Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Tylko z biurem podróży

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2005-05-09

Temat: Tylko z biurem podróży
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-05-09 09:59:18

Polskie władze zamierzają kontynuować swoją działalność hamującą społeczną turystykę młodzieżową i akademicką. Jak informuje "Rzeczpospolita" trwają przymiarki do zmiany niektórych przepisów turystycznych. Gdyby pewne propozycje zmian doczekały się realizacji, to np. szkolne kluby PTTK nie będą już mogły w ogóle organizować wycieczek dla uczniów, a szkoły i uczelnie będą zmuszone korzystać z wyłącznie z usług koncesjonowanych biur podróży.

Poniżej zamieszczam całość artykułu z Rzeczypospolitej ze strony: http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050507/prawo/prawo_a_3.html
(zanim będzie dostępny tylko dla użytkowników internetu, którzy wnosą stosowne opłaty).

PRAWO GOSPODARCZE

Wycieczka tylko z biurem podróży

Przedsiębiorcy z branży turystycznej chcą wyeliminować szarą strefę na tym rynku


Turystyka dziecięca i młodzieżowa powinna być objęta ustawą o usługach turystycznych
(c) MACIEJ KRUPA
Za taką uważają turystykę dziecięcą i młodzieżową, która nie jest objęta przepisami ustawy o usługach turystycznych, choć powinna. Ministerstwo Gospodarki i Pracy po raz kolejny przygotowuje się do nowelizacji ustawy.

Resort gospodarki chce wysłuchać, czego chcą przedsiębiorcy z branży turystycznej. Nowelizacją zainteresuje się niewątpliwie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, które sprawuje nadzór nad organizatorami wypoczynku uczniów, głównie szkołami. Organizować go mogą też inne placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, m.in. PTTK, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. W konsultacjach nad projektem zmian zapewne zechce uczestniczyć Konferencja Episkopatu Polski, gdy chodzi o organizowanie przez parafie wyjazdów do miejsc kultu religijnego. Przedsiębiorcy zajmujący się turystyką także tu widzą zagrożenie swych interesów. - O przedstawienie propozycji wniosków i pomysłów zmian w ustawie o usługach turystycznych wystąpiliśmy do ponad dwudziestu organizacji i stowarzyszeń związanych z turystyką - mówi Sławomir Skrzydlewski z Departamentu Turystyki - m.in. do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiej Izby Turystyki oraz Krajowej Rady Izb Turystyki w Polsce. Obecnie analizujemy odpowiedzi. Będą brane pod uwagę przy opracowywaniu wstępnej wersji projektu, który trafi do konsultacji wszystkich zainteresowanych stron - dodaje.

Pierwszy projekt padł
Nowelizacja ma m.in. dostosować przepisy ustawy o usługach turystycznych do przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej oraz, czego domagają się przedsiębiorcy, uporządkować rynek turystyczny.

Dwa lata temu był gotowy projekt nowelizacji, lecz propozycje narzucenia organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wyjazdów o charakterze religijnym obowiązku prowadzenia dokumentacji, w tym finansowej, spotkały się z krytyką. Argumentowali, że działają non profit (nie dla zysku), spełniają oczekiwania społeczeństwa, zwłaszcza biedniejszej części, która nie może pozwolić sobie na wyjazdy z biurem turystycznym. Resort gospodarki wycofał projekt, obecnie wznawia prace nad kolejnym.

Szkoły jak przedsiębiorcy
A oto argumenty drugiej strony. Organizatorzy wyjazdów dla dzieci i młodzieży czy religijnych, choć - jak podkreślają - działają non profit, powinni jednak dokumentować wydatki, pobierać faktury od przewoźników oraz właścicieli obiektów wypoczynkowych czy hoteli. Uważamy, że powinni być traktowani jak przedsiębiorcy, gdy chodzi o imprezy turystyczne, a więc odprowadzać także podatki - zaznacza Józef Ratajski, wiceprezes Polskiej Izby Turystycznej.

Dodaje, że projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, który przewidywał obowiązek prowadzenia księgowości w związku z organizowaniem takich wyjazdów, od dwóch lat nie może doczekać się podpisu. - W wielu krajach Unii Europejskiej wyjazdy turystyczne organizowane przez szkoły czy parafie zrównane są z wyjazdami biur podróży - podkreśla J. Ratajski.

Unijne standardy są inne
Ministerstwo Gospodarki przyznaje, że nasze standardy na rynku turystycznym odbiegają od unijnych.

- Trzeba jednak wypracować kompromis i uważać, żeby zmieniając przepisy, nie wylać dziecka z kąpielą. Wyjazdy szkolne czy kościelne organizowane są po najniższych kosztach i są przez to dostępne dla ludzi biedniejszych.

Jeszcze za wcześnie mówić o propozycjach rządowych zmian przepisów. Trzeba najpierw przeanalizować uwagi zainteresowanych stron - konkluduje S. Skrzydlewski.

Ks. Mirosław Kosek, sekretarz Konferencji Episkopatu Polskiego, zapowiedział, że gdy ministerstwo przygotuje projekt i przekaże do konsultacji, episkopat wyrazi swoją opinię. Podobnie odpowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Wstępny projekt ma szanse powstać pod koniec maja. W czerwcu trafiłby do konsultacji z przedstawicielami branży turystycznej, a następnie z urzędami wojewódzkimi.

HANNA FEDOROWICZ