Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

PTTK w internecie

PTT > PTTK?

wszystkich wiadomości w wątku: 41
data najnowszej wiadomości: 2006-05-09

Temat: PTT > PTTK?
Autor: Robert Starzyński
Data: 2005-06-20 09:35:44

Witam

Po lekturze strony internetowej PTT: http://www.ptt.org.pl
nasuwa mi się szereg pytań i wątpliwości i dlatego pazwalam sobie sie nimi podzielic z Wami. Oto kilka cytatów:

1. strona internetowa PTT - inforamcje ogólne: "... Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. Dnia 16 grudnia 1950 roku zostało rozwiązane na polecenie ówczesnych władz (majątek został przejęty przez utworzone 17 grudnia 1950 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze) i ponownie reaktywowane w roku 1988 (sic!) ..."

2. statut PTT - Art. 2: "Reaktywowane w roku 1981 PTT jest następcą prawnym, sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego powstałego w roku 1873 i przemianowanego w roku 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do 1950 roku.

3. strona internetowa PTT - historia PTT: "... Na skutek nacisków politycznych (okres stalinowski) Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 16 grudnia 1950 roku zostało rozwiązane. 17 grudnia 1950 roku powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, które przejęło jego dorobek i majątek, w pierwszym swoim statucie odżegnując się jednak od jego tradycji ..."

Zastanawiam się jak to było z tym naszym pierwszym statutem?; czy były jakieś naciski polityczne i czy mamy jekieś sprawy w sądzie z PTT, no bo przecież oba aktualne statuty (PTTK i PTT) są zarejestrowane w KRS-ie, a mówią oba co innego? Pytania w zasadzie do wszystkich, ale mam nadzieję, że rozjaśni tę sytuację Kol. Jurek.

pozdrawiam

Robert

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: edek
Data: 2005-06-20 10:53:51

Witam
> Po lekturze strony internetowej PTT:
> http://www.ptt.org.pl
> nasuwa mi się szereg pytań i wątpliwości
> i dlatego pazwalam sobie sie nimi podzielic z Wami.
> Oto kilka cytatów:
> 1. strona internetowa PTT - inforamcje ogólne:
>Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873.
> Dnia 16 grudnia 1950 roku zostało rozwiązane
> na polecenie
NIE BYŁO takiego polecenia
> ówczesnych władz (majątek został przejęty
> przez utworzone 17 grudnia 1950 roku
> Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze)
> i ponownie reaktywowane w roku 1988 (sic!)
NIE REAKTYWOWANE lecz zarejestrowane
> 2. statut PTT - Art. 2:
> "Reaktywowane w roku 1981 PTT
> jest następcą prawnym,
O TO JEST OTWARTE postępowanie z naszej strony
o naruszenie dóbr osobistych
> sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa
> Tatrzańskiego powstałego w roku 1873
> i przemianowanego w roku 1922 na Polskie
> Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do 1950 roku.
> 3. strona internetowa PTT - historia PTT:
> Na skutek nacisków politycznych (okres stalinowski)
> Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 16 grudnia 1950 roku
> zostało rozwiązane. 17 grudnia 1950 roku powstało
> Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze,
> które przejęło jego dorobek i majątek, w pierwszym
> swoim statucie odżegnując się jednak od jego tradycji
W PIERWSZYM STATUCIE PTTK:
powstałe z połączenia PTT i PTK
> czy mamy jekieś sprawy w sądzie z PTT
MAMY DWIE
> no bo przecież oba aktualne statuty (PTTK i PTT)
> są zarejestrowane w KRS-ie,
OSOBIŚCIE składałem protest przeciwko rejestracji PTT
SPRAWY PTTK kontra PTT i odwrotnie toczą sie od 6 lat
we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych uczestniczę
jak również w próbach POROZUMIENIA
służę informacją
Pozdrowienia
Edek

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: WoBa
Data: 2005-06-20 15:23:23

>SPRAWY PTTK kontra PTT i odwrotnie toczą sie od 6 lat
we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych uczestniczę jak również w próbach POROZUMIENIA.

A jak pan definiuje porozumienie?? Mówi się do PTT przyjmijcie nasze warunki i cześć pieśni, a nie lepiej wpisać (jak widziałem w nowym statucie juz tak jest) dziedzictwo nasze od PTT i zorganizować kilka imprez ku pojednaniu??

Pozdrawiam

WOJTEK

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: nin
Data: 2005-06-20 16:45:09

Mój dziadek, który w 1950 był członkiem PTT widział zjednoczenie PTT i PTK jako próbę "rozcieńczenia" PTT przez władze komunistyczne (polecenia rozwiązania stricte nie było, ale naciski podobno tak). PTT było wg niego organizacją elitarną, zaś PTTK masową (rajdy, zloty i koszmarne schronisko przysłop pod Baranią Górą;-)...). Osobiście tęsknię do turystyki takiej, z jaką spotkałem się w schronisku na Mładej Horze (http://www.mladahora.ptt.org.pl/)
i myśle, że obie organizacje są nam potrzebne. W końcu najważniejsze dla nas poinny być góry, a nie kłótnie...

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Ala i Jurek
Data: 2005-06-20 23:25:30

Dążąc do ściślejszego zespolenia ruchu turystycznego i krajoznawczego w Polsce Zjazd Delegatów PTT uważa za pożądane zbadanie możliwości połączenia PTT z Pol. Tow. Krajoznawczym.
W tym celu Zjazd Delegatów PTT poleca Zarządowi Głównemu wyłonienie komisji, która łącznie z odpowiednią komisją PTK przeprowadzi niezbędne prace i przygotuje potrzebne wnioski na Zarząd Główny
Równocześnie Zjazd Delegatów PTT upoważnia już obecnie Komisję do zastępowania obu Towarzystw w sprawach wspólnych o charakterze ogólnym. I tu niespodzianka – ten tekst został uchwalony jako uchwała zjazdowa na Walnym Zjeździe PTT w Warszawie i to nie w 1949 np. roku lecz w maju 1934. Tak właśnie było. I choć ze względu na ambicje działaczy z obu stron ( ze szkodą dla obu Towarzystw, to zdanie przedstawicieli lwowskiego oddziału PTT) do połączenia przed II wojną światową nie doszło – to nikt nie zaprzeczy, że tzw. doły PTT, zwłaszcza na Kresach Wschodnich były połączeniem bardzo zainteresowane.
Zatem nie należy stosować w dyskusji populistycznych haseł o komunistycznym rodowodzie i przejmowaniu majątku w miejsce rzeczowych argumentów. Jest to wykorzystywanie przez kilka osób braku wiedzy wśród szerokiej rzeszy turystów na temat historii powstania PTTK. To PTTK jest jedynym prawnym kontynuatorem działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Powstało zgodnie z prawem. Jest właścicielem majątku i symboliki, w tym Górskiej Odznaki Turystycznej i odznaki PTT. Nie ma mowy o zawłaszczaniu przez PTTK czegokolwiek. Wręcz przeciwnie. Spotykamy się z takimi próbami ze strony nowego PTT, które przecież jest zupełnie nowym stowarzyszeniem, które z PTT, które z PTK utworzyło PTTK, nie ma nic wspólnego. Dzięki temu, że PTT i PTK w 1950 roku stworzyły silną organizację uniknięto przekazania majątku na rzecz państwa lub związków zawodowych (istniała taka realna groźba). To PTTK dbało i pomnażało dorobek obu stowarzyszeń przez cały okres od powstania do dnia dzisiejszego. To dzięki PTTK pokolenia Polaków zapoznawały się z ideą turystyki i krajoznawstwa, w tym z ideologią turystyki górskiej. To PTTK przechowało te wartości dla nas i przyszłych pokoleń. W takim zakresie, na jaki pozwalały warunki.
Możemy mówić o współpracy między naszymi stowarzyszeniami, lecz warunkiem jej prowadzenia jest uznanie sytuacji prawnej, w tym zaniechaniu zapisów o kontynuacji prawnej działalności nowego PTT jako kontynuatora PTT z okresu przed powstaniem PTTK. Takie zapisy nie świadczą o woli porozumienia, lecz o dążeniu rozwijania bezpodstawnych roszczeń majątkowych. Warunkiem współpracy jest też pohamowanie licznych, obraźliwych ataków prowadzonych przez szereg działaczy PTT w stosunku do PTTK oraz zaniechanie działań mających na celu fałszywe przedstawianie stanu prawnego poprzez wystąpienia i stymulowanie artykułów prasowych traktujących nowo powstałe PTT jako organizację będącą kontynuatorem działalności PTT powstałego jako Towarzystwo Tatrzańskie w 1873 roku.
O możliwości współpracy i jej warunkach mówiłem w zeszłym roku w obecności Władz Naczelnych PTT, zaproszony na Walny Zjazd Oddziału Krakowskiego PTT. Warunki jej zainicjowania przedstawiłem jak powyżej.
Postronnemu czytelnikowi wydawać się może, że panuje w kręgu władz naczelnych PTTK jakieś zacietrzewienie na ten temat. Tak nie jest. Próby porozumienia, zwłaszcza stymulowane przez Edwarda Kudelskiego mają swoją długą historię. Tam jednak, gdzie kwestionuje się legalność pochodzenia, gdzie próbuje się sięgać po majątek i symbolikę PTTK – tam nie ma możliwości na ustępstwa. Tam, jako członkowie władz towarzystwa musimy dbać o jego imię i majątek.
I jeszcze jedno – możemy zapytać: Co to obchodzi turystę – jemu chodzi o stworzenie godnych warunków uprawiania turystyki. Zapewniam, że w tej materii PTTK ma wielkie osiągnięcia. Czytałem projekt sprawozdania z mijającej kadencji przygotowany na walny zjazd. Jest imponujące. Wzrost majątku. Codzienna praca w setkach oddziałów, tysiące imprez, setki tysięcy uczestników. Te osiągnięcia nie mogą przesłonić nieuniknionych przy tej skali działania niepowodzeń. Mam nadzieję, że przynajmniej część sprawozdania mówiąca o działalności programowej ukaże się w internecie. I według tego proszę oceniać PTTK. Żeby tylko co bardziej zapalczywym dyskutantom starczyło cierpliwości i dobrej woli do przeczytania. Ale to już zupełnie inna historia.
Pozdrowienia
Jurek Kapłon

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Robert Starzyński
Data: 2005-06-21 08:35:55

Witam

Dobrze, że jednak prowadzimy w tym kierunku jekieś działania. Rozumiem i wiem, że nasze sądy są nierychliwe, alę czy ... Zastanawiam się jednak, jak doszło do zarejsetrowania ich statutu, przecież sąd powinien go dobrze przeanalizować, nie był to jakiś zwykły statut. Przeciez Kol. Edek interweniował i sąd tego nie sprawdził? A poza tym, czy nie możemy nic zrobić by zapobiec ich, przepraszam, "bzdurnym" publikacjom, choćby w internecie. No tak, ale przecież to ich strona.

Jeśli chodzi o przeróżne sprawozdania z działalności naszego Towarzystwa, to uważnie je czytam, nie tylko hobbystycznie, a czasami nawet przygotowuje, oczywiście na poziomie oddziału.

A dlaczego sie tym tematem zainteresowałem? Otóż, jak wcześniej napisałem - po lekturze strony internetowej PTT; no i we mnie zawrzało - chyba słusznie, prawda? A tak do końca jak było, z tym pierwszym naszym statutem, nie wiem.

Bardzo dziękuję naszm kolegom (Edkowi i Jurkowi) za rozjaśnienie sytuacji, i cóż życzę powodzenia na wokandach (bez ironi).

pozdrawiam

Robert

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 09:06:06

Witam!!!

> Postronnemu czytelnikowi wydawać się może, że panuje w kręgu władz naczelnych
> PTTK jakieś zacietrzewienie na ten temat. Tak nie jest.

Pozostaje mi jedynie potwierdzić te słowa.

Sprawy sporu z PTT na zebraniach ZG PTTK zawsze przedstawiane były w sposób nie uwłaczający tamtej organizacji. Pod tym względem Edek Kudelski charakteryzuje się bardzo dużym wyczuciem i ogromną kulturą.

Niemniej jednak zawsze jasno było mówione, co jest czyje. Mimo wcale nierzadkiej współpracy między Towarzystwami na niższych szczeblach - władze nie dojdą do porozumienia, dopóki kwestie symboliki i następstwa prawnego nie zostaną rozwiązane. Bo od tej strony zachowanie kolegów z PTT nie jest w porządku.

A jeszcze odnosząc się do listu Krzyśka - zawsze jak mi członkowie PTT wypominają Przysłop pod Baranią Górą, to ja im przypominam asfalt do Morskiego Oka. PTT też nie było bez skaz, i jakby nawet do połączenia nie doszło, to wcale nie wiadomo czy na Przysłopie ciągle funkcję schroniska pełniłby piękny drewniany pałacyk myśliwski Habsburgów.

Takie były czasy. I krzyczenie teraz "To oni!" nie wiele wnosi do dialogu, a jest bardzo zakłamane.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 09:17:54

Cześć!

> Osobiście tęsknię do turystyki takiej, z jaką spotkałem się w schronisku na Mładej Horze.

Aha...
I sądzisz, że z PTTK to nie możliwe?
No to polecam:
1) wszystkie Studenckie Bazy Namiotowe PTTK, które nie małym nakładem środków Towarzystwo utrzymuje,
2) chatki w Zawadce Rymanowskiej, na Trzonce, na Szyrokim Wierchu,
3) schronisko "Hawiarska Koliba"
4) i inne miejsca, które choć wprost szyldu PTTK nie noszą, to są prowadzone, przez nasze koła i kluby (Chatka Malucha w Ropiance, chatka w Lachowicach, chatka w Pietraszonce).
To tylko przykłady, które tak na szybko wymyśliłem. Czekam teraz na tyle samo przykładów z drugiej strony. Jedna (cudowna - przyznaję) Młada Hora wiosny jeszcze nie czyni. :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: any
Data: 2005-06-21 09:44:24

A ja tak jeszcze z ciekawości chciałbym się dopytać o dwie sprawy:

1. Czy w trakcie zjednoczenia organizacji były jakieś protesty członków obu towarzystw?

2. Czy osoby reaktywujące PTT były w jakiś sposób związane z "połączonym" towarzystwem i ew. jaka była ich rola w reaktywacji?

Dlaczego o to pytam?
Ano jakoś tak sobie wykoncypowałem, że powołam i reaktywuję Towarzystwo Tatrzańskie i będę się domagał praw do symboliki i tradycji.

--
pozdrawiam
any

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 10:05:47

Witam!

> Ano jakoś tak sobie wykoncypowałem, że powołam i reaktywuję Towarzystwo Tatrzańskie
> i będę się domagał praw do symboliki i tradycji.

Ja wykoncypowałem lepiej.
Reaktywuję Zakon Templeariuszy i będę się domagał zwrotu zamków w całej Europie i odszkodowań od Palestyńczyków za wygnanie z Ziemi Świętej. Jak juz coś reaktywować to z rozmachem! ;-)

Pozdrawiam,
Wielki Mistrz Łukasz :-)
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: any
Data: 2005-06-21 10:24:02

> Jak juz coś reaktywować to z rozmachem! ;-)

Dobre :-)

Ale ja na poważnie zastanawiam się nad prawem, nazwijmy to moralnym, do uzurpowania sobie tradycji towarzystwa, które w sumie nie zostało rozwiązane.
Czy ktoś mógłby chociaż przybliżyć atmosferę towarzyszącą zjednoczeniu.

pozdrawiam
any

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Dudi
Data: 2005-06-21 10:39:55

polecam lekture stosownych Wierchow na pocztek,

jak bede mial chwile czasu to sprobuje cos wrzucic na skaner

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 11:11:46

Witam!

> Ale ja na poważnie zastanawiam się nad prawem, nazwijmy to moralnym, do uzurpowania
> sobie tradycji towarzystwa, które w sumie nie zostało rozwiązane.

Korespondowałem kiedyś sobie na priv z jednym z członków ZG PTT. Jako fanatyk PTTK napisałem ostry tekst na precla, On odpisał, przez chwilę dyskutowaliśmy na grupie, po czym uciekliśmy na priva. I tak chyba ze dwa miesiące przedstawiał mi swoje argumenty. Raczej mnie nie przekonał (bo inaczej co bym robił w PTTK), ale mogę spróbować mniej więcej przedstawić o czym pisaliśmy.

Pokrótce chodziło o to, iż na fali odwilży w 1981 roku pojawiły się pomysły odnowy PTTK. Bez etatyzmu, masowych wycieczek "ludzi pracy", przerostu biurokracji itd. Podobno pojawił się silny opór materii i generalnie nic z tego nie wyszło. Wtedy też udało się przekonać do idei kilku kolegów z władz dawnego PTT. Tak powstał pomysł reaktywowania. Oczywiście wtedy było to niemożliwe, więc formalnie zarejestrowano PTT dopiero w 1988 r. Powiedzmy sobioe uczciwie, że PTTK tamten moment po prostu przespało. Zapewne skuteczny protest wtedy spowodowałby brak konieczności dzisiejszych procesów. Ale wracając do rzeczy... Człowiek ten powoływał się zatem, na grupę członków dawnego PTT, którzy albo wyszli z PTTK, aby reaktywować PTT albo do PTTK nigdy nie weszli (bo traktowali Towarzystwo właśnie jako komunistyczny twór). Dodatkowo sytuację skomplikował fakt, że godność członka honorowego PTT przyjął Jan Paweł II niejako legitymując rzekomą "reaktywację". Moe argumenty historyczne generalnie były zbywane dosyć kontrowersyjnymi źródłami z lat 50-tych. Ale o tym w odpowiedzi na kolejne pytanie...

> Czy ktoś mógłby chociaż przybliżyć atmosferę towarzyszącą zjednoczeniu.

No właśnie.
I tu zaczynają się schody.
Formalnie było tak jak pisze Jurek Kapłon.
Ale "atmosfera" była niestety dosyć kontrowersyjna.
Po pierwsze PTTK nie jest jedynie prostym połączeniem PTT i PTK. W skład Towarzystwa weszły wtedy i inne organizacje - w tym niektóre ewidentnie komunizujące. Z kolei wsród starych Towarzystw były grupy członków, które nie bardzo zgadzały się z przemianami na siłę. Nie da się też ukryć, że w pierwszym statucie PTTK nie było wzmianki o PTT i PTK. Niestety również w czasie Zjazdu padły słowa - m.in. z ust pierwszego Prezesa PTTK Włodzimierza Reczka, które były odcięciem się od tradycji PTT i PTK (PTT często powołuje się na nie). Mam gdzieś zeskanowane to wystąpienie, ale teraz nie mogę znaleźć.
Generalnie nie są to argumenty prawne i nie zmieniają one faktu, że PTTK jest prawnym następcą PTT. Niemniej jednak - na podstawie powyższego - członkowie nowego-PTT twierdzą, że mają moralną legitymację, której nie mamy my.

Choć - tak jak napisałem - czasy były ciężkie. Gdyby nie doszło do połączenia, to i tak wcale nie wiadomo, czy np. rok później podobnego przemówienia co W. Reczek nie wygłosiłby prezes niezależnego PTT. Odcinanie się było wtedy w modzie i teraz łatwo strugać bohaterów oceniając ludzi, którzy wtedy mimo wszystko coś usiłowali robić...

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Robert Starzyński
Data: 2005-06-21 11:45:19

Witam

Mam pytanie: skoro pierwszy prezes się "odciął" od tradycji PTK i PTT, to po co było to zjednoczenie, czy tam fuzja?; teraz wiem dlaczego nie było nic o tym w pierwszym statucie, dlaczego później "chłopcy" zmienili zdanie?; co to były za "komunizujące" (choć niektóre) stowarzyszenia? oraz jak dotrzesz do tego przemówienia to wrzuć mi chociaż na priv.
A tak wogóle, to chyba poszperam w tym roku `50., zamiast uzdrawiać obecne towarzystwo, tym niech się zajmą "młodzi rewolucjoniści".

pozdrawiam

Robert

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 12:05:21

Witam!

> Mam pytanie: skoro pierwszy prezes się "odciął" od tradycji PTK i PTT, to po co było to zjednoczenie, czy tam fuzja?

Nie do końca tak.
Odciął sie przede wszystkim od sposobu działania tych Towarzystw, a nie od samych stowarzyszeń. Jakbym znalazł ten tekst, to on by wszystko wyjaśnił.

> co to były za "komunizujące" (choć niektóre) stowarzyszenia?

Jakieś małe organizacje organizujące wypoczynek robotnikom, ale nie tylko. Muszę znaleźć te wszystkie źródła i wtedy napiszę dokładnie. Teraz nie za bardzo mam czas na aż tak dokładną dyskusję, bo siedzę w pracy.

> A tak wogóle, to chyba poszperam w tym roku `50., zamiast uzdrawiać obecne towarzystwo,
> tym niech się zajmą "młodzi rewolucjoniści".

ROTFL! ;-)
Młodzi rewolucjoniści siedzą teraz w "teczkach". Nie mają czasu nic uzdrawiać. ;-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: edek
Data: 2005-06-21 12:01:28

Witam,
Oj chyba przestanę pięciu minut przerwy wykorzystywać na przeglądanie Forum.
Czołem admini, emeryci i majacy jednak czas w pracy....
>Powiedzmy sobioe uczciwie,
> że PTTK tamten moment po prostu przespało.
> Zapewne skuteczny protest
> wtedy spowodowałby brak konieczności dzisiejszych procesów.
Nazwa PTT nie była "w obrocie", a więc mogła być
wykorzystana. Osobiscie zanosiłem zastrzezenie PTTK.
Sędzia zarejestrował bo nie mógł inaczej.
(O czym juz kiedyś napisałem Drogi Łukaszu, na Forum moderowanym przez Ciebie).
Potwierdzam fakt deklarowania daleko idących ustępstw, a główny spór dotyczy emblematu PTT z datą 1873. Poinformowałem Prezesa PTT, ze PTTK nie zgadza się by PTT uzywalo emblematu z tą datą. Pomijając fakt, iż jest to NASZ znak towarowy jest to po prostu nieuczciwe bo TO PTT nie powstalo w 1873 roku.
Lukasz pytaj sie i potem pisz....
Pozdrowienia

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 13:48:08

Witam!!!

> Nazwa PTT nie była "w obrocie", a więc mogła być wykorzystana. Osobiscie zanosiłem zastrzezenie PTTK.
> Sędzia zarejestrował bo nie mógł inaczej.
> (O czym juz kiedyś napisałem Drogi Łukaszu, na Forum moderowanym przez Ciebie).

Przepraszam Cię, ale widocznie tego nie zarejestrowałem.
Zawsze wydawało mi się - być może ktoś mnie po prostu wprowadził w błąd - że wtedy jakoś nie udało nam się zareagować adekwatnie.

Generalnie ja tamtych czasów nie pamiętam (bo nie mogę) i swoje dywagacje opieram wyłacznie na ustnych przekazach naocznych świadków... :-)

> Pomijając fakt, iż jest to NASZ znak towarowy jest to po prostu nieuczciwe
> bo TO PTT nie powstalo w 1873 roku.

Tego nikt tu nie neguje.
Dodam jeszcze półżartem, że ŻADNE PTT nie powstało w 1873 roku... ;-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: WoBa
Data: 2005-06-21 13:57:47

>ŻADNE PTT nie powstało w 1873 roku... ;-)
Bez obrazy ale juz czepiasz sie szczegolow :-):-):-)

TT czy PTT jeden pies i tak zawsze uwazali sie za lepszych niz reszta organizacji turystycznych, więc...

Pozdrawiam

WOJTEK

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 14:05:52

Cześć!

> > ŻADNE PTT nie powstało w 1873 roku... ;-)
> Bez obrazy ale juz czepiasz sie szczegolow :-):-):-)

Napisałem, że półżartem...

> TT czy PTT jeden pies i tak zawsze uwazali sie za lepszych niz reszta organizacji urystycznych, więc...

TT też nie powstało w 1873 r. Szukaj dalej... :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Robert Starzyński
Data: 2005-06-21 15:21:17

Witam

"TT też nie powstało w 1873 r. Szukaj dalej... "

Odp: GTT

ile zdobyłem punktów?

pozdrawiam

Robert

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-21 15:31:24

Witam!

> Odp: GTT
> ile zdobyłem punktów?

Brawo! ;-)
Wygrałeś piwko w czasie najbliższego pobytu w Warszawie. Odbiór nagrody (wyłącznie przelewem) po uprzednim umówieniu się przez maila lub GG.
http://forum-pttk.pl/ludzie/czlowiek.php?id=1

:-) :-) :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Ala i Jurek
Data: 2005-06-21 15:40:06

A ja myślałem, że Łukasz piwa nie pija.
JK

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: nin
Data: 2005-06-21 16:34:07

Bazy namiotowe uwielbiam (zwł. przełęcz Głuchaczki i Gorc) ;-). nie mam też zbyt wiele przeciwko schroniskom o innej niż Młada Hora formie. Każdy ma swoje potzrebyi trzeba wyjść im naprzeciw. Chatki o których pisałeś na pewno odwiedze wkrótce;-)

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Tomek Dygała
Data: 2005-06-21 19:54:02

Ja z tak zwanej autopsji własnej ;-) znam wydarzenia roku 1989 a w szczególnosci uczestniczyłem w zebraniu założycielskim Oddziału Warszawskiego PTT, które odbyło się cca sierpień/wrzesień 1989.

Wybrałem się tam z ciekawosci, jako świeżo upieczony posiadacz uprawnień OT (notabene w 1989 OT dawało jeszcze 50% zniżki w schroniskach - raz się załapałem) i mając w głowie wyuczony temat historia turystyki, który mnie wtedy nieco zaciekawił.
Na bibliotece w pobliżu SGH (wówczas SGPiS, co niektórzy rozszyfrowywali np jako sama gotuję piorę i sprzątam ;-) ) było wypisane odręcznie ogłoszenie o zebraniu a następnie krótka notka była też w Gazecie Wyborczej (zresztą z o godzinę wcześniejszym terminem spotkania co było źródłem lekkiego bałaganu).
na miejscu spotkaliśmy jeszcze jednego znajomego z kręgów PTTKowskich - z konkurencyjnego klubu na SGH.

To co chciałbym podkreślić, to nie było wówczas jakichś roszczeń, żądan rewindykacyjnych etc. Raczej dominowała chęć powołania odformalizowanej organizacji turystycznej, nie powiązanej nijak z odchodzącą właśnie władzą, która się źle kojarzyła (nie potrafię umiejscowić zebrania względem powołania rządu T. Mazowieckiego).

Na zebraniu było kilkadziesiąt osób, w zdecydowanej większości powiązanych z PTTK. Dominowało myślenie pozytywne.

Z tego co pamiętam pierwszy czas to był bardziej klubik turystyczny, czasem organizujący coś ciekawego, jak np. spotkanie z dyrektorem TPN i ówczesną senator Zofią Kuratowską.

Jak bożyszcze traktowano Pana, który był przedwojennym czlonkiem PTT, działającym oczywiście później w PTTK :-)

Około 1990/91 roku przestałem się interesować PTT.
Tak więc tyle moich impresji z okolic 1989.

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Basia Z.
Data: 2005-06-21 20:20:12

Małe prostowanie.
Chatki na pietraszonce nie prowadzi klub PTTK tylko niezalezne stowarzyszenie "Watra" która kiedyś dawno było kluebm PTTK, ale od około roku 1990 juz nie jest.

Co w niczym nie zmienia faktu, ze chatka jest ekstra.

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Basia Z.
Data: 2005-06-21 20:21:51

>> A ja myślałem, że Łukasz piwa nie pija.

W Skoczowie na Rynku wypił ode mnie dwa łyki i aż strach powiedzieć jak się potem zachowywał.

;-)

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Rafał Kwatek
Data: 2005-06-21 22:54:34

> W Skoczowie na Rynku wypił ode mnie dwa łyki i aż strach powiedzieć jak się potem zachowywał.

A wieczorem poprzedniego dnia na Szyrokim dwa piwa karmi. Ech, rozpusta!!!

;-)

Rafał

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Robert Starzyński
Data: 2005-06-22 08:05:14

Witam

"Wygrałeś piwko w czasie najbliższego pobytu w Warszawie. Odbiór nagrody (wyłącznie przelewem) po uprzednim umówieniu się przez maila lub GG"

Super, nie ma sprawy. Mam nadzieję, że po te dwa łyki zrobimy dopiero we wrześniu w okolicach "Walnego", bo pod koniec lipca jadę troche pokopać pod autostradą i ... może wrócę dopiero przed zimą. W związku z tym może nie będzie mnie jednak na "Walnym", a to chyba na rękę "młodym rewolucjonistom" )..., że jeden z "nie młodzieży" sie wycofał.

Ps.
W maju z powodów zawodowych (byłem w terenie i nie miałem dostępu do internetu) umknął mi wątek "odmładznia towarzystwa" i "wycierania" się moim nazwiskiem przez dwa tygodnie. A tak na marginesie to kiedy przestaje się być tzw. "młodzieżą"?

pozdrawiam

Robert

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Jacek Potocki
Data: 2005-06-22 08:14:26

> Takie były czasy. I krzyczenie teraz "To oni!" nie wiele wnosi do dialogu, a jest bardzo zakłamane. <

I to jest bodaj kwestia najważniejsza, a pomijana przez neo-PTT. Wystarczy poczytać teksty programowe mówiące o tym jak ma wyglądać turystyka w nowej powojennej rzeczywistości, zamieszczne w "Wierchach" już dobrych parę lat przed połączeniem obu organizacji, a sygnowane przez czołowych działaczy PTT, żeby zrozumieć, że zmiany w charakterze organizacji i połączenie PTT z PTK to dwie różne sprawy, a kojarzenie tych dwóch faktów jest cokolwiek naciągane. Innymi słowy - nawet gdyby hipotetycznie nie doszło do połączenia PTT i PTK, to obie organizacje zmieniłyby swój charakter na masowy (chyba że w ogóle zostałyby rozwiązane, majątek upaństwowiony i powołana zostałaby jakaś zupełnie nowa struktura - tak zrobiono w Czechosłowacji).
Po drugie - swego czasu ś.p. Tadeusz Steć (nazwisko chyba jest znane nie tylko miłośnikom Sudetów) wspominał połączenie obu towarzystw. Twierdził, że dla nich, działaczy na tzw. "ziemiach odzyskanych", to była rzecz naturalna. Wspominał, że w obu towarzystwach spotykali się właściwie ci sami ludzie, tylko inny był podział funkcji we władzach.
Po trzecie - warto pamiętać skąd w ogóle wzięły się dwie pokrewne organizacje o ponadlokalnym zasięgu. PTT powstało w zaborze austriackim, PTK w rosyjskim. Jedna organizacja w tych czasach powstać nie mogła z przyczyn oczywistych. Czy po kilkudziesięciu latach mamy odtwarzać dziedzictwo zaborów?

pozdrawiam
Jacek

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-22 09:23:26

Witam!

> Raczej dominowała chęć powołania odformalizowanej organizacji turystycznej, nie powiązanej
> nijak z odchodzącą właśnie władzą, która się źle kojarzyła (nie potrafię umiejscowić zebrania
> względem powołania rządu T. Mazowieckiego).

W ekipie Tadeusza Mazowieckiego znalazły się aż dwie osoby z kręgów PTTK - Tadeusz Syryjczyk (ówczesny minister przemysłu) i Marek Dąbrowski (wiceminister finansów - kolega z uczelni Leszka Balcerowicza). Obaj panowie byli członkami ZG PTTK.
Zatem PTTK powiązane z władzą jakoś tam faktycznie było, ale chyba nie z tą... :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-22 09:28:11

Witam!

> A ja myślałem, że Łukasz piwa nie pija.

Nie pija! Nie słuchaj tych oszczerców. Dwa łyki... Był jeden maleńki łyczek! ;-)
A Kwatek proszę jak mi liczy "Karmi"... Za swoje piłem! ;-)
:-)

Pozdro,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-22 09:30:15

Cześć!

> Super, nie ma sprawy. Mam nadzieję, że po te dwa łyki zrobimy dopiero we wrześniu
> w okolicach "Walnego", bo pod koniec lipca jadę troche pokopać pod autostradą i...

Ja tam jestem otwarty - mogą byc we wrześniu. :-)
Pod którą autostradą kopiesz? I co spodziewasz się wykopać?

> W związku z tym może nie będzie mnie jednak na "Walnym", a to chyba na rękę "młodym
> rewolucjonistom" )..., że jeden z "nie młodzieży" sie wycofał.

A to zła nowina. :-(

> W maju z powodów zawodowych (byłem w terenie i nie miałem dostępu do internetu)
> umknął mi wątek "odmładznia towarzystwa" i "wycierania" się moim nazwiskiem przez
> dwa tygodnie. A tak na marginesie to kiedy przestaje się być tzw. "młodzieżą"?

Jam Ci to uczynił! ;-)
Młodzieżą można być przez całe życie - ważny jest duch, a nie ciało!

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Tomek Dygała
Data: 2005-06-23 06:26:54

Łukaszku...
argumentujesz jakby Cię pogięło ;-P

1. Przytaczam to co było wtedy mówione i było powszechnym odczuciem. Jeżeli Ty zawzięcie twierdzisz że jesteś biały a wszyscy Ci mówią że jesteś czarny to może coś w tym jest??

2. Powołujesz się na dwóch członków rządu Mazowieckiego którzy byli w PTTK - owszem ale czy to oznacza że PTTK jako organizacja była prosolidarnościowa? Równie dobrze w związku z tym możesz twierdzić że rząd Mazowieckiego był PZPRowski wszak w składzie byli i Kiszczak i Siwicki.

3. Na koniec jedno pytanie, w dodatku retoryczne: czy PTTK była czlonkiem tzw. PRONcia - rzekomo spontanicznie powstałej organizacji mającej legitymizować stan wojenny i wojskowe rządy w Polsce??

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-23 11:52:10

Cześć!

> Przytaczam to co było wtedy mówione i było powszechnym odczuciem.

Z tym nie polemizowałem.

> Jeżeli Ty zawzięcie twierdzisz że jesteś biały a wszyscy Ci mówią że jesteś czarny to może coś w tym jest?

Jakby faktycznie "wszyscy" tak mówili, to cos by w tym było. Ale "wszyscy" nie mają na ten temat pojęcia, a o polityczności PTTK mówią głównie Ci, co mają jakieś rzeczywiste lub urojone urazy do Towarzystwa.

> (...) czy to oznacza że PTTK jako organizacja była prosolidarnościowa?

Oznacza to, że PTTK ZAWSZE było apolityczne.
Bo wędrować lubili i członkowie Solidarności i PZPR.

> (...) czy PTTK była czlonkiem tzw. PRONcia - rzekomo spontanicznie powstałej organizacji
> mającej legitymizować stan wojenny i wojskowe rządy w Polsce?

Nie mam pojęcia i nic mnie to nie obchodzi.

Wiem tylko, że PTTK nie zostało zdelegalizowane.
A wraz z nim większość turystycznych klubów studenckich, które wtedy pod skrzydła PTTK się przed delegalizacją schroniły.
I to jest dobre. Bez względu na przyczyny.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Basia Z.
Data: 2005-06-23 12:13:55

> Wiem tylko, że PTTK nie zostało zdelegalizowane.
A wraz z nim większość turystycznych klubów studenckich, które wtedy pod skrzydła PTTK się przed delegalizacją schroniły.

Łukasz, pewnie nie pamiętasz tych czasów, więc nie masz pojęcia i całkiem mylisz dwie rzeczy.

Klubom studenckim nigdy nie groziła delegalizacja - bo i dlaczego ?
Dlaczego niby miał być nielegalny klub turystyczny czy SKPG ?
Natomiast mniej więcej od początki lat 70 były naciski na coraz wieksze upolitycznienie organizacji studenckich (w tym i klubów turystycznych, które były początkowo agendami ZSP).

Ludzie z tych klubów nie chcieli się bawić w politykę no i stopniowo (bo to był dłuższy proces od początku lat 70 do około połowy 80) przeszli pod skrzydła PTTK, które faktycznie było postrzegane jako apolityczne.

Natomiast obecni9e jest postrzegana (podkreslam to slowo) jako "dinozaur komuny" nie z powodu takich czy innych opcji potycznych, ale ze względu na "molochowatość" i socjalistyczne zarządzanie.

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Tomek Dygała
Data: 2005-06-23 12:52:55

> > Jeżeli Ty zawzięcie twierdzisz że jesteś biały a wszyscy Ci mówią że jesteś czarny to może coś w tym jest?

> Jakby faktycznie "wszyscy" tak mówili, to cos by w tym było. Ale "wszyscy" nie mają na ten temat pojęcia, a o polityczności PTTK mówią głównie Ci, co mają jakieś rzeczywiste lub urojone urazy do Towarzystwa.

przypominam, że mówiłem w czasie przeszłym o argumentach jakie padały w 1989 r. w gronie założycieli Oddziału Warszawskiego PTT a Ty to przenosisz na czas teraźniejszy.

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-23 12:56:19

Witam!

> Łukasz, pewnie nie pamiętasz tych czasów, więc nie masz pojęcia i całkiem mylisz dwie rzeczy.

Nawet na pewno nie pamiętam.
Jednak korzystając z relacji wielu osób, które pamiętają - współuczestniczyłem w pisaniu historii mojego koła. Większość ówczesnych członków tychże organizacji działających wtedy w środowisku Politechniki Warszawskiej twierdzi, iż delegalizowano WSZYSTKIE organizacje z wyjątkiem uprzywilejowanych (np. PTTK). Dlatego przejście pod skrzydła PTTK było dla tych klubów jedynym rozwiązaniem. Tak twierdzą dinozaury.

Nie upieram się jednak Basiu przy swoim zdaniu. W zasadzie jest mi wszystko jedno. Zwłaszcza, że obie wersje potwierdzają fakt, że Towarzystwo zawsze stroniło od polityki, co nie przeszkadzało jego członkom mieć różne poglądy i w różnych formacjach działać. I niechaj tak zostanie.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2005-06-23 13:03:18

Witam!

> (...) a Ty to przenosisz na czas teraźniejszy.

Obaj dobrze wiemy, że i w czasie teraźniejszym zdarza nam się słyszeć różne dziwne teksty...

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: Basia Z.
Data: 2005-06-23 13:05:52

Całkiem możliwe, że tak było w Warszawie (niewatpliwie bardziej upolitycznionej niż Gliwice).

Ja pamiętam że w roku 2001 jechaliśmy jako koło w Alpy Delfinatu i nawet dostaliśmy od prezydenta Gliwic (a nie był nim jeszcze członek SKPG, tak jak teraz) specjalny przydział na ileś puszek mielonki na głowę.

Także w roku 1982 realizowaliśmy normalnie "Akcję Lato" ze specjalnymi przydziałami wędlin (pamiętam jak odbieraliśmy "od tyłu" lekko śmierdzące parówki w sklepie w Jabłonce, a cała kolejka ludzi patrzyła na nas z zadrością).

Genaralnie zero działalnosci politycznej, tylko cały czas robiliśmy swoje (mniej więcej to samo co i teraz) i nikt nam w tym nie przeszkadzał.

Nie wiem jak całe PTTK , nie zwracałam na to uwagi, zawsze - tak dawniej jak i teraz liczy się dla mnie działalność mojego klubu, a ta jest całkiem apolityczna.

Co nie znaczy że indywidualni członkowie klubu nie angażują się w różnorodną działalność - także polityczną i reprezentują bardzo różne poglądy.

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: domin
Data: 2005-09-08 07:00:06

Trochę może późno, ale nie jestem w stanie śledzić wszystkich dyskusji. Otóż kilka lat temu los zawodowy zetknął mnie z niewątpliwym autorytetem nie tylko zawodowym, ale i moralnym - prof. Tadeuszem Zipserem z Politechniki Wrocławskiej, kiedyś dość znanym wspinaczem. Przypadkowo zgadaliśmy się, że by w 1950 r. delegatem oddziału wroclawskiego PTT na Zjazd Zjednoczeniowy do Wrocławia. Wspominał, że na spotkaniu we Wrocławiu tylko 1 osoba sprzeciwiła się temu, zaś na Zjeździe panowała z całą pewnością atmosfera chęci współpracy. Sugestiom o jakichkolwiek naciskom ze strony władz stanowczo zaprzeczał. Opublikowałem to kilka lat temu w "Na szlaku". Pieniactwo w naszym narodzie jest wielką i nieustepliwą chorobą, podobnie jak oszołomstwo.
Pozdrowienia
Krzysztof R. Mazurski

Temat: Re: PTT > PTTK?
Autor: ~eter
Data: 2006-05-09 06:28:28

Kiedyś Włodek "wwj" najmłodszy delegat na XVI Walny Zjazd wpisał tekst o tym, jak po obejrzeniu strony w necie PTT zobaczył wielką konkurencję z ich strony dla PTTKu.
Nie ma co obawiać się, konkurowania i pieniactwa nie widac. Na imprezach PTT można potwierdzać punkty dla GOT PTT i GOT PTTK.
Zawsze są uczestnicy o wspólnym przynależeniu do obydwu PTT+PTTK.
Wyglada, że coraz bliżej do nowego zjednoczenia.
_____________
Pozdrowienia
teresa rudzka z koluszek