Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Kadra PTTK

II Forum Pilotażu i Przewodnic

wszystkich wiadomości w wątku: 7
data najnowszej wiadomości: 2005-10-23

Temat: II Forum Pilotażu i Przewodnic
Autor: JAK [212.2.100.247]
Data: 2005-09-30 10:08:35

Witam,

myślę, że przewodników i pilotów wycieczek PTTK zainteresuje informacja o II Forum Pilotażu i Przewodnictwa,które organizuje Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa. Forum odbędzie się w dniach 14-15 października w Warszawie.
Forum jest kontynuacją spotkań pilotów i przewodników turystycznych zapoczątkowanych w marcu 2003 r. w Gdańsku. Ich celem jest integracja środowiska przewodników i pilotów, dyskusja nad rozwiązaniami w zakresie szkolenia, nadawania uprawnień, wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego oraz podnoszenia jakości usług przewodnickich jak i ochrony zawodu. Szeroką gamę problemów do dyskusji niesie integracja Polski z Unią Europejską i możliwość wykonywania zawodu w krajach UE, jak i podejmowania pracy w charakterze przewodnika/pilota w Polsce przez obywateli innych krajów UE.

W czasie II Forum zaprezentowane zostaną jako wprowadzenie do dyskusji referaty praktyków i naukowców, przewidujemy w drugim dniu przeprowadzenie warsztatów oraz dyskusji panelowej.

Obrady odbywać się będą w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki i Pracy przy Placu Trzech Krzyży 3/5. Organizatorzy Forum zapewniają; materiały konferencyjne, kawę, poczęstunek, wydawnictwo pokonferencyjne, materiały promocyjne. Dojazd do Warszawy i nocleg z 14/15 października uczestnicy Forum zapewniają sobie we własnym zakresie w ramach delegacji macierzystych instytucji.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: II Forum Pilotażu i Przewodnic
Autor: JAK [212.2.100.247]
Data: 2005-09-30 10:16:32

Witam ponownie,
w uzupełnieniu wcześniejszych danych podajemy informacje szczegółowe:

Odpłatność za udział w Forum wynosi tylko 50 zł. Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej w terminie do dnia 30 września 2005 r. na adres organizatorów pocztą, faxem lub mailem.

Karta uczestnictwa w wordzie do pobrania na stronie http://www.federation-guides.pl

Program II Forum Pilotażu i Przewodnictwa
14 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
godz. 09.30 rozpoczęcie obrad, przywitanie oficjalnych gości
godz. 09.40 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki, Rady Krajowej Izb Turystyki
SESJA PLENARNA
godz. 10.00 – 11.15
prof. Grzegorz Gołembski „STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA LATA 2007 – 2013”
dr Zygmunt Kruczek, „ANALIZA STANU PRZEWODNICTWA I PILOTAŻU W POLSCE. GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKA I ZAWODU”.
godz. 11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
godz. 11.45 – 13.30
dr hab. Krzysztof Podemski, „RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA ZLECENIE MGIP”,
mgr Hanna Janicka, (współpraca dr Joanna Kizielewicz, mgr Jacek Zdrojewski) „ANALIZA PROGRAMÓW SZKOLENIA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK”
dr Robert Wiluś, „ANALIZA PROCEDUR EGZAMINOWANIA I NADAWANIA UPRAWNIEŃ DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK”
„ANALIZA FORM I ROZMIARÓW KSZTAŁCENIA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK” – przedstawiciel Departamentu Turystyki MGiP
godz. 13.30 – 14.30 - przerwa na lunch
godz. 14.30 – 16.30
Adam Gostyński (Komisja Przewodnicka ZG PTTK) „PRZEWODNICY I PILOCI W AKTUALNEJ SYTUACJI PRAWNEJ W POLSCE”
Tadeusz Stefański (Zarząd Główny PTTK) „FORMY DOSKONALENIA JAKOŚCI USŁUG PRZEWODNICKICH I PILOTAŻU WYCIECZEK”
dr Marek Nowacki „ROLA INTERPRETACJI W PRACY PRZEWODNIKA I PILOTA WYCIECZEK”
Monika Witkowska „WSPÓŁPRACA PILOTA Z LOKALNYM PRZEWODNIKIEM”
godz. 16.30 – 16.45 - przerwa kawowa
godz. 16.45 - 17.30 - dyskusja
godz. 19.30 Uroczysta kolacja w Hotelu „Felix” – wieczór integracyjny
15 października – sobota
Godz. 9.30 – 11.30 Warsztaty robocze
1. NOWOCZESNY WARSZTAT KRAJOZNAWCZY PILOTA I PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO
(moderator – dr Zygmunt Kruczek),
2. EMISJA GŁOSU W PRACY PRZEWODNIKA I PILOTA
(moderator – mgr Monika Połącarz - Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Poznaniu),
3. PROCEDURY EGZAMINACYJNE – WARSZTAT DLA PRZEDSTAWICIELI KOMISJI EGZAMINACYJNYCH –
(moderator mgr Piotr Szymanowski – Wielkopolski Urząd Wojewódzki)
godz. 11.30 - 12.00 przerwa kawowa
godz. 12.00 Sesja plenarna – przedstawienie wniosków z warsztatów i dyskusji panelowej
Zakończenie obrad Forum
Godz. 13.00 – 14.30 objazd linią turystyczną po Warszawie
Podczas Forum - Wystawa publikacji związanych z przewodnictwem i pilotażem

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: II Forum Pilotażu i Przewodnic
Autor: JAK [212.2.100.246]
Data: 2005-10-21 11:27:30

Witam,
kończąc rozpoczęty przeze mnie temat, który nie wzbudził zainteresowania forumowiczów korzystam z uprzejmości goszczenia na forum, aby przedstawić wnioski z dyskusji:

„Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania”

Bieżący rok jest szczególny dla przewodników i pilotów. Obchodzimy 130-lecie zorganizowanego przewodnictwa oraz 40-lecie zorganizowanego pilotażu. Jubileusze te tworzą okazję do refleksji, oceny dorobku ale również określenia kierunków dalszego rozwoju przewodnictwa i pilotażu,
Nowa epoka – początek XXI w., integrująca się Europa, nowa jakość turystyki tworzy wyzwania dla przewodników i pilotów. Napotykamy jednak wiele barier, niedoskonałości organizacyjnych utrudniających pracę i obniżających jakość usług przewodnickich i pilotarskich. Wygłoszone referaty, obrady w warsztatach problemowych oraz dyskusja pozwoliły na sformułowanie wniosków, skierowanych w części do administracji turystycznej, samorządów branżowych ale i do stowarzyszeń zrzeszających przewodników i pilotów. Jeżeli ich spełnienie wpłynie na podniesienie jakości naszej pracy i prestiżu zawodu zadania stawiane przed II Forum przez ich organizatorów – Polską Federację Pilotażu i Przewodnictwa oraz patrona honorowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy - zostaną spełnione.

1. Ochrona zawodu pilota i przewodnika turystycznego wymaga eliminacji szarej strefy; postuluje się kontrole grup turystycznych poprzez policję turystyczną (konieczne doprecyzowanie tej kwestii w ustawie),
2. Przeprowadzone analizy wykazują zbyt masowe szkolenie, zwłaszcza pilotów; postuluje się certyfikację ośrodków edukacyjnych w celu eliminacji najsłabszych;
3. Rozważyć powołanie instruktorów pilotażu na wzór istniejących instruktorów przewodnictwa, co pozwoli ujednolicić sposoby prowadzenia i poziom szkolenia kandydatów na pilotów (zmiana w ustawie),
4. Ze względu na duże zróżnicowanie postuluje się określenie minimum płacy i określenie warunków pracy pilota przy realizacji imprezy turystycznej (postulat do Federacji, Polskiej Izby Turystyki i KRIT),
5. Problemem jest pilotaż i przewodnictwo grup osób niepełnosprawnych, z dysfunkcjami (zmiana w ustawie odnośnie szkolenia). Obsługa tych grup wymaga szkolenia podstawowego zarówno pilotów jak i przewodników jak i wprowadzenia specjalizacji obsługi,
6. Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa prosi o przesłanie w trybie pilnym przez Departament Turystyki MGiP projektu zmian do tzw. ustawy kompetencyjnej wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
7. Rozważyć możliwość podniesienia wymogów językowych – podniesienie poziomu o jeden stopień, uwzględnić wysokie wyniki egzaminów maturalnych z języka obcego (nowej matury),
8. Uregulowania wymaga problemów rezydentury – rezydentem biura podróży - - tam gdzie mamy do czynienia z obsługa turystów powinien być tylko pilot z doświadczeniem (zmiana w ustawie).
9. W ramach doszkalania należy zwrócić większą uwagę na interpretację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do grup przyjazdowych (postulat do Federacji).
10. Znieść wymagany okres między niezdanym egzaminem, a poprawką egzaminu (zmiana w rozporządzeniu do ustawy).
11. Prowadzenie dalszych okresowych badań naukowych o sytuacji przewodników i pilotów, rozeznanie organizacji przewodnictwa w innych krajach UE (wystąpienie o granty),
12. Komisje egzaminacyjne nie mogą się bać presji środowiska i prasy,
13. Rozważyć rezygnację z obowiązku ukończenia szkolenia ale przy jednoczesnym określonym standardzie egzaminu i określonych wymaganiach egzaminacyjnych,
14. Zmodyfikować programy kształcenia z naciskiem na praktyczne aspekty szkolenia,
15. Doprecyzować ramowe programy szkolenia pilotów i przewodników, usunąć błędy gramatyczne i logiczne,
16. Zażądać powołania przez DT zespołu, który zajmie się ostatecznym doprecyzowaniem programów,
17. Organizatorzy szkoleń i komisje egzaminacyjne muszą w większym stopniu egzekwować znajomość przepisów prawnych w obszarze turystyki,
18. Doprecyzować przepisy ustawy i rozporządzenia regulujące zasady odbycia szkoleń i egzaminów,
19. Wnioskować o zorganizowanie centralnego lub regionalnych szkoleń dla przedstawicieli komisji egzaminacyjnych dla przewodników i pilotów.
20. Ustandaryzować egzaminy tak aby były porównywalne w każdym województwie.
21. Forum przewodników i pilotów w miarę możliwości organizować corocznie jesienią jako miejsce wymiany poglądów, dyskusji i formułowania wniosków.

Proszę o wyrozumiałośc i zapraszam do przemyśleń.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: II Forum Pilotażu i Przewodnic
Autor: Stanisław Łuć [212.76.39.10]
Data: 2005-10-22 21:05:37

Dopiero teraz dotarła do mnie wiadomość o zorganizowaniu takiego forum, a szkoda, bo jestem żywo zainteresowany tematyką. Może nastepnym razem...
Tylko zdziwienie moje budzi fakt zorganizowania spotkania w środku jesiennego sezonu wycieczkowego. Aktywni przewodnicy w połowie października są w trasie. Następny termin spotkania powinien raczej przypadać w martwym sezonie.
Staszek

Temat: Re: II Forum Pilotażu i Przewodnic
Autor: JAK [212.2.100.250]
Data: 2005-10-23 14:35:26

>Dopiero teraz dotarła do mnie wiadomość o zorganizowaniu takiego forum, a szkoda, bo jestem żywo zainteresowany tematyką. Może nastepnym razem...
Tylko zdziwienie moje budzi fakt zorganizowania spotkania w środku jesiennego sezonu wycieczkowego. Aktywni przewodnicy w połowie października są w trasie. Następny termin spotkania powinien raczej przypadać w martwym sezonie.

Witam,
ja też byłem zdziwiony tym, że o forum dowiedziałem się innymi kanałami niż przez PTTK, a na sali zobaczyłem "wierchuszkę" przewodnictwa PTTK (m.in. w roli prelegentów) oraz wielu byłych aktywistów PTTK i ludzi wykształconych w przewodnictwie przez PTTK, którzy przeszli do konkurencyjnych biur turystycznych i stowarzyszeń. Sam zresztą działam na podobnej zasadzie.
W dyskusji podkreślano jednak fakt, że ok. 70 % przewodników działa w strukturach PTTK. Z pilotami wycieczek, a zwłaszcza pilotami wycieczek zagranicznych sprawa przedstawia się nieco inaczej. Środowisko to jest mniej zorganizowane. Piloci działają w wiekszości w ramach konkretnych biur podróży i z powodu reguł i praw rynkowych celowo nie dążą do konsolidacji. Aktywni piloci nie mają nawet czasu na spotkania, bo nim się rozliczą z jednego wyjazdu, muszą przygotowywać się do następnego, co zabiera zawsze mnóstwo czasu, a spotkania niewiele dają. Ważna jest lojalność względem biura podróży.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: II Forum Pilotażu i Przewodnic
Autor: z.klose [217.98.98.98]
Data: 2005-10-23 15:00:12

Jestem tego samego zdania. Proszę o wcześniejsze rozpropagowanie informacji o kolejnym forum oraz jego organizację w terminie późniejszym.
Pozdrawiam - z.klose

Temat: Re: II Forum Pilotażu i Przewodnic
Autor: JAK [212.2.100.250]
Data: 2005-10-23 15:30:41

>Jestem tego samego zdania. Proszę o wcześniejsze rozpropagowanie informacji o kolejnym forum oraz jego organizację w terminie późniejszym.
Witam,
wnioski w tej sprawie trzeba kierować do Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa w Poznaniu, e-mail: admin@federation-guides.pl lub bezpośrednio do Prezesa Federacji dr Zygmunta Kruczka z Krakowa, e-mail:wtkrucze@cyf-kr.edu.pl .

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl