Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Przeszłość i przyszłość PTTK

wszystkich wiadomości w wątku: 35
data najnowszej wiadomości: 2009-11-09

Temat: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: jarumin [83.27.255.14]
Data: 2006-02-17 13:21:40

Jedno i drugie jest dyskusyjne. Czy to co powstało "za komuny" jest złe? Mój ojciec reaktywował w 1945 r. wrocławskie harcerstwo na bazie skautingu Baden-Powella. Był za to usunięty z ZHP. Za posiadanie książki "Kamienie na Szaniec" siedział w więzieniu SB. PTT we Wrocławiu powstało w 1982 roku na fali zbliżających się zmian politycznych. Opisałem to szeroko w artykule "Spotkanie RZEPIÓRA z PTT" w wydawnictwie "Z Lamusa Rzepióra" z. III 2000 r. Tam też o destrukcyjnej działalności pana, w którego mieszkaniu we Wrocławiu, mieści się dziś siedziba/biuro Polskiego Towarzystwa Sudeckiego (patrz strona w necie). Powiedział on w korytarzu O/Wr. PTTK, że: "PTTK jest organizacją faszystowską". Kol. K.R. Mazurski zaprzeczył mi, że PTTK powstało w wyniku nacisków komuny. Czy należy go za to krytykować? On też był więżniem SB i jak każdy ma prawo wyrażać swoją opinię. Istnieje potrzeba przedstawienia rzetelnej historii powstania PTTK, choćby w tym roku jeszcze, z okazji 100 rocznicy PTK.
Pozdrawiam - Andrzej Rumiński
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej... [212.51.205.203]
Data: 2006-02-17 14:03:17

Andrzeju, napisałeś
>> Istnieje potrzeba przedstawienia rzetelnej historii powstania PTTK, choćby w tym roku jeszcze, z okazji 100 rocznicy PTK. ...

Tak, właśnie w tym kontekście.
Korzystając z opracowań Wandy Skowron, takich jak "Czy można było dokonać więcej? Ostatnie - powojenne lata działalności PTK 1945-1950."
W jednym z tych opracowań o historii PTK znajduje się zapis, że w dniu 7 lutego 1935 do rejestru stowarzyszeń i związków miasta stołecznego Warszawy wpisano Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (w skrócie PTK). Bo to była inicjatywa Zjazdu Delegatów PTK w dniu 3 czerwca 1935.

Zjazd Delegatów PTT w maju 1934 uchwalił tylko zbdanie ... możliwości połączenia PTT z PTK...

PTT w II RP nie chciało stowarzyszenia.

Pozdrawiam

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Tomek Dygała [193.47.138.99]
Data: 2006-02-17 14:30:21

> Powiedział on w korytarzu O/Wr. PTTK, że: "PTTK jest organizacją faszystowską".

no cóż.
jego prawo do oceny (przesadzonej).
A czyż nie jest tak że na całe PTTK patrzy się trochę przez pryzmat własnego oddziału?? ;-)

Tomek D

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Krzyś [193.239.58.37]
Data: 2006-02-17 21:16:52

Przeszłość no cóz zazwyczaj bywa dyskusyjna a przyszłosć niejasna i mglista.

A tak konkretenie to mam pytanie czy ktos ma informacje dotyczące pracy obecnego ZG, bo ja jako szary członek to od czasu walnego zjazdu o działalnosci ZG niewiem nic (moze starym zwyczajem pewnego oddziału wszysktie działania władza są tajne)
A po zatym to o jeśli juz jakies działania ZG widac to raczej negatywne (mozna by odnieść wrazenie iz PTTK powoli jest zwijane) patrze ątek o sepecie.

Krzyś

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: jarumin [83.27.187.110]
Data: 2006-02-18 13:28:06

Nie znam osób patrzących na PTTK poprzez pryzmat własnego oddziału. Ja tak nie robię. Krytycznie patrzę np. na: częste zmiany regulaminów Odznaki Krajoznawczej, chęci wprowadzania do Towarzystwa kadry 15-letnich uczniów, zmianę legitymacji Towarzystwa i ich ilość (mam 16 różnych), 3-letnią zwłokę we wprowadzeniu jeszcze jednej legitymacji - Instruktora Krajoznawstwa (IK), nieaktualną listę IK wynikającą b. często z braku rzetelności samych instruktorów nie zgłaszających zmiany adresu, telefonu czy przynależności do Oddziału, nieopłacania regularnie składek. Działalność ZG PTTK w dużym stopniu zależy od Oddziałów w terenie.
Bardzo ważnym problemem stała się Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski, a w zasadzie jej przerwanie. Wypowiedziałem się na ten temat w Gościńcu - bez odzewu. W skali krajowej trwają prace szczątkowe.
Pozdrawiam
Andrzej Rumiński
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-02-21 12:50:30

Warszawa, dnia 21 lutego 2006 r

Antoni Mosingiewicz
mail: amotolek@wp.pl
tel:506-513-421

Redakcja „GOŚCIŃCA” Kwartalnika PTTK
mail: ageg@pttk.pl

SPROSTOWANIE

W związku z opublikowaniem w „GOŚCIŃCU” Nr 4/21 z 2005 r. (który dziś udało mi się przeczytać), wystąpienia Przewodniczącego KTM ZG PTTK na uroczystej inauguracji obchodów 50-lecia w Nowym Tomyślu dnia 24.06.2005 (str. 57 -59) – pragnę sprostować oczywistą nieprawdę przy wyszczególnieniu przewodniczących Komisji TM ZG PTTK, zamieszczoną tamże.
W kwestii tej zwróciłem się pisemnie 30 września ub. roku (w załączeniu) do:
1. Sekretarza Generalnego PTTK, Kol. Andrzeja Gordona,
2. Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
3. Przewodniczącego KTM ZG PTTK, Kol. Zbigniewa Biednego,
4. Pracownika Biura ZG PTTK obsługujący KTM, Kol. Barbary Kalinowskiej,
5. „Motorowca” – Biuletynu Informacyjnego PKT ZG PTTK.
Następnie wystąpiłem potem na piśmie do wydawnictwa, które miało drukować Monografię z okazji 50 –lecia KTM ZG PTTK.

Żadna z wymienionych osób i jednostek, do dziś dnia nie raczyła odpowiedzieć w podnoszonej kwestii głoszenia oczywistej nieprawdy, a wręcz przeciwnie: wymieniony knot został bezkrytycznie powielony w 2 akapicie na str. 58 omawianego numeru Gościńca.
Dlatego niniejszym wnoszę do redakcji Gościńca o zamieszczenie koniecznego sprostowania nieprawdziwej części zakwestionowanego tekstu, na zgodny z prawdą historyczną tj. prawidłowy wykaz przewodniczących KTM ZG PTTK oraz podjęcia skutecznych kroków z pomocą Sekretarza Generalnego Towarzystwa dla publikowania prawdy historycznej w informacjach i wydawnictwach PTTK szeroko dostępnych licznemu gronu czytelników!
Kreślę się z wyrazami szacunku
/Antoni Mosingiewicz/
Przewodniczący KTM ZG PTTK
w XII i XIII kadencji

do wiadomości: Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK

Warszawa, dnia 30 września 2005 r

Antoni Mosingiewicz
mail: amotolek@wp.pl
tel:506-513-421

Redakcja MOTOROWCA
KTM ZG PTTK
mail: redakcja@motorowiec.pttk.pl

W związku z opublikowaniem w „MOTOROWCU” Nr 2/70 z 2005 r. -wersja elektroniczna, Strona Komisji Turystyki Motorowej, http://motorowiec.pttk.pl/html/inne.html (którą dopiero teraz udało mi się odczytać), wystąpienia Przewodniczącego KTM ZG PTTK na uroczystej inauguracji obchodów 50-lecia w Nowym Tomyślu 24.06.2005 (str. 3 i 4) – pragnę sprostować chaotyczne wyszczególnienie przewodniczących Komisji TM ZG PTTK, zamieszczone tamże.

Wg posiadanych przeze mnie informacji zawartych w publikacjach:
- „Turystyka Motorowa w PTTK” Warszawa 1980,
- „XXX Lat Turystyki Motorowej w PTTK , Warszawa 1985,
- własnych doświadczeniach osobistych oraz dokumentacji GSK i Uchwałach ZG PTTK
wyszczególnienie to powinno być następujące:

I Kadencja - kol. Bronisław Jastrzębski,
II Kadencja – do VI kadencji – Kol. Henryk Walkowski,
VII Kadencja – Kol. Jerzy Krameris, Kol. Wacław Wysocki, Kol. Marian Czop,
VII Kadencja - Kol. Henryk Walkowski,
IX Kadencja - Kol. Marian Czop, Kol. Bogdan Borowski,
X Kadencja i XI kadencja - Kol. Bogdan Borowski,
XII Kadencja – Kol. Bogdan Borowski, Kol. Antoni Mosingiewicz,.
XIII Kadencja - Kol. Antoni Mosingiewicz,
XIV Kadencja – Kol. Zbigniew Skwiercz
XV Kadencja – Kol. Zbigniew Biedny.

Ilościowo, pod względem sprawowanych kadencji - lista przedstawia się, jak następuje:
1. Kol. Henryk Walkowski :-) w 6 kadencjach,
2. Kol. Bogdan Borowski - w 4 kadencjach,
3. Kol. Marian Czop - w 2 kadencjach,
4. Kol. Antoni Mosingiewicz - w 2 kadencjach,
Kol. Kol: Bronisław Jastrzebski, Jerzy Kramers, Wacław Wysocki, Zbigniew Skwiercz i Zbigniew Biedny (jak na razie?) :-( w jednej kadencji.

Żadna inna osoba nie była nigdy przewodniczącym KTM ZG PTTK!

Z przyczyn podanych na stronie 2 tegoż numeru motorowca, XV kadencja KTM ZG trwa nadal, ponieważ Krajowa Narada Aktywu Motorowego została przełożona na marzec 2006 roku.

Dlatego niniejszym wnoszę o sprostowania treści wystąpienia w MOTOROWCU, skorygowania błędów oraz uwzględnienia poprawnego wykazu przewodniczących KTM ZG PTTK w wydawanych z okazji 50 –lecia KTMZG w PTTK - publikacjach i monografiach

Kreślę się z wyrazami szacunku

/Antoni Mosingiewicz/
Przewodniczący KTM ZG PTTK
w XII i XIII kadencji

do wiadomości:

1. Sekretarz Generalny PTTK, Kol. Andrzej Gordon, mail: poczta@pttk.pl
2. Główny Sąd Koleżeński PTTK, mail: mb@pttk.pl
2. Przewodniczący KTM ZG PTTK, mail: zbigniew_biedny@elb.pl
3. Pracownik Biura ZG PTTK obsługujący KTM, mail: barbara@pttk.pl
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-02-21 13:07:07

Tiaaaaaaaa....

No to teraz coś na rozgrzewkę :-):

"Extremis malis extrema remedia"

(Na krańcowe zło krańcowe środki.)

Warszawa, dnia 21 lutego 2006 roku

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PTTK
mb@pttk.pl

Oskarżyciel: Antoni Mosingiewicz
członek PTTK od 1960 roku,
Wiceprezes Oddziału PTTK „ŻERAŃ”- FSO
Nr leg.
Zam.
amotolek@wp.pl

Obwiniona: Anna Kirchner
Prezes Oddziału PTTK „PODLASIE”
w Siedlcach
Zam.

SPRAWA HONOROWA

Proszę o rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 1 § 42 Statutu PTTK oraz art. 1 § 3 Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i ukaranie Obwinionej, Pani A. Kirchner.

Zarzucam Pani Kirchner:

1. Wydanie fałszywego świadectwa na piśmie, wykorzystanego następnie przez KTM ZG PTTK do podjęcia negatywnej w skutkach decyzji nie wyróżnienia tytułem i dyplomem Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK - Jej byłego Kolegi i byłego uprzedniego zwierzchnika w zakresie turystyki motorowej – który swoją kilkuletnią, bezinteresowną pracą społeczną spowodował podniesienie na wyższy poziom turystyki motorowej w Siedlcach.

2. Wielce prawdopodobne, nakłanianie nowego (wybranego po 29 lipca ub. roku !) Prezesa KTM „MIGACZ”, do napisania przez niego fałszywego oświadczenia /opinii. Mierne przygotowanie merytoryczne tego działacza w zakresie turystyki motorowej nie upoważniało go tym bardziej do wystawienia takiego poświadczenia nieprawdy, sprzecznego z zaistniałymi faktami i dokumentami (w tym wytworzonymi również przez Obwinioną !).

3. Świadome podpisanie, (mimo posiadanej wiedzy, własnoręcznie uprzednio wystawionych podziękowań oraz dokumentacji dla imprez motorowych, jaką w latach 2000 – 2004 przygotowywałem sam lub zespole na rzecz turystyki motorowej w Siedlcach) - oświadczenia/ opinii, dla głoszenia oczywistej nieprawdy - sprzecznej z wyemitowaną uprzednio przez Klub TM PTTK „MIGACZ” oraz Oddział PTTK „PODLASIE” w Siedlcach – dokumentacją.

Szczegóły przedmiotu sprawy zostaną dokładnie opisane w uzasadnieniu do niniejszego wniosku, zawartym w odrębnym piśmie procesowym.

Ze względu na fakt, iż Pani A. Kirchner pełni funkcję prezesa Naczelnego Organu PTTK, jakim jest GSK – wnoszę o:

A. Zastosowanie wyłączenia Jej ze składu Zespołów orzekających w tej sprawie w oparciu o § 32 Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jako osoby obwinionej.

B. Życzliwe rozpatrzenie sprawy (uwzględniając fakt, że pełniąc wysoką funkcję Prezesa GSK ZG PTTK – Obwiniona winna być wyjątkowo rozważna w składanych oświadczeniach i dawać przykład wzorowo etycznego postępowania w sprawach formalnych, prawnych i etycznych w Towarzystwie, a nie odwrotnie ) i ukaranie Pani A. Kirchner:

1. Zobowiązaniem do przeproszenia Oskarżyciela na piśmie za nieodpowiedzialnie oszkalowanie starszego Kolegi przodownika TM i byłego przewodniczącego KTM ZG PTTK oraz zamieszczenie tekstu podpisanego przeproszenia w: GOŚCIŃCU, MOTOROWCU i na forum internetowym ZG PTTK - na koszt własny obwinionej.

2. Wykluczeniem z PTTK,

oraz ukaranie dodatkowe:
3.1 pozbawieniem uprawnień kadry programowej PTTK,

3.2 pozbawieniem wyróżnień honorowych PTTK i jego jednostek organizacyjnych.

Wnioskowanie tak wysokich kar jak w pkt. B (ppkt. 2; 3.1 i 3.2) - uważam za w pełni zasadne, pomimo znacznego stażu Obwinionej w Towarzystwie, pełnienia szeregu funkcji w: organach Towarzystwa, MFO i Oddziale oraz dotychczasowej niekaralności.

Orzeczenie wobec Obwinionej kary wykluczenia z PTTK (skutkujące w rzeczywistości – wg § 44 Statutu - wyłącznie zawieszeniem w prawach członka na okres 5 lat) powinno pozwolić unormować we właściwy sposób sytuację, do jakiej Obwiniona doprowadziła swoją postawą i nieodpowiedzialnymi wystąpieniami oraz oczyścić atmosferę wokół członków PTTK w Towarzystwie, wobec których powinna odnosić się z wdzięcznością i szacunkiem za ich społeczny i bezinteresownych wkład pracy w rozwijanie turystyki motorowej w ogóle, a na ziemi siedleckiej – w szczególności.

Z wyrazami szacunku i turystycznym pozdrowieniem

DOPISEK:

Im bliższa odpowiedź, tym trudniejsze słowa
Umarłe w gardle i w oczach z betonu
Nie widać myśli, nie pytasz od nowa
Lecz szukasz prawdzie ciemniejszego schronu

Wpełzasz w bruk codzienny, w szary pył poranka
W gest co po tysiąckroć powtórzony został
I choć brak myśli, brak odwagi w szrankach
Półprawdą dniem szarym już cię ktoś wychłostał.
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej... [212.51.205.203]
Data: 2006-02-21 13:12:00

>> Działalność ZG PTTK w dużym stopniu zależy od Oddziałów w terenie.

Andrzeju, czytając post Antoniego to jednak jest przeciwnie. Problem leży w Centrali, a teren jest taki na jaki pozwala góra.

To jak w czasach niezapowiadanych gospodarskich wizyt (już to pisałem) padało sakramentalne ... my tu się Władza i Nadbudowa martwimy, że są zaległości. Powiedzcie Baza co robić, żeby te zaległości nadgonić i przegonić? ...

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~Jola [80.55.208.66]
Data: 2006-02-24 10:50:37

Panie Andrzeju, otworzyłam w necie strone pana o ktorego destrukcyjnej działalności Pan napisał i na tej stronie Polskiego Towarzystwa Sudeckiego jest dużo manii wielkości i prezesa Towqarzystwa Sudeckiego z Wrocławia i prezesa Klubu Sudeckiego z Poznania.
Sąd Rejonowy we Wrocławiu zatwierdził Statut PTS w 10.11.2005. Czy nasze ZG PTTK zna co tam ujeto?
PTS jest Kontynuatorem(!) tradycji ruchu turystycznego w Sudetach w latach 1945 - 1990.
PTS propaguje zdobywanie GOT według zmodyfikowanego przez PTS regulaminu PTTK (!).
Statut PTS jest oparty na Statucie PTT.
Panowie Prezesi PTS piszą że działali w PTT i w PTTK i są kontynuatorami tradycji oddziałów PTT i PTTK z lat 1945 - 1950 i później. Znowu bedzie lament nad rozlanym mlekiem i sprawy w sadach.
Troche ironiczne jest ze to PTS działa na obszarze całej RP i w miedzynarodowo.
Symbolem jest owca sardynsko-korsykanska w kolorze brunatnopruskoszarym a hymnem "Wędrowanie".
To już istny komiedio-horror, bo nawet my w PTTK nie mamy hymnu.
Pozdrawiam - Jola Wrocka

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: jarumin [83.27.199.153]
Data: 2006-02-24 17:15:17

Koleżanko Jolu
Nie sądzę, by prezes KS z Poznania miał manię wielkości. Po prostu dał się nabrać do współpracy z człowiekiem nie przestrzegającym zasad w Towarzystwie, i już się o tym zorientował. Też się dałem nabrać na to przed laty. Dziś przykro mi to wspominać. Całym sercem jestem zaangażowany w pracy na rzecz naszej Komisji Krajoznawczej O/Wr. PTTK (strona w necie).
Zostawmy PTT w spokoju! Niech mają swój hymn - co nam do tego. Przewodnicy PTTK z mojego Koła "Rzepiór" też mają swój hymn (autor sów nieznany!). Piszę teraz artykuł z okazji 100 rocznicy powstania PTK dla Wileńskiego dwutygodnika "Nasz Czas."
Pozdrawiam
Andrzej Rumiński
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-02-26 10:21:16

"....przyszłość niejasna i mglista."

"....jeśli juz jakieś działania ZG widaś to raczej negatywne (można by odnieść wrażenie iż PTTK powoli jest zwijane) ............."

Tak samo chyba zwijane jest (i to nie powoli) tut forum! ROLF!

Przypominają mi się słowa popularnej piosenki:
-" To już jest koniec, nie ma już nic
jesteśmy wolni, możemy iść!"

No to na szlag miły bracie! Tam przygoda czeka na-Cię:-) :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~jola [80.55.208.66]
Data: 2006-03-03 14:59:16

Panie Andrzeju - odpowiadałam w Pana wiadomości "Przeszłość i przyszłość PTTK" po lekturze Statutu PTS i programu PTS "Utrzymany trud" na sugerowanej przez Pana stronie w internecie.
Tam nic nie napisano o prywatnej współpracy Pana i prezesa KS z Poznania z "człowiekiem nie przestrzegającym zasad w Towarzystwie" (czy ma Pan na myśli Prezesa PTS?).
Dobrego pisania, pozdrawiam - Jola Wrocka

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~Jola [80.55.208.66]
Data: 2006-03-03 15:06:17

Kolego Andrzeju - "prezes KS z Poznania. Po prostu dał się nabrać do współpracy".
!!! po prostu dał się nabrać wytrawny i dociekliwy tropiciel i demaskator aferalnego lobby przewodnickiego piszący na forum o głupocie przepisów turystycznych w (cytuję) "państwie tak porąbanym jak ... "
Jola Wrocka

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: jarumin [83.27.150.165]
Data: 2006-03-04 14:42:20

Koleżanko Jolu
Dość już o dzisiejszych PTT i PTK
Skończyłem niemal artykuł, brak mi tylko dwóch notek biograficznych:Kazimierza Czerwińskiego - nauczyciela i przyrodnika oraz Karola Hofmana dziennikarza, współzałożyciela PTK. Może kol. Wanda Skowron odpowie na to?
Pozdrawiam i namawiam do uczestnictwa w sesji na 100-lecie PTK w Olkuszu w dniach 28 VI - 2 VII br.
Będzie okazja do poznania się.
Andrzej Rumiński - Wrocław
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: jarumin [83.27.150.165]
Data: 2006-03-04 14:57:02

PanieTomaszu
Co u Pana znaczą słowa "jego prawo do oceny przesadzonej"? (pominąłem nawias).
Można to zinterpretować w różny sposób. Mnie to obraziło. Więc mam prawo obrażać innych bez powodu? Po co mi takie prawo?
To jest jątrzenie w naszym Towarzystwie.
Andrzej Rumiński
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej... [212.51.205.203]
Data: 2006-03-07 14:02:08

Andrzeju!

Ależ Ty, zaczynając wątek „Przeszłość i przyszłość PTTK” zdaniem, że „ Jedno i drugie jest dyskusyjne.” bez wyjaśnienia co jest dyskusyjne i w przeszłości i na przyszłość powodujesz, że -> Można to zinterpretować w różny sposób …
Jak można zinterpretować to co napisałeś „ Tam też o destrukcyjnej działalności pana, w którego mieszkaniu we Wrocławiu, mieści się dziś siedziba/biuro Polskiego Towarzystwa Sudeckiego (patrz strona w necie). Powiedział on w korytarzu O/Wr. PTTK, że: "PTTK jest organizacją faszystowską". Kol. K.R. Mazurski zaprzeczył mi, że PTTK powstało w wyniku nacisków komuny.”

Jątrzenie w każdym Towarzystwie wynika z ->
Im bliższa odpowiedź, tym trudniejsze słowa
Umarłe w gardle i w oczach z betonu
Nie widać myśli, nie pytasz od nowa
Lecz szukasz prawdzie ciemniejszego schronu

Wybacz Antoni, że cytuję Ciebie i Twój DOPISEK.

Z turystycznym pozdrowieniem

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-03-07 14:38:47

"Wybacz Antoni, że cytuję Ciebie i Twój DOPISEK"

To nie moj dopisek, ja go tylko przeniosłem chyba od Piotra R, ale jest tak trafny, ze pasuje do wielu sytuacji w tym wątku i w 4 literach :-).
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~jola [83.14.195.250]
Data: 2006-03-09 14:57:05

Panie Andrzeju - ale w takim razie na pewno będzie również sesja na 135 rocznicę powstania TT/PTT.
Pytam Pana jako działacza pamiętającego na pewno obchody stulecia polskiej turystyki. To wtedy Główny Szlak Beskidzki nazwano imieniem Kazimierza Sosnowskiego (o jego zaniedbaniu była tu niedawno dyskusja) oraz Główny Szlak Sudecki nazwano imieniem Mieczysława Orłowicza (też zaniedbany).
Tylko wtedy obchodzenie 100 rocznicy PTKraj jest uzasadnione etycznie.
A mnie się wydaje że mamy jedną tradycję - PTTK.
Widać to taka mania świętowania osiągnięć przodków, gdy teraźniejszość przerasta a przyszłość przeraża.
Pozdrawiam - Jola Wrocka

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-03-09 16:31:47

"Widać to taka mania świętowania osiągnięć przodków, gdy teraźniejszość przerasta a przyszłość przeraża."

To typowe zachowanie Polaków. Mówil mi o tym ksiadz po koledzie. Jak za Gierka bylo lepiej, a napewno ciekawiej, to kościołem i wiarą malo kto sobie zaprzatał glowe poza zaprzysiegłymi dewotami płci obojga. W latach stanu, nazwanego dla jaj wojennym - koscioly byly pełne, bo tam była spójność społeczna i informacja oraz oporniki:-).
Takze obecna ucieczka w gloryfikowanie przodków i ostentacyjne świetowanie stu i wiecej lecie zorganizowanej turystyki na ziemiach rdzennie Polskich, to jest pierwsza (albo może dalej niż pierwsza) odznaka że źle sie dzieje w państwie duńskim :-) czyli ludnośc na dsza coraz bardziej ma PTTK za nic! Mi sie za to bardzo spodobalo nazwanie zjazdu w 1950 roku, z którego wypoczwarzylo sie PTTK - zjazdem specjalnym :-) Ale jaja!

Pozdrawiam Cię- Jolu z Wrocka, ANT:-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~jola [83.19.173.194]
Data: 2006-03-10 15:13:07

Panie Antoni - bardzo Pana podziwiam za otwarte wypowiadanie opinii o PTTK.

Za to, że Pan wierzy w naprawę tej machiny biurokratycznej, w której działa już na stałe Czwarte Prawo Parkinsona ... każda instytucja w której ilość czynnych organizatorów i zarządzających przekroczy tysiąc osób, by działać i istnieć, nie potrzebuje żadnej innej aktywności poza biurową ...

Zna Pan kuplety lwowskie "Bal u weteranów" ;
Towarzystwo weteranów,
Każdy zna tych panów,
Bo tam co niedzieli,
Jest zabawy wieli.
... A muzyczka ino, ino. A muzyczka rżnie ... :-) wesoło itd.

Panowie sobie gawędzą - jeden coś słyszał, drugi temu zaprzeczył, trzech widzi potrzebę zaistnbienia rzetelnego przedstawienia historii.
Mąka wrocławska i makaron czteroajajeczny :-)

Pozdrawiam Pana - Jola Wrocka

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-03-10 15:36:27

".....wierzy w naprawę tej machiny biurokratycznej, w której działa już na stałe Czwarte Prawo Parkinsona ... każda instytucja w której ilość czynnych organizatorów i zarządzających przekroczy tysiąc osób, by działać i istnieć, nie potrzebuje żadnej innej aktywności poza biurową ..."

Widzisz miła Jolu z Wrocka, w coś trzeba wierzyć. 46 lat czlonkostwa w PTTK trudno tak z mety zawiesić na kołku.
To ze tam na górze jest taki zdurniały i oczadziały aparat, to wina delegatów na Zjazd, co takie władze sobie i nam powybierali, nie słuchajac glosów rozsadku ludzi mlodych i wykształconych ale i starszych , też rozsadnych.

"....ilość czynnych organizatorów i zarządzających przekroczy tysiąc osób...."
haaaaaaaaaaaa, pzreciez to sa "pracusie" beton i cieniasy. nazywanie icvh zarzadzającymi i organizatorami, to naprawe nie zasłuzony komplement dla wielu. toz to normalny pętagon: polowa sie pęta a polowa goni nie wiadomo za czym!

Kuplety lwowskie i iene takie znam dobzre, bo pochodze z Borysławia! Mój kuzyn, Ryśku, to podpora kabaretu "Pacałycha" Z Bytomia, jesli to Ci cos mówi?

"bardzo Pana podziwiam za otwarte wypowiadanie opinii o PTTK".
O wszystkim otwarcie sie wypowiadam! A jak mozna inaczej, nie znosze zakłamania , pruderii, rycia za plecami i td. Na Brutusa też sie nie nadaję!
Moją dewizą jest, że:
-"siła i władza sa niczym - bez pewności siebie!"

Serdecznie pozdrawiam - ANT:-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Piotr Rościszewski [84.205.167.199]
Data: 2006-03-10 23:35:12

>>".....wierzy w naprawę tej machiny biurokratycznej, w której działa już na stałe Czwarte Prawo Parkinsona ... każda instytucja w której ilość czynnych organizatorów i zarządzających przekroczy tysiąc osób, by działać i istnieć, nie potrzebuje żadnej innej aktywności poza biurową ..."

>Widzisz miła Jolu z Wrocka, w coś trzeba wierzyć. 46 lat czlonkostwa w PTTK trudno tak z mety zawiesić na kołku.

Problemem nie jest ilość organizatorów, ale totalny brak kontroli celów działania. Jak ilość nierobów przekroczy 50 %, to jest niemożliwe, żeby usunąć ich demokratycznie, a odnoszę wrażenie, że działacze nie pozorujący działania są obecnie w zaniku.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~Jola [83.19.173.202]
Data: 2006-03-14 15:06:48

Panie Antoni - przykro mi, ale niestety ...Mój kuzyn, Ryśku, to podpora kabaretu "Pacałycha" Z Bytomia, jesli to Ci cos mówi? ... nie mówi.

Niestety Pan Andrzej z miasta Wrocławia nic odpowiedział.
Ponawiam pytanie - jaką tradycję obchodzi/świętuje/uznaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze? Swoją czy składników PTT i PTK? Makaron czterojajeczny - to nie złośliwość, to samo nasuwająca się przenośnia od naszego hrabiego Tunio :-), wynalazcy mąki wrocławskiej.

Towarzystwo z Oddziału Wrocławskiego z tej mąki nawet makaronu bezjajecznego nie ukręci.

Pozdrawiam Pana, Panie Antku - Jola Wrocka.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Kuba [217.67.192.24]
Data: 2006-03-14 15:48:15

" Ponawiam pytanie - jaką tradycję obchodzi/świętuje/uznaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze? Swoją czy składników PTT i PTK? "

A jaką rocznicę obchodzą małżeństwa:
urodziny jego, urodziny jej, czy też rocznicę ślubu?
Czy może jednak wszystkie?

Serdeczności,

Kuba

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-03-14 20:26:13

Ryśku z Bytomia wraz z Waldkiem Zurawskim pieczolowicie odtwarzaja dialogi Szczepcia i Tońca znanych ze lwowskiej fali. Wystepowali też ze swoim kabaretem w Mragowie! Jest we Wrocku sporo lwowiaków, to oni kumają o czym ja tu balakam, kazdy lwowiak Ci powie , co to znaczy pacałycha itd. Pozdrawiam ANT:-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~Jola [83.19.173.202]
Data: 2006-03-15 14:43:58

Sentymentaliści twierdzą nawet, że Wrocław odzidziczył "genius locii Lwowa".
Nie bałakam.
A pacałycha to ten wielgachny charmider w Towarzystwie weteranów - medale, honory za zasługi nieswoje.
Udawanie że PTTK powstał siam, jak ten sklepik internetowy, tylko ciekawe czy też tak siam po inwentaryzacji pamiątek wyprowadzi sztandar.

Panie Antku, pozdrawiam - Jola Wrocka.

Poczytałam Pana teksty na FORUM - podziwiam wytrwałość w reanimacji biurokarcji :-)

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~Jola [83.19.173.202]
Data: 2006-03-15 14:54:35

Kolego Kubo - porównanie ... A jaką rocznicę obchodzą małżeństwa:urodziny jego, urodziny jej, czy też rocznicę ślubu? Czy może jednak wszystkie? ... jest bardzo błyskotliwe i mało trafne.

Nie bez kozery użyłam za porównanie dla PTTK wynalazku naszego hrabiego Dzieduszyckiego.

Składniki;
mąka - turystyka górska i krajoznawstwo,
woda - Walne Zjazdy,
dwa jajka - PTT i PTK,
zabełtano i już mamy na durszlaku produkt nieodwracalny na składniki, sam Kolega pisze o niemozliwej reaktywacji PTT, a więc
MAKARON 2-jajeczny marki PTTK.

I nikt nie pyta o datę wymieszania maki wrocławskiej i zniesienia jajek tylko szama :-)

Zdarza się, że z małżenstwa niektórzy przechodzą w stan "z odzysku".
Z PTTK nikt już nie odzyska PTT i PTTK.

Z usmiechem i fasonem - Jolka .

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: ~Jola [83.19.173.202]
Data: 2006-03-15 15:12:05

No cóż, mała wprawa w internetowycm pisaniu i błąd, powinno być;

Z PTT-K nikt już nie odzyska;
ani PTT,
ani PTK.

sorry Jolka

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-03-15 15:44:37

"A pacałycha to ten wielgachny charmider w Towarzystwie weteranów... "

Swietnie! Nieźle Ci idzie! dalszy ciag przyspieszonego kursu gwary lwowskiej proponuję przenieść na priva, jeśli chcesz?

"Poczytałam Pana teksty na FORUM"

Tego pana to sobie możesz darować. I co z tego, że jestem dwa razy starszy?

"..- podziwiam wytrwałość w reanimacji biurokarcji :-)".

Tym razem, to ja nie pokumałem?
A jak pośpiewał Piotr Fronczewski: "Jak ja przyłożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Ja jestem King Bruce Lee - karate mistrz"
Co prawda nie jestem mistrzem karate, ale królem Skypa, jakby co :-) :-).
Serdecznie pozdrawiam ANT :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-03-15 15:58:25

Masz o tyle rację, że zrobić jajecznicę z jajek jest względnie łatwo, ale odzyskać dwa jajka z jajecznicy jeszcze nikomu dotąd się nie udało :-) Ale jaja!
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: maria janek [80.55.215.34]
Data: 2008-10-29 11:11:47

W przeglądzei stron turystycznych znalazłam informację o tym, że w Ludwikowicach Kłodzkich, w Domu pod Dziewięciornikiem założono Stanicę Polskiego Towarzystwa Sudeckiego oczym pisze informator ZG PTT "Co Słychać?".
Zobaczymy jaki będzie pozytek dla nas turystów z konkurencji PTTK z PTS i PTT.

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek [83.5.165.156]
Data: 2008-10-29 15:52:49

Zobaczymy jaki będzie pozytek dla nas turystów z konkurencji PTTK z PTS i PTT.
Tego co wstępnie widać, bo pzrecież kampania przed kolejnym zjazdem krajowym PTTK biegnie pełną parą, to 95 % tej pary idzie chyba w gwizdek!

Takich zapędów zjednoczeniowo-konkurencyjnych nie widać w tle programowym ani kawałka, skoro kampania jest zaprogramowana na zachowanie sobie wiadomym osobom, statusu funkcyjnego na kolejną kadencję. to nie PZPN, ale przyklad idzie z Miodowej na Senatorską, bo to blisko:-).Walki pokoleń (nowych ze starymi koscianymi dziadami), także się nie czuje? W planach na XVII Zjazd krajowy chyba juz się przestalo myśleć deklaratywnie o mlodzieży? Znaczy się jest szykowanie do kolejnej kichy programowej by zmarnować nastepne 4 latka?;-(
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Derek [83.31.106.18]
Data: 2009-04-21 09:25:41

Miałem chwilę (długą) i przejrzałem wszystki posty, moje odczucie jest takie, że jednak skupiamy się głownie na tym co już minęło. I se ne vrati.
Pozdrowienia
TG 6550

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej... [83.10.185.155]
Data: 2009-05-24 13:41:20

W „Rzeczpospolitej” ( http://www.rp.pl/artykul/308845.html ) :-) w czytaniu tekst ze wspomnieniami uczestników Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Spocie.
Jest coś z historii Towarzystwa.
Jerzy Gruza wspomina przyznawanie nagród: „Mniejszy problem mieliśmy z przypadkowymi artystami radzieckimi. By nie drażnić lwa, otrzymywali różnego rodzaju nagrody pocieszenia, nawet PTTK.”

„Nawet” - jak to rozumieć ?

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: jarumin [83.29.106.120]
Data: 2009-11-09 09:34:28

Złociutka Jolu. "Pan Andrzej" odpowiada po przeszło 3 latach. Świętujemy jako Towarzystwo rocznice i jubileusze PTTK, PTT, i PTK. Nic w tym zdrożnego. Mam nadzieję, że dożyję mojego 50-lecia w PTTK w 2011 roku. Chyba dla przyjaciół wyprawię grilla w ogrodzie i sobie pogwarzymy przy kawce, piwsku (brrrr) i koniaczku (mniam, mniam!). Ciebie też zaproszę! Nam w Oddziale Wrocławskim mąka hr. Tunio nie jest do niczego potrzebna. Potrzebne są multimedialne prelekcje 2x w m-cu i wystawy fotograficzne co m-c lub dwa. I to robimy skutecznie.
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.