Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Odznaki Społeczne

wszystkich wiadomości w wątku: 8
data najnowszej wiadomości: 2006-07-07

Temat: Odznaki Społeczne
Autor: ~DA-PA
Data: 2004-08-24 21:25:30

Pytanko na dziś jest takie: jak można ubiegać się o Odznakę Społeczny Opiekun Zabytków oraz Społeczny Opiekun Przyrody i czy może się o nie starać osoba niepełnoletnia? Pozdrawiam! DA-PA.

Temat: Re: Odznaki Społeczne
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-08-24 23:25:37

Kochaniutki!
Tych odznak się nie zdobywa. To są odznaki dla działaczy, którzy chcą opiekować się konkretnymi obiektami. Można odbyć odpowiednie kursy przed ukończeniem 18 lat, ale odznakę dostaniesz dopiero wraz ze stosowną legitymacją.

Temat: Re: Odznaki Społeczne
Autor: ~DA-PA
Data: 2004-08-25 12:40:35

A gdzie odbywają się takie kursy i ile kosztują? Należę do Oddziału PTTK w Jaśle (woj. podkarpackie). Pozdrawiam :-)! DA-PA.

Temat: Re: Odznaki Społeczne
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-08-25 14:23:27

Na stronie http://www.pttk.pl/pttk/komisje/ masz dane o Komisji Opieki nad Zabytkami i nazwisko pracownika ZG. Najprościej zadzwonić i zapytać.

Temat: Re: Odznaki Społeczne
Autor: ~DA-PA
Data: 2004-08-26 20:31:34

Czy może mi Pan udzielić więcej informacji na ten temat? Byłbym bardzo wdzięczny. Mój e-mail to: dapa0@op.pl. Pozdrawiam! DA-PA.

Temat: Re: Odznaki Społeczne
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-08-26 22:40:20

Czy mam rozumieć, że to ja mam zadzwonić do ZG?

Temat: Re: Odznaki Społeczne
Autor: ~DA-PA
Data: 2004-08-27 11:47:53

Mam na myśli o to czy może mi Pan powiedzieć jak wyglądają takie kursy i ile one kosztują oraz czy są organizowane gdzieś na Podkarpaciu.

Temat: Re: Odznaki Społeczne
Autor: poniek
Data: 2006-07-07 14:40:01

Oba uprawnienia należą do troche przestarzałych i niestety "egzotycznych".
SOZ i SOP nadają odpowiednio Komisja Ochrony Zabytków i Komisja Ochrony Przyrody, ALE ODDZIAŁOWE, A NIE ZG (podobnie jak OT). Czesto oddział nie wie, że może nadać taka funkcję lub nie ma odpowiednich oddziałowych KOP i KOnZ, zdarza się, że nie mają legitymacji.
Wtedy trzeba szkac takich komisji w Regionalnym Porozumieniu Oddziałów PTTK, jesli i tam ich nie ma pozostaje KOP i KOnZ ZG, która najprawdopodobniej rozpatrzy wniosek lub zamknie kółko zlacając to oddziałowi.
SOZ jest opiekunem konkretnego zabytku do którego jest przypisany. Na legitymacji o współpracy w zakresie społecznej opieki nad zabytkami pomiedzy WKZ i O/KOnZ PTTK świadcza pieczęcie obojga stron.
SOP podobnie jest przypisany do konkretnego obiektu/zabytku przyrody, ale raczej nie jest obszar tylko obiekt lub obiekty np. grupa pomników przyrody.
Zarówno SOZ jak i SOP powinni skłasać do właściwiych oddziałowych komisji roczne sprawozdania.
Co doegzaminów i kursów, kosztów. Kiedyś były. Obecnie najczęściej uprawnienia te są nadawane zainetersowanym. Problemem jest fakt, że opiekun przyrody (jako taki) zginął wraz ze smiercią ustawy o ochronie i kształtowaniu srodowiska, a ustawa o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska nie mówią nic o "społecznym opiekunie przyrody".
Myslę, że największym problemem jest przekonać oddział, że należy to do jego kompetencji.
Regulaminy SOZ i SOP są dostepne w ZG, ale nestety kartki na pożółkłych kartkach, Mimo to funkcje te są nadawane. Popytaj na forum "Dudiego", bo mówił mi, że ma regulamin SOZ I SOP.

Swoją drogą na sronie PTTK nie ma połowy pełnych i najnowszych regulaminów uprawnień kadry społecznej PTTK.

Poniek
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie - http://ktj.om.pttk.pl/
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie - http://skpt.om.pttk.pl/