Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Zasłużony Przewodnik PTTK

wszystkich wiadomości w wątku: 16
data najnowszej wiadomości: 2005-04-04

Temat: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Hipo
Data: 2005-02-26 13:11:17

1. Jaki jest koszt tej odznaki?
2. Jakie jest zainteresowanie tą odznaką?

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: ~przypadkiemtrafiłam
Data: 2005-03-30 20:46:58

A jest taka odznaka?
A jest w ogóle taka funkcja wśród kadry programowej?

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Amotolek
Data: 2005-03-30 21:38:52

Z tego co mi wiadomo istnieje tutuł: Zasłuzony Przodownik Turystyki Motorowej PTTK. Nadaje go KTM ZG PTTK. Odznacza się czerwoną podkładką pod odznaką przodownicką!
Powinien dostać taki tytuł PrzodownikTM po 25 latach działalności w turystyce motorowej. Ale z nadawaniem tego tytułu bywają w praktyce również różne obstrukcje i animozje :-(. Także jak sądzę i "uznaniowość" w realizacji raczej dla "kolesiów" chyba? :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-03-31 18:42:05

>A jest w ogóle taka funkcja wśród kadry programowej?

Przewodnicy stali się grupą zawodową niezależną od PTTK. Środowisko trudniące się tym zajęciem doprowadziło do stanu, że przewodnictwo urosło w Polsce do wysokiej rangi zawodu, dostępnego nielicznym i odpowiednio usytuowanym materialnie kręgom uprzywilejowanych, nadawanego wyłącznie przez władze państwowe, a nie przez stowarzyszenia przewodnickie; nosi w sobie ewidentne cechy totalitarnych rozwiązań systemowych. Tym niestety różnimy się od cywilizowanych krajów europejskich.

W całym świecie (może za wyjątkiem niektórych państw o ustrojach totalitarnych), zawód przewodnika jest wolnym zawodem, tak jak artysta czy dziennikarz*. A u nas przewodnicy mają dokładnie taki sam status (zawód) i muszą być mianowani (legitymacja z orzełkiem, wydana przez wojewodę) jak np. urzędnik administracji państwowej.

Oczywiście urzędnik państwowy może wstąpić do PTTK i po pracy udzielać się w klubie PTTK zrzeszającym pracowników danego urzędu, ale prawo wykonywania zawodu jakiegoś referenta nie jest uprawnieniem kadry PTTK. I tak samo mogą przewodnicy mogą sobie gdzieś tam działać i zakładać własne koła. Jednak jak by na to nie patrzeć, jest to wyłącznie zawód, do wykonywania którego nadawanie uprawnień leży całkowicie poza PTTK-iem. Nie są więc to uprawnienia kadry PTTK, a wyłącznie uprawnienia państwowe.

_______________________________

* Dla porównania - "status przewodników turystycznych we Francji przechodził znaczną ewolucję prawną. Ustawa z 11 lipca 1975 roku nakładała na biura podróży obowiązek zapewnienia grupie turystycznej na terenie Francji (chociaż nie na całym terytorium) przewodnika (guide interprete) lub innej osoby kompetentnej, oprowadzającej w miejscach publicznych, muzeach i w zabytkach. Ustawa ta bardziej nakładała obowiązek na biura podróży niż tworzyła zawód przewodnika. Dopiero regulacje z roku 1977 i 1983 będące aktami wykonawczymi do ustawy precyzowały status przewodnika turystycznego, który winien posiadać kartę zawodową uzyskaną na podstawie wyznaczonych zasad. Ta regulacja prawna stała równocześnie w konflikcie z ustawodastwem unijnym, w szczególności w zakresie wolnej wymiany usług co było powodem konfliktu głównie z touroperatorami niemieckimi. Francja a także Grecja i Niemcy zostały zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał uznał, że wewnętrzne regulacje działalności przewodników są sprzeczne z artykułem 59 i 60 Traktatu Rzymskiego." (Skoro Trybunał Sprawiedliwości uznał tak liberalne uregulowanie za sprzeczne z Traktatem Rzymskim, to co dopiero mowić o naszym cyrku z obszarami uprawnień górskich, klasami, i sposobem ich nadawania oraz przepisami określającymi, kto może prowadzić w górach).

"Skutkiem tego Francja zmieniła zasady oprowadzania grup turystycznych, precyzując w ustawie z 1992 roku kto może oprowadzać grupy po zabytkach i muzeach, tworząc niejako zawód przewodnika. "Osoby fizyczne lub prawne podlegające obowiązkowi koncesji turystycznej muszą korzystać z usług kwalifikowanych osób (określonych w odrębnych przepisach) do oprowadzania z komentarzem w muzeach i obiektach historycznych". Jednocześnie ustawa OGRANICZA OBOWIĄZEK ZATRUDNIANIA PRZEWODNIKÓW TYLKO DO WIZYT W MUZEACH I OBIEKTACH HISTORYCZNYCH zgodnie z interpretacją Trybunału Sprawiedliwości. Oznacza to, że NA DROGACH PUBLICZNYCH, W MIASTACH, NA TERENIE OTWARTYM DOPUSZCZA SIĘ OPROWADZANIE TURYSTÓW BEZ STOSOWNYCH UPRAWNIEŃ. (...)

Ze skrótowo przedstawionego systemu przewodnictwa turystycznego wyciąga się następujące syntetyczne wnioski co do jego funkcjonowania we Francji:

(...)
- POZA OBIEKTAMI ZAMKNIĘTYMI KAŻDY MA PRAWO DO OPROWADZANIA GRUP TURYSTYCZNYCH BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ,
- państwo musi dopuścić do możliwości nabycia uprawnienia obywatela innego kraju–członka Unii Europejskiej lub spoza niej, jeżeli następuje zasada wzajemności, (...)

W praktyce polskiej ostatniego dziesięciolecia w zakresie przewodnictwa i pilotażu można zaobserwować następujące zjawiska:

- mnogość podmiotów organizujących szkolenia i występująca "nadwyżka" pilotów na rynku pracy
- rozproszenie samorządu gospodarczego przewodników
- konflikty wewnętrzne wśród przewodników (dwie przeciwstawne tendencje–jedna dążąca do poszerzenia tej grupy zawodowej a druga do jej zawężenia)."

więcej=> http://www.pot.gov.pl/news.asp?news=200303042003040101nm30.htm

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: ~przypadkiemtrafiłam
Data: 2005-04-01 06:23:06

"Przewodnik PTTK" nadal jest funkcją kadry programowej, bo nikt tego nie odwołał. Fakt nadawania uprawnień do zawodowego oprowadzania grup turystycznych przez wojewodów nie przeszkadza istnieniu przewodników PTTK. Łamie jedynie monopol. Istnieje szeroka grupa przewodników [w tym wypadku swoiście honorowych :-) ] PTTK, która uprawnień państwowych nie posiada. Co z tego wynika? Mogą przekazywać wycieczce oddziałowej nabytą wiedzę społecznie, tudzież korzystać ze zniżek organizacyjnych. Zbliżona sytuacja występowała przy Straży Ochrony Przyrody. PTTK nie miał monopolu, ale strażnik był członkiem kadry programowej.
To jednak jest mało ważne. A co jest? Mam już foto nowej odznaki. ŁAAAADNA. I też chciałabym, podobnie jak inicjujący temat, wiedzieć ile będzie kosztowała; czy nieprzewodnikom uda się ją osiągnąć jako element kolekcji odznak; czy już oficjalnie funkcjonuje, czy to tylko projekt, a odznaka jest prototypem;
zainteresowanym służę jpeg'iem nowej odznaki.

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: ~przypadkiemtrafiłam
Data: 2005-04-01 07:08:03

Wykład na temat aktualnego statusu przewodnictwa był niepotrzebny :-)), każdy bowiem wie na czym problem polega, a temat poruszano niejednokrotnie. Chodziło w postach o odznakę i kadrę PTTK.
Po poprzednim poście znalazłam w pamięci kolejny przykład na zaprzeczenie tezy kolegi osiemnaściejedenaście, jakoby przewodnik pttk nie był członkiem kadry programowej, bo uprawnienia nadaje kto inny.
Otóż, by zostać przodownikiem turystyki żeglarskiej, należy posiadać patent, wydawany przez inną niż PTTK instytucję. Z przewodnikami jest jedynie ten problem, że istnieją tacy, od których kiedyś nie wymagano uprawnień państwowych, bo nowi raczej nimi nie zostaną bez namaszczenia wojewody.
pozdrawiam

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-04-01 07:57:03

>"Przewodnik PTTK" nadal jest funkcją kadry
>programowej, bo nikt tego nie odwołał.

W prawie obowiązuje taka zasada, że nowy akt prawny unieważnia (odwołuje) wcześniej obowiązujące. Skoro PTTK nie nadaje uprawnień, to jest oczywiste, że prawo do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego ani też pilota wycieczek nie jest równoznaczne z uprawnieniami kadry PTTK. A odznaka "Zasłużony Przewodnik PTTK" może mieć już tylko wartość historyczną, taką samą jak np. odznaka przewodnika podhalańskiego (kiedyś istniał taki rodzaj przewodnictwa).

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-04-01 08:08:29

>Otóż, by zostać przodownikiem turystyki żeglarskiej,
>należy posiadać patent, wydawany przez inną niż
>PTTK instytucję.

Ale co to ma do rzeczy, skoro te uprawnienia są wyłącznie PTTK-oskie, nadaje tylko i wyłącznie PTTK i żaden wojewoda nie ma nic do tego? Aby zostać np. przodownikiem turystyki motorowej PTTK też trzeba posiadać prawo jazdy wydane przez inną niż PTTK instytucję, jednak uprawnienia tegoż przodownika są tylko i wyłacznie uprawnieniami kadry programowej PTTK.

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Amotolek
Data: 2005-04-01 09:07:16

-",,,,,,,,,jednak uprawnienia tegoż przodownika (TM PTTK! dop. AM) są tylko i wyłacznie uprawnieniami kadry programowej PTTK."

No nie tylko :-)
Wszedzie gdzie jest uprawiana turystyka motorowa, a więc np. w PZMot i w LOK - uprawnienia przodownickie nadane w PTTK sa zawsze w cenie!
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Hipo
Data: 2005-04-01 16:34:12

Uprzejmie proszę o jpg. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: ~przypadkiemtrafiłam
Data: 2005-04-04 03:56:21

może jakiegoś mailboxa? :-)) dokąd wysłać?

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: ~przypadkiemtrafiłam
Data: 2005-04-04 03:29:10

Ma bardzo dużo, bo od samego początku mówimy o przewodniku PTTK,,,,,,,,,,,, i jak każdy czytający stwierdzić może, ma znacznie więcej wspólnego niż wykład na temat przewodnictwa w ogólności :-))) Lubującym się w paragrafach polecam Regulamin wzorcowy Koła lub Klubu przewodników turystycznych PTTK, zwłaszcza paragraf 2.
Odznaka pachnie jeszcze farbą i nie jest wymysłem sprzed daty wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych.
A skąd błędne mniemanie, że przodownik turystyki motorowej musi posiadać prawo jazdy? czytać, czytać a potem myśleć, myśleć ... to nie boli
PS wyczuwając zadziorność osiemnaściejedenaście, staranie się wykazania wyższości argumentacji przy braku kompetencji lub zrozumienia istoty rzeczy jak się okazuje, kończę tym samym polemikę,,,,,, nota bene miałaby ona sens niewielki, bo jak widać, z gruntu byłaby nie na temat :-)))

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Zbyszek Wygoda
Data: 2005-04-04 07:29:35

> A skąd błędne mniemanie, że przodownik turystyki motorowej musi posiadać prawo jazdy? czytać, czytać a potem myśleć, myśleć ... to nie boli<

Dokładnie, masz rację! Uzyskanie uprawnień przodownika turystyki motorowej wcale nie wymaga posiadania prawa jazdy! Jak widać, czytanie regulaminów i ich rozumienie pozostawia jeszcze wiele do życzenia.
Pozdr.
Zbyszek

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Przodownik 1811
Data: 2005-04-04 08:35:29

> > A skąd błędne mniemanie, że przodownik turystyki
> > motorowej musi posiadać prawo jazdy? czytać,
> > czytać a potem myśleć, myśleć ... to nie boli

Właśnie. Czytać i myśleć. Regulamin Przodownika Turystyki Motorowej już na wstępie stanowi:
"§1, 1. Przodownik Turystyki Motorowej (PTM) PTTK jest członkiem kadry programowej PTTK"

Proszę o wskazanie mi stosownego zapisu w Regulaminie Przewodnika PTTK (o ile taki istnieje?), który by stwierdzał, że "Przewodnik PTTK jest członkiem kadry programowej PTTK". Otóż nigdzie nie ma takiego zapisu.

> Dokładnie, masz rację! Uzyskanie uprawnień
> przodownika turystyki motorowej wcale nie wymaga
> posiadania prawa jazdy!

Nieźle nas tu próbujesz podbujać. Nie wszystko musi być ujęte w suche paragrafy i punkty, ponieważ konieczność posiadania prawa jazdy do kierowania motocyklem czy samochodem, to jest to rzecz tak oczywista, że nie musi być specjalnie określona w regulaminie.

Uważasz może, że przodownicy turystyki motorowej są szczególnie dobrze usytuowani materialnie i stać ich na zaangażowanie specjalnych kierowców, którzy wożą im tyłki? Jak sobie to wyobrażasz? Sądzisz, że np. przodownik narciarski PTTK, też sam nie jeździ na nartach?

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Amotolek
Data: 2005-04-04 09:03:52

Lechu! jestes fajny facet, (czasem Cie lubię czytać za twoje bezkompromisowe zaangażowanie ! :-)), ale nie zawsze musisz mieć rację!
Turystyka motorowa, w przeciwieństwie do przykładowych nart - nie musi polegać na kierowaniu!
Jest pewna ilośc PTM tak starych, że powiesili swoje prawa jazdy na kołku, a woża ich młode żony, dzieci, a czasem wnuki.(No nie, teraz oczywiście nie piszę o sobie :-) Czy dlatego,że uznali mając 70 latek z ogonkiem i nie powinni prowadzic pojazdu (a szczególnie szatańskiego motocykla!) to mają przestać być przodownikami TM? Bzdura! Oczywiście problem jest, gdy starają się w tym wieku zarzadzać turystyką i też motorową, ale to już sprawa innego watku ! :-(.
Ja nawet mysle, ze przy obecnych cenach uprawiania turystyki motorowej, takie osoby (którym inni woża tyłki w aucie lub w koszu czy na tylnym siodełku motocykla), jak są cwane, to może nawet mogą wydawać i mniej kasy i szczerze sobie popić na imprezie, a tymczasem kierowca pojazdu musi wtedy siedzieć o suchym pysku (albo na kefirze :-)!
Pozdrawiam o.m.c. Zasłużony PTM.
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Zasłużony Przewodnik PTTK
Autor: Hipo
Data: 2005-04-04 15:25:03

Słusznie!! Proszę bardzo: hipo68@go2.pl