Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Kadra PTTK

Szkolenie Kadry

wszystkich wiadomości w wątku: 18
data najnowszej wiadomości: 2005-04-05

Temat: Szkolenie Kadry
Autor: Krzyś
Data: 2005-03-18 12:07:23

Z racji tego czym sie obecnie zajmuje zacząłem sie zastanawiac nad takim czyms co sie nazywa Szkolenie Kadry w PTTK . Otóz czy takie szkolenie (np przewodników terenowych) powinno byc traktowane jako działalnośc programowa O/PTTK czy jako działalnośc gospodarcza(czyt komercyjna)

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Basia Z.
Data: 2005-03-18 12:18:34

Wg mnie szkolenie _przewodnickie_ jest działalnością gospodarczą. Nie koniecznie komercyjną (bo my u nas w Oddziale robimy to po kosztach własnych).
Przewodnicy terenowi podobnie jak górscy nie są właściwie kadrą PTTK.

(Co nie zmienia faktu ze często, chociaz nie zawsze sa nadal zrzeszeni w kłubach PTTK).

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Dudi
Data: 2005-03-18 12:26:58

to jest oczywiscie bardzo dobre pytanie...

odpowiedzialbym na nie tak:

- jezeli szkolenie organizowane jest w ramach dzialanosci statutowej oddzialu, dla czlonkow PTTK (szczegolnie takich ktorzy posiadaja juz jakies uprawniania PTTK) i na zasadach typu non profit to mozna to traktowac jako dzialalnosc programowa

- jezeli natomiast jest to przedsiewziecie zupelnie otwarte, nie obchodzi nikogo czy jest ktos w PTTK czy nie, oraz nastawione na zysk (czy to dla oddzialu czy dla prowadzacych) - to jest to dzialalnosc gospodarcza i jako tak nie powinna byc uwzgledniana w dzialalnosci programowej

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-18 21:42:08

Odnoszę wrażeniei, że nie macie pojęcia jaka jest różnica między działalnością programową a gospodarczą. Działalność programowa jest tak długo, jak długo wykonywana jest zgodnie z celem działalności wymienionym w statucie jakiejś organizacji. Jeżeli szkolenie turystyczne jest celem działalności PTTK, to w każdym przypadku jest to działalność programowa. Jeżeli konkretny kurs przynosi dochód (nie myl z zyskiem), to jest to działalność odpłatna pożytku publicznego, a nie działalność gospodarcza. Najwyższy czas przeczytać stosowną ustawę i zacząć się do niej stosować (niezależnie od typu wpisu do rejestru), a nie wypisywać co ślina na język przyniesie. Warunkiem nie płacenia podatku o takiej działalności jest wydanie tej nadwyżki w ciągu bodajże dwóch lat. Dopiero niewydanie tej kwoty w stosownym czasie skutkuje koniecznością zapłacenia podatku, ale dalej nie jest to przekwalifikowywane na działalność gospodarczą, bo nią po prostu nie jest.

Wielu działaczy wciąż powtarza slogany oparte o definicje prawne z okresu socjalizmu, a od tego czasu weszliśmy do Unii i wiele definicji uległo zupełnej zmianie. Taki dość znany tu wszystkim przykład to znaczenie określenia "organizator turystyki", które teraz znaczy zupełnie co innego niż dwadzieścia lat temu.

Definicja działalności gospodarczej jest dość konkretna i musi być spełnione kilka warunków, których organizacja jakiegoś kursu przez oddział PTTK na ogół nie spełnia. Na dokładkę warto wiedzieć, że nawet od działalności gospodarczej nie płaci się podatku dochodowego, jeżeli nie przynosi zysku. Pozostaje do zapłacenia tylko podatek VAT, o ile m.in. obroty firmy przekroczą konkretną kwotę lub firma sama zgłosi się do płacenia tego podatku.

Pozdrowienia

Piotr

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Dudi
Data: 2005-03-18 22:51:59

Tak, tak Piotrze polecam poniższą lekturę:

działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

dochód ze źródła przychodów - nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z tego źródła przychodów.

Pojęcie „zysk” jest tu niefortunnie zastosowane, gdyż nie występuje w ustawie jego definicja. Wydaje się, że zastosowanie pojęcia „zysk” pochodzącego z prawa cywilnego może wskazywać na posiłkowy charakter tego sformułowania. Domyślnie można utożsamiać to pojęcie z pojęciem dochód lub z podstawą do opodatkowania. Ustawa uopdof nie daje możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy zysk, o którym mowa w art.8 ust.1 to dochód zdefiniowany w art. 24 ustawy uopdof czy jest to podstawa do opodatkowania w myśl art. 26 uopdof. Obydwie te wielkości mogą się różnić ze względu na poziom odliczeń stosowanych przez poszczególnych wspólników.
LINK

> Działalność programowa jest tak długo, jak długo wykonywana jest zgodnie z celem działalności wymienionym w statucie jakiejś organizacji. Jeżeli szkolenie turystyczne jest celem działalności PTTK, to w każdym przypadku jest to działalność programowa.

Należy pamiętać, że działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie (opłata) jest wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności lub wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS (obecnie wynosi ono około 3600 zł brutto).
[...]
ponadto organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach. Należy jednak pamiętać, że ustawa zakazuje prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej tego samego rodzaju (tj. w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).
http://www.prawo.ngo.pl/labeo/app/cms/x/15313

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-18 23:34:11

>Jeżeli konkretny kurs przynosi dochód (nie myl z
>zyskiem), to jest to działalność odpłatna pożytku
>publicznego, a nie działalność gospodarcza.

Pod warunkiem, że dochód nie przekroczy określonej wartości i zostanie wypracowany wyłącznie przy realizacji celów statutowych PTTK i żadnych innych. W przeciwnym przypadku (jeśli trafi np. do niewłaściwej kieszeni) nie będzie mowy o działalności odpłatnej pożytku publicznego.

>Taki dość znany tu wszystkim przykład to znaczenie
>określenia "organizator turystyki", które teraz znaczy
>zupełnie co innego niż dwadzieścia lat temu.

W ramach PTTK uprawnienia "organizatora turystyki" znaczą dokładnie to samo, co w momencie ich ustanowienia. To są wewnętrzne uprawnienia i identyczny termin zawarty w ustawie o usługach turystycznych ma się nijak do społecznej działalności kadry PTTK, ponieważ nie jest to działalność odpłatna na rzecz jakiegoś przedsiębiorcy turystycznego. Co innego przewodnicy tzw. "państwowi, którzy z racji uzyskania statusu niezależnego od PTTK zawodu, nie mogą być uznani za kadrę Towarzystwa.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-19 11:07:32

>Tak, tak Piotrze polecam poniższą lekturę:

działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Jak sam napisałeś Dudi, wymagane jest wykonywanie jej w sposób zorganizowany i ciągły. Sformułowanie "zorganizowany" jest dość dziwaczne, bo działalność niezorganizowana praktycznie nie istnieje tam, gdzie są co najmniej dwie osoby. Natomiast sformułowanie "ciągły" jednoznacznie wskazuje na to, że trzeba zatrudnić na etatach fachowców. Na pewno nie jest to dłubanina od okazji do okazji i od zlecenia do zlecenia. Moim zdaniem robienie krótkich jednorazowych kursów nie jest działalnością gospodarczą, natomiast na pewno byłoby to otwarcie jakiejś szkoły. Rzecz w tym, że przepisy nie podają jakiejś sztywnej granicy pomiędzy działalnością gospodarczą, a innymi typami działalności. Jak się będziesz tłumaczył, że jesteś winien, to tak Cię potraktują przy kontroli. A jak będziesz działał zgodnie z przepisami i powoływał się na konkrety, to nikt Ci nie ma prawa niczego zarzucić. Ustawa o działalności pożytku publicznego jest dość jednoznaczna, żeby organizację kursów dla działaczy uznać za działalność niezarobkową.

>Pod warunkiem, że dochód nie przekroczy określonej wartości ...

Ta wartość dotyczy pułapu wypłat dla osób pracujących na zlecenie i jest - jak na warunki PTTK-owskie - abstrakcyjnie wysoka (w tej chwili chyba około 5500 zł na miesiąc). Nie sądzę, żeby komuś groziło przekroczenie tego pułapu i tym samym przejście z dzialalności odpłatnej pożytku publicznego do działalności gospodarczej.

>Co innego przewodnicy tzw. "państwowi, którzy z racji uzyskania statusu niezależnego od PTTK zawodu, nie mogą być uznani za kadrę Towarzystwa.

A kto ma ich nie uznać za kadrę Towarzystwa? Ty Przodowniku 1811? Jesteś na to za mały. Jeżeli ZG PTTK uznaje ich za kadrę Towarzystwa, to nikt inny nie ma prawa tego zmienić. A Ty prywatnie możesz ich nie uznawać, ale nie ma to żadnego wpływu na sposób interpretacji przepisów.

Pozdrowienia

Piotr

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-19 12:15:19

>>Co innego przewodnicy tzw. "państwowi, którzy z
>>racji uzyskania statusu niezależnego od PTTK
>>zawodu, nie mogą być uznani za kadrę Towarzystwa.

>A kto ma ich nie uznać za kadrę Towarzystwa?

Właśnie ZG PTTK.

>Ty Przodowniku 1811? Jesteś na to za mały.

Nikt nie jest za mały, żeby zwrócić słuszną uwagę na niespójność przepisów i niezgodności ze statutem PTTK.

>Jeżeli ZG PTTK uznaje ich za kadrę Towarzystwa, to
>nikt inny nie ma prawa tego zmienić.

A to ciekawe, że ZG PTTK uznaje przewodników z uprawnieniami państwowymi za kadrę PTTK. Ciekawe na jakich zasadach uznaje za własną kadrę takich przykładowo przewodników, którzy działają powiedzmy w Kole Przewodników PTT, albo w jakimś odrębnym stowarzyszeniu przewodnickim. Wyobrażasz sobie, że ZG PTTK uznaje wszelkie zawody związane z turystyką za własną kadrę, na przykład pilotów wycieczek albo organizatorów turystyki (przedsiębiorców turystycznych) z takich firm jak "Orbis", "Tui", "Neckermann"? A może uznajmy za naszą kadrę takie zawody jak np. kierowcy autokarów? Oni przecież też pracują na rzecz turystyki i krajoznawstwa wożąc wycieczki po kraju.

>A Ty prywatnie możesz ich nie uznawać, ale nie ma to
>żadnego wpływu na sposób interpretacji przepisów.

Prywatnie to może sobie uznawać przewodników za naszą kadrę jakiś członek ZG PTTK we śnie, kiedy mu się przyśnią minione czasy monopolu PTTK na przewodnictwo, ale oficjalnie jako przedstawicielowi władz naszego Towarzystwa już mu takich poglądów głosić nie wolno.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-19 21:39:58

>A to ciekawe, że ZG PTTK uznaje przewodników z uprawnieniami państwowymi za kadrę PTTK ...

To nie jest ciekawe. To jest normalne, że uznaje się uprawnienia członków Towarzystwa, zwłaszcza te państwowe. Ciekawe jest to, że osoba tak inteligentna jak przodownik 1811 ma nagle trudności ze zrozumieniem tak prostych faktów.

>ZG PTTK uznaje wszelkie zawody związane z turystyką za własną kadrę ...

Każdy trzeźwo myślący szuka fachowców i stara się ich zrzeszyć w przypadku Towarzystwa lub zatrudnić w przypadku firmy. Nie ma w tym nic nienormalnego. Filozofowanie i wymyślanie własnych pokrętnych teorii wychodzi dość śmiesznie. Wyobraźmy sobie, że PTTK potrzebuje prawnika. Według Ciebie Przodowniku 1811 nie powinno go zatrudnić, bo go nie wykształciło i nie nadało mu uprawnień państwowych. Zapewne powinno wykształcić w tym kierunku np. piekarza z łapanki na rajdzie, najlepiej na jakimś bezpłatnym kursie, żeby nie było podejrzeń o działalność gospodarczą i wymyśleć uprawnienia adwokata turystycznego stojącego w hierarchii PTTK wyżej niż adwokat nieturystyczny. I tak by można sobie jeszcze trochę pobredzić, żeby Ci dogodzić.

>Prywatnie to może sobie uznawać przewodników za naszą kadrę jakiś członek ZG PTTK we śnie ...

Mam nadzieję, że powyższe wypociny trochę Cię wyleczą ze snucia domysłów o cudzych marach sennych. Wystarczy, że sam trochę otrzeźwiejesz.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-19 21:54:44

>>A to ciekawe, że ZG PTTK uznaje przewodników z
>>uprawnieniami państwowymi za kadrę PTTK ...

>To nie jest ciekawe. To jest normalne, że uznaje się
>uprawnienia członków Towarzystwa, zwłaszcza te
>państwowe.

Owszem uznaje się, ale nie jako uprawnienia kadry PTTK, tylko jako uprawnienia właśnie państwowe. Dlaczego? Bo to władze państwowe, a nie PTTK je nadają. W podobny PTTK uznaje uprawnienia elektryków do 1 kV w przypadku zatrudnienia takiego gościa jako konserwatora urządzeń elektrycznych w domu turysty. Jasne? Jasne.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-20 14:06:09

>Owszem uznaje się, ale nie jako uprawnienia kadry PTTK, tylko jako uprawnienia właśnie państwowe. Dlaczego? Bo to władze państwowe, a nie PTTK je nadają. W podobny PTTK uznaje uprawnienia elektryków do 1 kV w przypadku zatrudnienia takiego gościa jako konserwatora urządzeń elektrycznych w domu turysty. Jasne? Jasne.

Od początku jasne. Szkoda tylko, że przedtem pisałeś co innego.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-20 14:24:34

>Od początku jasne. Szkoda tylko, że przedtem pisałeś
>co innego.

Od początku pisałem, że przewodnicy nie są kadrą PTTK i nawet wyjaśniłem dlaczego. Wyraźnie podkreśliłem, że nie mogą nią być bo PTTK tych uprawnień już nie nadaje (chyba we śnie, kiedy śpiącemu objawią się minione czasy). Szkoda, że zauważyłeś nie to co było napisane, tylko to co chciałeś widzieć. Po prostu uległeś autosugestii.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-20 22:32:04

>Od początku pisałem, że przewodnicy nie są kadrą PTTK i nawet wyjaśniłem dlaczego

Jeżeli należą do PTTK, to automatycznie są kadrą PTTK. Żadne wyjaśnianie tego nie zmieni.

>Wyraźnie podkreśliłem, że nie mogą nią być bo PTTK tych uprawnień już nie nadaje

Według Ciebie kandydatów na przewodników, to zapewne egzaminują krasnoludki. Większość przewodników nadal działa w PTTK, a najlepsi z nich są powoływani do komisji egzaminacyjnych jako osoby wytypowane przez PTTK. Co prawda bezpośrednio nie nadają uprawnień, ale bez nich nikt by tych uprawnień nie dostał. A niektórzy to by się chyba obrazili, gdyby ktoś im powiedział, że nie są działaczami PTTK, tylko przewodnikami. Koniecznie chcesz ich wymanewrować piętro niżej od siebie, ale nie ze mną takie numery.

>Szkoda, że zauważyłeś nie to co było napisane, tylko to co chciałeś widzieć. Po prostu uległeś autosugestii.

Dobrze zauważyłem, bez żadnej autosugestii. Piszesz w tym stylu, że piekarze nie są kadrą piekarni, bo piekarnia ich nie przeszkoliła. Wymyśl coś mądrzejszego. Imasz się wszytkich możliwych sposobów, żeby przekonać dyskutantów o wyższości przodowników nad przewodnikami, a potem udajesz Greka i piszesz, że niby niczego nie sugerowałeś, tylko rzekomo ja nie zrozumiałem.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-20 22:55:25

>>Od początku pisałem, że przewodnicy nie są kadrą
>>PTTK i nawet wyjaśniłem dlaczego

>Jeżeli należą do PTTK, to automatycznie są kadrą
>PTTK. Żadne wyjaśnianie tego nie zmieni.

Twierdzisz, że to PTTK nadaje im uprawnienia przewodnickie? Obudź się! Te czasy już minęły. Kandydatów na przewodników egzaminuje i uprawnienia nadaje administracja państwowa.

Gdyby podążać za Twoim tokiem rozumowania, to w takim razie jeżeli elektryk z uprawnieniami do 1 kV wstąpi do PTTK, automatycznie ma uprawnienia kadry PTTK, choć PTTK jemu tych uprawnień nie nadało, i bedzie mógł siebie tytułować elektryk PTTK. Podobnie maszynista elektrowozu, adwokat, lekarz, fryzjer itd. z chwilą wstąpienia do PTTK automatycznie zostaną kadrą PTTK czyli maszynistą PTTK, adwokatem PTTK, lekarzem PTTK, fryzjerem PTTK itd. Jasne? Jasne

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-21 07:51:03

Ja już się Przodowniku 1811 dawno obudziłem. Nigdy nie twierdzilem, że PTTK nadaje uprawnienia przewodnickie, co nie oznacza, że przewodnicy należący do PTTK nie są kadrą PTTK. Trochę logiki, bo jedno nie wyklucza drugiego. Między przewodnikiem a elektrykiem jest taka różnica, że przewodnik jest z branży turystycznej, a elektryk nie. I przewodnictwo turystyczne znajduje się w celach statutowych działalności PTTK, a przewodnictwo elektryczne nie jest wymienione. Kapujesz?

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-21 08:01:47

>I przewodnictwo turystyczne znajduje się w celach
>statutowych działalności PTTK

W celach statutowych PTTK znajduje się również prowadzenie bazy noclegowej. Jeżeli elektyk, będący równocześnie członkiem PTTK, konserwuje i naprawia urządzenia elektryczne w schronisku, to w myśl statutu Towarzystwa, staje się automatycznie członkiem kadry PTTK i może być tutułowany elektrykiem PTTK. Jasne? Jasne.

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: Amotolek
Data: 2005-03-21 08:36:10

Tak samo pokojówka w pensjonacie PTTK, recepcjonistka, portier i etażowa! Bynakmniej!
Macie chłopaki fantazję. :-)

Kto się staje kim automatycznie, to pamietam z wojska, ale ze względu na powagę nin. forum, dobre obyczaje, wrażliwość czytających, no i surowość cenzorów, a jakże(!) - pozwolę sobie tej myśli nie kończyć! :-).

Przypomina mi się za to pewien incydent z okresu stanu wojny w tym pięknym kraju, kiedy jeden ze znakomitych wiceprzewodniczacych komisji turystyki kwalifikowanej ZG PTTK (zresztą późniejszy komisarz wojskowy jednej z prowincji!) - wyrobił sobie pieczątkę z przedrostkami! O kurizalnej treści: płk mgr inż. - no a potem imię i nazwisko! I o dziwo nikomu to nie przeszkadzało!:-)
Ale jak potem ja pozamawiałem naszym przodownikom pieczatki z adekwatnymi przedrostkami, to się (w łonie tej samej komisji) rozpoczał hyr i nagonka, jak to może być?
No bo przecież ten i ów: mgr inż, inż. czy mgr - to nie są z wykształcenia wyższego w turystyce!
Co ciekawsze, największy to był problem mentalny dla koleżeństwa nie posiadającego żadnego wyższego wykształcenia, nawet licencjatu :-). No ale to typowe.
W sparaach stanowisk zawodowych, jak pamiętam - również!
Dlatego myslę Lechu ze racje ma niejaki masztalski, co sobie na pieczatce czy na wizytówce, pisał "Insz." Bo był instalator ;-) To pasuje na wprost do hipotetycznego elektryka w schronisku PTTK.

A mnie pzredrostki przez pieczatkami nasdzej znakomitej kadry nie przeszkadzają! Moze to być prof. i dr, byle nie honoris causa :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Szkolenie Kadry
Autor: poniek
Data: 2005-04-05 16:50:40

Witam.

Witam, w kwestii kadry czy nie kadry to jedno, ale...

Kiedy byłem na kursie znakarskim powiedziano, że jednym z wymogów jest posiadanie tzw. szkolenia ogólnego lub uprawnień kadry PTTK... ale nie uwzględniano uprawnień przewodnickich jeżeli nie były to dawne uprawnienia przewodnika PTTK... natomiast uprawnienia Instruktra Przewodnictwa PTTK były jak najbardziej honorowane.

Artur
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie - http://ktj.om.pttk.pl/
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie - http://skpt.om.pttk.pl/