Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Jak powstaje oddział?

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2005-07-31

Temat: Jak powstaje oddział?
Autor: jawo
Data: 2005-07-31 21:30:26

Co o tym sadzicie? Statut PTTK szeregiem niedopowiedzeń dorównuje chyba ustawom podatkowym , którymi zajmuje się zawodowo. Ostatnio pochłonęły mnie rozważania o sens słynnego słowa „lub” użytego dwukrotnie w art. 48, ust. 2. a w zasadzie intryguje mnie tryb powstawania nowego oddziału. Już ust. 1 rodzi pytanie czy założyciele powinni najpierw uzyskać zgodę Prezydium ZG wskazując przy tym czy spełnili warunki do założenia nowej jednostki czy tez Prezydium już po zebraniu założycielskim wyraża ewentualnie zgodę.? Czy ZG dla jej wydania powinien uprzednio uzyskać opinie /zgodę oddziału macierzystego w przypadku wydzielania się? Ma to pewne znaczenie w kontekście art. 20 ust 1 prawa o stowarzyszeniach, gdzie wskazane są konkretne terminy i obowiązki dla nowej jednostki terenowej. Niejasny dla mnie jest w ogóle tryb powoływania. Wykładnia gramatyczna wskazuje, że to jakiś organ nadrzędny powinien powołać oddział, a Statut w art. 30 mówi o kompetencjach ZG w powoływaniu, ale tylko jednostek gospodarczych i w art. 6, ust.4 o tworzeniu przez ZG jednostek, ale specjalistycznych. Równie intrygujące jest tryb wydzielania się. N-ty raz analizuję art. 48, ust. 2 i nadal nie wiem czy wydzielenie się może nastąpić tylko z jednego oddziału czy też jednostki, o których mowa w ostatniej części zdania mogą być z różnych oddziałów? Intrygujące jest też czy jednostki te oddzielają się wyłącznie w całości czy ewentualnie tylko część członków kół/klubów może zechcieć odejść? Co wtedy z podziałem majątku koła/klubu, o którym mowa w Statucie Oddziału? Jeszcze trudniej pojąć mi role jaką mogą odegrać w akcie zakładania nowego oddziału członkowie należący bezpośrednio do oddziału, co wynika z art. 11. Czy są oni jednostkami organizacyjnymi?
Może dziele włos na czworo, ale konkretna sytuacja jest taka, że powstałe w październiku ubr koło terenowe mające tylko 14 członków z opłaconym składkami zapragnęło skorzystać z bardzo sprzyjających warunków stwarzanych mu przez samorząd i władze sąsiedniej gminy, ale prawdopodobnie pod warunkiem nabycia osobowości prawnej. W wyniku bardzo efektywnego naboru pozyskano około 40 nowych członków. Problem jednak w tym, że owi członkowie wpisowe składki i legitymacje załatwili sobie w innym oddziale. Zapewne mogli obawiać się, że w moim nie prowadzącym dział. gosp. oddziale, bez biura i pieniędzy na zapas znaczków formalności te szłyby dość opieszale. Skoro jednak członkostwo powstaje z momentem złożenia deklaracji, a ubezpieczenie z momentem wpłacenia składki skarbnikowi koła to wydaje mi się, że brak racjonalnego wytłumaczenia dla pośpiechu i chodzenia na skróty. Jako wieloletniemu członkowi (i delegatowi) powinno mi zależeć na rozwoju Towarzystwa, ale jako członkowi władz oddziału nie jest mi obojętne, do kogo wpływają składki, które w tym przypadku mogłyby pokryć około 2 miesiące czynszu. Co rusz dowiaduje się o łatwości, z jaka gospodarujące lub bogate oddziały przyjmują składki bez konieczności przeniesienia deklaracji, a nam pozostaje problem ze sprawozdaniem i wyjaśnianiem stażu?
Czy mam racje sadząc, że nie doszło do wydzielenie się koła w oddział? Czy za rok nie przyjdzie mojemu zarządowi wykreślić koło z powodu ponad 12 miesięcznego ubytku członków?
PS Skłania mnie to ku wizji oddziałów jako inkasentów składek dla ZG ( ze wskazaniem właściwego oddziału) i redystrybucji ich części zgodnie z ilością członków (tak jak to dość dobrze, bo sprawiedliwie funkcjonuje w CIT i PIT).