

- Kol. Władka Janickiego z Mińska Mazowieckiego,

- Kol. Zbyszka Klose ze Świętochłowic,

oraz oszkalowanego oskarżyciela, a następnie opublikowania tekstu podpisanego przeproszenia w: GOŚCIŃCU, MOTOROWCU i na forum internetowym ZG PTTK, na koszt własny obwinionego.

3. Zakazem pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa przez okres trzech lat.

Z wyrazami szacunku i turystycznym pozdrowieniem

Załączniki - plik
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-03-15 09:48:35

Sorrki! Nastapiła pzrez drobna nieuwagre kardynalna pomylka! Chodzi tu oczywiscie o wiadomośc nr

http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23728

a nie http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23988 -bo to by bylo tutaj bz sensu.
Uprzejnie prosze Szanowne Modulatorstwo i dokonanie sprostowania; serdecznie pozdrawiam AM :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-03-15 09:52:39

O co mi chodzi? O takie rózne sztuczki i zabiegi socjo- technicze, jak np:

Warszawa, 21.11.2005 r.
Ldz.SG/3971/05
Kol. Antoni Mosingiewicz
Mail:amotolek@wp.pl

Szanowny Kolego

Zapoznałem się z pismem Kolegi ........................
Jako prezes Towarzystwa ...........................Zwracam uwagę i podkreślam, że Kolega (NN) po wysłuchaniu charakterystyki działalności Kolegi w PTTK, zaprezentowanej przez Komisję Wyborczą................., miał pełne prawo zażądać wyjaśnień w sprawach, które zbudziły jego wątpliwości zarówno od Kolegi, jako osoby kandydującej do ..............PTTK jak i od delegatów, którzy kandydaturę Kolegi zgłosili.

NN, choć poddał wątpliwości czy ma Kolega opłaconą składkę członka PTTK za rok ..................to równocześnie powiedział „Jak jest dzisiaj to chciałbym, żeby mi ktoś te moje wątpliwości rozwiał”.
Pomimo, że w tej części Zjazdu nie był Kolega obecny na sali obrad Zjazdu i nie można było poprosić o okazanie legitymacji członka PTTK, a tym samym ustalić stanu faktycznego, to Komisja Wyborcza................. poddała pod głosowanie pełną listę ......... kandydatów do ................na której znajdowało się także nazwisko Kolegi. ..............Zjazd PTTK listę tę zatwierdził większością głosów i przekazał Komisji Skrutacyjnej ........... by ta przygotowała karty wyborcze.
Przybycie Kolegi na obrady było decyzją własną a nie żądaniem delegatów ..................... czy też Komisji Wyborczej a przyjęcie wniosku formalnego zgłoszonego przez Kolegę....................., umożliwiło Koledze przedstawienie legitymacji członka PTTK z opłaconą składką za rok .............. Miało to miejsce na sali obrad w obecności delegatów i ostatecznie wyjaśniło wątpliwości które zgłosił wcześniej kol. NN.

Prezes ZG PTTK

Jak temu zapobiegac w przyszłości i od zaraz?
No to na to proponuję następująca receptę :

Wniosek o uzupełnienie regulaminów wyborczych w PTTK.

Zgodnie z opisem zamieszczonym w piśmie SG/3971/05, którego obszerne fragmenty przedłozyłem powyzej - istnieje usankcjonowana możliwość publicznego występowania dość przypadkowych osób i bezkarnego negowania oczywistych faktów, a nawet naruszania dobra i godności osobistej kandydatów do władz, tym samym wpływając na zakłócanie procesu wyborczego.

Aby w przyszłości instytucjonalnie temu zapobiec - przedkładam w załączeniu projekt regulacji, która z jednej strony powinna zdyscyplinować kandydatów do władz w PTTK, a z drugiej strony uniemożliwić strzelanie na oślep: z boku i w plecy tym kandydatom, szczególnie w czasie gdy ich własna, osobista możliwość obrony przed zgłoszonymi rzekomo wątpliwościami jest praktycznie niewykonalna.

Uchwała ZG PTTK, Nr ........................z dnia...............
dotyczy: wyeliminowania możliwości naruszania dobrego imienia kandydatów zgłaszanych do władz PTTK.

Mając na względzie zdyscyplinowanie kandydatów do władz w PTTK, uporządkowanie procesu wyłaniania kandydatów przez Komisje Wyborcze, a także przypadków i możliwości naruszania dobra i godności osobistej kandydatów do władz przez osoby nieodpowiedzialne
- stanowi się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się poprawkę do regulaminów stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały i poleca jego sumienne stosowanie od dnia 16 marca 2006 roku.
§ 2. Sekretarzowi Generalnemu PTTK powierza się upowszechnianie tej poprawki od dnia ustanowienia a także okresowe badanie praktyki jej stosowania oraz wyjaśnianie (wspólnie i z pomocą GSK - wszelkich wątpliwości etycznych związanych z tematem).
§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia 15 marca 2006 roku

Załącznik do uchwały ZG PTTK Nr......... z dnia..............

Komisje Wyborcze wszystkich szczebli w PTTK na wszelkich Zjazdach, Naradach itp., gdzie dokonuje się wyboru kandydatów do władz – są zobowiązane (przed umieszczeniem nazwiska kandydata na kartach do głosowania):
1. zażądać od kandydata okazania ważnej legitymacji PTTK,
2. dołączyć kopię tej legitymacji z własną adnotacją i podpisem upoważnionej osoby z Komisji Wyborczej do dokumentacji zgłoszenia kandydata,
3. w przypadku gdy kandydat jest zgłaszany zaocznie przez delegatów, to oprócz oczywistej, jego własnej zgody na kandydowanie – powinna zostać dołączona do dokumentacji - kopia ważnej legitymacji PTTK, poświadczona na zasadach ogólnie przyjętych dla potwierdzania zgodności z oryginałem.
4. W przypadku trudności z wcześniejszym potwierdzeniem zgodności, adnotacje taką może nanieść przedstawiciel Komisji Rewizyjnej – obecny na danej Naradzie, Zjeździe.

Proste? Chyba bardzo. No to do roboty! :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: ~chochlik
Data: 2006-03-15 14:41:23

Re: :-(
Autor: Łukasz Aranowski
...Na tym polega urok pracy w PTTK. Nikt nie odważyłby sie podjąć takiej decyzji, więc podjęła się sama. To jedyne w swoim rodzaju takie miejsce na świecie...

Może ZG samo się zwinie ... :-)

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-17 09:16:09

Pozwól ANTolek nawiązać do Twojej wypowiedzi ~AM w Re: PTTK czy PTK czy PTT? -> fragment listu który opublikowałeś
„ … Wszyscy jesteśmy w PTTK i jakiś takich dziwnych regionalnych zapędów nie rozumiem. Ważne są dla niej tylko stołki, układy i kasa. Jak nie ma swoich ludzi, nie ma układu... Tyle :-)
… Kończę już swoje dywagacje, kłaniam się, dużo zdrowia życzę i sił w walce o lepszy PTTK. Ja jestem przekonany, że nie jest to walka z wiatrakami... „

Mając na uwadze powyższy tekst, oraz Twoją propozycję „…Uchwała ZG PTTK, Nr ........................z dnia...............dotyczy: wyeliminowania możliwości naruszania dobrego imienia kandydatów zgłaszanych do władz PTTK. …"
proponuję uzupełnić wątek tekstem (na pewno znanego Tobie) Profesora od ogólnej teorii sprawnego działania;

„Zgodnie z niezaprzeczoną dobrych serc potrzebą,
Postanowiono piekło przerobić na niebo.
Jednak niebawem zacne dążenie osłabło,
Albowiem zbożną pracę powierzono diabłom.”

Załączam ukłony uznania.
Pozdrowienia

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-03-17 13:34:14

"Jednak niebawem zacne dążenie osłabło,
Albowiem zbożną pracę powierzono diabłom.”

Haaaaaaaa, żeby to chociaz były diabły! A to tylko bezjajcowe slimoki, niestety!
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: ~Wlodzio
Data: 2006-03-17 14:58:36

W poczatkach nowej 3 RP mówiono że nie mogą rządzić ludzie partii kierowniczki bo nie naprawia zegarka ten co go zepsuł.

AM piszesz ostro i dajesz w kość tym psowaczom Towarzystwa, a tu jest potrzebny "zegarmistrz swiatła"

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-03-17 15:31:10

"......................dajesz w kość tym psowaczom Towarzystwa, a tu jest potrzebny "zegarmistrz swiatła"

Purpurowy? :-) :-) :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: ~Jola
Data: 2006-04-10 15:37:55

Tak przy okazji zapytam ~AM co dalej z pozwami, pytaniami i propozycjami które Antoni Mosingiewicz skierował do działaczy głównych władz PTTK.

Coś zajerżystość ~AM opuściła, albo po prostu spasował.

Pozdrawiam - Jola Wrocka

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-04-29 22:44:10

"co dalej z pozwami, pytaniami i propozycjami które ............skierował do działaczy głównych władz PTTK".

NIC! Kompletny brak rakcji i ani kawałka odpowiedzi!

"..albo po prostu spasował".

No na to nie ma co liczyć ! Spoko. :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2006-04-30 13:15:21

Od jednego z członków ZG dowiedziałem się, że różnych spraw sądowych w PTTK jest na pęczki i ZG nijak nie jest w stanie ich "przerobić". Skutek jest taki, że ZG reaguje tylko wtedy, gdy już absolutnie musi. Nie wróży to najlepiej na przyszłość, bo system jest zupełnie niewydolny. Spsoby na ZG są tylko dwa: albo oddać sprawę do zwykłego sądu i wtedy ZG będzie absolutnie musiał zareagować, albo strzelić tym wszystkim i założyć konkurencyjną organizację wolną od tych wszystkich nieprawidłowości, nie podszywając się przy okazji pod cokolwiek, jak fałszywe PTT i PTKraj.

Pozdrowienia

Piotr Rościszewski

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-04-30 14:34:01

"Od jednego z członków ZG dowiedziałem się, że różnych spraw sądowych w PTTK jest na pęczki i ZG nijak nie jest w stanie ich "przerobić".

Chodzi tu zapewnie o GSK, którego niewydolność motoryczna i fatalne zarządanie procesowe jest chyba dość znane. Lekceważenie, nie odpowiadanie na listy, czy pozwy, dzielenie włosa na czworo, czyli kilkunastu takich samych spraw -powiazanych jednym tematem - na zespoly terenowe po calej Polsce, niekończenie latami spraw i nie wysyłanie orzeczeń do stron, gubienie dokumentów, itd.

Mozna utrzymywać takiego molocha, grupkę kilkunastu ludzi niby zajętych celebracją prościutkich spraw, a mozna by to bylo szybko i jednostadialnie powypychać pzrez sprawniejszy sąd koleżeńskim zwany, nowoczesnie zarządzany od początku nowej kadencji. Mozna by to bylo zrobić , nawet i od dzis! Ale cóż: Szanowni Delegaci woleli wybrać starą opcje personalną i mamy, jak mamy! Ja sam w tym Sądzie niby Koleżeńskim, oczekuję rozwiazania kilku grubych spraw honorowych, toczacych się latami, jeszcze od XIII kadencji, bez skutku, oraz dwa nowe pozwy - złożone już po XVI Zjeżdzie Krajowym, bo zabraklo dobrej woli i uczciwości, etyki takze i inaczej nie mogłem postąpić!

."..reaguje tylko wtedy, gdy już absolutnie musi. Nie wróży to najlepiej na przyszłość, bo system jest zupełnie niewydolny."

Nie system , a grupa ospałych nieudaczników , ktora tylko udaje, że tym kieruje! jak sie spraw nie pozbywa i nie załatwia, to narastają jeszcze wiecej!

"Sposoby na ....są tylko dwa: albo oddać sprawę do zwykłego sądu i wtedy..... będzie absolutnie musiał zareagować, albo strzelić tym wszystkim i założyć konkurencyjną organizację wolną od tych wszystkich nieprawidłowości".

Oba odpadają!

1.Na robienie we własne gniazdo przed Sąd Powszechnym czy rejestrowym stowarzyszeń -mnie nie namówisz, do tego poziou, gdyż to włąsniewłaśnie paru oszczerców różnej maści ma i bedzie jeszcze mieć klopoty przed GSK za kalanie własnego środowiska turystycznego w swojej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej (!), za nie etyczne, nie logiczne, nie honorowe i poza statutowe szkalowanie bardziej wykwalifikowanych i doswiadczonych kolegów, zamiast okazać im należny szacunek!

2. za długo jestem w PTTK, żeby sie teraz przenosić turystycznie do innych organizacji (starych dzrew się nie przesadza, co najwyżej wycina jak sie zmienią w próchno ;-()

3. A najwazniejsze jest to, że moje problemy z fałszywym koleżeństwem, to małe piwo na tle tego, jak GSK, kontemplując nieskutecznie swoje obowiązki, kompromituje całe Towarzystwo. I to jest największy problem: organizacyjny zarzadzania oraz personalny - również! :-(
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-05 13:45:36

>Piotr(~PR) -> "Sposoby na ZG są … albo strzelić tym wszystkim i założyć konkurencyjną organizację wolną od tych wszystkich nieprawidłowości, nie podszywając się przy okazji pod cokolwiek, jak fałszywe PTT i PTKraj.".
>Antek(j.c.) -> … 2. za długo jestem w PTTK, żeby sie teraz przenosić turystycznie do innych organizacji (starych dzrew się nie przesadza, co najwyżej wycina jak sie zmienią w próchno ;-()

PTTK okazuje się być „Olbrzymem na glinianych nogach”.
Wszystkie znaki na FORUM i w Towarzystwie jednak wróżą zbliżający się rozpad struktury PeTeTeKa.
Antoni, ja widzę sprawy tak jak Piotr.
Do „niczego” prowadzi przenoszenie „tradycji PTTK” (tak rozumiem Twoje porównanie o przesadzaniu starych drzew) czy też wyciąganie z tej tradycji historycznych korzeni polskiej turystyki. Jak na czas „reaktywacji” PTT nie imponuje rozwojem, PTK również.

>Antek(j.c.) -> … 3. A najważniejsze jest to, … , jak GSK, kontemplując nieskutecznie swoje obowiązki, kompromituje całe Towarzystwo. I to jest największy problem: organizacyjny, zarządzania oraz personalny - również!

Czyli Towarzystwu … Nie wróży to najlepiej na przyszłość, bo system jest zupełnie niewydolny…

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-16 15:05:53

A co w sprawach złożonych przez Ciebie w Głównym Sądzie Koleżeńskim?
W kilku wątkach o tym Pisałeś.

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-06-17 15:38:27

"A co w sprawach złożonych przez Ciebie w Głównym Sądzie Koleżeńskim?"

Zależy o które chodzi?
a) te złozone pozwami jeszcze po XIII kadencji - dalej są w toku. Od jakiegoś dłuższego czasu GSK ma obstrukcję w ich skutecznym zakończeniu, a tym czasem pozwani w tych sprawach dostają bez problemu: tytuły Honorowe, krzyże i ordery zawnioskowane przez ZG!:-(. Pisałem w tej sprawie do Zjazdu Krajowego - bez odzewu!

b) sprawa pana Biedny z Bełchatowa (Przewodniczacego KTM ZG PTTK), powstała po jego wystąpieniu na Zjeździe Krajowym z wredną intencją (Polskie piekło!)utrącenia mojej kandydatury do władz - nie wiadomo dlaczego GSK jej nie rozpoczął?! :-(

c) sprawa pani Kirchner z Siedlec (Prezesy GSK PTTK!); nie rozpoczęła się jeszcze, a do tego jest trudniejsza proceduralnie bo GSK musi wyłączyć swoją Prezesę z prac Sądu w sprawie, jako stronę pozwaną. Tymczasem upływ czasu powiększa emocjonalnie obszar domysłów, jakich to oszczerczych stwierdzeń użyła ona na piśmie w stosunku do mnie, skoro jeden z egzemplarzy tego dowodu jest przetrzymywany przez GenSek'a, zamiast być złożony za pokwitowaniem niezwłocznie do GSK, który to Sąd powinien dostarczyć taki dowód stronom postępowania w sposób jawny i ustalony. Takie zachowanie Gen Seka, jako osoby biegłej w prawie (przetrzymywanie dowodu w sprawie) wydaje sie być całkiem dziwacznym, no chyba ze w tak załosny sposób robi się rozpaczliwą i beznadziejną obronę Pani z siedlec? Ale wtedy dalszy ciąg tego postu powinien trafić do wątku "mafia w ZG i przydatkach "! :-(.

Czego nam wszystkim i obwinionym szczerze życzę :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć