Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Odznaki Narciarskie

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2005-04-11

Temat: Odznaki Narciarskie
Autor: poniek
Data: 2005-04-11 13:30:33

W związku z faktem , że ani na stronie PTTK, ani na stronie KTN ZG PTTK nie ma formularza odznak narciarskich odznak turystycznych ( z wyjątkiem WON )
który potrzebny jest do prowadzenia ewidencji wycieczek narciarskich proszę zainteresowane osoby o kontakt ze mną w kwestii uzyskania Protokołu Turystycznych Odznak Narciarskich PTTK (dotyczy wszystkich oprócz WON ).

ARTUR PONIKIEWSKI
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie - http://ktj.om.pttk.pl/
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie - http://skpt.om.pttk.pl/