Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

praca pilota wycieczek

wszystkich wiadomości w wątku: 15
data najnowszej wiadomości: 2004-10-29

Temat: praca pilota wycieczek
Autor: ~Gabi
Data: 2004-09-12 08:40:57

chcialabym rozpocząć kurs na pilota wycieczek. Interesuje mnie szczególnie region Pomorza, Pomorza Zachodniego. Gdzie mogę uzyskać dokładne informacje dotyczące kursów na pilotów wycieczek

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: Ewa Polańska
Data: 2004-09-12 17:31:08

Co do organizacji kursow , to organizuja go teraz rozne biura podrozy. Centralnie nic nie wymyslimy, bo nie wiadomo gdzie mieszkasz. Zapytaj w swoim oddziale.

Ale ja chcialam o czym innym. A mianowicie - pilot wycieczek nie jest zwiazany z zadnym regionem. Na kursie musisz posiasc wiedze ( lub ją juz posiadac) z zakresu geografii turystycznej Polski oraz Europy.
Pilot jezdzi po calym kraju, a czesto po Europie i swiecie.

Z tego co napisales, nie wiadomo, czy cie interesuje Pomorze i jego osobliwosci krajoznawcze, czy tam mieszkasz i szukasz kursu, ktory bedzie niedaleko twego domu.

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: Dudi
Data: 2004-09-12 17:38:30

najprosciej zapytac odpowiedniego wojewody (a wlasciwie kierownika wydzialu rozwoju regionalnego odpowiedniego urzedu wojwodzkigo)
namiary latwe do znalezienia w internecie

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: ~Karola
Data: 2004-09-15 13:22:15

Mozna popytać w szkołach z profilami turystycznymi, często są organizatorami takich kursów. Po zdaniu państwowego egzaminu ma się uprawnienia ogólnokrajowe a po dodatkowych egzaminach językowch można jeżdzic po całym świecie.

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: ~Colberg
Data: 2004-09-19 21:21:59

W województwie zachodniopomorskim na jesień ruszają dwa kursy pilotów wycieczek:
1. W Szczecinie. Zajęcia (w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 15.00) w ZSE nr 2, al. 3 Maja 1A. Cena 660 zł (płatne jednoroazowo) lub 690 zł (płatne w ratach). Obowiązuje zaliczka 50 zł. Zapisy: tel. (0...91) 4342187, 4337003, 4880050.
2. W Kołobrzegu. Zajęcia w Zespole Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich, ul. Łopuskiego 13. Jak interesują Ciebie szczegóły - mogę dowiedzieć się jutro. Na pewno w tym drugim przypadku jest taniej i nie ma wymogu znajomości przynajmniej jednego języka obcego.. ;-).

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: ~Colberg
Data: 2004-09-19 21:32:38

>najprosciej zapytac odpowiedniego wojewody (a wlasciwie kierownika wydzialu rozwoju regionalnego odpowiedniego urzedu wojwodzkigo)

Guzik prawda... Wie on na pewno kto ma w województwie uprawnienia do organizowania takich kursów, ale nikt nie ma obowiązku informowania go o rozpoczęciu takowego.

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: Zbyszek Wygoda
Data: 2004-09-19 21:37:50

>Guzik prawda... Wie on na pewno kto ma w województwie uprawnienia do organizowania takich kursów, ale nikt nie ma obowiązku informowania go o rozpoczęciu takowego<

A, nieprawda. Obowiązkiem ustawowym jest poinformowanie wojewody o rozpoczęciu kursu przewodnickiego/pilockiego wraz z załączeniem listy uczestników i wykładowców. Oczywiście zakładam, że jednostka ma uprawnienia do prowadzenia kursów, w przeciwnym wypadku musi jeszcze wystąpić o zgodę.
pozdr.
Zbyszek

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: Przodownik 1811
Data: 2004-09-19 22:41:17

Tak czy inaczej dla kogoś, kto dowie się o twającym już kursie w Urzędzie Wojewódzkim, jest to przysłowiowa musztarda po obiedzie.

Pozdrawiam

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: ~Colberg
Data: 2004-09-20 00:23:51

>Obowiązkiem ustawowym jest poinformowanie wojewody o rozpoczęciu kursu przewodnickiego/pilockiego wraz z załączeniem listy uczestników i wykładowców.

Tere fere... A możesz z łaski swojej powiedzieć o jakiej ustawie mówisz? Bo chyba nie o ustawie o usługach turystycznych... :-)
Tam nie ma NIC o takim obowiązku!

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: Dudi
Data: 2004-09-20 01:12:39

zanim tere-fere polecam lekture przepisow (najlepiej ze zrozumieniem):

4. Organizator szkolenia dla kandydatów na przewodników
turystycznych lub pilotów wycieczek, rozpoczynajac szkolenie, pisemnie informuje o tym wojewode wlasciwego dla miejsca odbywania szkolenia,
przedkladajac kopie upowaznienia do prowadzenia szkolen od wlasciwego wojewody wraz z harmonogramem
zajec i wykazem wykladowców i instruktorów.

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. „W sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek” (Dz.U. 2004 r., nr 188, poz. 1944).

pozdrawiam

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: ~Colberg
Data: 2004-09-20 01:35:31

>rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r...

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Stowny akt prawny ukazał się więc przed miesiącem - wcześniej nic takiego nie było (również w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek)...
A przeoczenie nie równa się brakowi zrozumienia. Po dłuuugich wakacjach po prostu nie nadrobiłem jeszcze wszystkich zaległości lekturowych :-).
Tym bardziej że stosowny akt prawny, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia wszedł w życie dopiero 7 września...
Ech, sam sobie zagrałem na nosie ;-)

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: Przodownik 1811
Data: 2004-09-20 10:15:06

Korzystając z okazji tej wypowiedzi na temat roli urzędników państwowych w organizowaniu kursów i egzaminów dla pilotópw i przewodników zwracam się do Ciebie z pytaniem odnośnie następującego aktu prawnego:

"Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia dnia 10 sierpnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich.
(Dz.U. Nr 70, poz.829)


Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158, poz. 1043, z 1998 r. Nr 113, poz. 714, z 1999 r. Nr 40, poz. 401 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich (Dz. U. Nr 113, poz. 733) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 wyrazy "wojewoda bielski" zastępuje się wyrazami "Wojewoda Śląski",
2) w pkt 2 wyrazy "wojewoda nowosądecki" zastępuje się wyrazami "Wojewoda Małopolski",
3) w pkt 3 wyrazy "wojewoda krośnieński" zastępuje się wyrazami "Wojewoda Podkarpacki",
4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) dla obszaru zachodniego Sudetów, obejmującego Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie, wraz z Przedgórzem Sudeckim, oraz dla obszaru wschodniego Sudetów, obejmującego Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie, Góry Bardzkie, Góry Złote i Masyw Śnieżnika - Wojewoda Dolnośląski.",
5) skreśla się pkt 5.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. "

Co z Górami Opawskimi? Dlaczego je pominięto? Czy Wojewoda Opolski na swoim terenie, gdzie leży ta część Sudetów, nie ma uprawnień do powoływania komisji egzaminacyjnych? Co oznacza wymieniony w rozporządzeniu obszar zachodni Sudetów i obszar wschodni Sudetów i dlaczego nie są ujęte tam góry Opawskie? Wszystko wskazuje na to, że to Rozporządzenie jest nadal obowiązujące!

Pozdrawiam

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: ~Prezes
Data: 2004-10-29 13:30:38

Colberg jesteś w błędzie. Szkolić bowiem mogątylko podmioty posiadające upoważnienie właściwego wojewody - informacji można szukać w Urzędach Wojewódzkich w Rozwoju Regionalnym. Każdy podmiot organizujący szkolenie ma obowiązek zgłosić ten fakt do wojewody. Egzaminy organizuje wojewoda właściwy do miejsca szkolenia. (Prezes)

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: ~Prezes
Data: 2004-10-29 13:36:45

Masz rację to rozporządzenie teoretycznie nadal obowiązuje ale nie jestem pewien tego do końca ponieważ wspomniane rozporządzenie MGPiP z 16.08.04 uregulowało właściwość terytorialną wojewódów do powoływania komisji.
Rozdział 4
Par 13.1. Komisje Egzaminacyjne dla przewodników turystycznych powołują dla przewodników:
1) górskich - beskidzkich - Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki i Wojewoda Śląski, każdy w zakresie swojej właściwości terytorialnej;
2) górskich - sudeckich - Wojewoda Dolnośląski
3) górskich tatrzańskich - Wojewoda Małopolski
4 miejskichpo:....
Więć bardzo prawdopodobne że to stare przestało obowiązywać z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia
Prezes

Temat: Re: praca pilota wycieczek
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2004-10-29 13:53:52

Witam
a co włściwie dają takie uprawnienia??

W Rozporządzeniu w sprawie pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
z 2001 r. - Dz. U. Nr 72, poz. 752

jest umieszczony
Rozdział 3
Uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

w rozdziale tam nie ma słowa jakie ma uprawnienia PILOT WYCIECZEK
to jakie są te uprawnienia??

pozdrawiam - Marcin
Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina