Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

IV OFIP

wszystkich wiadomości w wątku: 6
data najnowszej wiadomości: 2005-09-30

Temat: IV OFIP
Autor: JAK
Data: 2005-09-20 21:49:45

Witam,

Święto sektora – Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych OFIP 2005

Już po raz czwarty pozarządowe organizacje z całej Polski będą miały okazję spotkać się i przedyskutować kwestie ważne dla NGOs. Przede wszystkim jednak IV OFIP będzie wielkim świętem trzeciego sektora i okazją do spotkania starych i poznania nowych przyjaciół.
Ogólnopolskie Fora Inicjatyw Pozarządowych zwoływane są co trzy lata. Pierwszy, historyczny już OFIP odbył się w 1996 roku. W sumie w spotkaniach tych do tej pory wzięło udział ponad 3 tys. organizacji. To wydarzenie jest doskonałą okazją do budowania integracji sektora, a zarazem - do szerokiej prezentacji jego dorobku.
IV OFIP odbędzie się 23 i 24 września 2005 roku. Tak jak I OFIP, tak i ten planowany jest na Uniwersytecie Warszawskim, a całej imprezie patronuje Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Forum odbywa się w szczególnym czasie. Mija 25 lat od Sierpnia 80; jesteśmy w trakcie konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013; będziemy w przededniu referendum w sprawie europejskiego traktatu; zmieniają się władze polityczne w naszej ojczyźnie. Warto w nim uczestniczyć, by program IV OFIP uwzględniał tę szczególną perspektywę. Zawartość programu jest jeszcze sprawa otwartą. Tematem przewodnim IV OFIP będzie rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a w szczególności "Strategia rozwoju trzeciego sektora".
Problemy turystyki i krajoznawstwa w środowisku młodzieży szkolnej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży prezentować będzie na forum Oddział PTTK w Żyrardowie.
Warto odwiedzic z tej okazji Uniwersytet Warszawski, gdzie będą kiermasze wydawnictw NGO, panele dyskusyjne i wspólne zdjęcie wszystkich delegatów NGO (ok. 2000 osób) na Placu Zamkowym.
Więcej szczegółów na stronie http://www.ngo.pl

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: IV OFIP
Autor: ~student
Data: 2005-09-21 12:42:06

Cześć,

potrzebujemy ludzi do pomocy przy obsłudze stoisk na IV OFIP. Czekamy na chętnych.

Marek Kubicki

Temat: Re: IV OFIP
Autor: JAK
Data: 2005-09-21 21:18:58

Witam,
jesteśmy już umówieni z organizatorami IV OFIP w tej sprawie na piątek już od godz. 8.00 . Będzie nas ok. 20 osób.
Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: IV OFIP
Autor: JAK
Data: 2005-09-23 21:17:00

Witam,

w dniu dzisiejszym na Uniwersytecie Warszawskim (10 min. spaceru od ZG PTTK) rozpoczęło się IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Jeszcze tydzień temu na XVI Walnym Zjeździe PTTK dyskutowano na temat PTTK jako organizacji pozarządowej, a dzisiaj nikt z zacnego grona ówczesnych dyskutantów (z wyjątkiem piszącego te słowa, którego Oddział PTTK jest m.in. założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) nie zaszczycił swą obecnością tego ważnego także dla spraw PTTK forum dyskusyjnego w Polsce.

W tegorocznym spotkaniu środowiska pozarządowego bierze udział ponad tysiąc osób, przedstawicieli organizacji z całej Polski.
IV OFIP przebiega pod hasłem „Rzeczpospolita Obywatelska”. Swoimi opiniami na temat tego, co to znaczy, skąd się wywodzi i czym być powinna Rzeczpospolita Obywatelska podzielili się prof. Marek Safjan, Henryk, Wujec, ojciec Maciej Zięba oraz Jakub Wygnański.

Wizje społeczeństwa obywatelskiego
W drugiej części sesji otwierającej IV OFIP o wizjach społeczeństwa obywatelskiego rozmawiali Stefan Bratkowski, Piotr Frączak, prof. Anna Giza, prof. Jerzy Hausner, Zbigniew Nosowski oraz prof. Andrzej Zoll.
Wizje prezentowane przez panelistów nie były wobec siebie konkurencyjne, ale raczej uzupełniające się.
Redaktor Bratkowski stwierdził, że odpowiedzialni, aktywni i samoorganizujący się obywatele są w stanie zagrozić monopolistom komunalnym, telekomunikacyjnym, ubezpieczeniowym czy budowlanym.
- Obywatele mogą zachować swoje pieniądze i nie będą musieli się o nie dopraszać. To da im większe możliwości działania – mówił Stefan Bratkowski, widząc przyszłość społeczeństwa obywatelskiego w nowoczesnej spółdzielczości.

Według prof. Jerzego Hausnera, aby nastąpił rozwój społeczeństwa obywatelskiego należy tworzyć warunki dla działalności organizacji pozarządowych, w praktyce zastosować zasadę pomocniczości państwa, determinować debatę o najważniejszych problemach społeczno –gospodarczych w perspektywie strategicznej i europejskiej oraz kreować partnerstwa rozwoju społeczno-gospodarczego. Te wszystkie założenia spełnia jego zdaniem Narodowy Plan Rozwoju., który jest dokumentem mówiącym o sojuszu na rzecz rozwoju. Dla rozwoju państwa obywatelskiego konieczne jest także odcięcie się od obecnie funkcjonującego w Polsce systemu resortowo-korporacyjnego. Należy także bronić Ustawy o działalności pożytku publicznego, chociaż na pewno wymaga pewnych poprawek, zmusić rząd do stosowania modelu debaty wykorzystanego przy pracach nad NPR-em, zmienić model dialogu społecznego poprzez powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego, w której organizacje znalazłyby się na równi z pracodawcami, związkami zawodowymi oraz rządem oraz wypełnić dwa najważniejsze sektorowe programy operacyjne dotyczące społeczeństwa obywatelskiego oraz administracji.

Gdzie kształcić postawy obywatelskie?
Zdaniem prof. Hanny Gizy kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest kiepska, ponieważ brakuje nam umiejętności do jego budowania.
- W społeczeństwie obywatelskim nie chodzi o organizacje, ale o umiejętność do organizowania się. Nie o grupową zaradność, ale o umiejętność wspólnego działania – mówiła. Siła społeczeństwa obywatelskiego zależy od dwóch fundamentalnych spraw – infrastruktury, która ułatwia organizowanie się oraz umiejętności i nawyków, które mają ludzie. A tych umiejętności nie można nauczyć się z podręczników.
– To jest jak z jazdą samochodem. Żeby jeździć potrzebny jest sprawny samochód i umiejętności. Ale nie nauczymy się tego z książki. Potrzebna jest praktyka – przekonywała prof. Giza, której zdaniem przede wszystkim konieczna jest zmiana sposobu uczenia, tak aby kształcić młodych obywateli jako osoby odpowiedzialne, umiejące współpracować i porozumiewać się, a nie jedynie konkurować.

Według prof. Zolla kształcenie obywatela trzeba zacząć zdecydowanie wcześniej niż w szkole.
- To powinno się dziać już w przedszkolu. Człowiek mając kilka lat, ma być obywatelem – mówił prof. Andrzej Zoll. Przy czym jego zdaniem przedszkole powinno być miejscem edukacji obywatelskiej nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców.

Redaktor Zbigniew Nosowski zauważył z kolei, że jeszcze prze przedszkolem miejscem, gdzie powinno się kształtować obywateli jest rodzina i kościół. Zwrócił także uwagę, że potrzebne jest zbliżenie między środowiskami pozarządowymi a wspólnotami religijnymi. Pozarządowi potrzebują pomocy w formacji duchowej, a wspólnoty religijne potrzebują konkretnego działania dla weryfikacji swojego zaangażowania.

Samorząd to my!
Innym polem, na którym konieczna jest zmiana, jeżeli chcemy budować społeczeństwo obywatelskie jest samorząd.
- Musimy nauczyć się myśleć, że samorząd to my, mieszkańcy, obywatele, a nie wójt, czy burmistrz – apelował prof. Zoll. - Wójt ma tylko wykonywać, ma być urzędnikiem. Trzeba przełamać podział na ”my” i „oni”. Dopóki nie pokonamy tej dychotomii, nie będziemy mieć Rzeczpospolitej Obywatelskiej – uważa prof. Zoll.

Grzechy pozarządówki
Według Piotra Frączaka, wypowiadającego się z perspektywy organizacji pozarządowych (szczególnie infrastrukturalnych), odpowiedzialność za społeczeństwo obywatelskie powinni barć wszyscy – szkoły, rząd, kościół, samorząd i organizacje. Organizacje popełniły kilka przewinień, które spowodowały, że mamy słabe społeczeństwo obywatelskie. Przede wszystkim odwróciły się od obywatela.
- Łatwiej zdobyć dotacje, niż członka, a to jest przecież siła organizacji – przyznał p. Frączak.

Poza tym organizacje powinny domagać się przestrzegania zasady pomocniczości przez samorząd i rząd, ale nie mogą zapominać także o tym, że nie mają prawa robić tego, co może zrobić sama rodzina, czy też po prostu sami obywatele. I wreszcie trzeci grzech pozarządówki, zdaniem Frączaka, polega na tym, że za mało mówi się o wartościach.
- Myśleliśmy, że już je znamy i przestaliśmy mówić, po co w ogóle jesteśmy.

Również Piotr Frączak dołączył do grona panelistów, którzy uważali, że musimy się działać wspólnie.
- Dzisiaj jeżeli obywatel ma jakiś problem, to sam zakłada stowarzyszenie. Nie próbuje przyłączyć się do tych, które już istnieją. Podobnie same organizacje nie współpracują ze sobą. To się musi zmienić. Musimy nauczyć się działać razem.

Kandydaci do sejmu na IV OFIP-ie

Podczas pierwszego dnia IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyła się także dyskusja panelowa z udziałem kandydatów do Sejmu. Zaproszenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przyjęli Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO), Artur Zawisza (PiS), Bartosz Dominiak (SdP), Roman Giertych (LPR), Ryszard Kalisz (SDPL) oraz Tadeusz Mazowiecki (PD).
Kandydaci do sejmu mówili o swoich wizjach współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozumieniu pojęcia społeczeństwa obywatelskiego i jego roli we współczesny państwie, a także o konkretnych kwestiach dotyczących działalności organizacji pozarządowych: zachętach dla filantropii, odpisach 1%, nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, miejscu organizacji w Narodowym Planie Rozwoju, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Debatę prowadzili Wawrzyniec Smoczyński z redakcji Przekroju oraz Marcin Dadel z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Spotkanie transmitowane było przez TVP 3.

Wiele spraw dyskutowanych tydzien temu na Zjeździe PTTK dotyczących edukacji obywatelskiej, statusu organizacji pozytku publicznego, praktycznych działań w terenie, wymiany doswiadczeń w ramach partnerstwa europejskiego, itp. powtarzano tutaj w dyskusjach panelowych stowarzyszeń o podobnym profilu działania co PTTK.
Forum trwa do soboty 24.09.2005 r. i zakończy sie wspólnym zdjęciem ok. 2000 osób na Placu Zamkowym w Warszawie.

Pozdrowienia z Forum przesyła

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: IV OFIP
Autor: JAK
Data: 2005-09-27 20:54:23

Witam,
zakończyło się IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Obywatelskich. Odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Znamy wyniki wyborów, wiemy że rządy w Polsce w najbliższych latach bedą sprawować politycy z PiS i PO. Na podstawie wypowiedzi tych polityków warto więc może zapoznać się z perspektywą przed jaką stoją organizacje pozarządowe w Polsce.

Po wyborach – jaka przyszłość dla organizacji pozarządowych?

Przed wyborami parlamentarnymi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych pytała kandydatów o sprawy kluczowe dla sektora pozarządowego. Zwieńczeniem akcji był panel dyskusyjny z kandydatami do parlamentu podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Te partie prawdopodobnie utworzą koalicję rządową. Zgodnie z przedwyborczymi umowami realizowany będzie program gospodarczy partii, która zwycięży. Zapewne program zostanie zmodyfikowany podczas rozmów koalicyjnych, ale my dzisiaj możemy w przybliżeniu stwierdzić jak rozstrzygną się ważne dla organizacji sprawy.

Współpraca z organizacjami

Wszystkie partie, które zostały wybrane do parlamentu deklarują współpracę organizacjami. Wprost mówią o konieczności rozszerzenia możliwości konsultowania decyzji z organizacjami pozarządowymi, w tym konsultowania aktów prawnych. Prawo i Sprawiedliwość mówi o zmianach w regulaminie Sejmu, które pozwolą na obecność „reprezentatywnych i zainteresowanych organizacji na każdym etapie prac komisji i podkomisji”. Platforma Obywatelska zaś mówi o zwiększeniu czasu, jaki organizacje będą miały na odniesienie się do projektów aktów prawnych. Dostrzega tu zwłaszcza rolę rządu.

Mechanizm 1%

Wszystkie partie deklarują utrzymanie możliwości przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Ta kwestie nie była jasna ze względu na liczne propozycje uproszczenia systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów traktuje 1% jako jedną z ulg, dlatego właśnie przedsiębiorcy płacący podatek liniowy 19% nie mogą przekazywać 1%. Zachodziły obawy, że te partie, które chcą uprościć system podatkowy zlikwidują 1% (zwłaszcza PO postulująca wprowadzenie podatku liniowego). Politycy, w przeciwieństwie do Ministerstwa Finansów, dobrze zrozumieli, że 1% nie jest ulgą podatkową, a zachętą dla podatników do decydowanie o tym na co przekazywane są publiczne pieniądze. Przed wyborami zarówno PO, jak i PiS zadeklarowały ułatwienie podatnikom korzystania z tego mechanizmu (na wzór węgierski, w którym to Urząd Skarbowy dokonuje niezbędnych formalności).

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W przypadku Funduszu Inicjatyw Obywatelskich sprawa nie jest jednoznaczna. Platforma Obywatelska proponuje zostawić FIO, zwiększając kontrolę organizacji nad nim (w postaci Rady Funduszu). Prawo i Sprawiedliwość również chce Fundusz zostawić, ale proponuje przenieść go pod opiekę premiera. Ten postulat dotyczy zresztą całego umiejscowienia spraw organizacji pozarządowych w nowym rządzie (zamiast departamentu w ministerstwie istniałaby komórka podległa bezpośrednio premierowi).
Samoobrona, PSL oraz SLD są przeciwne utrzymaniu funduszu. SLD wskazuje, że FIO powinno naturalnie wejść w skład Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie.

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie

Wszystkie partie oprócz PSL deklarują utrzymanie Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie w Narodowym Programie Rozwoju na lata 2007-2013. PSL twierdzi, że programów w NPR jest za dużo i należy ograniczyć się do tych, które finansują inwestycje głównie transportowe.
Artur Zawisza z Prawa i Sprawiedliwości zastrzega, że POSO musi zapewniać równy dostęp do środków całemu sektorowi pozarządowemu, a nie „strukturalizować wybraną grupę organizacji”.

Wygląda na to, że najważniejsze postulaty organizacji znajdują zrozumienie wśród polityków. Oczywiście jak zwykle wszystko rozbije się o szczegóły. Ważne jest jednak to, że kampania wyborcza pozwala stwierdzić, że polska scena polityczna zaczęła dostrzegać sektor obywatelski, co ma swoje odzwierciedlenie w programach i postulatach wyborczych najbardziej znaczących sił politycznych w Polsce.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych na bieżąco monitorować będzie zobowiązania wszystkich partii, które dostały się do Parlamentu.

Wszystkie obietnice wyborcze dla organizacji pozarządowych złożone przez partie dostępne są na stronie http://www.ofop.engo.pl . Szczegółowy raport z przeprowadzonego monitoringu zostanie wydany w październiku.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: IV OFIP
Autor: JAK
Data: 2005-09-30 21:37:16

Witam ponownie,

plonem dwudniowego Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych są tezy do dyskusji, które prezentuje poniżej na podstawie materiałów z forum:

Organizacje pozarządowe na rzecz Rzeczpospolitej Obywatelskiej czyli tezy do dyskusji po IV OFIP-ie

23-24 września 2005 w Warszawie już po raz czwarty odbył się swoisty sejmik organizacji pozarządowych, na którym debatowało ponad tysiąc przedstawicieli III sektora. W tym roku głównym tematem była Rzeczpospolita Obywatelska. Temat nieprzypadkowy. Wiąże się on bowiem zarówno z pracami nad Narodowym Planem Rozwoju, w którym udział organizacji pozarządowych w konsultacjach był pierwszą na taką skalę próbą włączenia obywateli w dyskusję nad strategią rozwoju Polski, jak i kolejnymi wyborami, w których chociażby poprzez frekwencję widać, że ogromna większość obywateli należy do "partii sceptyków".

W tej sytuacji głos organizacji pozarządowych powinien być dla polityków ważnym sygnałem. Tym bardziej, że nie ma w nim nic z postawy roszczeniowej, mówiącej "my chcemy kosztem innych". Co więcej, organizacje nie widzą jedynie mankamentów innych sektorów. Widzą i deklarują chęć samokontroli, chcą zaczynać naprawę Rzeczypospolitej od siebie. Pragną występować nie we własnym interesie, ale dla wspólnego dobra.
Pozostaje pytanie, czy siła racji jest jeszcze w Rzeczypospolitej jakąś siłą, czy też społeczeństwo obywatelskie po raz kolejny musi organizować się przeciw Państwu, aby móc uczestniczyć w debacie o jego naprawie. Przekonamy się już niedługo, bo wyzwań nie brakuje.

I. Programy Operacyjne - czy jesteśmy gotowi do pracy
Pierwszym testem będzie praca nad Programami Operacyjnym. Tu sprawdzimy nie tylko wolę nowego rządu na współpracę z ekspertami z organizacji pozarządowych (a nie od dziś wiadomo, że w wielu dziedzinach kompetencja pracowników organizacji pozarządowych jest na najwyższym poziomie), ale też możliwości mobilizacyjnych samych obywateli. Nie chodzi zresztą tylko o Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie, ale także o inne programy, w tym i programy regionalne. Jeżeli chcemy mieć w tej kwestii coś do powiedzenia musimy zabierać głos, przynajmniej na poziomie, jaki robiliśmy to podczas konsultacji NPR-u

II. Konstytucja - czy jesteśmy gotowi do zmiany
Jednym z haseł wyborczych była deklaracja chęci gruntownej reformy państwa kryjąca się pod sformułowaniem IV Rzeczpospolitej. Trudno dziś powiedzieć, czy stanie woli politycznej i możliwości realizacyjnych, aby nowy parlament zmienił Konstytucję. Jeżeli jednak dojdzie do dyskusji nad nową ustawą zasadniczą, musimy być przygotowani, aby nie tylko wziąć udział w debacie, ale i aby wszelkimi możliwymi środkami prawnymi zagwarantować, że takie zapisy jak pomocniczość i dialog obywatelski staną się nie tylko jako deklaracjami (zapisanymi w Preambule), ale podstawami ustrojowymi Rzeczpospolitej Obywatelskiej.

III. Społeczeństwo obywatelskie - czy jesteśmy gotowi do współpracy
Słabość polskiego społeczeństwa obywatelskiego nie jest jedynie efektem jakiś zaniedbań, które kiedyś będzie można naprawić. Jest przede wszystkim przyczyną wielu niepowodzeń we wprowadzaniu kolejnych reform. Brak sprawnej kontroli społecznej, brak wiary obywateli w sensowność proponowanych zmian i oczekiwanie, że mocą prawa, bez społecznego zaangażowania, wszystko da się zmienić to nie jedyne, ale ważne przyczyny kryzysu. Dlatego budowę silnego społeczeństwa obywatelskiego musimy (chodzi tu nie tylko o III sektor, ale o wszystkie środowiska w Polsce) potraktować na równi z koniecznością budowy sprawnego państwa. Tu bez współpracy rządu, samorządu, biznesu, organizacji i samych obywateli na rzecz dobrze rozumianego wspólnego interesu niewiele da się zrobić.
Tak więc wyzwania, które przed nami stoją są ogromne. Czy uda się nam, organizacjom zrealizować to co deklarujemy? Czy nowy rząd potrafi wykorzystać potencjał tkwiący w III sektorze dla naprawy Rzeczypospolitej? Oto pytania, które trzeba będzie zadać za trzy lata na następnym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Zapraszam do przemysleń.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl