Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Realizacja uchwał XV Zjazdu

wszystkich wiadomości w wątku: 16
data najnowszej wiadomości: 2005-03-31

Temat: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Krzyś
Data: 2005-03-01 14:08:00

Przegladam własnie sobie uchwały XV zjazdu i tak sie zastanawiam iz cele były szczytne a rezultaty ?
Jako przykład weźmy na to tki kawałek
"Za szczególnie ważne XV Walny Zjazd PTTK uznaje:

* aktywne włączanie młodego pokolenia członków PTTK do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa, w tym udziału w jego władzach,
* wspieranie i promowanie pomysłów, przedsięwzięć zaproponowanych przez młodzież, realizowanych przez młodzież i adresowanych do młodzieży,
* nawiązywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
* utworzenie zespołu na prawach podkomisji Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK skupiającego młodych liderów i animatorów turystyki i krajoznawstwa. "

Z moich obserwacji to niektóre działania sa wręcz odwrotne od uchwały zjazdu (np wspieranie przedwsięwzięć organizowanych przez ludzi młodych dla swoich rówieśnków.
Rada Programowa d/s Młodzierzy powstała ale ktoś wie jakie sa efekty jej działania??
Włączanie ludzi młodych do władz no to zobaczmy co za młodzieniaszkowie są we władzach PTTK
I tu pytanie co zrobić zeby na najbliższym Zjeździe uchwalone ustawy nie pozostały jak zwykle na paprierze

Krzyś

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-01 14:57:05

>Z moich obserwacji to niektóre
>działania sa wręcz odwrotne od
>uchwały zjazdu (np wspieranie
>przedwsięwzięć organizowanych przez
>ludzi młodych dla swoich rówieśnków.

No najbardziej to chyba wspiera te przedsięwzięcia, wprowadzone niewątpliwie za sprawą działającej sprawnie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Rozporządzenie RM z 1997 r., które w praktyce "zarżnęło" turystykę młodzieżową i akademicką w polskich górach i zepchnęło kadrę posiadaczy społecznych uprawnień PTTK do wewnętrznego getta.

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Jacek Potocki
Data: 2005-03-01 15:15:43

> I tu pytanie co zrobić zeby na najbliższym Zjeździe uchwalone ustawy nie pozostały jak zwykle na paprierze <

Nie zapisywać ich :-)

pozdrawiam

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Amotolek
Data: 2005-03-01 17:38:15

Widzisz Krzysiu, patrzysz na grę, a nie widzisz rzeczy!. jak powiedział wielki Szu :-).
Hasła Zjazdowe to sporo polityki i propagany. Jak w SLD:
"Wybierzmy przyszłość - wprowadżmy normalność!" Haaaaaaa.
Albo: "Prawdziwego męzczyznę nie ocenia się jak zaczyna, ale jak kończy" :-)
No tu trzeba pzrzyznać, ze wiadomy autor skończył błyskotliwie i wyjechał do USA, co naszym wodzom w peteteku, chyba nie grozi? :-)
Dlatego hasła sobie, postulaty i kawałki z Uchwał sobie, a zycie sobie.
Zreszta nigdzie nie zostało napisane w jakim wieku ma być młodzież.
A przecież pełno we władzach młodzieży. Sporo przed 60-tka, bynajmniej, a do do tego młodzi duchem. :-).
I ogólnie jest wesoło w naszym ZOO! Haaaaaaaa :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-01 20:22:20

>Rada Programowa d/s Młodzieży powstała ale ktoś wie jakie sa efekty jej działania??

Rada ta, dawniej zwana po ludzku Komisją Młodzieżową powstała około 1970 r. lub nawet wcześniej. Robiła praktycznie to samo, co robiły jej odpowiedniki w zarządach wojewódzkich i oddziałach. Zajmowała się współpracą ze szkolnictwem i wszystkimi organizacjami młodzieżowymi, koordynując poczynania w zakresie turystyki, wydawała materiały szkoleniowe dla SKKT-PTTK, nadzorowała szkolenie organizatorów turystyki wśród nauczycieli i młodzieżowych organizatorów turystyki, uchwaliła Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą, organizowała Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy. W tej chwili pozostało chyba tylko to, co wymieniłem na końcu. Przestała się zajmować również studentami, którzy mają swoją odrębną Komisję Akademicką.

Jak widzisz uchwała poprzedniego zjazdu w sprawie młodzieży pozostała deklaracją bez pokrycia.

Piotr

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: ~Rzep
Data: 2005-03-01 22:17:06

Krzysiu drogi, widzę,że sprawy młodzieży leżą Ci bardzo na sercu albo nawet i na wątrobie i pewnie tak mocno uciskają, że stosujesz dość oryginalną pisownię słowa młodzież (wersja raczej nie do upowszechniania). Przeceniasz rolę Walnego Zjazdu w kwestiach ustawodawczych, uchwałę owszem podjąć może, życzenia ustawowe kieruj gdzie indziej. To rzeczywiście poważne niedopatrzenie ze strony Rady, że nie wydaje biuletynów prasowych ze swoich działań, ale może warto zajrzeć do Gościńca (wersja internetowa też dostępna) by garść wiedzy na ten temat uzyskać.

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: ~Rzep
Data: 2005-03-01 22:28:22

Jak zwykle Piotrze utrafiłeś w sedno sprawy. Wszystkie sprawy, którymi drzewiej zajmowała się "Komisja Młodzieżowa" dzieją się same, konkursy te stare i nieco nowsze ciągną dalej dziadkowie, dwa wydania poradnika "Krajoznawstwo i turystyka w szkole" napisali pradziadkowie we współpracy z licznymi organizacjami emerytów i rencistów a jak już wydali, to bardzo skrzętnie schowali, by tylko nie podzielić się zawartą w nich garścią wiedzy z tymi, którym w pracy z młodzieżą może być przydatna.
Chyba kontakt ze sferą "młodzieżowej" działalności w PTTK urwał Ci się w latach 70-tych albo Twój Oddział macierzysty (bo nie wątpię,że do takiego należysz) bardzo mocno postawił na modzież i zapomniał włączyć Cię do tych działań i dostępu do informacji?

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-02 07:44:06

>Chyba kontakt ze sferą "młodzieżowej" działalności w PTTK urwał Ci się w latach 70-tych albo Twój Oddział macierzysty (bo nie wątpię,że do takiego należysz) bardzo mocno postawił na modzież i zapomniał włączyć Cię do tych działań i dostępu do informacji?

Wiesz, że coś dzwoni, tylko kościół Ci się pomylił. Jest zupełnie na odwrót. Oddział tak samo postawił na młodzież, jak ta KM ZG. Osobiście od wielu lat zajmuję się czym innym z własnego wyboru, bo nie można zajmować się wszystkim na raz. Ale w domu mam trzy nauczycielki - przodowników i opiekunów SKKT. Tak, że ze wszystkim chcąc niechcąc jestem na bieżąco.

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2005-03-12 18:26:48

Właśnie postanowiłem odświeżyć sobie, co w trawie pieszczy w sprawie szlaków znakowanych i przeczytałem Uchwałę XV Walnego Zjazdu PTTK w sprawie SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH.
A w Uchwale czytamy:
Zjazd uważa, że należy:
1. sprecyzować pojęcie szlaku turystycznego i zastrzec go tak, aby wszelkie lokalnie i okazjonalnie znakowane trasy nie mogły mieć tego statusu. ... Rozwój różnych form turystyki, z których większość tworzy własną sieć szlaków znakowanych, powoduje kolizje pomiędzy nimi. Konieczne jest koordynowanie tych poczynań, do czego najbardziej predestynowane jest PTTK;
2. wprowadzić obowiązek ewidencjonowania wszystkich szlaków turystycznych, bez względu na to, kto je wyznakował - ułatwi to i zoptymalizuje planowanie wydatków na utrzymanie szlaków znakowanych, a także umożliwi udzielanie rzetelnej informacji turystycznej. Ewidencję taką może prowadzić PTTK, które dysponuje już odpowiednią bazą danych i oprogramowaniem;
3. szlak turystyczny i znak objąć ochroną prawną;
4. wypracować sprawny system finansowania prac znakarskich - środki na znakowanie muszą być przyznane i docierać z odpowiednim wyprzedzeniem, aby możliwe było planowanie i podejmowanie prac w odpowiednich porach roku (znakowanie szlaków, zarówno letnich jak i zimowych, ma wybitnie sezonowy charakter);
5. utrzymać stabilną sieć szlaków turystycznych ze względu na bezpieczeństwo turystów. Dlatego celowe jest dążenie do uznania szlaków znakowanych za elementy zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenia ich do wszelkich planów zagospodarowania;
6. dążyć do wprowadzenia - na mocy decyzji administracyjnej -jednolitej instrukcji znakowania szlaków turystycznych, wykorzystując instrukcję znakowania opracowaną przez PTTK;
7. utrzymać centralne finansowanie sieci szlaków, szlaki z reguły przebiegają przez tereny kilku gmin, nawet powiatów i finansowanie, a zwłaszcza koordynowanie nakładów przez liczne samorządy lokalne jest praktycznie niewykonalne;

I coż w tej mierze zrobiono przez całą kadencję? Praktycznie nic.
Ad.1. Nie sprecyzowano pojęcia szlaku turystycznego, nie zastrzeżono go, nie skoordynowano ze sobą żadnej sieci, bo nawet nie zebrano danych potrzebnych do rozpoczęcia takiej koordynacji, ani też nie wyznaczono osób odpowiedzialnych za jakąkolwiek koordynację.
Ad.2. Nie wprowadzono obowiązku ewidencjonowania szlaków turystycznych. Nie przygotowano też dla władz państwowych żadnych materiałów, które by uzasadniały wprowadzenie takiego obowiązku. Przygotowano wprawdzie program komputerowy dotyczący prowadzenia bazy szlaków, ale przewidziano w nim wyłącznie miejsce dla szlaków PTTK.
Ad.3. Nie przygotowano dla władz państwowych żadnych materiałów, które by uzasadniały wprowadzenie ochrony prawnej szlaku.
Ad.4. Trudno mówić o sprawnym systemie dotowania prac znakarskich, skoro na jakąś szczątkową dotację mogą liczyć tylko nieliczne szlaki. Nie wymyślono nic, co by tu zrobić z całą resztą szlaków, ktore nie załapały się na dofinansowanie centralne. Należało by zacząć od policzenia jaki procent pieniędzy daje władza państwowa z tego, co jest potrzebne na znakowanie szlaków, i zadać pisemnie tej władzy pytanie, co zamierza zrobić z pozostałymi szlakami, a następnie upublicznić tą odpowiedź, żeby turyści wiedzieli, czemu jest tak źle.
Z drugiej strony medalu dowiedziałem się, że spośród oddziałów, które dostają dotację na znakowanie za pośrednictwem ZG PTTK, tylko kilka procent z nich rozlicza się prawidłowo! Co ZG PTTK zamierza zrobić z tym fantem?
Ad.5. Pomijając brak jakiejkolwiek stabilizacji finansowej szlaków, pozostaje problem ich stabilizacji w przestrzeni. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym "zapomniała" o szlakach. Nie każdy urzędnik gminny jest turystą i nie każdy urbanista. Wypadało by zmusić w jakiś sposób władze, żeby zajęły się poważnie tym problemem. Również nie przygotowano dla władz państwowych żadnych materiałów, które by uzasadniały uzupełnienie tej ustawy.
Ad.6. Instrukcja znakarska PTTK jest kadłubowa. Wiele informacji przekazywanych przez znakarzy z pokolenia na pokolenie pozostaje poza tą instrukcją. Jeżeli ktoś myśli poważnie o zatwierdzenie tej instrukcji jako obowiązującego w Polsce przepisu, to najpierw musiałby nad nią solidnie popracować. A kadencja mija bezpowrotnie i bezefektywnie!
Ad.7. Tak to powinno wyglądać, jeżeli ma to mieć jakiś sens praktyczny. Niestety nie jest. Coś się przebąkuje o tym, żeby centralnie finansować tylko wybrane szlaki dalekobieżne, ale nikt nad tym solidnie nie popracował. Nikt jednoznacznie nie określił potrzeb i nie wskazał, co się da faktycznie zrobić, ani też nie ustalił, co zrobić z tą przeważającą resztą szlaków.

Co można życzyć nowemu Zjazdowi i nowemu ZG PTTK? Tak trzymać, a za sto lat i jeszcze kilka może uda się zrealizować wnioski z poprzedniego zjazdu. Tempo godne Towarzystwa XXI wieku!

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Amotolek
Data: 2005-03-12 20:06:10

Ja myśle Piotrze, a przed Tobą podobnie starali się analizować materiał pozjazdowy z poprzedniego Zjazdu Krajowego, równiez inni Koledzy. (jest tu nawet w tym wątku i pokrewnych) - taki szereg zbliżonych wypowiedzi, z których wynika wprost, że wynik realizacyjny na koncie mających zamiar ustapić władz, jest: -"mniej niz zero"! Ciekawe teraz będzie, jak najwyższe "koleżeństwo" pokryje to sprawozdawczością. :-) Sformułowania typu "staraliśmy się, ale znowu nam nie wyszło" - nie powinny być podstawą do poklaskania i hurtowego udzielenia na Zjeździe pełnego absolutorium.
No chyba , że i w sprawie absolutorium, ktoś krotochwilny zloży wniosek o pełną abolicję dla ustępującej "wierchuszki"? :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Jacek Potocki
Data: 2005-03-13 13:51:34

> Należało by zacząć od policzenia jaki procent pieniędzy daje władza państwowa z tego, co jest potrzebne na znakowanie szlaków, i zadać pisemnie tej władzy pytanie, co zamierza zrobić z pozostałymi szlakami, a następnie upublicznić tą odpowiedź, żeby turyści wiedzieli, czemu jest tak źle. <

Powinno się to zrobić tym bardziej, że szlaki turystyczne pojawiają się ciągle w kolejnych aktach prawnych. Abtrahując od jakości tworzonego prawa, trzeba zauważyć, że jeśli władza ogranicza uprawnienia przewodników (o przodownikach się nie wypowiadam, bo to odrębny temat) do prowadzenia po szlakach turystycznych, to ma psi obwiązek dbać o zapewnienie warunków do należytego utrzymania tych szlaków. Jeżeli ministerstwo się do tego nie poczuwa, to sądzę, że jest to temat, którym warto zainteresować jakiegoś posła - niech wystąpi z interpelacją.
Co do porządkowania sieci szlaków wszelakich i kontroli nad tym co, kto i gdzie znakuje - proponuję poszukać wsparcia w wydawnictwach opracowujących mapy i przewodniki i drążyć tę sprawę wspólnie. Firmom profesjonalnie traktującym działalność wydawniczą też zależy na tym, żeby wiedzieć co jest a czego nie ma w terenie.

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Jacek Potocki
Data: 2005-03-13 14:01:33

> ...chyba , że i w sprawie absolutorium, ktoś krotochwilny zloży wniosek o pełną abolicję dla ustępującej "wierchuszki"? :-) <

Zgodnie ze "sprawdzonym zwyczajem" :-(

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Przemek
Data: 2005-03-13 15:03:18

PTTK powinno dodrzeć do szerszej grupy (moich rówieśników). Chodzi o to, aby więcej informacji było o naszym towarzystwie wśród młodzieży. Ja mieszkam w małym miasteczku i nic nikt nie wie o PTTK (oprócz mnie, ja sam siebie się zainteresowałem). Można by było powysyłać informacje np. Samorządów Uczniowskich o działalności naszego towarzystwa. Takie krótkie informacje i z adresem strony PTTK(może nawet krótkie ulotki). Nie wierze, aby ktoś się nie zainteresował i np. jakiś nauczyciel nie stworzył SKTK i propagował idei towarzystwa. W PTTK trzeba postawić na młodzież, bo to duża część tych osób będzie później będzie należeć do PTTK.
________________________

Przemek
http://lisnet.info
gg:1564244

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: Paweł Zań
Data: 2005-03-14 00:22:43

Na szybkiego chciałbym odpowiedzieć na postawione tutaj zarzuty. Zaręczam Rada Programowa do spraw Młodzieży Szkolnej pracuje i zajmuje się realizacja uchwały zjazdowej. Może efekty pracy nie są publikowane w necie. Niestety kuleje strona internetowa Rady, może w najbliższym czasie ulegnie to poprawie i internauci będą mogli zapoznać się z wynikami pracy Rady. Nadmienię jedynie, że tak jak wspomniał już ktoś tutaj przede mną o działaniach rady można od czasu do czasu przeczytać w Gościńcu

Co do realizacji uchwał XV Walnego Zjazdu. Możecie je znaleźć tutaj:
http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=xvwz3

W punkcie drugim czytamy:
„znowelizować regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego w kierunku indywidualnej punktacji uczestników i zbliżenia części konkurencji do nowych kierunków pracy szkoły m.in. wychowania komunikacyjnego, wychowania prozdrowotnego i ratownictwa drogowego”

Chciałbym poinformować, iż wspomniane zmiany zostały wprowadzone. Od dwóch lat Turniej prowadzony jest według znowelizowanego regulaminu.

i dalej:
„znowelizować i ujednolicić regulamin konkursu krasomówczego na wszystkich szczeblach edukacji młodzieży (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i studenci)”

Prace nad nowelizacja trwają. Niestety Nie udało się ich wprowadzić w życie z różnych względów. Nie jest to jakby się wydawało taka prosta sprawa.

Co do szczegółowych zarzutów w tym temacie.
"Za szczególnie ważne XV Walny Zjazd PTTK uznaje:

* aktywne włączanie młodego pokolenia członków PTTK do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa, w tym udziału w jego władzach,

W składzie Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej zasiada czwórka studentów, miedzy innymi ja (a zareczam, wiecznym studentem nie jestem, i do 60-letniej młodzieży jak ktos tu napisał, jeszcze tych 36 lat mi brakuje). Studencji w składzie Rady to wielokrotni laureaci konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkursów Krasomówczych, oraz osoby odznaczone odznaka Orlego Lotu. Na 16 osobowy skład Rady, 4 studentów to chyba znacząca ilość.

* wspieranie i promowanie pomysłów, przedsięwzięć zaproponowanych przez młodzież, realizowanych przez młodzież i adresowanych do młodzieży,

Hmm przez 4 lata mojej kadencji w Radzie nie spotkałem się z inicjatywą młodzieży kierowana bezpośrednio do Rady, inicjatywą, w której młodzież zwracałaby się do Rady o pomoc w organizacji, o poparcie. No może poza wyjątkiem „Zlotu Wielokrotnych Laureatów Konkursu Poznajemy Ojcowiznę imieniem Łukasz Wojeckiego”, którego jestem autorem i organizatorem od 6 lat. To jedyna impreza, której autorem jest młodzież, bo do tego grona się zaliczam, i która ma poparcie Rady. Jedyna, bo nikt inny się nie zgłosił. Natomiast wiem o inicjatywach w poszczególnych oddziałach, no, ale niestety. Na decyzje poszczególnych oddziałów Rada nie ma wpływu. Są oddziały, w których młodzi ludzie są doceniani, stawia się w nich na kształcenie młodych kadr i nie broni im działalności. Sam należę do takiego oddziału i wiem o wielu takich w Polsce. Ale są i takie, w których młodzi ludzie nie maja możliwości zaistnieć. Nie docenia się ich zdania. Wiem że wielu młodych to boli, powoli trzeba nad tym pracować. Nie od razu, nic na siłę. Nie od razu Rzym zbudowano. Może niektórzy się oburzą. Ale dziś byłem świadkiem, kiedy młodzi stanęli w oddziale okoniem i nic nie wskórali. Nie dopuszczono ich do władz. Pomimo że mieli wiele racji i w wielu kwestiach zgadzam się z nimi.

* nawiązywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

I tu znów zwracam uwagę, że to poszczególne oddziały już to robią. Przykład? Odział w Żyrardowie.

* utworzenie zespołu na prawach podkomisji Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK skupiającego młodych liderów i animatorów turystyki i krajoznawstwa. "

Zespół został powołany. Prace rozpoczęły się wprawdzie późno, ale zespół istnieje. Przybrał nazwę „Orli Lot”. Maja do niego należeć te osoby, które już włączyły się w działalność PTTK. Posiadają tą odznakę. Tym kierowaliśmy się w Radzie wybierając osoby do tego zespołu. Takie kryterium zostało przyjęte, ciężko było zdefiniować, jakie osoby zaprosić do obrad tego zespołu. Z czasem myślę wyklarują się dodatkowe procedury naboru. Aktualnie zespół liczy około 20 osób z terenu całej Polski. Też jestem jego członkiem. Pierwsze zebranie miało miejsce na początku stycznia. Omówione zostały podstawowe zadania zespołu. Fakt, pomimo tego, iż na zebraniu wspomniałem o konieczności poinformowania na Forum o postaniu tego zespołu, rzecz ta nie została zrealizowane. Sesja na uczelniach jakoś odciągnęła nasza uwagę od tego faktu. W najbliższym czasie chcemy naprawić ten błąd i na Forum pojawi się stosowna informacja. Myślę, że ten post wywoła pewna dyskusje. Moim życzeniem jest by i osoby, które udzielają na naszym Forum mogły wnieść coś do działań zespołu. Wiele kwestii dotyczących życia młodzieży w PTTK było już niejednokrotnie poruszanych na Forum, o tym nie musze chyba pisać.

Pozdrawiam
Paweł Zań
---
Paweł Zań

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: ~mike
Data: 2005-03-30 23:47:55

No to u mnie w oddziale nie jest jeszcze tak źle. Średnia wieku ZO: 27,5 roku, OKR: 26 lat, OSK: 36 lat...

Temat: Re: Realizacja uchwał XV Zjazdu
Autor: ~mike
Data: 2005-03-31 17:27:11

Mówią, że reklama jest dźwignią handlu... Tymczasem... Gościniec dociera do Oddziałów PTTK w ilości sztuk niewielkiej - wniosek przeciętny PTTKowicz tego i tak nie przeczyta. No i co z tego, że zostały wprowadzone uproszczenia i podjęte uchwały skoro są to martwe przepisy. Jeśli nie zareklamuje się we wszystkich szkołach konkursu krasomówczego, to zainteresują nim młodzież tylko nauczyciele zapaleńcy do których ta informacja dotrze. A co w mniejszych miejscowościach, gdzie nikt o PTTK nie słyszał? Ponadto władze lokalne mają własny przepis na turystykę i aktywizację młodzieży (przeważnie mają przepis na to jak zdobyć na to odpowiednią ilość środków i przesunąć w budżecie na inny cel) - jeśli się nie będzie aktywnie współpracować z samorządami, to nic z tego nie będzie... pozostaną po prostu bezużyteczne przepisy...