Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Prawomocność Zjazdu Oddziału

wszystkich wiadomości w wątku: 2
data najnowszej wiadomości: 2005-02-07

Temat: Prawomocność Zjazdu Oddziału
Autor: ~krysia
Data: 2005-02-06 19:44:30

Czy Zjazd Oddziału jest ważny jeżeli delegaci nie uchwalą w Statucie Oddziału zmian wynikających z nowelizacji wzorcowego statutu PTTK?
Np. w sprawie sposobu udzielenia absolutorium czy liczby członków Zarządu. Czy nowo powołany Zarząd może funkcjonować w tym wypadku.

Temat: Re: Prawomocność Zjazdu Oddziału
Autor: ~Rzep
Data: 2005-02-07 23:42:25

Zdaje się,że masz w zanadrzu jakieś jajko niespodziankę a przynajmniej dwa problemy w jednym. Kwestię dostosowania zapisów Statutów Oddziałów do uregulowań zawartych w Statucie Wzorcowym określa uchwała ZG PTTK 70/XV/2002z 12 października 2002 r, nawet jeżeli Zjazd oddziału nie dokonał nowelizacji Statutu (czekając np. na rozstrzygnięcia najbliższego Zjazdu PTTK w sprawach statutowych) to w sprawach nieuregulowanych w swoim statucie powinien stosować zapisy obowiązującego Statutu PTTK i nowego Statutu Wzorcowego Oddiału. Do ustalenia pozostaje kwestia czy proponowany porządek obrad przewidywał nowelizację statutu i jak "stary" jest Wasz statut. W rozpatrywaniu ważności Zjazdu pominięcie dokonania nowelizacji może nie mieć znaczenia ale trzeba sprawdzić czy zostały zachowane procedury przewidziane w w/w dokumentach (związane w tym przypadku z decyzjami podejmowanymi przez zjazd)a nie ujęte w Waszym "starym" statucie.