Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Grupa 18 w górach

wszystkich wiadomości w wątku: 6
data najnowszej wiadomości: 2004-07-29

Temat: Grupa 18 w górach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2004-07-28 11:24:54

Mam poważne pytanie do fachowców udzielających się na tym forum:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, w załączniku nr 3 pt. "SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ ZBIOROWYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W GÓRACH" nakazuje:

"§ 5. 1. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane:

1) określenie organizatora imprezy,

2) termin i czas trwania,

3) miejsce imprezy,

4) przewidywaną liczbę uczestników."
(źródło: http://www.men.waw.pl/prawo/rozp_191/rozp_191.htm )

Czy organizując każdą imprezę, także obóz turystyczny dla grupy 18 osobowej w Beskidach po polskiej stronie gór naprawdę musielibyśmy dopełnić tych wszystkich formalności?

Czy mądrze postąpiliśmy by uniknąć tych i podobnych głupot zawartych w tym Rozporządzeniu, że zorganizowaliśmy ten obóz na terenie pogranicza Czech i Słowacji w Moravskoslezskych Beskidach, gdzie w ich prawie takich nonsensów nie umieszczono? Szczegóły: http://ksp.republika.pl/oboz2004.htm

Lech

http://kspoz.prv.pl/

Temat: Re: Grupa 18 w górach
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-07-28 15:54:40

A czy znalazłeś gdzieś określenie, co to jest impreza?

Temat: Re: Grupa 18 w górach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2004-07-28 17:03:26

>A czy znalazłeś gdzieś określenie, co to jest impreza?

Właśnie nie. I stąd nasz niepokój. W końcu obóz turystyczny dla grupy 18 osób jest de facto imprezą turystyczną, to i w/g tego Rozporządzenia RM też może zostać uznany za imprezę. Dlatego aby uniknąć posądzeń o niedopełnienie formalności, których zasadność jest w tym kontekście chyba wzięta zzostała z plam na słońcu albo z fusów po niedopitej kawie jakiegoś urzędnika ministerialnego, wynosimy się do Czech i na Słowację.

Do Rozporządzenia by przydało się kilka definicji, m.in. czym w rozumieniu tego przepisu jest:
1) wycieczka
2) impreza turystyczna
itd.

Pozdrawiam

Lech

Temat: Re: Grupa 18 w górach
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-07-28 19:55:18

Co prawda mam tylko tekst ustawy z 2001 r. o usługach turystycznych, ale tam wyraźnie pisze na początku:

1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym,
2) impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,
3) wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników,

Zdaje się, że w świetle tych definicji organizujesz imprezę. Nie wiem, czy autorom rozporządzenia o to chodziło, ale to wyszło.

Pozdrowienia

Piotr

Temat: Re: Grupa 18 w górach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2004-07-29 10:06:48

>Co prawda mam tylko tekst ustawy z >2001 r. o usługach turystycznych

Jednak Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 maja 1997 r. zostało wydane do Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Tak więc to wszystko się kupy nie trzyma i istnieją obawy, że nasze władze mogą sobie interepretować przepisy jak im w danej sytuacji wygodnie, a tego byśmy chcieli po prostu uniknąć.

Myślę, że nasz mały aczkolwiek dobrze działający Klub Sudecki, postępuje rozsądnie wynosząc się ze swymi imprezami do Czech, gdzie tak bzdurnych wymogów nikt organizatorom imprez nie stawia.

Lech

http://kspoz.prv.pl/

Temat: Re: Grupa 18 w górach
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-07-29 18:32:55

Ja już to kiedyś poruszałem na Forum, że wydane zostały rozporządzenia dotyczące turystyki w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej, w której nie ma ani słowa o turystyce. Ponieważ rozporządzenie nie może rozszerzać zakresu objętego ustawą, to według mnie to rozporządzenie w ogóle powinno być unieważnione. Zajmuje się tymi sprawami bodajże Trybunał Konstytucyjny, tylko dlaczego PTTK tego nie zgłasza do rozpatrzenia?

Piotr