Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przeszukaj Forum członków i sympatyków PTTK

Przeszukiwanie forum

Wyszukiwanie

Poszukiwana fraza:
Poszukiwany autor: JanMaciej...

Pasujących wiadomości: 1047

Znalezione wiadomości

Re: Czasopismo turystyczno-krajoznawcze "Turysta"
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-05-10 22:40:59
„Modelowe schronisko górskie na Lubaniu” Wynik konkursu ogłoszono 16 grudnia 2020 roku. Czy wiadomo na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji projektowej?

Re: Zamknięte szlaki poniżej schroniska PTTK "Jagodna"
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-05-07 17:07:20
[cytat] Ale teraz już bijemy pianę na zupełnie inny temat.[/cytat] Trzy cytaty [i]a propos[/i] „bicia piany”. [cytat]Republika Czeska i Słowacja jako jedyne kraje europejskie posiadają państwową normę, określającą zasady znakowania, rodzaje, rozmiary i wygląd znaków i urządzeń informacyjnych, zasady ich umieszczania w terenie, a nawet szczegółowe wymagania techniczne i materiałowe. Tworzeniem i utrzymywaniem szlaków turystycznych zajmuje się prawie wyłącznie Klub Czeskich Turystów, chociaż w ostatnim czasie pewną inicjatywę w tym względzie wykazują też lokalne...

Re: Zamknięte szlaki poniżej schroniska PTTK "Jagodna"
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-05-04 15:33:43
[cytat] Łukasz Aranowski Może, gdyby ZG w porę zareagował na to: https://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=42897 dzisiaj nie byłoby tych problemów. [cytat] Temat: Re: Status prawny szlaków - prośba o Wasze opinie Autor: kleks [94.254.246.56] Data: 2018-04-18 09:07:16 Na razie zgłosiliśmy kłopot do COTG. Potwierdzili zmasowany charakter problemu. Nadleśniczy wyjaśnia, że zmiany są efektem jakichś szkoleń w Lasach Państwowych oraz rosnącą falą roszczeń turystów doznających kontuzji na szlakach turystycznych. W sumie logika w tym jakaś by była - Lasy Państwowe...

Re: Krótka ankieta o spisie obiektów PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-03-19 22:25:10
Odpowiedź spis [b]B[/b]

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-21 22:30:27
Dziennik Poznański nr 186, Piątek, 17 sierpnia 1877. [b]Echa z wód[/b] Z Karpat, 10 sierpnia. (opis podróży w Karpaty) „Zaprawiwszy się w Szczawnicy na rozmaitych wycieczkach, rzecz zalecenia godna, chcąc się odważyć na mozolniejsze wyprawy, udałem się do Zakopanego. Droga wiedzie na Corsztyn, Nowytarg i Poronin. Odległość wynosi dobrych mil ośm, podwoda góralska kosztuje około 10 reńskich. Popasowi naszemu w Nowymtargu, gdzieśmy trafili na jakiś jarmark nie brakło malowniczości. ...” „Nad wieczorem stanęliśmy w Zakopanem wcale nie znużeni; zauważyłem,...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-21 22:25:52
Od pierwszych miesięcy organizowania się, galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie - co wzmiankuje sekretarz wydziału Leopold Świerz w Sprawozdaniu z czynności Tow. tatrzańskiego za czas od 3 sierpnia 1873 do 8 maja 1876 - Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego Rok 1876 wydawnictw Towarzystwa Tom I - promowane było przez krakowski CZAS oraz inne krajowe dzienniki, a także przez polskie czasopisma wydawane w zaborze rosyjskim i pruskim. [cytat]Również i dziennikarstwo, wywierające obecnie tak potężny wpływ na opinię publiczną, wspierało rzetelnie cele Towarzystwa, a mianowicie (o il...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-13 22:21:16
Po zatwierdzeniu przez Namiestnictwo w dniu 8 października nowego statutu na [u]pierwszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu[/u] [b]Towarzystwa Tatrzańskiego[/b] w dniu 22 listopada 1874 r. [i]zgromadziło się liczne grono członków miejscowych i zamiejscowych[/i]. Z tego zgromadzenia krakowski CZAS w nr. 270 z 25 Listopada – Środa, zamieszcza kolejne sprawozdanie. [cytat]Prezes Towarzystwa hr. Mieczysław Rey zagaił posiedzenie przemową, w której skreślił dotychczasową działalność Towarzystwa i Wydziału, przeważnie w kierunku praktycznym, tudzież wykazał powody, dla których...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-13 13:07:58
Też tak uważam, na pewno [i]chętnie skorzystają[/i] do zalecanych przez Przodownika 1811 lektur. :)

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-12 23:03:27
Twoja sugestia jest jak najbardziej słuszna, ale nowe Polskie Towarzystwo Tatrzańskie ma swoją wersję juhttp://www.ptt.org.pl/historia-ptt/

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-12 22:46:01
CZAS z Czwartku 4 Czerwca 1874. w [i]Kronice miejscowej i zagranicznej[/i] podaje wiadomość o [u]odbyciu się 31 Maja 1874 roku[/u] [b]pierwszego ogólnego zgromadzenia Towarzystwa Tatrzańskiego[/b], „[i]które zagaił prezes jego hr. Rey, streszczając cel Towarzystwa w dwóch słowach: pożytek i przyjemność; bo wspieranie badań naukowych i rozpowszechnianie ich obróci się na pożytek kraju i nauk, a ułatwienia podróży w Tatry obudzi zamiłowanie do przyrody górskiej, a w ogóle do ziemi ojczystej i pozwoli poznać ją bliżej[/i].”Po powitaniu przez prezesa hr. Reya przyby...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-10 22:03:54
CZAS z Wtorku 12 Maja 1874 r. - kolejna publikacja [cytat]Oprócz wymienionych już osób przystąpili już świeżo do Towarzystwa Tatrzańskiego: [i]jako założyciele[/i] Adolf Dobrzyński marszałek pow. Nowosądeckiego, Bronisław Epstein wł. dóbr, Ant.,Marfiewicz, Karol Rogawski, Adolf Uznański[/cytat] [i]Jako członkowie[/i] między innymi spośród 50 przystępujących do Towarzystwa: Dr Adam Asnyk, Włodzimierz Anczyc, Franciszek Eberhard prof. sem w Rzeszowie, DR Gawełkiewicz lekarz w St. Sączu, Ludwik Hoszowski wł. dóbr, Jan Markl notar. w Kętach, Dr Ludwik Masłowski, K...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-08 23:04:20
CZAS nr 100 z 2 Maja-Sobota 1874; [cytat] - Do Towarzystwa Tatrzańskiego prócz założycieli i członków poprzednio ogłoszonych przystąpili: jako założyciele: hr. Włodzimierz Dzieduszycki, Edward Homolacz właściciel Gnojnika, Jan Papius wł. Grzędy;[/cytat] [u]Jako członkowie wpisało się 28 osób[/u], w tym; Henryk Eckhard-Eckhardsberg adjunkt sądowy w Nowym Targu, Dr Eugeniusz Janota prof. uniwer. lwowskiego, Jerzy Stokajło Kulczycki obywatel, Edward Micewski właśc. Tuczap, Julian Niedzwiedzki prof. akademii technicznej, bar. August Romaszkan dyrektor banku wło...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-06 16:23:48
W kolejnej wiadomości o powstawaniu Towarzystwa, krakowski CZAS w wydaniu nr. 69 z 25 Marca-Środa Rok 1874 podaje: [i]Galicyjskie Towarzystwo tatrzańskie[/i] zawiązane w grudniu 1873 r. otrzymało właśnie zatwierdzenie swego statutu od Namiestnictwa. Według przesłanego nam statutu, celem Towarzystwa jest :.., i po ogólnym zapoznaniu czytelników z treścią statutu Redakcja kończy apeluje do [i] wszystkich lubowników gór naszych[/i]: [cytat]Przy znacznym napływie gości do Zakopanego, bądź w celach naukowych bądź dla rozrywki i przyjemności lub pokrzepienia zdrowia i rozmai...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-06 15:42:09
[cytat] Uwaga wydaje się oczywista - nie warto antydatować dokumentów, a jeśli już, to trzeba koniecznie być bardzo uważnym :-) Chyba, że ktoś wyprowadzi mnie z błędu.[/cytat] Jerzy Kapłon Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873–1950). O miscellaneach statutowych i nie tylko str. 262 [cytat]Oczywiście, budzi wątpliwości także zasadność daty 31 grudnia 1873 r., ponieważ nie jest łatwo przyjąć do wiadomości, że sygnatariusze statutu, osoby zamożne i bywałe w świecie, zamiast przygotowywać si...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-04 17:45:36
Pierwszeństwo - ot, nie starzejący się, [i]wart uszanowania historyczny relikt ambicji prestiżowych naszych przodków[/i], co wcześniej nadmienił Józef Nyka. [cytat]Nie bąźmy jednak małostkowi – ostatecznie ważny jest dorobek życia, a nie data na metryce. Ta obecnie przyjęta – a akceptują ją i WET, i WEGA – dziś stanowi wart uszanowania historyczny relikt ambicji prestiżowych naszych przodków, ma nawet pewien aspekt pozytywny: zamiast jednego jubileuszowego szampana, pozwala nam wypić dwa, co niniejszym czynimy, kierując do obu zasłużonych organizacji dodatkowe ser...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-04 17:15:31
Co do [i]pierwszeństwa[/i] Tow. Tatrzańskiego w powołaniu pierwszej organizacji turystycznej na ziemiach polskich, to [b]tylko[/b] kwestia warunków politycznych w poszczególnych zaborach. W ramach represji po stłumieniu powstania 1863 roku, od 1866 w Priwislanskim Kraju tworzenia wszelkich stowarzyszeń nawiązujących do polskości. Prusy prowadziły równie zdecydowaną walkę z polskością Wielkopolski. O warunkach umożliwiających [i]powstanie organizacji turystycznej właśnie w Galicji, i to z inicjatywy społecznej[/i] pisze Władysław Krygowski w "Dzieje Polskiego Tow...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-03 13:54:02
Przywołajmy i tą opinię Józef Nyka w Głos Seniora nr 05/2014 TAK TO SIĘ ZACZĘŁO TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 140 http://www.nyka.home.pl/glos_sen/pl/gs_index.htm [cytat]Pamiętajmy jednak, że "Pamiętnik TT" aż do XX w. za datę założenia TT regularnie podawał nie rok 1873 lecz 1874, tak też pisali w swoich znanych pracach Walery Eljasz (1900, s. 378), Janusz Chmielowski (1907, s. 27), Mieczysław Świerz (1912 s. 9), Zygmunt Klemensiewicz (1913, s. 5) i inni. "Tow. Tatrzańskie w Krakowie założone zostało 10/5 1874" – pisał koronny świadek, Leopold Świerz w swym...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-02 16:48:39
[b]65-lecie Polsk. Tow. Tatrzańskiego[/b] [i]W dniu 3 sierpnia 1938 roku upływa 65 lat od chwili, gdy w Zakopanem zebrał się po raz pierwszy komitet organizacyjny Towarzystwa Tatrzańskiego. W ciągu swej 65 letniej działalności Pol. Tow. Tatrzańskie objęło swą gospodarką turystyczną całe góry polskie, rozpoczynając od pionierskiej działalności w Tatrach, Beskidzie Zachodnim i wreszcie w Karpatach Wschodnich, wytyczając znakowane szlaki, które dziś w sumie 4.500 km przecinają gęstą siecią cały łuk Karpat polskich P. T. T. zbudowało dziesiątki schronisk, zało...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-12-30 23:10:44
Jerzy Kapłon w publikacji „Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873–1950). O miscellaneach statutowych i nie tylko”,* rozważa zagadnienie przyjęcia jednoznacznej daty ustanowienia Towarzystwa. W świetle analizy dostępnych dokumentów kokluduje; „Wobec uchwalenia pierwszego statutu w dniu 31 grudnia 1873 r. właśnie tę datę − jak się wydaje − należy uznać za właściwą, gdyż w tej formie został on przekazany do zatwierdzenia przez c.k. Namiestnictwo i przyjęty bez uwag.” Tak na marginesie; Statut...

O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-12-24 23:10:29
[b]CZAS[/b] z Czwartku 25 Grudnia 1873. [b]Z pod Karpat[/b] 20 grudnia [cytat]„W sierpniu r. b. postanowiło pewne grono gości w Zakopanem lato przepędzających, zawiązać Stowarzyszenie Karpackie, na wzór stowarzyszeń [i]AlpenVereine[/i], licznie po Niemczech rozrzuconych, i węgierskiego [i]Kárpát-egylet[/i], działającego w Keszmarku. Celem tego Stowarzyszenia jest, Karpaty a raczej centralne ich szczyty, t. j. Tatry zbadać, przystęp do miejsc uczęszczanych ułatwiać, nowe widoki odkrywać, słowem obudzić i utrzymać szczersze i gorętsze zajęcie się temi górami obudz...

Re: Jubileusz 70 lat istnienia PTT-K ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-12-06 16:55:28
[cytat] Brawo! To takie dobre podsumowanie dyskusji. :-)[/cytat]Jest tam również dobre zakończenie wątku w tym temacie ... https://pttk.pl/ [cytat]Wydarzenia Nadchodzące Mikołajki (06.12.2020) Adwent na Ziemi Dobrzyńskiej (08.12.2020) Jarmark Bożonarodzeniowy (12.12.2020) Spotkanie Wigilijne (18.12.2020)[/cytat] .................................................... [b]70[/b] lat temu, w Warszawie, w dniu 17.12.1950 zaistniało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Re: Jubileusz 70 lat istnienia PTT-K ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-12-04 23:18:59
Poniżej cytowany opis początków polskiej zorganizowanej turystyki ujmuje ten czas tak: http://70lat.pttk.pl/PTTK_twanie_i_kontunuacja [cytat]To nieprzerwane trwanie sięga czasu zaborów, kiedy powstawały organizacje będące protoplastami współczesnego PTTK, a to Towarzystwo Tatrzańskie założone w Zakopanem w 1874 r. (w 1873-1874 pod nazwą Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, w latach 1874-1920 Towarzystwo Tatrzańskie, w latach 1920-50 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) oraz Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie w 1906 r.[/cytat]Natomiast Statut PTTK ujmuje czas tego trwani...

Jubileusz 70 lat istnienia PTT-K ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-11-28 22:53:53
[b]70 lat[/b] istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. http://70lat.pttk.pl/PTTK_twanie_i_kontunuacja Z tej okazji gratulacje [i]oraz wyrazy uznania dla wszystkich osób, które swą pracą i zaangażowaniem wnoszą wkład w dorobek organizacji[/i] złożył Pan Jarosław Gowin wiceprezes Rady Ministrów. http://70lat.pttk.pl/sites/default/files/2020-10/List_Pana_Premiera_Gowina_do_PTTK.pdf

Re: Czy będzie dyskusja nad nowym Statutem PTTK 2021?
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-11-07 23:29:13
[b]Czy będzie dyskusja nad nowym Statutem PTTK 2021?[/b] [i]Zupełnie natomiast nie widać własnego postrzegania problemów w przyszłości. Ewidentnie obserwuje się to w stałych bojach o aktualizację Statutu.[/i] Poniżej wstęp do rozważań na ten ważki temat w - [u]Gazeta Górska nr 1-2/58-59 R 15 STYCZEŃ - CZERWIEC 2007[/u] [b]Marek Staffa[/b] PRZED (ODLEGŁYM) JUBILEUSZEM [cytat] Każde przedsiębiorstwo, instytucja czy organizacja mające zamiar działać przez dłuższy czas powinno mieć określone perspektywy i sprecyzowane plany działalności. Prawidłowo zorganiz...

Re: Tropiciel przyrody - limit wieku
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-07-19 15:14:54
[cytat]Jest też napisane że odznaka ma promować turystykę przyrodniczą, szczególnie rodzinną. ...[/cytat] Ten Regulamin nie stanowi dolnej granicy wieku uczestnictwa. Może jest to jakaś droga do uwzględnienia Twojej interpretacji regulaminu odznaki TP. Względnie [i]zapytaj ZG PTTK w Warszawie[/i] [cytat]REGULAMIN DZIECIĘCEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK § 1 Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (DOT PTTK), została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szk...

Re: Niejasności związane z OTP
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-07-02 16:47:18
[cytat] I tu nasuwa się dygresja, że skoro PTTK nie umie rozsupłać tak błahych problemów, to jak można liczyć, że rozwiąże jakikolwiek trudniejszy problem?[/cytat] Czy można [i]liczyć[/i] - PTTK liczy na Towarzystwo :) a jak będzie, okaże się jesienią obecnego roku. https://viikongres.pttk.pl/ [cytat]PTTK liczy też na to, że w Towarzystwie dokona się weryfikacji odznak krajoznawczych, ich założeń programowo-organizacyjnych, a przede wszystkim ich wielorakich funkcji społecznych. Oczekuje się, że mogą powstać nowe odznaki pozwalające pięknie dokumentować patri...

Re: Regionalne odznaki krajoznawcze - problem
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-06-08 20:36:08
[cytat]Mam w związku z tym pytanie: Czy faktycznie taka sytuacja jest dopuszczalna? Czy w takim razie w/w odznaki i ich regulaminy nie powinny zostać usunięte? Bo w tym momencie zdobywa się coś, co nie istnieje i podobno istnieć nie będzie. A może jednak "gdzieś" one są do wykupienia, a tylko w regionalnym oddziale nie ma? Czuję się trochę oszukany, zwłaszcza, że kolekcjonuję taką drobną metaloplastykę turystyczną.[/cytat]Tak [i]a propos[/i] ... VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego https://viikongres.pttk.pl/ [cytat]PTTK liczy też na to, że w Towarzystwie dokona si...

Re: Historyczne imprezy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-05-30 15:35:52
[cytat] Jeżeli chcesz aby Wasza kronika trwale zagościła w sieci i służyła przyszłym pokoleniom to podziel ją na 3 części (maks. 25 MB), zapisz te trzy pliki jako PDF (Power Point ma tę opcję) i wrzuć na nasze forum.[/cytat] https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43571 [cytat]Jeżeli kolekcjonerzy będą aktywni i wątki będą się mnożyć, to założę odpowiednią tematykę.[/cytat] Na ogół z każdej wędrówki przywozimy odznaki; rajdowe, okolicznościowe, regionalne, schroniskowe, itp. Może w połączeniu z kronikami działalności oddziałów, czy kol...

Re: Historyczne imprezy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-05-27 22:14:37
[cytat]Wiem że w bibliotece PTTK są jakieś czasopisma,...[/cytat] :) ano są ... http://www.ziemia.centralnabibliotekapttk.pl/wyszukiwarka.php

Re: Nowy Prezes ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-04-24 13:29:44
https://www.waszaturystyka.pl/przewodnicy-rynek-sie-skurczy-najlepsi-ludzie-odejda/ [cytat] [b]Przewodnicy: rynek się skurczy. Najlepsi ludzie odejdą[/b][/cytat] [cytat] Ludzie odejdą Zdaniem Swietłany Koniuszewskiej, przewodniczącej komisji przewodnickiej PTTK, najlepsi ludzie z tej branży mogą odejść, bo nie będą mieli innego wyjścia. Przewodnicy zaś, to wizytówka Polski. W naszym stowarzyszeniu jest 550 członków. Jeszcze w lutym część nich miało jakieś dochody. Natomiast obecnie portfel naszych zleceń do czerwca wynosi 0. Następują anulacje na miesi...

Re: Nowy Prezes ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-04-24 13:28:33
http://www.pttk.pl/komunikaty/kryzys/Wystapienie_Prezesa_PTTK_na_konferencji_z_Min_Gut_Mostowym_2020_03_24.pdf [cytat]W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut - Mostowym.[/cytat] Całość wystąpienia do obejrzenia: https://www.facebook.com/PTTKSudetyZachodnie/videos/519171995644267/

Re: Punkty GOT a wycieczki z lat wcześniejszych
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-03-23 22:53:59
Ech, a Kiedyś było tak zwyczajnie ... turystycznie góro-poznawczo bez [i]księgowości[/i] :) byle spełnić wymagane minimum normy, co ponadto to był tylko wynik pamiętnikowych zapisów do pamiątkowych schroniskowych pieczątek. Popularną GOT zweryfikowałem za 160 punktów. GOT Duża Brązowa to tylko taki swoisty :) certyfikat.

Re: Odcięli się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-02-19 23:17:00
[cytat]Ważne, jakie intencje mieli założyciele nowego Towarzystwa, a zarazem dotychczasowi działacze obu łączonych starych Towarzystw.[/cytat] [u]Intencje miała Władza, nie założyciele PTTK[/u] Jan Alfred Szczepański oświadcza w liście do Stefana Maciejewskiego; „[i]Zjednoczenie PTT z PTK w 1950 r. odbyło się pod przymusem.[/i] List ten datowany na 9 października 1981 w całości Autor publikuje na str. 200 i 201 w swoim opracowaniu „Kronika odrodzenia PTT 1981-1989” W tymże opracowaniu Stefan Maciejewski przywołuje wypowiedź Władysława Wolskiego, osta...

Re: Podsumowanie sezonu 2019 na forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-12-01 23:17:42
[cytat]Może na jesienno-zimowe wieczory powinno się tutaj wrzucać jakieś szersze tematy do przedyskutowania.[/cytat] Jak szeroki, to może TEMAT o 70-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, i o perspektywach dalszej społecznie użytecznej aktywności [b]spadkobiercy[/b] [u]tradycji i dorobku ideowego[/u] Polskiego Towarzystwo Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Nb. po 70-ciu latach istnienia, PTTK to samoistny byt organizacyjny, i nie ma istotnego znaczenia jak Towarzystwo utworzono.

Re: Plakietka zbiorów krajoznawczych
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-10-10 12:06:44
Odznakę ustanowiono w 1975 roku. W zestawieniu odznak Dz. IV w [i]Sprawozdaniu zbiorczym ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej ...[/i] nie jest wymieniana.

Re: Plakietka zbiorów krajoznawczych
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-10-10 12:04:37
https://kipdf.com/polskie-towarzystw0-turystyczno-krajoznawcze-zarzd-gowny-komisja-krajoznawcza_5ac9f3741723dd1836f3e16c.html [cytat]144. Obecnie istnieją krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie, które przyznawane są za konkretne działania w dziedzinie zbierania i eksponowania swoich zbiorów. Mamy Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych, Exlibris Krajoznawcy Bibliofila, odznakę Kolekcjoner Krajoznawca (dwustopniowa) ale także odznakę o nazwie Chomik.[/cytat] http://kkraj.pttk.pl/4k/reg_kok2.htm KRAJOZNAWCZE ODZNAKI KOLEKCJONERSKIE R E G U L A M I N Y Zawiera wizerunki odznak. http:/...

Re: Odcięli się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-09-26 22:58:34
O związkach mieszkańców nizinnej Warszawy i innych miejscowości Królestwa Polskiego obszernie pisze Wiesław A. Wójcik - „Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Tatrach i na Podhalu” Wierchy 2006. Jest to "zmieniony i poszerzony tekst referatu wygłoszonego w dniu 9 grudnia 2006 r. w Krakowie, podczas sympozjum Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, pt. [i]Góry w działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego[/i]."

Re: Odcięli się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-09-26 22:45:43
[cytat] https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=13806 Temat: Re: Odcięli się... Autor: Ala i Jurek [83.29.23.161] Data: 2005-01-07 15:02:34 [i]Choć nikt nie wątpi, że posunięcia konsolidacyjne w 1950 roku były na rękę ówczesnej władzy - nikt choć trochę orientuje się w historii turystyki nie zaprzeczy, że ideaa najpierw intensywnej współpracy, później połączenia obu Towarzystwa była bardzo poważnie rozważana już w latach 30 ubiegłego wieku. Inicjatywa, choć nie w smak to naszym Koleżankom i Kolegom z nowo utworzonego stowarzyszenia pod nazwą Polskie...

Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo)
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-08-02 22:54:13
Najnowsze wypowiedzi w kwestii roli młodzieży w PTTK, i o samym Towarzystwie, można spokojnie dopisać do tego historycznego wątku :) https://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=212 [cytat] Temat: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba Data: 2002-12-16 00:00:00 [cytat] Czy PTTK w obecnym kształcie jest w ogóle potrzebne młodym, w miarę operatywnym i samodzielnym turystom?[/cytat][/cytat] https://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=18814 [cytat]Temat: do wszystkich malkontentów Autor: Staszek Data: 2005-07-07 21:42:28 [cytat] w sprawie przyszłosci PTTK mam do wsz...

Re: O młodzieży i szkoleniach w PTTK nie pogadasz...
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-31 15:19:10
[cytat] Jednak turystyka młodzieżowa czy akademicka dosyć mocno różni się od turystyki emerytów.[/cytat] To zależy od składu grupy. Oczywiście grupa akademików [i]in gremio[/i] i podobna emerycka/senioralna z pewnością różnią się sposobem wędrowania. W grupach zróżnicowanych od akademika do seniora już nie jest to tak oczywiste. Po latach doceniam wędrówki w takich grupach - to było krajoznawstwo, tak górskie jak i nizinne.

Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani!
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-29 23:18:15
[cytat]Wiem, że pewnie trzeba usiąśś w kilka osób i to porządnie przeanalizować. ...[/cytat] Otóż to - skojarzyć zespół złożony z kadry PTTK i specjalistów informatyków, raczej porządnie opłacić za dzieło. [cytat]Potem testy i wio. :-)[/cytat] Oby spełnił się Twój optymizm

Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani!
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-29 22:21:14
[cytat]Aby zbierać GOT czy OTP wystarczyłaby prosta aplikacja z GPS-em, która sama by wyznaczała trasę, liczyła punkty, i pozwoliła robić co jakiś czas zdjęcia na potwierdzenie trasy. A także zachęcała do jednoczesnego zdobywania kilku odznak. ...[/cytat] W przypadku GOT, zgoda - ale OTP i dwudziestu kilku innych odznak wymienionych w sprawozdaniu z działalności PTTK pewnie logistyka nie byłaby prosta. Co do pieczątek; przed kilku laty zainteresowała mnie odznaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Turysta Senior”. 10. [i]Obowiązkowym potwierdzeniem od...

Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani!
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-29 14:09:04
[cytat]W zasadzie dobrze napisany regulamin mógłby być niezmienny przez całe lata.[/cytat] [b]Otóż to ...[/b]

Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani!
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-29 14:02:15
[cytat]Forum i tak było martwe. Forum dla jednej komisji nie ma sensu. Od tego jest nasze forum.[/cytat] Martwe było ze strony członków KTG z przyczyny [i]braku czasu[/i] na odpowiedzi ... co wyjawione było kilkakrotnie po upominaniu się o odpowiedź ze strony pytających.

Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani!
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-29 13:46:25
[cytat]Czy na Forum są członkowie poszczególnych komisji ZG PTTK? Szczególnie poszukiwani są członkowie Komisji Turystyki Górskiej. Mam do Was, Koledzy, prośbę. Czy moglibyście powyznaczać w swoich komisjach po jednej osobie, która by odpowiadała na pytania zadawane na naszym forum przez zainteresowanych zdobywaniem odznak?[/cytat] [b]Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2014 - 2017[/b] [b]46. Uchwała Nr 46/XIX/2016 z dn 27.11.2016 r. (prot. nr 11)[/b] KTG ZG PTTK zdecydowała o likwidacji forum na stronie internetowej KTG ZG PTTK. [b]71. Uchwała Nr 71/XIX/2017 z dn. 3.1...

Re: Strona PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-17 23:38:58
[cytat]Towarzystwo ma bardzo głęboki problem ustrojowy, który wyklucza jakikolwiek rozwój. W dodatku nie widzi celu swojego istnienia, ani nie posiada strategii działania.[/cytat] O tym [b]kiedyś[/b] napisał Marek Staffa w Gazecie Górskiej, wydanie styczeń-czerwiec 2007, w artykule „PRZED (ODLEGŁYM) JUBILEUSZEM”,(już nie tak odległym), 150 rocznicy powstania Towarzystwa Tatrzańskiego i jego następców.

Re: Strona PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-17 23:22:08
[i]a propos[/i] menedżerów Przed XIX Zjazdem - Gościniec 3/2017 Rozmowa z Romanem Bargiełem – prezesem Zarządu Głównego PTTK [i]W czym widzisz zagrożenia? – W pewnym znurzeniu, zniechęceniu wypełnianiem coraz liczniejszych formalnych obowiązków towarzyszących działalności społecznej i dokładaniu nowych, wynikających z różnych regulacji prawnych. […] Można zauważyć niepokojący trend zmierzający do konieczności zatrudniania szerokiego grona wyspecjalizowanych, zawodowych ekspertów, by temu wszystkiemu podołać.[/i]

Re: Strona PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-15 16:09:15
Przed kilku laty Łukasz otworzył - i tak zostało - wątek; https://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=42509 [i]Cykl o PTTK w "Dzienniku Turystycznym"[/i] Otóż w tym cyklu - poza dwoma przytoczonymi częściami - jest część trzecia; http://dziennikturystyczny.pl/2014/08/pytamy-o-pttk-cz-33-unikalna-szansa-niechec-do-zmian/ w której jest i o stronie PTTK, cytat poniżej; [cytat]Namacalnym dowodem na opieszałość PTTK w sprawie informatyzacji jest ich strona internetowa: nieczytelna i ciężka w odbiorze. PTTK od trzech lat pracuje nad zrobieniem nowej. Podobno trudności wynik...

Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-12 23:12:28
[cytat]Ale jak rzeczowo rozmawiać bez detali?[/cytat] Może [i]a propos[/i] - przeglądając sprawozdania TK-O mam wrażenie niespójności informacji statystycznej powołującej się na zapisy Statutu PTTK. TK-O Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego PTTK Dział I tabela C Liczba członków z nieopłaconą składką za rok kalendarzowy (Art. 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu PTTK) Dział I tabela D Liczba członków, którzy powrócili do PTTK w roku sprawozdawczym korzystając z Art. 16 ust. 2 Statutu...

Re: Nowy Prezes ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-08 10:03:43
Marek Staffa w cytowanej publikacji, w kwestii "kim robić" i "za co", proponuje powrót do tradycji ... „… [i]Zniknęła w PTTK (charakterystyczna dla PTT czy początków PTTK) prawdziwa działalność społeczna i ofiarność członków, którzy na tyle silnie identyfikowali się z organizacją, że gotowi byli na jej rzecz ponosić ofiary. Czy jest to znak czasu, efekt materializacji życia, czy utraty przekonań (w tym zwątpienia w PTTK) należałoby zbadać[/i]. …” „… [i] Wydaje się, że w przyszłości jednostki PTTK chcąc utrzymać działalność programową będą...

Re: Nowy Prezes ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-07 23:08:28
[cytat] Miejmy nadzieje, ze sytuacja w PTTK jest wystarczająco zła i dlatego nowe zmiany mogą i koniecznie powinny wyjść na lepiej![/cytat] [b]Marek Staffa[/b] w Gazecie Górskiej, wydanie styczeń-czerwiec 2007, w artykule „[b]PRZED (ODLEGŁYM) JUBILEUSZEM[/b]”,(już nie tak odległym), 150 rocznicy powstania Towarzystwa Tatrzańskiego i [i]jego następców[/i] przedstawił swoją, refleksyjną, wizję przyszłości PTTK. Poniżej kilka sygnalnych cytatów, Autor omawia wiele innych istotnych problemów. „[i] Za podstawowe pytanie uważam: jak ma wyglądać PTTK za lat 5,...

Re: Nowy Prezes ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-07-07 15:22:33
Gratulacje i oby w kadencji Pana Prezesa zaistniała [b]Ustawa o szlakach turystycznych[/b]. Pan Prezes [b]Jerzy Kapłon[/b] - jeszcze jako skarbnik zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - uczestniczył w posiedzeniach sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki omawiającej kwestię ustawy o szlakach turystycznych. http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/763F9548D8B541D4C1258083004E3977/%24File/0134908.pdf

Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-06-28 23:26:21
Wygląda na to, że i powołany Zespół kwestii stosownej ustawy nie opracuje, koniec kadencji Sejmu.

Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-06-28 23:20:56
W PRL całość spraw dotyczących lądowych szlaków turystycznych powierzono Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu (Zarządzenie Przewodniczącego GKKFiT z 10 kwietnia 1962 roku). Rozporządzenie unieważniono w 1988 roku.

Re: O młodzieży i szkoleniach w PTTK nie pogadasz...
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-06-28 18:26:21
Dziękuję - tabelka zyskała na czytelności :)

Re: O młodzieży i szkoleniach w PTTK nie pogadasz...
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-06-28 15:56:06
[cytat]Brak ustalonej strategii działania PTTK utrudniał także podjęcie działań w innych zakresach, którymi zajmowałam się jako członek ZG, mianowicie w kwestii szkolenia kadr i sprawach związanych z młodzieżą.[/cytat] W 2001 roku PTTK liczyło 81.111 osób, w roku 2002 kolejny spadek do 66 436 osób. Od tego czasu stan osobowy Towarzystwa waha się liczbowo w przedziale pomiędzy 60.000 a 70.000 (2008 rok to 60.909 osób – 2017 67.695 osób). Już w 2003 roku Halina Mankiewicz w artykule „Kierunek: Oddziały PTTK!!!” (Kwartalnik GOŚCINIEC nr 5 (9)/2003) omawiając sta...

Re: Przyszły Lubuski PN
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-28 13:37:52
[cytat]Sprawa Lubuskiego PN jest dyskusyjne rozwojowa, ... [/cytat] Parki Narodowe - ależ to temat [b]mocno[/b] już na tym i poprzednim dyskutowany; http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=33281 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=37428 Dyskusja [i]o PN nie byłaby potrzebna, gdyby park krajobrazowy był skutecznie chroniony przez samorządy i zarządców terenu.[/i] [u]Wystarczy[/u] audyt wykonania tych obowiązków przez zatrudnionych w urzędach stosownych konserwatorów przyrody.

Re: DZIEŃ PRZEWODNIKÓW ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-27 22:25:46
Chyba przesadzasz z tymi [i]onymi nawiedzonymi ważnością[/i]. Czyżby w PTTK nie zauważono Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych - obchodzony 21 lutego. Może ze względu na ideę [b]oprowadzania za darmo miejscowych ludzi, w ich języku, po ich terenie.[/b] :-)

Re: Napisał ustawę dla siebie i żo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-27 22:06:12
[cytat]W Sejmie nie ma właściwie żadnej komórki zajmującej się "na poważnie" turystyką. (...) Pojawił się więc pomysł aby utworzyć Parlamentrany Zespół d/s Turystyki. Mam nadzieję, że w nim ujawnią się posłowie i senatorowie będący obecnie lub kiedyś działaczami turystycznymi i że będzie można zrobić wspólnie coś dobrego dla polskiej turystyki.[/cytat] Można mieć obawę, czy w drugiej połowie kadencji [b]pomysł[/b] [u]Parlamentarnego Zespołu d/s Turystyki[/u] zdąży stać się [b]czynnym Zespołem[/b]. Co do ujawniania się działaczy turystycznych: o...

Re: DZIEŃ PRZEWODNIKÓW ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-25 21:45:53
Czy w Polsce są także takie Dni Przewodnika? ... nie słyszałem. Swoja drogą - temat jest wciąż aktualny http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=9902

Re: Napisał ustawę dla siebie i żo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-25 21:26:31
a dlaczego nie [b]bez[/b]pośrednio ... ???

DZIEŃ PRZEWODNIKÓW ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-25 21:00:24
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH ... międzynarodowa definicja [b]przewodnika turystycznego[/b] w której pisze się o konieczności posiadania [b]uprawnień wydanych przez odpowiednie władze[/b] w zasadzie nie pozostawia złudzeń co do możliwości legalnego zaistnienia tak zwanego [i]"wolnego/swobodnego przewodnictwa"[/i] [cytat][cytat]Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych, uroczyście obchodzony 21 lutego, został ustanowiony w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide A...

Re: Napisał ustawę dla siebie i żo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-25 20:11:12
[cytat] ... ładunek wiarygodnosci? :-) [/cytat] a jakiej [i]wiargodności[/i] chciałbyś od wydawnictwa organizacyjnego piszącego o osiągnięciach obecnych Władz? Czy startują na dalszą kadencję?

Re: Napisał ustawę dla siebie i żo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-23 21:40:56
[cytat]Powiem tak... zdecydowana większość parlamentarzystów nigdy nie była kadrą PTTK. Z nielicznymi wyjątkami...[/cytat] Poseł Marek Wojtkowski z toruńskiej Platformy Obywatelskiej 27 marca 2008 roku wygłosił w Sejmie oświadczenie o obchodach jubileuszu 100-lecia krajoznawstwa we Włocławku. Pewnie to taki wyjątek - czy zbiera także głos w dyskutowanej problematyce?

Re: slownik geografii sudetow
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-22 21:36:22
[cytat]Mam wrażenie że sugerujesz się tą 18-tką.[/cytat] Tak - sugeruję się numeracją - ale znaczy [u]tom [b]18[/b] wieńczy dzieło[/u].

Re: slownik geografii sudetow
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-22 21:04:36
No cóż - w Wikipedia z wpisu autora/ów hasła [b]Słownik geografii turystycznej Sudetów[/b] - http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik_geografii_turystycznej_Sudet%C3%B3w - widać zakonczenie; [i]słownik opisujący wszystkie miejscowości i obiekty fizjograficzne położone na terenie polskich Sudetów. Ukazywał się w latach 1989-2008. Redaktorem pracy był Marek Staffa. Zespół autorski tworzyli: Marek Staffa, Krzysztof R. Mazurski, Janusz Czerwiński. Przy niektórych tomach współpracowali także Julian Janczak, Grzegorz Pisarski, Czesław Zając i Jacek Potocki.[/i] Nie mniej z...

Re: slownik geografii sudetow
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-22 19:00:24
Wartoby dokonać uaktualnień, choćby w kwestii; [i]Kiedy i skąd sprowadzono w Sudety muflona (Ovis musimon) ? Słownik Geografii Turystycznej Sudetów – opisuje, że; - w latach 1912-1913 z Sardynii (tom 1) - w 1900 z Pirenejów (tom 3).[/i] http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=22730

Re: slownik geografii sudetow
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-22 18:50:20
[i]Aż by się chciało żeby Autor wrócił teraz do pierwszych wydanych części i zrobił upgrade do postaci ostatnich tomów, jednak w wywiadzie dla miesięcznika Sudety, Marek Staffa stanowczo takie opcje odrzuca. A szkoda...[/i] Faktycznie - szkoda, pewnie chodzi o pieniądze. Niemniej o wydaniu trzech tomów opisujących Przedgórze Sudeckie nie czytałem.

Re: slownik geografii sudetow
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-22 17:43:59
"Słownik geografii turystycznej Sudetów", tom [b]18[/b] [b]Góry Opawskie[/b] pod red. M. Staffy, wydawnictwo I-BIS, Wrocław 2008 Według notki redakcyjnej w [b]n.p.m.[/b] czerwiec 2009 - jest to ostatni tom Słownika. Miały byc jeszcze trzy tomy dotyczące Przedgórza Sudeckiego.

Re: List otwarty
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 22:54:40
[cytat]Mając na uwadze stojące przed COTG PTTK nowe wyzwania związane z koniecznością dotarcia do nowego kręgu czytelników, zwłaszcza z poza grona członków PTTK, wydawca Gazety doszedł do wniosku, że konieczna jest zmiana jej oblicza. Zmienia się forma, układ oraz zawartość merytoryczna. http://www.gazetagorska.pttk.pl/nowy_numer.htm [/cytat] A może tych fachowców już nikt nie będzie przyciągał do PTTK. Nowe otwarcie Gazety Górskiej to sugeruje. Sądząc z opisu spisu treści to będzie [i]coś na podobieństwo[/i] [b]n.p.m.[/b]

Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 18:40:12
to tekst poza cytatem - Czy wyroki GSK mogą wpłynąć na status forum-PTTK?

Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 18:28:42
[cytat][cytat]http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=37471 [/cytat] Ponieważ po mojej rozprawie odbywała się jeszcze rozprawa Antka...[/cytat] Czy wyroki GSK mogą wpłynąć na status forum-PTTK?

Re: Potwierdzanie do odznak.. :/
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 18:19:24
[cytat]Powiem krótko i węzłowato - głupi pomysł z tymi pieczątkami.[/cytat] Może KTG skorzysta z praktyki KCzT - ... [b]Odznaki turystyki kwalifikowanej w Czechach[/b] http://www.lazekwroclaw.republika.pl/poc.html Odznaki VHT ... [i]Nie istnieje specjalny dziennik potwierdzeń przejść tras, każdy turysta może wykazać się indywidualną inwencją.[/i] A odznaka ,,Szczyty czeskiej Republiki” - [i]Zdobycie szczytu dokumentuje się w książce odznaki pieczątką szczytową lub potwierdzeniem kierownika rajdu. Można też zdobywać inne potwierdzenia (np. fotografia), ale w...

Na Szlaku - czerwiec 2009
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 17:51:35
W czerwcowym „Na Szlaku” nr e-6 (228)2009 http://naszlaku.ovh.org/new.htm między innymi informacja o odbyciu w Poznaniu przez Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i Instruktorów Krajoznawstwa Polski specjalnego Forum Krajoznawstwa. Swoje wrażenia opisali Krzysztof R. Mazurski i Krzysztof Tęcza. [b]Krzysztof R. Mazurski[/b] - [i]” Właściwe obrady miały miejsce w eleganckim hotelu „Edison” w Przeźmierowie, tuż na granicy stolicy Wielkopolski. Wprowadzenia w sytuację i przygotowania do Kongresu, odbywającego się co dziesięć lat, dokonał prezes ZG PTTK Lech Drożd...

Re: List otwarty
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 09:55:31
O to coś do powiedzenia chodzi. Wierchuszka na tym forum ? Wypowie się na - http://forum.pttk.pl/

Re: List otwarty
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 22:58:53
Na forum wpisało się ponad 200 członków PTTK.

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 17:47:00
Widzisz - to jak najbardziej kwestia historycznych uwarunkowań. A w tych mieści się społecznie prozaiczna w Czechach zasada tradycji budowania a nie zmieniania przez niszczenie. Od 1888 roku Klub Czeskich Turystów przez cały czas zachowuje swój status organizacji turystycznej. Jak ocenić PTTK z jego sześćdziesięciu kilku tysiącami członków przy liczebności KCzT 40.000 członków.

Re: Jak funkcjonuje GSK PTTK?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 17:31:28
[cytat]W następnym poście pozwolę sobie omówić szczegółowo treść uzasadnienia i tym samym ustosunkować się do całego pierwszego etapu postępowania przez GSK.[/cytat] Z tego co opublikowałeś widać, że Twoja sprawa, oraz sprawy Antoniego, zbieżne są z opisanym przez Ciebie postępowaniem GSK. I w te sprawy włączone są Wasze macierzyste Oddziały PTTK. Dziwna sytuacja - jak na czas kampanii wyborczej na XVII Zjazd.

Re: 4 czerwca a PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 17:22:18
to :-) spokojnie

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 17:16:21
Temat jest z forum napisany przez Lecha - nie na [i]priv[/i]. Lech jest [b]bardzo aktywny[/b] w tej i pokrewnych sprawach na innych forach - kiedyś zajrzy i na to forum.

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 13:55:56
Może ? Ale co Lech o tym sądzi ?

Re: 4 czerwca a PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 13:53:35
To słowa PTTK na http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=5020 Antosiu - nie ma [i]spoko[/i] - to konkretnie; [b]jaki to organ jest obecnie założycielski dla PTTK ? [/b]

Re: Jak funkcjonuje GSK PTTK?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 13:39:24
[cytat]Od GenSeka - jak na razie - cisza;-(.[/cytat] Cisza ? A poruszasz takie same sprawy jak ta w której SG ZG PTTK głos zabrał; [cytat] http://forum.pttk.pl/ Sprawa, poza naruszeniu norm wewnętrznych Towarzystwa, ale i etyki informatyka ma także podłoże prawne. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie polegają także bazy danych. W tym kontekście rozważamy podjęcie stosownych kroków prawnych. Z upoważnienia Zarządu Głównego PTTK Sekretarz Generalny ZG PTTK Andrzej Gordon 12 marca 2009[/cytat]

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 11:53:25
[cytat]Widać w Czechach nie ma takich bzdurnych przepisów, ... [/cytat] Pewnie to kwestia historycznych uwarunkowań. Działający w Czechach od 1888 roku Klub Czeskich Turystów przez cały czas zachowuje swój status organizacji turystycznej. Nawet kiedy w latach 1949 - 1990 w całości był tylko włączany do organizacji sportowych. Klub w 1990 powrócił do działalności pod nazwą dawna KČT i zajmuje się praktycznie organizowaniem turystyki Zastanawia liczebność KCzT - 40.000 członków. W naszych polskich realiach w latach 1949-1950 zerwano tradycyjny dorobek PTK i PTT po...

Re: 4 czerwca a PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 11:28:47
[cytat][b]W przypadku dalszego braku odpowiedzi będę zmuszony zwrócić się do organu założycielskiego, wg właściwości.[/b][/cytat] Antosiu - a jaki organ jest założycielem powstałego w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego [b]?[/b] Jako organizacja pozarządowa istnieje od 2002 roku http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=5020 ale historycznie o wiele dłużej, jak napisano w historii organizacji; [i]Reprezentuje interesy polskich turystów i krajoznawców wobec władz i społeczeństwa[/i].

Re: Jak funkcjonuje GSK PTTK?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-18 11:18:03
Od czasu publikacji pism do GSK w temacie [b]Po wyroku[/b] http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=35587 kierujesz korespondencję; [cytat] Kopię niniejszego pisma otrzymują: 1. Kol. Andrzej Gordon – Sekretarz Generalny ZG PTTK; 2. Kol. Dariusz Szewczyk – Prezes Zarządu Oddziału PTTK – Żerań im. Jerzego Bieleckiego; [i]oraz czasami[/i] 3. Głowna Komisja Rewizyjna PTTK[/cytat] [b]Otrzymujesz odpowiedzi ?[/b]

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-15 13:55:45
[cytat]Czy w Polsce też nie może być normalnie?[/cytat] [b]Może być normalnie[/b] Dlaczego nie jest normalnie?

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-11 16:52:11
Na pewno ten artykuł w sposób przystępny wskazuje proste rozwiązanie [i]pozornego[/i] konfliktu [b]przodownik[/b] vs. [b]przewodnik[/b] w kadrze programowej PTTK. [cytat] ... Duży odsetek przodowników turystyki górskiej posiada równocześnie państwowe uprawnienia przewodnickie; nikt nie prowadzi takiej statystyki, ale osobiście szacuję że jest to co najmniej 40% ogółu kadry. I to chyba jest droga do rozwiązania problemu uprawnień do prowadzenia wycieczek, a także pozornego konfliktu przodownik - przewodnik. Przewodnictwo coraz wyraźniej zmierza w kierunku zawodowstwa; przodo...

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-10 22:29:58
Czy to artkuł chodzi; http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1238194859 [cytat]W czasach "słusznie minionych" PTTK korzystało z wielu przywilejów, a w wielu dziedzinach działalności (przewodnictwo, przodownictwo, znakowanie szlaków, szkolenie i t.p.) było monopolistą. Czasy te dawno minęły, czego niektórzy nasi Koledzy zdają się nie zauważać, nie zdając sobie sprawy, że o pozycji i roli PTTK w polskiej turystyce nie będą już decydować zadekretowane ustawami i rozporządzeniami uprawnienia, lecz atrakcyjność i aktualność oferty programowej, kadrow...

Re: Jak funkcjonuje GSK PTTK?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-07 21:45:16
[i][...]naruszenie dóbr osobistych; polegające na publicznym szkalowaniu oskarżyciela w ten sposób, że w okresie od 25 do 30 listopada jako moderator umożliwił Antoniemu Mosingiewiczowi ...[/i] oraz [i][...]zamieszczanie obraźliwych tekstów niejakiego „amotolka”...[/i] Czy Antoni był przesłuchany w sprawie ???

Re: Jak funkcjonuje GSK PTTK?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-07 21:14:45
[cytat]Zamiast zamykać usta niewygodnym kolegom, powinna jak najprędziej wyciągnąc wnioski i wziąć się za siebie, wazeliniarskich pracowników i działaczy ZG oraz za swoją rodzinę.[/cytat] [b]wziąć się za siebie[/b] to przecież oznaczałoby uznanie opinii [b]o Jej niezbyt chlubnych zachowaniach[/b] A co za tym idzie - rezygnację z prezesowania GSK.

Re: Śnieżka się rozpada
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-06 17:33:04
[cytat]Złe wykonanie spawów jest - wedle ekspertyz - przyczyną katastrofy budowlanej na Śnieżce - poinformował Piotr Krzaczkowski z Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. - Spawy były źle wykonane, dodatkowo obciążone zmienną temperaturą - mówił na antenie TVN24. Dodał, że dziś osobę odpowiedzialną trudno byłoby znaleźć. Krzaczkowski poinformował, że od zewnątrz cała konstrukcja będzie odbudowana jeszcze w tym roku. - Prace wykończeniowe wewnątrz potrwają pewnie dłużej - mówił. Ekspertyzy pokazały, że nie ma zagrożenia dla pozostałych części...

Re: 4 czerwca a PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-06 17:28:36
[cytat]Rozumiem, że ja będę następny w kolejce do wyrzucenia?[/cytat] Nie będziesz - przynajmniej przed Walnym Zjazdem.

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-06 17:21:15
Antosiu - w tamtych czasach bywały różne wynalazki :-)

Re: 4 czerwca a PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-06 17:06:54
[cytat] ... żeby mnie wyrzucić z PTTK do cna, przy okazji odzierając z prawie wszystkich wyróżnień i odznaczeń (może niektórych sie nie dopatrzyli? , jakie przez 49 lat bycia członkiem w PTTK i pełnieniu różnorodnej działalności programowej - otrzymałem.[/cytat] I czy to, Kolego Antoni, jest ... no właśnie, czy to jest to NOWE TOWARZYSTWO ??? Bez żadnej uszczypliwości dla tych kilku tysięcy działaczy Zarządów i Komisji Statutowych wszystkich szczebli -ale przecież to w ich działalności tkwi jakieś wyjaśnienie na istnienie przyzwolenia na nieliczenie się w PTTK z...

Re: Stan wojenny w Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-05 22:52:27
[cytat]Nasze władze w 20 rocznicę obalenia komunizmu dosłownie jakby się wściekły i widać, że próbują przywrócić pewne formy tamtego ustroju w niektórych dziedzinach.[/cytat] W niektórych dziedzinach jest [i][b]nowe[/b][/i] w postaci PRLbis. A tak na marginesie obchodzenia 20 rocznicy - jak do tej pory nikt z SLD-UP nie wyjaśnił największej tajemnicy PRL - dlaczego brakowało cukru w [i]mocarstwie uprawy buraka cukrowego[/i]?. Kartki na cukier wprowadzono, jak pamiętam, w 1976 roku, a wtedy byliśmy tak w ogóle w pierwszej 10-ce krajów rozwiniętych gospodarczo. Ci...

Re: 4 czerwca a PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-05 22:49:14
[cytat] ... mnie, w pierwszej instancji GSK zaordynował z tytułu jednej sprawy kompletne wyrzucenie z PTTK, a z drugiej - zawieszenie na dwa lata.[/cytat] Najpierw wyrzucony z szeregów członkow PTTK a nastepnie dla pewności dodatkowo zawieszony. Dobre :-)

Re: Napisał ustawę dla siebie i żo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-31 12:04:48
[cytat]jednak postaram się liczyć na Ciebie, ze jako Poseł Sejmu Najaśniejszej Rzeczypospolitej - podejmiesz próby zlikwidowania chociaż pewnych elementów tutejszego piekła, jakie nam szarym członkom starają się zgotować przydatki do ZG PTTK (vide wątek: "po wyroku"), czy władze ustawodawcze państwa - szykujące nam obłędną "ustawę karną" dla przewodników PTTK.[/cytat] Czy wspomniana "ustawa karna" dotyczy również opinii Lecha wyrażonej w wątku "Przewodnicy kłamią" ? http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=37431

Re: Przewodnicy kłamią
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-30 21:32:58
Przeczytałem proponowane przez Ciebie wpisy, piszesz w słusznej sprawie, życzę powodzenia prowadzonej interwencji - [i]Tak więc powinniśmy oczekiwać od ustawodawców dania ludziom prawa wolnego wyboru angażowania zawodowego przewodnika na drogach publicznych, w miastach i na obszarach otwartych, takich jak m.in. góry - według uznania, czyli tylko kiedy organizator wyprawy zadecyduje, że jest on naprawdę niezbędny oraz dopuszczenie możliwości prowadzenia grup turystów przez osoby bez specjalnych zawodowych uprawnień.[/i] PS. Sejmowa komisja naprawy prawa już raczej niczego...

Re: Komunikat SG ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-24 21:36:03
[cytat]Kiedy na Forum znalazł się bardzo obraźliwy wpis na mnie i mojego kolegę napisany przez osobę chorą psychicznie[/cytat] Jeżeli piszesz o tej dyskusji: http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=26387 - to przecież nie pozostałeś dłużny tej osobie [i]chorej psychicznie[/i].

Re: Polowanie na prowadzących...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-24 13:44:07
Lech - ale, jeszcze straszniejszy [i]Strach pomyśleć[/i], iż ci służbiści w takim, jak napisałeś, interesie wąskiej grupy lobbystów nie tylko - [i]interpretują prawo ad absurdum, posługują się metodami zastraszania i wprowadzania w błąd[/i] - ale współtworzą odpowiednio to prawo na etapie tak zwanych konsultacji z organizacjami. Tylko co z tego, że jest to wiadome nawet Sądowi Najwyższemu ? [cytat] http://www.rp.pl/artykul/2,309962_Sad_Najwyzszy__mamy_dziurawe_prawo.html Polskie prawo jest zmienne, niejasne, pełne luk i wątpliwości; jest też ono niskiej jakośc...

Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-24 13:41:20
W „Rzeczpospolitej” ( http://www.rp.pl/artykul/308845.html ) :-) w czytaniu tekst ze wspomnieniami uczestników Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Spocie. Jest [i]coś[/i] z historii Towarzystwa. [b]Jerzy Gruza[/b] wspomina przyznawanie nagród: „Mniejszy problem mieliśmy z przypadkowymi artystami radzieckimi. By nie drażnić lwa, otrzymywali różnego rodzaju nagrody pocieszenia, nawet PTTK.” „Nawet” - jak to rozumieć ?

Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-23 19:45:33
OK - w Gościńcu jest stan prawny z 2001 roku i jak rozumiem jest aktualny, skoro został przez Ciebie wskazany. Ale napisałem, że - [u]w przypadku zaistnienia odpowiednio napisanej uchwały ten wynik nie będzie już taki niepewny[/u] - mając na uwadze możliwość odpowiedniej zmiany aktualnego stanu prawnego.

Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-22 19:01:32
[cytat]Po konsultacjach z kancelarią prawniczą, która w moim imieniu przejęła prowadzenie sprawy naszego Forum uznaliśmy, że jedyne roszczenie, które ma cień sensu (choć proces byłby ciekawy, a wynik bardzo niepewny) jest roszczenie o wykorzystanie znaku PTTK.[/cytat] Skoro w myśl Statutu Art. 28 pkt. do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego, wykonywanych w formie uchwał, należy; [b]ustalanie zasad używania nazwy i odznaki PTTK[/b], to w przypadku zaistnienia odpowiednio napisanej uchwały ten wynik nie będzie już taki niepewny.

Re: Polowanie na prowadzących...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-22 18:38:53
Artykuł w "Głosie Wielkopolskim", wydanie z 12 maja 2009 roku, na str. 15 "Przewodnik pod lupą" faktycznie brzmi jako zachęta na wniosek przewodników miejskich do nękania wszystkich osób przekazujące informacje o mieście Poznaniu bez stosownej [i]bumagi[/i]. Czy prawo do oprowadzania mają tylko etatowi miejscy licencjonowani przewodnicy? Wszyscy inni licencjonowani przewodnicy jako chałturzący powinni być również ścigani przez straż miejską - nawet członkowie i sympatycy PTTK.

Re: Polowanie na prowadzących...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-19 12:52:46
[cytat]To jest po prostu skandal, aby pod pretekstem ochrony interesów miejscowych przewodników straże miejskie wcielały się w rolę cenzora i ingerowały w działalność statutową stowarzyszeń, związków wyznaniowych itp. podmiotów organizujących zwiedzanie naszego kraju, wtrącały się w relacje między jego członkami, oraz podsłuchiwały kto i o czym opowiada uczestnikom wycieczki. Rynek pracy można chronić, ale tylko taki sposób, że nie narusza się prawa, a zwłaszcza zagwarantowanych konstytucyjnie praw obywatelskich.[/cytat]Żeby to była faktyczna ochrona rynku pracy...

Re: Polowanie na prowadzących...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-19 07:30:34
Podzielam opinie które napisałeś w Twoim komentarzu. Nie ma przepisu doskonałego, określającego wszelkie okoliczności, i ta ustawa jest [i]dziurawa[/i] - oczywiście, że każdy obywatel ma prawo poprosić o [b]bezpłatną[/b] informację o okolicy wybranego przez siebie mieszkańca tego miasta. [cytat]Zatem turyści mają konstytucyjne prawo wynająć sobie kogo zechcą, aby przekazał im informacje krajoznawcze o danym terenie.[/cytat] Co do zorganizowanych grup - dura lex sed lex. [cytat] Wszelkie narzucanie przepisami obowiązku wynajęcia przez grupę licencjonowanego przewod...

Re: Wuj krajoznawczej rodziny ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-18 21:17:22
[cytat]To, że ostali się tylko nieliczni jest jednak skutkiem braku możliwości prowadzenia legalnej działalności, tak aby nie być w konflikcie z obowiązującymi nieżyciowymi przepisami, które hamują rozwój społecznej turystyki. A ci, którzy te przepisy tworzą,...[/cytat] ... no właśnie - a kto to są [b]"ci" twórcy[/b] ??? Współtwórców tych przepisów znamy - to są znane Polskie Towarzystwa ..... !!!

Re: Wuj krajoznawczej rodziny ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-18 14:42:13
[cytat]Naszym zmartwieniem powinien stać się fakt, że tacy ludzie jak Mieczysław Orłowicz, który organizował i prowadził wędrówki po kraju, na których zaszczepiał młodzieży zainteresowania krajoznawcze, nie mają dziś warunków by pójść w jego ślady.[/cytat] Lechu - to niestety jest zmartwienie tylko nielicznych już społeczników krajoznawstwa. Dla zawodowców z Towarzystw strojących się w historyczne tradycje - to już tylko [i]problem[/i] który spychają pod wydeptane dywany misji [i]szerzenia - kształtowania - pogłębiania - organizowania - działania na rzecz...

Re: Wuj krajoznawczej rodziny ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-17 14:04:00
W szeregu [b]osób, które stały się zarzewiem krajoznawczych zainteresowań[/b] ważne miejsce zajmuje [b]dr Mieczysław Orłowicz[/b] (1881-1959) - w tym roku mija 50 lat od jego śmierci. Zapisany w historii Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Jako pierwszy po zakończeniu wojny, zorganizował w 1946 wycieczkę PTT (właściwie obóz wędrowny) w Sudety - było to początek odkrywania nowych terenów dla turystyki górskiej. O uniwersalnej osobliwości Sudetów odkrywanych w tej wyprawie pisa...

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-27 17:48:18
[cytat]wyróżniania i odznaczania przewodników jako dowodu uznania za ich [b]pracę[/b] i [b]działalność społeczną[/b][/cytat] To jest ta jak na razie hołubiona pozostałość PRLu - po co ta czcza gadanina o [b]pracy[/b] społecznej - kto, po zainwestowaniu minimum [i]"przypominamy, że opłata za kurs została ustalona w wysokości 5700,- zł (pięć tysięcy siedemset złotych)"[/i] z komunikatu o tegorocznej edycji kursu na www.przewodnik-tatrzanski.pl Ciekawe - ile wycieczek społecznie oprowadzili przewodnicy? Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki przy COTG...

Re: Zapowiedź szykanów na szlakach
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-27 13:33:25
A to taka wielka szansa dla przewodników tatrzańskich i górskich z PTT-K i PTT aby w dniach długiego weekendu majowego - z okazji [b]Święta Pracy 1 Maja[/b] lub [b]Święta Kostytucji 3 Maja[/b] lub [b]5 rocznicy wejcia Polski do Unii Europejskiej[/b] - jak komu pasuje politycznie lub apolitycznie - w te dni stali się wolontariuszami i byli do dyspozycji turystów. Wolontariat dla dobra gór [b]Tatr i Beskidów[/b] - społecznie przekazać rzeszom informacje o bezpiecznym wędrowaniu, szanowaniu przyrody - a obecność policji, im też taka wiedza nie zaszkodzi. PS. W PTT-K to by...

Wuj krajoznawczej rodziny ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-26 18:33:21
W najnowszym kwietniowym „Na Szlaku” Henryk Pociej pod tytułem „Wuj krajoznawczej rodziny” wspomina o książce Adama Czarnowskiego „Poznawać sercem. Z krajoznawczych wędrówek”. [cytat] Gdy sięgam pamięcią do młodych lat, widzę szereg osób, które stały się zarzewiem moich krajoznawczych zainteresowań. Największym ich chyba inspiratorem był Aleksander Janowski. Do dziś mam w oczach jego postawną, emanującą szczególną osobowością postać jakby słyszę głęboki, sugestywny głos. Niezapomniane wrażenia pozostawiły w mojej pamięci, przepojone miłością...

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-24 19:08:58
[cytat]"Zarząd Główny PTTK tym razem nie ogłosi tez do dyskusji, nie zgłosi receptur na zmiany"[/cytat] [cytat]"Zarząd Główny PTTK zaprasza Wszystkich Członków PTTK do dyskusji o przyszłości Naszego Towarzystwa. Zgłośmy do publicznej dyskusji już teraz wnioski."[/cytat] O co chodzi w tym "przesłaniu' Zespołu Programowego XVII Walnego Zjazdu PTTK ? Podyskutujcie sobie na własny rachunek, co prawda nikt dyskusji nie ogłosił, ale możecie sobie proponować - poczytamy. ZG niczego nie określi - sam pewnie "tak na prawdę nie ma szczegółowej wiedzy o - nie jego - ale...

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-22 21:24:34
[cytat]Jako wieloletniemu działaczowi PTTK jest mi po prostu przykro, że poprzez takie niefrasobliwe podejście do tak poważnego tematu zanosi się, iż w przyszłości będę projektować szlaki wyłącznie poza strukturą PTTK-owską, a przynalezność do PTTK stanie się jakąś niepotrzebną mi formalnością.[/cytat] To niezbyt optymistyczna refleksja. O potrzebie istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - ale także i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (nowego) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (nowego) - zdecyduje w najbliższych latach atrakcyjność of...

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-21 22:46:07
[cytat]Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Pierwszą przeszkodą jest denna struktura organizacyjna PTTK. ... ............ KTKol ZG spoczęła tradycyjnie na laurach, wyznaczając do prowadzenia spraw znakarskich zapaleńca, który sam nie miał w tej materii żadnego doświadczenia i od początku miał mocno wypaczone spojrzenie na szlaki. ... ZG PTTK też odfajkował problem. ............ Kolejnym problemem jest to, że znaczna część starszych działaczy nie używa komputera. ... ............ Jest jeszcze inny problem. ... Wielu działaczy PTTK uważa, że wokół PTTK nie p...

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-21 17:40:54
Piotr - zagadnienie kosztów objaśniłeś encyklopedycznie - dziękuję :-) To faktycznie ten milion/kilometr w mieście Łodzi wygląda wiarygodnie, przynajmniej w tej części miasta gdzie mieszkam. Przejazdy tras rowerowych na skrzyżowaniach mają własną sygnalizację świetlną, wydzielone zjazdy z chodników. Wcześniej czytałem Twój post odpowiadający na moje pytanie - to jaka jest rola PTTK w programowaniu i organizowaniu tras i autostrad rowerowych? Wybacz, ale tym bardziej nie jest zrozumiałe dla mnie, dlaczego wiedza i praktyka nie jest pożytkowana w skali całego PTTK...

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-21 17:34:19
[cytat]Ano taka, że tutaj nożyczki cenzury nie sięgną. Jak widać dla niektórych to baaardzo ważne jest.[/cytat] Przypuszczam, że jest, uzasadniony regulaminem, powód anulowania treści postu Antoniego. Ale jaki? Tytuł - niczym nie odbiega od pozostałych, tak to widzę. [cytat] Praca w czasie wakacji:-) Wiadomość nie istnieje! Wiadomość została usunięta przez moderatora lub nigdy nie napisano wiadomości o podanym identyfikatorze! [/cytat] http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=37298

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-21 13:40:49
[cytat]Co do kosztów, to mamy do czynienia z kwotą rzędu 100000 złotych na km, a wykonanie taniej asfaltowej drogi dla rowerów kosztuje 300000 złotych na km.[/cytat] Na takie wyliczenie trafiłem w łódzkiej lokalnej prasie; "[i]W tym roku miasto przeznaczy na budowę dróg rowerowych 2,5 miliona złotych. To kwota, która starczy na wybudowanie 2,5 kilometra porządnej trasy dla rowerzystów.[/i]" Koszt wybudowania porządnej trasy jest to 3,5-krotnie wyższy od taniej trasy asfaltowej. Jaka jest róznica pomiędzy [b]porządną[/b] a [u]tanią[/u] trasa rowwerową. Wystarczy jakie...

Re: Łabowska - znowu zmiana
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 21:27:51
Urszulo - dotacja z UE czy funduszu ochorny środowiska do kolektorów słonecznych lub siłowni wiatrowej pewnie jest realna - skoro kolektory zainstalowano na schronisku PTTK Na Szczelińcu.

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 17:45:50
[cytat]Pisanie, że kilka tras zrobi z Polski eldorado jest po prostu dziennikarską bufonadą. Dziennikarze lubią błyszczeć, pisząc dęte teksty bez pokrycia w rzeczywistości. A urzędnicy wręcz lubują się w takich fanfaronadach.[/cytat] Znalazłem taki tekst powołujący się na [b]Ministerstwo Rozwoju Regionalnego[/b] które ogłosiło przetarg "jakiego jeszcze w Polsce nie realizowano" Poniżej kopia tekstu; [i]Chodzi o studium wykonalności dla trasy rowerowej biegnącej przez pięć województw Polski wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świ...

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 15:52:05
o tym samym wspomniałem - komunikat o złym uzyciu znaczników. Ale Łukasz wspomniał o możliwości dodania edycji postu "do naprawy" - poczekajmy.

Re: Łabowska - znowu zmiana
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 15:45:28
A może zamiast sponsorów to współpraca PTTK z PTT - w Nowym Sączu działają obydwa Towarzystwa.

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 15:37:59
Też takie zniknięcia miałem dzisiaj - raz ileś "x" linków zamiast postu a inny raz to było o nieprawidłowym użyciu znaczników. Sprawdzam prawidłowość a jednak od czasu do czasu - [i]bryndza[/i]

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 15:24:31
[cytat]To nie koniec. Rowerzystów trzeba do tych tras dowieźć i dać im mozliwość przenocowania. Tylko gastronomia działa jako taka. Trasy rowerowe nie przyciągną turystów, jak będzie im się oferować noclegi pod chmurką lub w drogich hotelach, a schornisk i tanich pensjonatów prawie nie ma.[/cytat] Dlatego Piotrze myśl o skojarzeniu turystyki kolejowej z turystyką rowerową. Wielki minus dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za zaniechanie inicjatywy Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu. [cytat]Co do wydzielania chodnika, to je...

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 14:29:31
... to skutek [d]]barku[/d] braku odpowiedzialności za efektywne gospodarowanie majątkiem samorządowym - więcej, prawie całkowitej bezkarności.

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 14:06:35
[cytat]Co do kosztów, to PKP samo wyznacza bardzo wysoką cenę sprzedaży, chociaż samo nigdy za nic nie płaciło. To chwyty poniżej pasa i dziwię się, że kres bezmyslnej pazerości urzędników kolejowych może nastąpić po wydaniu jakiegoś przepisu. Bezmyslość i pazerność nie znikną pod wpływem przepisu.[/cytat] To jest bezmyślność, ale [b]twórców III RP[/b] - brak reprywatyzacji i programu przekształceń własnościowych. A co do [i]myślności[/i] wszelkiej rangi urzędników państwowych - to skutek barku odpowiedzialności za efektywne gospodarowanie majątkiem sam...

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 13:10:31
Pisałem żartem "Prędzej zaistnieje turystyka na żelaznych szlakach :-)" a tu jednak jest całkiem serio: [i]Władze gminy Lwówek Śląski (Dolnośląskie) zbudowały 8-kilometrową ścieżkę rowerową biegnącą po ... torowisku nieczynnej pod ponad 30 lat linii kolejowej. Gmina przejęła tory za długi PKP wobec niej. Na adaptację wykorzystano 200 tys. euro z funduszy UE. Obecnie jest to jedna z dwóch na Dolnym Śląsku ścieżek na podbudowie kolejowych szyn. Druga ścieżka znajduje się na trasie Ząbkowice Śląskie - Srebrna Góra. 15-kilometrowy odcinek służy nie tylko rower...

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 07:51:32
[cytat]jako - per exelance - dziennikarz internetowy - na wszystkich forach redakcyjnych, z którymi stale koresponduję. Dajcie tylko Koledzy wsad, a jak tzreba, to poleci szerokim kregiem, Spoko :-) [/cytat] To znaczy co Antoni redagujesz? i gdzie? A "wsadu" na forum masz dostatek - ot, gospodarność.

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-20 07:38:52
OK - skoro napisałem, to jasne, że wiem. A że przetarg dopiero w trakcie rozstrzygania - to roboty "autostradowe" na etapie wizji - tez dobrze. W mieście jednak łatwiej - wydzieli się część chodnika - i już jest konkret.:-)

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-18 23:33:47
[cytat]A teraz możecie coś dobrego zrobić, ale trzeba to zrobić razem mocno i solidnie. ........ W związku z powyższym proponuję masowe pismo do peteteka lub pełnomocnika, w którym wyrażamy sprzeciw na administrowanie naszymi postami przez PTTK i jednocześnie żadamy przekazania praw do nich Łukaszowi. ........ Poniżej oczekuję dyskusji nad kształtem zaproponowanego pisma/oświadczenia i jasnej deklaracji podpisania i złożenia takowego pisma u adrestata, a także kopii u Łukasza. ........ No i oczywiście najpierw poproszę najbardziej zainteresowanego, czyli Łukasza c...

Re: Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-18 23:30:48
cytat z ogłoszenia o zamowieniu publicznym; Warunki otwarcia ofert: Data: 15.4.2009 - 13:00. Miejsce: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4 Ilu było oferentów - może masz taka informację? W tej procedurze to w tym roku prace nie ruszą.

Polska - rowerowe eldorado
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-18 14:11:09
[b]Polska ma szansę stać się rowerowym eldorado[/b] pisze w Dziennik-Podróże z 18-19.04.2009 - mają powstawać szlaki ogólnopolskie. Autostrada rowerowa; trasa około 2000 km, poprowadzona przez województwa: - podkarpackie, - świętokrzyskie, - lubelskie, - podlaskie, - warmińsko mazurskie. Wiślana Trasa Rowerowa; od Wisły w Beskidzie Śląskim do ujścia rzeki Wisły do Bałtyku w okolicy Gdańska. VeloMazovia - system ścieżek rowerowych na Mazowszu. To wszystko - do 2012 roku. Termin ? Nie/realny. Kto i za co wybuduje i wyposaży w infrastrukturę zamierz...

Re: Morskie Oko - schronisko czy hotel?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-15 22:49:52
www.polskatimes.pl ; aktualizacja: 2009-04-15 13:13:23 [cytat][b]Od dziś droga do Morskiego Oka jest zamknięta IAR Od dziś aż do końca czerwca droga do Morskiego Oka, najpopularniejszego miejsca w Tatrach jest zamknięta. Rozpoczynają się bowiem prace przy zabezpieczeniu ostatniego i największego osuwiska w rejonie Wodogrzmotów Mickiewicza.[/b] Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Paweł Skawiński wyjaśnił, że od dziś drogą nie będą jeździć góralskie wozy wożące pasażerów, a piesi turyści będą musieli korzystać z obejścia zamkniętego odcinka przez drog...

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-15 22:31:37
[cytat]Jednak sprawa - poza aspektem prawnym - ma również wymiar moralny. Obiecałem Wam, że będzie istniało miejsce wolnej wymiany myśli o PTTK. I słowa zamierzam dotrzymać - będzie to mój prezent dla Towarzystwa.[/cytat] [b]prezent[/b] - jak to rozumieć? [cytat]Nadal liczę na Wasze wsparcie.[/cytat] jest - bez zmiany [cytat]PS. Jako ciekawostkę dodam, że patrząc na stawki warszawskich prawników głęboko żałuję, iż nie poszedłem na prawo... Ł.[/cytat] Tylko studia - to za mało - potrzebna tradycja rodzinna.

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-12 00:02:27
To i o temacie nazwy wieży widokowej na Wielkiej Sowie należy wspomnieć. Była wymiana opinii, także na forum. Czy po remoncie wieży powrócono do imienia [b]Mieczysława Orłowicza[/b] ? A to była nazwa uroczyście i oficjalnie nadana przez PTTK.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-11 23:46:56
[cytat]pozostaje kwestia kryteriów jakie powinna spełniać wycieczka samochodowa aby mogła być uznana przez KTM za imprezę turystyki motorowej[/cytat]... a motocykle, quady, skutery i inne motorowe pojazdy ?

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-11 23:35:50
Antosiu - pracownikom [i]bez przedrostków[/i] pisano Obywatel :-) i to brzmiało o wiele dumniej.

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-11 23:28:30
[cytat]Może tylko chodzi i zamkniecie mi gęby, żebym nie kalał wielce wątpliwych "świętości"?[/cytat] "Prawda kole W auerolę" [cytat]A przecież jak powiedział poeta: -"prawdziwa cnota,krytyk się bać nie powinna?[/cytat] "Prawdziwa cnota nie boi sie krytyk, Bo do szału ją wiedzie już najmniejszy przytyk." jak napisał -Jan Izydor Sztaudynger

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-11 23:25:53
[cytat]Pielgrzymy 2008[/cytat] wcześniej nie czytałem - spis treści ciekawy.

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-10 23:35:48
Czyżby nowa odsłona wrocławskiego piekiełka http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=12107

Re: kolejowa odznaka turystyczna
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-10 23:17:09
Ta odznaka krajoznawcza ma już dość długą tradycję - [i]Do odznaki można zaliczać wycieczki odbyte po 1.01.1995[/i]. [b]Kolejowa Odznaka Turystyczna[/b] została ustanowiona przez Federację Rady Kultury Fizycznej i Turystyki "Kolejarz" oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu. http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_kolej

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-10 22:18:26
[cytat]Niech Ci ludzie, którzy niejednokrotnie poświęcili kawał swojego życia dla PTTK noszą swoje wyróżnienia, filce, blachy czy inne "paprocie" do końca - nie zabierajmy im tego... Nic tym nie zyskamy a okażemy jedynie szacunek dla nich oraz ich pracy[/cytat] Oj, skoro to z takim zapałem omawiacie [b]odznaki[/b] to pewnie wam perspektywicznie bardzo na tych [i]wyróżnieniach, filcach, blachach czy inne "paprociach"...[/i] zależy.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-10 13:15:34
Pytanie nie tylko do Artura - ogólnie pytam kadrę programową :-)

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-10 13:03:51
Temat stary jak forum :-) http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=3234 Przodownik Turystyki Motorowej http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=4531 "Turysta Motorowy" Przegląd działu [b]Odznaki[/b] pokazuje [i]na taką pewną[/i] rónowagę turystyki motorowej z turystyką jeździecką ;-) Czy jest faktycznie taka odznaka - kolejowa odznaka turystyczna http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=35330

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 19:01:32
[cytat]Cierpliwości... :-)[/cytat] Skoro tak trzeba. [i]Nigdy nie trać cierpliwości - to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi.[/i] Antoine de Saint-Exupéry

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 18:40:50
[cytat]A czytali? Czytali uważnie, czasem nawet przesadnie uważnie , przy okazji robiąc notatki i publikując teksty, jakie z forum zniknęły zaraz po ich się pojawieniu w wyniku słusznych ingerencji modulatora:-).[/cytat] Antosiu - co i gdzie opublikowali?

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 18:26:48
No to zapytam - a o co był sąd ?

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 18:17:00
[cytat]Cenzura w wydaniu ZG PTTK na forum PTTK? Ale to przecież ich nieszczęsne prawo! To ich forum![/cytat] Cenzura :-( To po co komu forum - jako propaganda [i]czyja władza/tego poglądy[/i]? [b]Forum[/b] to miejsce wymiany informacji i dyskusji poglądów.

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 18:10:43
Na forum po prostu dyskutuję pisząc - ani oficjalnie ani nieoficjalnie. Nazwa [b]forum-PTTK[/b] jednak zupełnie inny temat.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 17:58:23
[cytat]Kilka dni temu na rozprawie w GSK PTTK okazało się, że jedyną osobą dysponującą aktualnym Regulaminem GSK PTTK jest przewodniczący składu sędziowskiego.[/cytat] i roprawa odbyła się ?

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 17:45:59
Mam wrażenie, że Władze PTTK nawet nie fatygują się zamiatać - po prostu ignorują krytykę. Jak to mawia Pan Majster ~~~~ ;-)

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-09 17:38:59
[cytat]ZG PTTK nie ma racji. Każdy działacz PTTK ma obowiązek działać pod szyldem PTTK.[/cytat] Obowiązek a tym samym i prawo do działania pod szyldem/logo PTTK. Zgłosiłem w innej dyskusji wątpliwość co do umieszczenia logo PTTK w nagłówku forum - ale może masz Piotrze słuszność. Jednak nazwę forum zmieniłbym - tak jak proponuje Ariel; [i]Atsd to może zmień nazwę na "Nieoficjalne Forum Członków i Sympatyków PTTK". Chyba tego ZG zabronić nie może...[/i]

Re: Sprawa naszego Forum przed sąd
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-08 22:27:37
[cytat] ... bardzo liczę na Wasze wsparcie. Choćby tylko moralne.[/cytat] moje wsparcie [b]masz[/b]

Re: Dalszy rozwój licencji...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-04-04 16:14:38
Izba Rzemieślnicza i urząd marszałkowski w Katowicach chcą, aby do końca roku wpisać bacowanie i juhasowanie do oficjalnej klasyfikacji zawodów. Izba rzemieślnicza nakaże każdemu, kto chce być nazywany juhasem lub bacą, zdanie egzaminu z gospodarki szałaśniczej. Górale pukają się w głowę. :-) ;-) "Szałaśnicza? To jak na pięć miesięcy idzie się na hale owce wypasać. Toż to niepoważne" - mówi Władysław Klimowski, baca z Nowego Targu i prezes Związku Baców. [cytat][b]Sylwia Czubkowska[/b]: [u]Słyszał pan o tym, że aby zostać bacą, musi pan zdać egzaminy...

Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-29 23:50:33
Zbigniew Kresek - [cytat] ... o pozycji i roli PTTK w polskiej turystyce nie będą już decydować zadekretowane ustawami i rozporządzeniami uprawnienia, lecz atrakcyjność i aktualność oferty programowej, kadrowej i gospodarczej Towarzystwa. Co nie znaczy oczywiście - podkreślam to z całą mocą - że mamy rezygnować z walki o słuszne i pożyteczne społecznie regulacje prawne w polskiej turystyce.[/cytat] Trzeba znaleźć odpowiedź - [b]Po co we współczesnej Polsce, z jej uwarunkowaniami, Towarzystwo istnieje, jakie są ku temu powody?[/b] http://forum-pttk.pl/index.php?co=wia...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-29 23:41:57
[cytat]W obradom przysłuchiwali się goście od południowych sąsiadów reprezentujący Klub českých turistů - Bohuslavice nad Úpou pan Jaroslav Teichman i pan Vladimír Škop i inni.[/cytat][cytat]Koledzy "zza południowej miedzy" przedstawili w sposób bardzo interesujący, system znakowania szlaków oraz problematykę upowszechniania turystyki kwalifikowanej na ich terenie. Do dyspozycji uczestników były regulaminy czeskich odznak turystycznych i same odznaki turystyczne.[/cytat] Dogadali się z przodownikami :-)

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-29 22:40:55
To o przodownikach zwyczajnie - http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1226612945 [cytat][b]XLVII Ogólnopolski Zlot Sudeckich PTG - relacja[/b] W dniach 17-19 października 2008 roku odbył się 47 Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników TG PTTK w Jarkowicach k/Kamiennej Góry. Komandorem Zlotu był kol. Kazimierz Majewski reprezentujący organizatora zlotu Oddział PTTK Ziemi Kamiennogórskiej. Po przybyciu 17 października w piątek... ...w godzinach popołudniowych do Jarkowic, gospodarze DW Pod Okrajem wraz z komandorem zlotu witali przybyłych uczestników (56...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-27 23:09:07
[cytat]Jako członek PTT jakoś nie zauważam, aby ta organizacja narzekała na brak atrakcyjności. Wprost przeciwnie - w niektórych regionach zyskuje sporą popularność, a są nawet miasta, gdzie istnieją po dwa Oddziały PTT.[/cytat]Jako alfa i omega należąca do PTT (i też do PTTK ) pewnie znasz powszechnie dostępne informacje o ilości członków i oddziałów - napisz o ile wzrosły szeregi. EOT

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-26 14:33:41
Napisałem o jednym rozporządzeniu na stronie PTTK - o PTTK rozmawiamy! Dla mnie może być przodownik lub przewodnik lub instruktor, ale - pamiętaj, że nie ma darmowych - nawet najbardziej uzasadnionych - przedsięwzięć, a szczególnie zamiarów na skalę reformy PTTK. Dobrym obyczajem jest, aby poza "dekomunizacyjnym" argumentem podać konkretnie; - jak poprawi to działalność PTTK; - ile to będzie kosztowało. Bo na atrakcyjność Towarzystwa to nie wpłynie, co można sprawdzić na przykładzie 20-letniej historii bratniego Towarzystwa używającego określenie [b]przewodn...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-26 07:50:20
[cytat]Ewentualna wymiana regulaminów, dokumentów i odznak "przodownickich" na "instruktorskie" może przy tej okazji da asumpt do innych "porządków" do których PTTK kwalifikuje sie od dawna... Jak się okazuje "przodownik" nie brzmi obecnie jednak w PTTK a zwłaszcza poza nim DUMNIE...A tym bardziej CZYTELNIE...[/cytat] Powodzenia - zamierzenie na miarę komisji sejmowej, takiej "Przyjazne PTTK" - nazwa uprawnień [b]przodownik[/b] występuje nie tylko w regulacjach prawnych PTTK. http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=kadra [i]Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i S...

Re: Monopol PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-25 20:40:30
[cytat][cytat]to mija już [b]szósty rok[/b] a problematyka wciąż [i]ab ovo[/i];[/cytat]Leci już chyba dwunasty roczek udawania, że coś jest na rzeczy.[/cytat] W kwartalniku RPK PTTK w Łodzi "Wędrownik" NR IV(398)2008 Wanda Skowron w wypowiedzi [b]Przed ZJAZDEM[/b] stawia pytanie; [b]Po co we współczesnej Polsce, z jej uwarunkowaniami, Towarzystwo istnieje, jakie są ku temu powody?[/b] bo przecież nie z powodu - i dwie z czterech odpowiedzi: 1. [i]Obiektów turystycznych, mających już dziś bogatą konkurencję - również cenową, a z każdym rokiem mniejsze wyróżniki nio...

Re: Monopol PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-25 20:32:48
Zachowałem opracowanie Andrzeja Matuszczyka [b]"Szlaki turystyczne w Karpatach Polskich wraz z Pogórzem Karpackim" (stan na 1.VI.1991 r.)[/b] - o ile mnie pamięć nie myli to odcinki wycinane z papierowego "Na Szlaku". Czy jest coś aktualnego?

Re: Dzierżawa schroniska górskiego
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-25 14:21:10
[cytat]...a Wy chcecie czerpać pomysły z tego forum? Od zwykłych turystów?[/cytat] Proste pytanie - odpowie Ci [i]chyba tylko wiatr[/i] na szlaku (a może z Na Szlaku). Było już wiele pytań - ot, choćby z grudnia 2002 [b]PTTK - co to i po co?[/b] http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=212 Jak pokazuje gazetka przedzjazdowa, to przecież dobrze jest, działacze są zadowoleni. Za co płaci się "osobom zarządzającym PTTKiem i jego podmiotami" - no właśnie.

Re: Monopol PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-25 14:09:45
[cytat]Problemem jest właśnie brak przepisów dotyczących szlaków i dowolność intepretacji pozostałych przepisów przez uzgadniających.[/cytat]Piotrze - to mija już [b]szósty rok[/b] a problematyka wciąż [i]ab ovo[/i]; był już Rok Szlaków PTTK, był taki temat "Rejestr szlaków" http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=840 [cytat]Wesoło, prawda?[/cytat]

Re: Dalszy rozwój licencji...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-24 23:02:42
Oficjalnie napisano w informacji Departamencie Turystyki MG z maja 2002 "[i] począwszy od 1995 r. środowiska przewodnickie skupione w PTTK czynnie uczestniczyły w pracach nad zapisami ustawy o usługach turystycznych.[/i].

Re: Monopol PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-24 22:54:05
[cytat]Według prawodawstwa do robienia szlaków nie trzeba mieć żadnego wykształcenia i żadnego doświadczenia.[/cytat] Z tego co piszesz mam rozumieć, że po prostu żadne prawo nie reguluje [b]kto może wyznakować szlak[/b]. Istnienie różnych szlaków - na przykład papieskich czy pielgrzymkowych - nie wymaga niczyjej zgody.

Re: Śnieżka się rozpada
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-24 17:43:00
Nowe informacje z www.dziennik.pl/wydarzenia/ [cytat][b]Ekspertyza techniczna wykazała, że górnego dysku nie da się wyremontować. Trzeba go rozebrać i ewentualnie zbudować na nowo.[/b] Jest w bardzo złym stanie technicznym" - mówi nam Łukasz Legutko, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.[/cytat] [cytat]Prof. Waldemar Wawrzyniak z Politechniki Wrocławskiej, który 40 lat temu budował słynne na cały świat obserwatorium, krytykuje IMGW. Ma żal, że choć do zawalenia stacji doszło 10 dni temu, to do dzisiaj nikt się z nim nie skontaktował. "[b]Jak c...

Re: Monopol PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-24 17:18:36
[cytat]Owszem, tam każdy może zrobiś szlak, ale żadna organizacja go nie weźmie do rozpropagowania, jak nie będzie miał państwowego auditu![/cytat] Tylko kto za takim rozwiązaniem (słusznym i potrzebnym!) zalobbuje. [cytat][cytat]Pieniądze z dotacji MSiT są niewielkie - a konkurencja duża.[/cytat]Z tą konkurencją, to jakiś dowcip? W Polsce "standardem" przy znakowaniu szlaków jest chałtura osób, które tego nigdy nie robiły i nawet nie zamierzają podszkolić się przed popełnieniem własnego szlaku.[/cytat] W konkursie MSiT na dofinansowanie zadań w turystyce dotacje p...

Re: Napisał ustawę dla siebie i żo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-24 13:48:44
Lechu, i jak tu liczyć na przywrócenie uprawnień kadry programowej PTTK, jeżeli parlamentarzyści związani z PTTK lobbują za koncesjonowaniem usług turystycznych. PTTK to prostu firma turystyczna - powszechna to treść, co napisano na; http://www.pttk.kolobrzeg.pl/index.php

Re: Monopol PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-24 13:37:18
Na znakowaniu szlaków PTTK [i]niewidzialnej ręki monopolu[/i] już nie położy. Pieniądze z dotacji MSiT są niewielkie - a konkurencja duża. Ta wypowiedź Przewodniczacego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK to tylko standardowe myślenie życzeniowe.

Re: Dalszy rozwój licencji...
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-24 13:05:27
W maju 2002 roku na stronie Ministerstwa Gospodarki została opublikowana przez Departament Turystyki informacja "FUNKCJONOWANIE USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH" gdzie napisano - "[i]Wprowadzenie od 1989 roku nowej regulacji dotyczącej działalności gospodarczej i dokonanie związanego z tym procesu porządkowania prawa gospodarczego doprowadziło do uchylenia szeregu wspomnianych wyżej przepisów szczegółowych odnoszących się do turystyki, regulujących działalność pilotów wycieczek zagranicznych i przewodników turystycznych oraz funkcjonowanie systemu informacji turystyczn...

Re: Napisał ustawę dla siebie i żo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-23 17:28:32
Pewnie to tylko "przejęzyczenie" a może nie ... [cytat]Najstarszą firmą turystyczną w Kołobrzegu jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego[/cytat] http://www.pttk.kolobrzeg.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=2

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 18:09:06
http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=36765 wcześniej zajrzałem do Statutu

Re: Komunikat SG ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 17:34:51
Akurat stowarzyszenia PTTK jako prywatnego właściciela trudno postrzegać.

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 17:18:29
przepraszam - jednak jest tak: [i]Główny Sąd Koleżeński działa jako: ... organ interpretujący Statut PTTK i orzekający o zgodności uchwał ze Statutem PTTK, statutami oddziałów oraz przepisami prawa.[/i]

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 17:14:01
Statut PTTK to jednak nie ordynacja wyborcza.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 17:00:31
To popieram, jak najbardziej. Pamiętam, jeszcze z lat 70-80 XX wieku, nasza grupa zawsze zgłaszała, że chcemy konkretnego, znanego z poprzednich wędrówek przodownika GOT (Sudety) na kierownika rajdu firmowego. To Kolega o świetnej orientacji w każdym temacie na trasie.

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 14:11:32
[cytat]Red. - Chyba jesteście nie tylko strażnikami unormowań? A. Kirchner: Rzeczywiście nie tylko. Główny Sąd Koleżeński dokonuje też oficjalnej wykładni przepisów zawartych w statucie PTTK.[/cytat] a formalnie GSKpewnie nikt o nic nie pyta, bo to dziwne uprawnienie.

Re: Komunikat SG ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 14:03:12
i to będzie początek rozpadu PTTK.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-20 13:43:04
[b]przodownik[/b] czy [b]przewodnik[/b] [b]?[/b] [b]przodownik[/b] - uprawnienie w PTTK kadry programowej PTTK to jednak już tradycja! Tak powinno pozostać. [b]przewodnik[/b] - to formalnie określony i funkcjonujący zawód (a czy wykonywany odpłatnie czy jako wolontariat) w oderwaniu od specyfiki organizacyjnej. Nie jest uprawnieniem kadry programowej PTTK. Co do uporządkowania regulaminów, legityamcji, odznak - a to podwórko działaczy i samej kadry programowej. Fakt, w przedzjazdowym biuletynie nie ma na temat wypowiedzi.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-19 20:56:50
Krzysiu - wzajemnie pozdrawiam :-)

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-19 20:44:09
[cytat] Programowo? Nie za bardzo! Chodzi Ci może mimochodem o Januszka?:-) [/cytat] mhm

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-19 18:46:57
[cytat]Kiepsko to widzę :-( [/cytat] Są też inne głosy - niestety, treść kwartalnika RPK PTTK w Łodzi "Wędrownik" nr IV (398) 2008 nie jest publikowana w wersji internetowej.

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-19 18:15:30
przepraszam :-) teksty [b]symptomatyczne[/b] nie "sympomatyczne"

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-19 18:01:29
Jak widzę, teksty sympomatyczne - wypowiedzi Prezesów, o młodzieży w PTTK, tekst dla przodowników TG, forum przewodniczących komisji zmiany w statucie - jest i reklama Towarzystwa dla ... [cytat][b]Z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym mądrzej, przyjemniej i łatwiej[/b] [b]MĄDRZEJ[/b] – o sumę doświadczeń wielu pokoleń działaczy PTT, PTK i PTTK, których mądrość jest naszym najcenniejszym kapitałem. [b]PRZYJEMNIEJ[/b] – bo tylko u nas znajdziesz zrozumienie dla swoich turystycznych i krajoznawczych zainteresowań, oraz wspólny język z ludźmi oddanym p...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-19 17:53:09
[cytat]Pzreciez od XIII Zjazdu nastpió w PTTK pomieszanie z poplataniem.[/cytat] Od tego Zjazdu nastąpił [b]11. Przełom 1989 r.[/b] o czym pisze Autor tekstu; http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=27732

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-19 17:35:59
Mam jeszcze taka mapę - PPWK rocznik 1986. [i]skrzyżowanie atlasu samochodowego z mapą turystyczną[/i] ale dla orientacji w terenie wystarczała.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 23:43:39
Zgadzam się z Tobą co do bałaganu kompetencyjnego i tym samym organizacyjnego. Jednak jak wczesniej napisałem - kto z obecnych członków dołoży się zapłacenia za "posprzatanie" po latach 1950 - 1988.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 23:41:35
Koszty zawsze poniosą członkowie PTTK - i pewnie przed XVII Walnym Zjeździe powinno się ich o to zapytać.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 23:33:01
Jakoś w PTT(nowym) nikomu ten [b]przodownik[/b] nie przeszkadza, skoro na imprezach górskich można weryfikować punkty do GOT PTTK i GOT PTT.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 23:22:33
Krzychu - pewnie że niewygodny. Bo to temat kosztowny, i dla stowarzyszenia PTTK i dla zainteresowanych: - zmienić około 11 tysięcy legitymacji, - pewnie tyleż odznak przodownickich, - ileś (tego nie mam sposobu określić) regulaminów, uchwał, itd, - kwestia zmiany sprawozdań gdzie wykazuje się kadrę programową To wszystko wymaga zebrań, uchwał, pism i na pewno sporej mitręgi administracyjnej. Czy w stowarzyszeniu PTTK nie ma już istotniejszych problemów?

Re: Śnieżka się rozpada
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 19:42:09
Ciekawa - pewnie to jest okazja zbudować coś tradycyjnego i bardziej swojskiego.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 19:34:18
[b]komandor[/b] to może się pzryjąć :-) Ale żeby zmienić [b]przodownik[/b] we wszystkich dokumentach PTTK i pewnie nie tylko, bo i legityamcje, odznaki i co tam jeszcze jest wprowadzone - nie, to [i]sie nie da[/i].

Re: Śnieżka się rozpada
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 19:29:04
Może to i dobrze - przynajmniej dla krajobrazu :-) Dzisiaj w TV architekt który projektował "spodki" stwierdził, że zawinił brak konserwacji i troski o odśnieżanie i usuwania szadzi. Ale liczy na zlecenie odbudowy. Ale te kilka milionów złotych to chyba IMGW będzie trudno zdobyć - bo i z czego odda.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 17:55:07
Ale spójrzmy i od innej strony - specyfiki :-) [b]przodownik[/b] - to wiadomo, od PTTK, [b]instruktor[/b] - zwrot powszechny, np. instruktor aerobiku, Może jakaś inna nazwa.

Re: reaktywacja
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-18 17:33:58
Korzenie to Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873) i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906). Z tych korzeni aktualnie korzystają Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (1950) w Warszawie, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1988) w Krakowie, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1993) w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Sudeckie (2005) we Wrocławiu, i być może istnieją jeszcze inne. Któremu Towarzystwu do korzeni najbliżej? Żadnemu?

Re: Wniosek
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-17 13:07:05
Tak dla uzupełnienia - strona Komisji Historii i Tradycji. [cytat]Podziękowania dla kol. Ł. Aranowskiego za owocną współpracę w tworzeniu strony internetowej Komisji.[/cytat] http://khit.pttk.pl/index.php?co=nowosci

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-16 23:28:14
Pamiętasz - widocznie programowe uprawnienia przodownickie można zdobywać tak jak kiedyś sprawności harcerskie. :-)

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-16 23:12:15
[cytat]Nie pomogą nawet najlepsze udogodnienia, jeśli zabraknie pasjonatów w małych miasteczkach a nawet wsiach.[/cytat] Otóż to jest [b]istota sprawy[/b]. Problem zamieciony [i]pod dywan[/i].

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-16 22:55:38
Oto jeden z wniosków delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK zgodnie z uchwałą przekazany do realizacji przez ZG PTTK w czasie kadencji - dotyczy spraw programowych; 26. Zobowiązać nowo wybrany ZG PTTK do wystąpienia w trybie pilnym w sprawie uznania uprawnień kadry programowej przez właściwe organa administracji państwowej. Ta "góra" bywa na spotkaniach w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ta "góra" ma swojego przedstawiciela w Senacie RP, który jest członek PTTK od 1960 roku, zasłużonym przewodnikiem turystycznym. Reprezentuje PTTK w POT. W Sejmie RP również pracują dzia...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-16 18:39:37
[cytat]Wiedza i umiejętności są dopiero na drugim miejscu. To różni uprawnienia PTTK np. od uprawnień przewodnickich.[/cytat] To brzmi intrygująco. Twoje stwierdzenie "[i]Kadra PTTK to w pierwszej kolejności członkowie i działacze PTTK a dopiero w drugie fachowcy znający się na danej dyscyplinie turystyki, ochronie przyrody, czy krajoznawstwie[/i]" jest być może wyjaśnieniem, dlaczego przodownicy PTTK utracili uprawnienia przewodnickie. Tak je odczytuję.

Re: Komunikat SG ZG PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-13 23:06:53
[cytat] ... temat "dziadków' vel "betonów" w PTTK ... [/cytat] to mocno przerysowany i zbytnio uogólniony temat. Także miałem wątpliwości do bycia w obecnym PTTK - legitymację zostawiłem, może PTTK stanie sie ponownie Towarzystwem. Łukasza postawa daje taka nadzieję i godna jest wsparcia; [i]Nie pozwolę, aby czyjś partykularny interes rzucał cień na naszą swobodę wypowiedzi. Bardzo liczę na Wasze wsparcie.[/i]

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-12 17:37:57
[cytat]Tylko kto w PTTK-u powinien być odpowiedzialny za lobbowanie na rzecz przywrócenia praw przodownikom?[/cytat] na początku III RP dyskutowano w publicystyce - kto powinien naprawić Polskę po okresie socjalizmu posiłkując się pytaniem [i]czy zegarek moze naprawić ten co czasomierz rozregulował?[/i] Wyszło, że [i]Tak[/i]

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-12 17:34:26
[cytat](...)przecież jeszcze nie dawno siła naszej organizacji zrzeszającej kilkaset tysięcy ludzi była wielka.[/cytat] niestety dawno; w 1991 - 233 305 osób, w 1992 - 133 828, i tak pomalutku do w 2007 - 61 378 osób.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-10 16:09:33
[cytat]Dlaczego taki np. Klub českých turistů ... [/cytat] dlaczego? jest wiele - na KCzT wznowił w 1991 wydawanie map turystycznych a PTTK zrezygnowało z własnego Wydawnictwa. Jest na forum kilka wątków na ten temat.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-10 16:03:58
[cytat]No cóż... Główny Sąd Koleżeński ma obecnie na głowie inne ważne rzeczy (o tym niedługo napiszę), więc nic dziwnego, że działania kolegów z KTN pozostają w cieniu.[/cytat] To zadanie dla Głównej Komisji Rewizyjnej która w szczególności:[i]kontroluje działalność programową i organizacyjną Zarządu Głównego i jego jednostek, z uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK, uchwałami Walnego Zjazdu,...[/i]

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-10 15:52:08
[cytat][cytat]Jednak według mnie należy sobie odpowiedzieć czy organizacja o nazwie PTTK istnieje tylko dla różnej maści przodowników, instruktorów i organizowania przez nich kursów w celu nadania uprawnień "wirtualnych"?[/cytat]Być może tu jest pies pogrzebany.[/cytat] Z intensywności dyskusji i pytań na temat kursów i szkoleń, uprawnień, odznak, regulaminów można taki wniosek wyciągnąć.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-10 15:47:54
[cytat] ... co raz mniej jest chętnych do wstąpienia do PTTK, zwłaszcza owych pasjonatów, skoro wiadomo, że tam nie mają szans na zrealizowanie swoich zainteresowań.[/cytat]Tak, skoro [b]Towarzystwo[/b] traci atmosferę wspólnoty w której [i]ludzie wzajemnie się widzą[/i] to Ci pasjonaci realizują się w nieformalnych grupach, i już. [cytat]Ostają się przede wszystkim tacy, którzy tkwią w tym siłą rozpędu i uprawiają swojego rodzaju "partyzantkę turystyczną", będąc na bakier z przepisami państwowymi, a także ze Statutem PTTK i regulaminami wewnętrznymi.[/cytat]Z "pa...

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-09 16:44:33
[cytat]Przy takiej interpretacji prakrycznie wszystko, co wymaga dokonania przepływu przez kasę, musiałoby być zaliczone do działalności gospodarczej, a zbieranie pieniędzy poza kasą jest też zabronione.[/cytat]Ten przypadek kilkakrotnie już poznałem na wycieczkach PTTK, kiedy pilot z PTTK oznajmiał, że formalnie nie wolno im-pilotom zebrać pieniędzy na zbiorowy zakup biletów wstępu i prosił o uczestników o zorganizowanie zbierania.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-09 11:03:24
[cytat]W takiej sytuacji, jak obecnie, PTTK jest organizacją w pewnym sensie rozdartą, targaną wewnętrznymi konfliktami między grupami mającymi sprzeczne interesy. Nie czas to zmienić? Przecież z wielu względów by było to dla nas korzystniejsze.[/cytat]To jest ten problem - czas to zmienić - jak? zmiana statutu praktycznie niemożliwa.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-09 10:42:59
No dobrze, czyli ten zapis o działalności gospodarczej stosuje się tylko do hoteli i schronisk. Ale przecież można powołać na przykład sekcje szkoleniową, zarejestrować jako prowadzącą szkolenia, statutowo darmo dla oddziału macierzystego odpłatnie dla innych.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-09 10:20:20
Poza tym, że statut dopuszcza działalność gospodarczą, jest tam równiez zapis o "upowszechniania kultury fizycznej i sportu" A jako stowarzyszenie PTTK nie ma żadnej podległości administarcyjnej. Więc co jest ?

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-09 10:13:19
PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, w różnych formach organizacyjnych, [b]z której dochód służy realizacji celów statutowych.[/b] W takim razie nie widać problemu w pobieraniu odpłatności za kursy.

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-09 07:11:17
W zasadzie to ponieważ tożsamości nie rozpoznano to temat Rzecznika PTTK bardziej jest dla Archiwum X. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=36341

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-08 22:25:19
Co w Statucie stowarzyszenia PTTK zostanie po usunięciu "socjalistycznych poglądów"?

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-08 22:11:17
[cytat]Niektórych rzeczy nie da się zrobić społecznie i bardzo ubolewam, że PTTK coraz wyraźniej odsuwa się od działań, które z jednej strony wymagają profesjonalizmu, a z drugiej wymagają płacenia fachowcom.[/cytat] PTTK prawdopodobnie dlatego z roku narok otrzymuje coraz mniejszą dotację na; wytyczanie, znakowanie i odnawianie znakowania szlaków turystycznych (nizinnych pieszych, górskich pieszych, narciarskich, konnych, rowerowych). W 2009 roku określiło całkowity koszt tego zadania na 1.165 tys. zł a przyznana przez MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI kwota dotacji to 2...

Re: szlak piastowski
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-08 22:04:14
[cytat](...) zebrało się kilku "dzięciołów' popukali się dziobami i wymyślili przepisy, które są kretyńskie ponieważ dyskryminują działaczy pttk z bogatym doświadczeniem, posiadającym wszystkie uprawnienia oprócz "przewodnika terenowego" W tym miejscu nie neguję potrzeby korzystania z usług przewodników miejscowych, ...[/cytat] Adam - jak przypuszczasz, do jakiego stowarzyszenia należy tych kilku "dzięciołów" ... ?

Re: Przed Zjazdem - Archiwum X
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-08 21:50:55
[cytat]Albo powiedzmy sobie otwarcie, działalność społeczna to bajka, przekształćmy organizację w firmę i nikt nie będzie miał pretensji, że za wszystko trzeba płacić.[/cytat] I to jest propozycja jak najbardziej nawiązująca do tej już wcześniej na Forum przedstawionej - "[i]PPTK to Polskie Przedsiębiorstwo Turystyczno-Krajoznawcze. Gdyby coś takiego istniało mogłoby się zajmować - jako instytucja podległa np. ZG PTTK - wyłącznie działalnością gospodarczą i zarabianiem pieniędzy na działalność programową (pod warunkiem, że nie było by to przedsięwzięcie...

Re: reaktywacja
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-08 08:05:08
Witaj Adamie z tym co piszesz - zgoda. pozdrawiam

Re: Dzierżawa schroniska górskiego
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-06 18:50:54
Po uchwale ZG PTTK na forum można tylko pisać - niestety.

Re: Białowieża i Mazury kandydują
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-06 18:48:52
Mazury oficjalnie kandydują na cud świata. " ...w najbliższym czasie w całej Polsce rozpocznie się kampania promująca Mazury i zachęcająca do udziału w głosowaniu." http://www.rp.pl/artykul/2,272583_Mazury_oficjalnie_kandyduja_na_cud_swiata.html

Re: XVII Zjazd krajowy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-06 18:26:06
[cytat]Kampania przed XVII Zjazdem idzię pełną parą:-). Nie widać żadnej dyskusji merytorycznej, ani kawałka!. pewnie znowu sie obudzimy za rok w środku lata z ręką w nocniku i bedziemy mieli - ponownie - takie władze, na jakie sami sobie zasłużymy, obecną - kompetnie bierną postawą![/cytat] Przesadzasz Antosiu - vide http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=36186

Re: Dzierżawa schroniska górskiego
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-06 17:31:51
[cytat]Wielokrotnie proponowałem ZG PTTK stworzenie systemu afiliacji obiektów prywatnych.[/cytat] I to jest jedno z takich wspólcześnie pożytecznych i społecznie zauważalnych działań - wielka szkoda że nie podjęto Twojej propozycji.

Re: reaktywacja
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-06 14:18:58
Z komunikatów dla PTTK - http://www.pttk.pl/ [b]Kalendarz imprez centralnych w 2009.[/b] [b]Stoiska PTTK na krajowych targach turystycznych w 2009 - propozycja.[/b]

Re: reaktywacja
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-06 07:56:10
Na pewno zależy władzom głównym i regionalnym na [b]działalności turystycznej[/b] w PTTK. A jak jest z krajoznawstwo polegające na ochronie szeroko rozumianych wartości historycznych, krajobrazowych itd, mające na celu zachowanie tożsamości narodowej? Pytanie - jakie cele powinno realizować Towarzystwo we współczesnej Polsce i Europie? Brak wspólcześnie pożytecznych celów albo społecznie niezauważalnych tych obecnie realizowanych pozbawi Towarzystwo warunków do istnienia. A do wędrówek, jak piszesz "tak dla przyjemności i wzajemnego spędzania czasu" (już :-)...

Re: Po wyroku
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-05 17:20:54
Jednak taka sytuacja jest dziwna. Czy można występować przeciwko temu, co wynika z własnego postępowania? [i]Oskarżyciel - Prezes GSK PTTK[/i]

Re: Zmiana adresu forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-05 16:11:52
Antosiu - spoko :-)

Re: Zmiana adresu forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-05 13:12:00
Jak pamiętam to w dawnych dyskusjach na forum; PTTK czy PTK czy PTT i o utracie prawa do wizerunku kozicy, była mowa o prawnym zastrzeżeniu nazwy [b]Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze[/b] i znaku [b]PTTK[/b]. Stąd moje przypuszczenia, a czy słuszne - czas pokaże.

Re: Zmiana adresu forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-05 13:01:47
Możliwe, że mam niesłuszne przypuszczenie ale: [cytat]Niekomercyjny serwis Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. © Wszelkie prawa zastrzeżone.[/cytat] Przypuszczam że koledzy z GoldenLine coś wiedzą - posługują się logo PTTK na tamtym portalu.

Re: Zmiana adresu forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-05 12:46:24
Ale Twoją odpowiedź w takim razie można potraktować jako potwierdzenie że teraz to jest tak jak napisał [b][zielony]Przewodnik[/zielony][/b] "Wystarczyło wysłać wiadomość z informacją o możliwości zapisania się na [b]PRYWATNE FORUM[/b]." Co w takim razie z nazwą byłego promotora PTTK?

Re: Zmiana adresu forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-05 07:49:41
http://www.goldenline.pl/grupa/polskie-towarzystwo-turystyczno-krajoznawcze/

Re: Zmiana adresu forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-05 07:40:58
[cytat] Niektórzy się ucieszą, bo zapewne będzie to phpBB.[/cytat] Właśnie o takich kilku sugestiach na Forum przypomniał mi ten komunikat Webamina.

Re: Zmiana adresu forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-04 23:04:59
[cytat]... a dzisiaj rano zniknęły linki i stary adres.[/cytat] Webamin informuje że Forum PTTK jest czasowo niedostępne http://forum.pttk.pl/

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-04 14:12:18
[cytat]To już naprawdę nie ma większych problemów w peteteku?[/cytat] na to wygląda :-) "poprzedni system jest już historią" w przypadku tego od przodowników pracy, nauki etc to fakt. W części społeczeństaw jeszcze jest żywy - SLD, kontynuator PZPR ma swoją młodzieżówkę.

Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-03 22:45:57
W "Rzeczpospolitej" opublikowano omówienie informacji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Antoniego Podolskiego o przygotowanej przez MSWiA ustawie o ratownictwie górskim. Projekt ustawy o ratownictwie górskim skierowano do uzgodnień międzyresortowych. Ustawa o przekazana zostanie do Sejmu do połowy 2009 roku. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie prawne w Polsce. Według MSWiA obowiązujące w Polsce przepisy nie uwzględniają specyfiki regionów górskich czy rozwoju nowych rodzajów sportów zimowych, np snowboard. Brakuje uregulowań dotyczących odpowiedzialno...

Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-01 08:17:20
Dopisuję do dawnego co prawda, ale wciąż aktualnego wątku - a i tematy pokrewne. Informacja z www.dziennik.pl o przygotowanej przez MSWiA zmianie w ustawie o ratownictwie górskim. [cytat]Gdy wejdą w życie, turyści będą musieli zwrócić koszty akcji ratunkowych w kilku przypadkach: jeśli spowodowali wypadek przez brak odpowiedniego ubioru, sprzętu, gdy złamali regulamin korzystania z tras narciarskich i szlaków oraz byli fizyczne nieprzygotowani do wspinaczki.[/cytat] Można będzie wykupić specjalne ubezpieczenie. Branża ubezpieczeniowa z góry zastrzegła, że odszkodowan...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-26 14:14:05
[cytat]Temat do przemyśleń dla Koleżeństwa z ZG PTTK ...bynajmniej od ponad 20 lat nie realizujących już zadań w turystyce, zgodnych z założeniami państwa socjalistycznego pod przewodnictwem PZPR...[/cytat] W Wierchach wydanie COTG PTTK, Kraków 2000, opublikował Marek Staffa analizę pięćdziesięciolecia funkcjonowania turystyki górskiej którą można odnieść do całego 50-lecia PTTK - tytuł [b]Turystyka górska 2000[/b] Refleksje rocznicowe mało optymistyczne, ale jednak jest wskazówka na następne dziesięciolecie: "Potrzebna jest moda na PTTK i na proponowane przez n...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-26 14:09:10
Napisze tak - okeślenie instruktor lub przewodnik zamiast "przodownik" brzmi lepiej - tego nie neguję. Tylko pewnie kwestia kosztów wymiany dokumentów, a wcześniej zmiana iluś regulaminów i etec stanie na przeszkodzie.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-26 13:54:42
Co do słownika - zgoda, własnie z Małego słownika języka polskiego (PWN 1969) strona 664 korzystałem - ale tak to widzę jak napisałem. Możnaby także kontestować określenie [i]towarzystwo[/i] ale po co.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-26 12:32:36
Natomiast sprawa przegranego sporu o historyczny wizerunek kozicy i odznakę Pol.Tow. Tatrzańskiego 1873 ma znaczenie fundamentalne.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-26 12:17:39
[cytat]Kolega "mimochodem" jako już nie zrzeszony w PTTK może tego nie rozumieć i jest mu to obojętne ale dla wielu w PTTK to istotny problem ...i nie chodzi tu absolutnie o wycieczki osobiste...[/cytat] Przodownik to tak zwyczajnie ktoś idący przodem - i tyle. To, że był to stopień służbowy w policji polskiej do 1939 r. albo że szczyciła sie tym tytułem Pani Pelagia (kabaret TEY :-)) z rodzina byli "przodownikami pracy" w [i]produkcji różnistych bombek[/i] faktycznie nie ma większego znaczenia. Natomiast sprawa przegranego sporu o historyczny wizerunek kozicy i odznakę...

Re: 10 000 wejść
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-26 12:15:03
A jaki jest los wniosków delegatów na XVI Walnego Zjazdu PTTK w grupie spraw programowych? Był tam wniosek, aby uznać magazyn turystyczno-krajoznawczy "[b]Na Szlaku[/b]" jako [u]czasopismo programowe całego Towarzystwa.[/u]

Re: 10 000 wejść
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-24 07:41:20
W tej odsłonie jest juz 20036 - statystycznie jest szansa na 30000 jeszcze w tym roku. Czy jest szansa na to, aby "Na Szlaku" miało papierowe wydanie raz w roku? Może numer majowy - przed sezonem w Sudetach z informacjami o stanie szlaków, o możliwosciach noclegu (z rankingem jakości) i innymi pożytecznymi informacjami.

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-24 07:17:13
Ponad cztery lata wstecz forum w temacie [b]Spór o odznakę[/b] dyskutowało o utracie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze prawa do historycznej odznaki z kozicą. Wojewódzki Sąd Administarcyjny pozostawił wizerunek kozicy na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (istnieje od 1988). [b]Drogocenna kozica[/b] poróżniła obydwie organizacje prawie dwadzieścia temu. Czy wynik tego spóru o odznakę - [u]fundamentalny element historycznej tożsamości Towarzystwa[/u] - zmienił cokolwiek w jakości i popularności turystyki górskiej pod patronatem PTTK? http://...

Re: Przodownik - to brzmi dumnie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-23 23:19:14
[cytat]Mam pytanie związane z nazewnictwem kadry społecznej PTTK.[/cytat] Witaj! A czy to w czymkolwiek poprawi wizerunek Towarzystwa? Określenie [b]komisarz[/b] też ma złe konotacje a jakoś organizatorom wystaw fotografii krajoznawczej PTTK nie przeszkadza. etc. etc. :-) pozdrawiam

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 23:23:47
Przed laty, jeszcze jak Fordon był miastem, to słyszałem że to stary problem z czasów IIRP o siedzibę stolicy województwa pomorskiego. Ale teraz - przy koegzystencji dwa w jednym czyli stolica Bydgosz+Touń - to pola konfliktu chyba nie ma? Tak to widzę z oddali :-) Pozdrawiam,

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 23:13:35
"odwieczny antagonizm" - pewnie myślisz o kibicach dawnych klubów żużlowych "Polonia" i "Apator".

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 23:08:21
OK - to czekamy. Pozdrawiam,

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 22:58:18
[cytat]Ostra satyra na postacie tzw. "wyższej kultury". ...[/cytat] To przeczytam - dzięki. Mrożek w 2010 wydaje swoje "Dzienniki" - z zapowiedzi wynika podobny opis tej sfery

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 13:44:36
Ale może opcja "jednej poprawki" mogłaby być dostępna, chociaż z drugiej strony brak powtórnej edycji zawsze mityguje polemiki. Mozliwość powtórnej edycji przydałaby się w sytuacji { ... ] co mi się niestety zdarza kliknąć.

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 13:36:45
Hej! Pisałem w tej samen konwencji :-) "Popiół i diament" był w moich szkolnych czasach w lekturze, "Bramy raju" - nie znam, ale ciekawi mnie powieść "Idzie skacząc po górach" chociaż pewnie nie o góry chodzi. pozdrawiam

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 11:10:46
[cytat]Kurcze, nowy Andrzejewski nam rośnie. Jakbym czytał "Bramy raju"... :-)[/cytat] Łukasz - porównanie z Andrzejewskim, obśmianie - mhm, ciekawie brzmi.

Re: ciąg dalszy orlicy
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-22 10:43:24
http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=35973 [cytat]jeden plus to kucharki co dobrze gotuja[/cytat] Smaczne jedzenie - to od lat [b]stały plus[/b] "Orlicy".

Re: Niedostrzegane detale
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-21 21:19:14
[cytat]napis po obu stronach korony nad herbem Lwowa, Semper Fidelis [/cytat] Moniko, Antosiu - autor strony nie jest rodowitym kresowiakiem ale miłośnikiem Lwowa; http://lwow.home.pl/

Re: Niedostrzegane detale
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-20 19:23:39
Pewnie masz słuszność. Granice administracyjne nie tak do końca są sztuczne - południowy szlak architektury drewnianej jest dzielony na Małopolski i Podkarpacki - a przeciez to jedność.

Re: Niedostrzegane detale
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-20 19:18:23
[cytat]Był jeszcze ktoś, który historię kresów popularyzował. Tym ktosiem był ŚP. redaktor tv Stanisław Auguścik. Jego reportaże nosiły tytuł Podróże Na Kresy i były pokazywane w TVP w latach 80-tych i 90-tych.[/cytat] Stefan Kisielewski w "Dziennikach" zanotował w grudniu 1971 takie wydarzenie. Polska fotoreporterka była we Lwowie, gdzie zobaczyła, że likwiduje się Cmentarz Łyczakowski, a leży tam przecież wielu wybitnych Polaków. Zdjęcia burzonych polskich nagrobków przywiozła do Warszawy zaczęła robić raban. Podobno stary generał Abraham, przedwojenny gener...

Re: Niedostrzegane detale
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-20 19:03:05
[cytat]Ale taka była polityka sowietów i trzeba przyznać, że dość skutecznie skłócono dawniej ze soba współżyjące narody i dlatego o Polskości na kresach się głęboko milczy, .. [/cytat] Tak, to [u]nie wyroki historii ale polityka przemilczania przeszłości[/u], obecna od kilkudziesięciu lat „poprawność” sprowadzająca się do unikania ujawniania i wyjaśniania [b]trudnych wspólnych wydarzeń[/b] podtrzymuje [i]intuicyjną[/i] niechęć w kontaktach z narodami. Niestety, nasze relacje z sąsiadami Polski na wschodzie i południu (Zaolzie) jeszcze w znacznej mierze...

Re: Po wyroku
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-20 07:44:46
[cytat] ... ma sie odbyć przed GSK PTTK pzredmiotowa rozprawa z oskarżenia GSK ... [/cytat] GSK jest sędzią we własnej sprawie ?

Re: Niedostrzegane detale
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-19 22:52:04
[cytat]Warto naszą polskość na tamtych terenach czcić i zachowywać w pamięci.[/cytat] Należy - ale to kwestia pamięci historycznej. Skutecznie z niej wyparto to, co było wspólne i co teraz mogłoby łączyć Polaków i Litwinów, Rusinów, Ukraińców, Czechów i Niemców, a wyolbrzymiano to co nas dzieli.

Re: Niedostrzegane detale
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-19 22:39:48
[cytat]Mogą konkurować z kościółkami Podhala, Orawy itd. One są po prostu piękne. [/cytat] Prowadzący w TVP Łódź program "Filmowa encyklopedia Łodzi i okolic" przestawiając drewniany Kościół św. Wojciecha w Dobroniu wspomniał o zaprojektowaniu połączenia regionalnego szlaku architektury drewnianej z istniejącymi już w Małopolsce, ale ... ?

Re: Niedostrzegane detale
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-18 18:33:53
[cytat]Wyjątkowa architektura, oryginalny wystrój i wiekowe tajemnice skryte w drewnianych wnętrzach – tak w skrócie można opisać [b]sakralne perełki ziemi wieluńskiej[/b], pochodzące z pierwszej połowy [b]XVI[/b] w. Wszystkie mają prostokątne nawy i węższe, wielobocznie zamknięte prezbiteria oraz strome dachy, kryte gontem. Szczególną cechą ich architektury są szalowane ściany oraz urokliwe niskie wieże skierowane na zachód. Niezwykle bogate zdobnictwo, cenne polichromie, obrazy i rzeźby sprawiają, że warto zwiedzić te świątynie. Wszystkie kościółki są po...

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-15 13:16:25
[b]Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK[/b] w swoim słowie programowym; „W Komisji panuje jednomyślne przekonanie, iż istotniejszym niż budowanie ambitnych programów do realizacji dla innych, nawoływanie do podjęcia wytypowanych tematów jest w obecnym czasie osobiste podejmowanie trudu badań. Taka postawa, uważają członkowie Komisji, jest inspirująca i ośmielająca dla wszystkich, którzy pragną zapełnić białe karty historii naszego ruchu.” To z tej zachęty jest ten temat nawiązujący do postu sprzed trzech lat w innej dyskusji.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-15 12:47:37
Antosiu, przeczytaj opracowanie na stronie KHiT ZG PTTK - [b]Wanda Skowron[/b] GARŚĆ REFLEKSJI - NIE TYLKO O HISTORII FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ. Tam jest wielka troska o pamięć ciągłości historii [b]polskiego[/b] krajoznawstwa i turystyki.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-15 07:35:37
[cytat]No to Polska Turystyka i Krajoznawstwo zorganizowane ma bogate tradycje i warto je krzewić i eksponować, ... [/cytat] Antoni - i to właśnie czyń [i]noblesse oblige[/i]. Twoja wizytówka krajoznawcy i kresowe pochodzenie jak najbardziej do tego zobowiązują. Powodzenia!

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-14 21:21:20
Myśl o przyszłości krajoznawstwa nie powinna się od refleksji o minionym czasie. [b]Stanisław Osman[/b] w opracowaniu PAMIĘTAJĄC O KRESACH – [u]Z kart działalności krajoznawczo-turystycznej w Krzemieńcu[/u] na stronie Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK pisze o powstaniu Wołyńskiego Okręgu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: [cytat]Niżej opisane działania Krajoznawczo-turystyczne w mieście słynącym z potencjału intelektualnego zostały zapoczątkowane przez Wołyńskie Towarzystwo Krajoznawcze i Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które powstało w...

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-08 14:03:50
[cytat] ... hamulcem w rozwoju społecznej turystyki, ...[/cytat] A jakby prawnie usankcjonować wolontariat przewodnicki - jeżeli może istnieć społeczna ochrona przyrody.

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-08 13:53:54
[cytat]Wtedy to przewodnicy PTTK właśnie zaczęli "ostrzyć sobie zęby" by ponownie ogarnąć państwowym monopolem także turystykę młodzieżową i akademicką. Przemycone przez nich zapisy do uchwalonej w 1997 r. Ustawy o usługach turystycznych, sankcjonujące monopol państwowy na wykonywanie zadań przewodnika turystycznego i pozbawiąjący społeczną kadrę instruktorów i przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK możliwości legalnego prowadzenia grup na większości ciekawych krajoznawczo obszarów kraju, ... [/cytat] Jest to dla mnie [i]kwadratura koła[/i] - przecież skła...

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-05 20:16:01
Jesteś Lechu zdania, że "nie ma rady na takie przewodnickie madaty"? Zgadzam się ze stanowiskiem Macieja. Dodam, że o tym czy grupa moich znajomych jest wycieczką [i]podpadającą pod przewodnickie paragrafy[/i] nikt nie ma arbitralnie decydować. Jestem mieszkańcem miasta i nikt nie może mi zabronić pokazywania jego zabytków i ciekawostek. Precedens "topless" jest tylko trywialny z charakteru, ale to jak najbardziej poważny sądowy wyrok.

Re: zacieranie śladów Polskości
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 20:40:54
Najważniejsza sprawa to takie inicjatywy które pozwalaja na wzajemne porozumienie. Poczytałem przypadkowo "[b]Kurier Galicyjski[/b]" – wcześniej była to czterostronicowa wkładka w „Gazecie Lwowskiej” pod nazwą „Z Grodu Revery” - wydawany od 2007 roku w Stanisławowie na Ukrainie. Skrót informacji redakcyjnej; niezależne pismo Polaków na Ukrainie nie będące organem żadnej organizacji polskiej na Ukrainie. Pismo społeczno-kulturalne, mające cel pojednaniu polsko-ukraińskie w opartemu o prawdę. Swym zasięgiem obejmuje: Lwów, Stanisławów, Kołomyję, Kowel, Tar...

Re: 10 000 wejść
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 19:46:29
Hej Antosiu - wracaj "Na Szlak" :-)

Re: 10 000 wejść
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 14:14:13
Drugie [b]10 000 wejść[/b] trwa dłużej - ale w lutym, na co wskazuje statystyka, bedzie [b]20 000[/b]. Powodzenia :-)

Re: Perspektywy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 13:52:53
Jest taki termin, teraz doczytałem w Zarządzeniu Nr 6/2008 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 23 września 2008 roku [cytat]Osoby, które w terminie do 31 marca 2009 roku, z różnych powodów nie opłacą składki członkowskiej za rok 2008 podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 Statutu PTTK tj. mogą zostać skreślone z listy członków zwyczajnych PTTK przez zarząd oddziału na skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy.[/cytat] [b]mogą zostać[/b] - a może jednak [b]przestają być[/b] członkami normalnymi i do jakiego...

Re: Perspektywy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 13:45:03
Może nie doczytałem w "paragrafach", ale powinien być w takim przypadku określony czas na uregulowanie zaległości po którym działa automatyczne skreślenie z ewidencji - bez uchwały zarządu oddziału.

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 13:30:45
[cytat]I niestety mamy już takie kuriozum, że w niektórych miastach służby mundurowe przeprowadzają kontrole żądając uprawnień od kogokolwiek, kto pracuje z turystami bądź sprawia takie wrażenie np. pokazując zabytki.[/cytat] Lechu, a jak Ty uważasz, jest szansa wygrania z tymi służbami mundurowymi przed sądem. W każdym bądź razie uważam, ze nie stanąłbym na z góry przegranej pozycji. Nie pobieram wynagrodzenia za zaznajamianie krewnych ew. znajomych z ciekawymi miejscami i obiektami w mieście którego jestem mieszkańcem (co gotowi będą zaświadczyć) więc nie ma...

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 11:30:18
Luz :-) luzem :-) Antosiu - ale ciekaw jestem co dyskutanci myślą o szansach tak zwanego "dzikiego przewodnika" który zamiast płacić mandat kontrolerom na Rynku w Krakowie odwołałby się do sądu grodzkiego.

Re: Perspektywy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 11:05:57
Według tego sprawozdania TK-O za 2007 rok członków z opłaconą składka było 61.378 w tym składkę normalną zapłaciło 18.919. W sprawozdaniu jest taka tabela I.C podająca liczbę 13.445 członków PTTK z nieopłaconą składką członkowską - to tak jakby wyjaśniało przypadek Prezesa O/Mysłowice. :-) Ale chyba kłóci się z podanym tam artykułem Statutu PTTK - jaki jest wtedy jego status organizacyjny [i]Art. 16 ust. 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku: pkt. 2. skreślenia z ewidencji członków, uchwałą zarządu oddziału, na skutek zalegania w o...

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-04 10:51:25
Antoni - daj spokój z żartami na [i]całego[/i]. Napisałem tylko pozornie ;-) , ale gdyby, tak jak szczecinianki, postąpił ukarany [u]wolontariusz przewodnik[/u] to wcale nie jest na zupełnie przegranej pozycji.

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-03 17:42:42
Jest precedens który na można powołać się (taką mam nadzieję) przy zarzucie "dzikiego przewodnictwa". Skoro Sąd Okręgowy w Szczecinie uniewinnił w procesie apelacyjnym dwie kobiety ukarane za opalanie się toples na jednym ze szczecińskich kąpielisk ponieważ ich czyn :-) [i]"nie wywołał oburzenia czy zgorszenia innych plażowiczów, co oznacza, że nie był to czyn nieobyczajny czy też wybryk"[/i], to jak słuchacze takiego [u]wolontariusza przewodnika[/u] akceptują a innym nie przeszkadza - no to do spotkania w sądzie. http://tiny.pl/v4fc

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-03 11:12:45
Po wypadku na Gubałówce władze Zakopanego podjęły środki zaradcze w postaci regulaminu dla fiakrów. Ale to koń się spłoszył - nie fiakr.

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-02-03 11:00:22
[cytat] ... bowiem gości w naszym mieście od czasu do czasu wielu różnych ludzi i niby dlaczego by nie miał prawa sam oprowadzić ich po mieście, tylko angażować licencjonowanego przewodnika.[/cytat] Pokazując miasto grupie kilku znajomych chyba nie narażam się na posądzenie o "dzikie przewodnictwo", to byłoby już [i]curiosum[/i]. Co do zmiany ustroju - zmieniła się tylko dekoracja.

Re: zacieranie śladów Polskości
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-31 22:11:08
Od pięciu lat jesteśmy w UE a tu granice są już swobodnie naruszalne :-) Historyczny dystans - do czego?

Re: Wolne przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-29 17:20:49
W Krakowie w dniach 4 i 5 grudnia 2008 roku obradowało IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa. Dyskutowano między innymi nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz o integracji środowiska pilotów i przewodników. Komunikat http://www.federation-guides.pl/ wymienia organizatorów Forum wymieniono: Oddział Krakowski PTTK, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Czy może z tych obrad wynika coś dla kwestii dyskutowanych w tym wątku ?

Białowieża i Mazury kandydują
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-27 18:25:11
[cytat]Jeziora Mazurskie i Puszcza Białowieska znalazły się na liście kandydatów w światowym plebiscycie na 7 nowych cudów świata. O jego wyniku zdecydują internauci, dlatego samorządy na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu już się głowią, jak zmobilizować mieszkańców do głosowania. Politycy Platformy chcą, by do kampanii włączył się rząd.[/cytat] [cytat] Konkurs organizuje szwajcarska fundacja New 7 Wonders. Na początku stycznia uruchomiła stronę internetową www.new7wonders.com, na której można oddać głos. Wystarczy się zarejestrować i wybrać swoje typy...

Re: "Schroniska" PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-25 21:21:52
Mnie też nie przeszkadza - jak jest czysto a jedzenie smaczne :-)

Re: Rospuda
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-24 09:42:23
Nie powstanie obwodnica Augustowa przez dolinę Rospudy napisał "Dzienik"; www.dziennik.pl/wydarzenia/article302731 [cytat]Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała umowę z firmą, która miała ją budować. Ta decyzja odsuwa w bliżej nieokreśloną przyszłość powstanie drogi, a dodatkowo może kosztować Skarb Państwa kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowań dla wykonawcy. Zerwanie przez GDDKiA umowy z Budimeksem jest konsekwencją decyzji ministra środowiska w rządzie PiS, Jana Szyszki, o przebiegu trasy. Uznał on, że autostrada nie będzie miała wp...

Re: "Schroniska" PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-22 20:58:01
luksus nie musi być - ale żeby czysto było. Wiek wyryp już tylko wspominam. Od czasu do czasu chodzę tak, jak piszesz [i]... po różnych naszych górach, na LEKKO![/i], ale coraz częściej unikam noclegu i wyżywienia w naszych schroniskach.

Re: Szkolenie lawinowe na Turbaczu
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-22 20:52:32
Ten temat wydaje się być odpowiedni dla infromacji o odpowiedzialności w górach - a może jednak zamknąć Tatry na zimę; http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Polak-cudem-uratowany-z-lawiny-odpowie-za-brak-rozwagi,wid,10776928,wiadomosc. [cytat]Teraz Polak, spisany przez karabinierów, odpowie między innymi za narażenie życia ratowników, ponieważ uprawiał sport w miejscu, gdzie było to całkowicie zabronione właśnie z powodu groźby zejścia lawiny.[/cytat]

Re: PTTK przeciwne liberalizacji
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-09 09:45:33
[cytat] wg: http://www.ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=7235 Komentarze (2) autor: pttk | data: 2009-01-08 14:33:10 W mojej opinii połączenie działań pilota i przewodnika w Unii było możliwe ze względu na przekazywanie przez tamtejszych przewodnikow informacji pobieżnych i zdawkowych, bez zagłębiania się w szczególy historyczne, kontekst etc.Jeżeli ktoś się chce więcej dowiedzieć to sobie doczytuje. Nasi przewodnicy z reguły mają większą i precyzyjniejszą wiedzę i stale się dokształcają. Oczywiście obciążenie unijnego przewodnika sprawami organizacyjnymi...

Re: zacieranie śladów Polskości
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-06 13:41:38
Historia kresów Wschodnich i Południowo-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej to posag dobrowolnie przyjęty przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jako kontynuatora i spadkobiercę dawnego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jak widzimy Antoni - to chyba już tylko słowa.

Re: zacieranie śladów Polskości
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-06 13:13:00
[cytat] [b]lucyna[/b] Lwów był miastem wszystkich mieszkańców. Teraz jest ukraiński.[/cytat] Tak w czasach Drugiej Rzeczypospolitej wyglądała wielonarodowość miast kresowych Lwowa i Wilna. Dla porównania dwa wtedy największe miasta Warszawa i Łódź. W 1931 roku mieszkańcy tych miast deklarowali jako język ojczysty: - język polski; Lwów 63,5%, Wilno 65,9% a Warszawa 70,5%, Łódź 59,0%. - język żydowski i hebrajski; Lwów 24,1%, Wilno 28,0% a Warszawa 28,4%, Łódź 31,7%. Trzecim ojczystym językiem był; we Lwowie ukraiński 7,8%, w Wilnie rosyjski 3,8% a w Warszawie...

Re: zacieranie śladów Polskości
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-05 17:43:32
[cytat]Wystarczy śledzić codzienną prasę, ... [/cytat] W połowie grudnia ubiegłego roku prof. Ryszard Legutko opublikował w Rzeczpospolitej interesujący tekst w sprawie potrzeby zbudowania Muzeum Kresów - tylko czy to realne w czasie "europeizacji" Polski, chyba jednak nie ?

Re: zacieranie śladów Polskości
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-05 17:32:50
[cytat]Nie śledzę i nie czytam. Prasa kłamie;-(. Dzieki za pozdro noworoczne. ANT[/cytat]http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=35783 Antoni - czy każda ?

Re: zacieranie śladów Polskości
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-01 12:26:46
Nie tylko we Lwowie, nie tylko na Ukrainie ...

Re: Nowy adres
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-01-01 12:17:15
Szanownej Redakcji "Na Szlaku" serdecznie życzę na ten Nowy 2009 Rok powrotu do formy drukowanej oraz licznej rzeszy czytelników korespondentów i czytających.

Re: Dalszy rozwój licencji...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-12-15 21:43:43
Może [i]a propos[/i] coś z powiedzonek Stefana Kisielewskiego co oddaje bezsens powszechnej regulacji prawnych życia gospodarczego; [b]Wielbłąd to koń zaprojektowany przez komisję.[/b]

Re: Dalszy rozwój licencji...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-12-15 21:07:21
"Wyobraźmy sobie takie malownicze porównanie" - w kolorystyce mocno jaskawej, ale przyznaję jest to "...obraz dzisiejszego ustroju i świadomości obywateli." czego jesteśmy świadkami patrząc na poczynania wybrańców obywateli. Do niedawna byłem za poprawianiem ustawy o usługach turystycznych - po "politycznej zabawie" z ustawami zdrowotnymi jestem za uchyleniem wszelkich ustaw i wynikających z nich przepisów o szeroko rozumianych usługach.

Re: Perspektywy PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-12-12 16:30:59
Zmiany które proponujecie godne są pełnego poparcia - tylko, że to wymaga praktycznie gruntownego przeredagowania Satutu. A gdyby pozostawiając dotychczasowe zapisy dodać w części "JEDNOSTKI REGIONALNE PTTK" w; Art. 78 1. Oddziały mogą tworzyć jednostki regionalne z osobowością prawną lub bez osobowości prawnej. W porozumieniu z Zarządem Oddziału zrzeszeni w nim członkowie PTTK mogą tworzyć kluby z osobowością prawną na ogólnie obowiązujących przepisach dla powoływania stowarzyszeń. Co do składek - to problem partycypowania w kosztach funkcjonowania PTTK j...

Re: Jak władze widzą PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-12-04 17:36:04
czyli [i]status quo[/i] - na forum bylo o sudeckich schroniskach ; http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=619

Re: Struktura wątków
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-25 17:21:34
Windows XP 1024 x 768 IE 7.0 jest OK

Re: Nowelizacja Ustawy o usługach turystycznych
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-24 18:23:34
Paragrafy w górach, bez zmian http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34856 Skoro Rządowe Centrum Legislacyjne zdecydowało, że kwestia rozporządzenia RM z 1997 roku określającego warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach ma zostać uregulowana przez nową ustawę o kulturze fizycznej - to może warto udzielić poparcia staraniom ratowników górskich. Proponują podniesienie granicy wysokości zobowiązującej wycieczki do chodzenia pod opieką przewodnika do ponad 1500 m n.p.m.

Re: NATURA 2000 i zdrowy rozsądek
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-22 12:56:29
[cytat] [b]Szykuje się bitwa o to, czyje naprawdę będą pola w naszym regionie. Unijny program Natura 2000 dzieli mieszkańców Łódzkiego. "Za" są miłośnicy przyrody, a przeciw - wielu rolników, przedsiębiorców i samorządowców, którzy boją się, że jeśli przyrodnicy postawią na swoim, spora część województwa zamieni się w skansen. Jak twierdzą, Natura 2000 jeśli nie blokuje, to co najmniej utrudnia inwestycje i normalne gospodarowanie.[/b] Program ochrony przyrody nakłada na rolników ograniczenia w uprawach i pracach polowych. Narzuca też obostrzenia przy inwes...

NATURA 2000 i zdrowy rozsądek
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-22 12:53:13
Należy i można to pogodzić - kwestia dobrej woli także przyrodników i ekologów o czym jest wiele wypowiedzi na forum. Uważam, jak to już napisałem w temacie [b]Turnicki Park Narodowy[/b], że wpływ na negatywny stosunek mieszkańców do stanowienia w sąsiedztwie ich miejscowści nowych obszarów ochrony przyrody ma przedkładanie komfortu innych użytkowników przyrody nad ich potrzeby i interes. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34913 O tym jakie problemy wiążą się z zapewnieniem równego traktowania interesu człowieka z ochroną innych uzytkowników przyro...

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-21 21:48:18
W dniu 18 września 2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP na temat polityki turystycznej państwa. „Informacja Ministra Sportu i Turystyki o pracach rządu w zakresie polityki turystycznej państwa” zakłada również w założeniach nowelizacji ustawy o usługach turystycznych wprowadzenie możliwości świadczenia usług turystycznych okazjonalnie ale odpłatnie. http://www.msport.gov.pl/content.php?id=955/Turystyka.html

Re: X Spotkanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-21 21:46:57
Ano faktycznie pogoda była wymagająca :-)

Re: X Spotkanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-21 20:26:51
Co prawda obietnica dotyczyła także dyskusji [i]przy ognisku[/i] o sprawach turystyki i krajoznawstwa - ale i za te słowa - serdeczne podziękowanie. A jeszcze w temacie - jak wygląda porownanie szlaków czeskich i polskich oraz schronisk.

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-21 12:27:46
[cytat]Wojnę o Turnicę wygramy[/cytat] Powodzenia - w przekonaniu mieszkańców do tego projektu. A na negatywny stosunek mieszkańców do stanowienia w sąsiedztwie ich miejscowści nowych obszarów ochrony przyrody mają, moim zdaniem, wpływ obecne konflikty - jak ten z Augustowa czy jeszcze nie nagłośniony z Nieszawy. Nie można nad zdrowie ludzi przedkładać komfortu innych użytkowników przyrody.

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-19 22:33:32
[cytat]Ostatnio Rada Powiatu Bieszczadzkiego wystosowała apel o zaprzestanie działań na rzecz powstania parku narodowego.[/cytat] W dzisiejszym Dzienniku.pl (wydanie papierowe) w dziale Ekologia jest o tej sprawie tak: "[i]Plan utworzenia Turnickiego Parku Narodowego po raz kolejny upadł. ... ... zgody na utworzenie TuPN ponownie nie dały lokalne władze i mieszkańcy, a to oni mają w tej sprawie decydujący głos." Przyrodnicy i ekolodzy zwracają uwagę, że resort środowiska kompletnie zaniedbał edukację nie pokazując mieszkańcom że na parku można bardzo dobrze zarobić.[...

Re: Paragrafy w górach, bez zmian
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-18 21:38:05
[cytat]Zaród ubolewa, a naród się męczy.[/cytat] Może Lech powtórnie, [u]tak jak w Hali Krupowej[/u], napisze w tym temacie o sprawie która jest a propos [b]paragrafów w górach[/b]

Re: Rospuda i Mierzeja Wiślana
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-17 21:36:33
Jedyne wyjście to przekopać własne wyjście na Bałtyk. To nie będzie przecież żaden Kanał Sueski.

Re: Spotkanie Czytelników
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-17 20:21:45
[cytat]Góry poznajemy, jak chcemy, indywidualnie lub grupowo, ale Redakcja nie przewiduje zorganizowanego przewodnictwa.[/cytat] Przyjemnego wędrowania :-)

Re: Rospuda i Mierzeja Wiślana
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-17 20:17:59
To napomykanie ma prawie 20-letnią historię.

Re: XVII Walny Zjazd
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-17 20:15:50
Pogody na szlakach.

Re: Rospuda i Mierzeja Wiślana
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-16 18:54:50
[cytat]http://www.rp.pl/artykul/2,191586_Obwodnica_zatrzymana http://blog.rp.pl/blog/2008/09/16/ewa-usowicz-grzech-pierworodny-w-sprawie-rospudy [cytat]Nie można budować obwodnicy Augustowa w projektowanym dotychczas przebiegu przez chroniony obszar Rospudy. Po dzisiejszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego przestało ostatecznie istnieć pozwolenie na budowę, a sprawa wróciła do punktu wyjścia.[/cytat] [cytat]— Odczuwamy wielką ulgę i poczucie, że mieliśmy rację — mówią Marta Wiśniewska ze stowarzyszenia ekologicznego WWF Polska oraz Ewa Jabłońska z Centrum Ochro...

Re: XVII Walny Zjazd
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-16 17:34:46
Co na to Autor tematu [b]Walny Zjazd - za rok[/b] http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=33914 [cytat]Pierwsze kroki wykonała Komisja Programowa Zjazdu, do której mnie zaproszono. Właśnie dostałem spisane uwagi i pytania do dyskusji, ... .[/cytat] Spotkanie Czytelników "Na Szlaku" w najbliższy weekend - może będzie jakaś informacja z dyskusji na forum.

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-16 11:05:11
[cytat][cytat]Sama satysfakcja to za mało.[/cytat] Przed wojną wystarczała... No, ale wtedy działała głównie elita.[/cytat] "[i]Warto też zwrócić uwagę na niewielkie wydatki administracyjne, pamiętając przy tym, że obejmują one wydatki całości Towarzystwa, a więc także oddziałów. Przy rozległych pracach PTT wielkość tych wydatków świadczy, że działacze Towarzystwa wyróżniali się bezinteresownością w swojej pracy społecznej, przy minimalnej ilości stałych urzędników.[/i]"

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-16 10:52:42
Korzystałem z kilku opracowań, więc informacja jest uogólniona. W 1933 roku zarobek tygodniowy robotnika szacowano na 24,30 zł. Poniżej 120,00 zł miesięcznie zarabiało około 72% pracujących robotników. Składki roczne w PTT to, w zalezności od oddziału, kwoty rzędu 18,00-24,00 zł. Pracownicy umysłowi otrzymywali o wiele korzystniejsze uposażenie - analogicznie w grupie zarabiających poniżej 120,00 zł miesięcznie było tylko 17% pracujących. O charakterze PTT i PTK zdecydowała pozycja społeczna założycieli, ale także koszty uprawiania turystyki i krajoznawstwa....

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-15 18:57:16
Władysław Krygowski tak szczegółowo sprawy nie przedstawia - ale dla poprawności porównań poszukam stosownych danych. Też jestem ciekaw, jak z tą elitarnością było.

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-15 18:13:54
W latach 1924-1938 w dochodach Zarządu Głównego PTT i oddziałów składki członkowskie stanowiły 50,8% a z nieruchomości uzyskano 14,9%. W rozchodach (niemal równe dochodom) wydatki na roboty w górach i inwestycje to 55,7% a administracja stanowiła 19,9%. Subwencje rządowe dla PTT od 1937 zostały wstrzymane a w podanym okresie stanowiły 12,4%. Może warto w PTTK wrócić do tamtej tradycyjnej gospodarki finansowej PTT - jak oni to robili?

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-15 17:36:41
[cytat]Otóż sądzę, że gdyby zwolnić wszystkich obecnych pracowników biura na Senatorskiej i zatrudnić 4-5 dobrych specjalistów - od pozyskiwania funduszy, od administracji, od reklamy i PR-u i od finansów - kwota wyszłaby ta sama.[/cytat] A i kwota pozyskanych pieniędzy na finansowanie działalności programowej/statutowj byłaby pewnie znacznie większa. Żadna z ofert na dofinansowanie przez MSiT zadań w 2008 roku złożonych przez PTTK Zarząd Główny nie spełniła wymogów formalnych.

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-15 17:02:15
[cytat]Trzeba by powołać PTTK BIS dla ludzi których dochód pozwolił by na dopisanie do rocznej składki członkowskiej dopisać kilka zer. Jak wiemy do obecnego PTTK, w większości należą, niestety (?), ludzie, których nie stać na tak wysokie składki.[/cytat] Członkowie istniejących do 1939 roku PTT i PTK nie byli krezusami, skoro dla członków Towarzystw istniały duże ulgi i przywileje związane z uprawianiem krajoznawstwa. Ale do PTT i PTK należała ówczesna elita umysłowa kraju i ona nadawała tym Towarzystwom [b]elitarność[/b].

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-15 09:14:04
"[i]W Centralnym Biurze w Krakowie i jego filii w Zakopanem było zatrudnionych zaledwie 6 pracowników wraz z woźnymi. Wszyscy członkowie wybieralni, w tym sekretarz generalny i urzędujący wiceprezes pracowali honorowo."[/i]" z Władysława Krygowskiego "Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego" (PTTK "KRAJ" 1988) o finansach Towarzystwa w latach 1924-1938 na stronie 37.

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-13 13:36:43
Stwierdzenie "... enklawa świętujących swoje 100-letnie istnienie oddziałów." to żadna ironia. Z tej tradycji i dorobku istniejących do 1950 roku PTT i PTK zostały właściwie tylko wspomnienia. Popatrz > Ministerstwo Sportu i Turystyki w dokumencie "Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2015, PROJEKT, Warszawa, czerwiec 2008 r. tylko raz, na stronie 79 wspomina o Towarzystwie; [i]" Poza stałą współpracą w doskonaleniu programów edukacyjnych dla dzieci realizowanych przez MEN do najważniejszych kierunków działań należeć będzie kontynuowanie szkolenia kadry pe...

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-13 13:24:40
[cytat]Pozostaje postawić pytanie, czy w świetle Ustawy o Turystyce może jeszcze funkcjonować i na jakich zasadach, Towarzystwo zrzeszające turystów takie jak PTTK?[/cytat] Pytanie, w różnych ujęciach tego samego problemu,stawiano na forumPTTK niemal od jego powstania; http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=70 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=1392 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=8574 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=10028 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=10563 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=11390...

Paragrafy w górach, bez zmian
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-13 10:19:17
W POLSKA Dziennik Łódzki z 13-14/09/2008 informuje Wojciech Harpula o fakcie dalszego trwania rozporządzenia RM z 1997 roku określającego warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach - i to najkrócej jeszcze przez dwa lata. Rządowe Centrum Legislacyjne zdecydowało, że ta kwestia ma zostać uregulowana przez nową ustawę o kulturze fizycznej. MSWiA [b]od nowa przeprowadzi konsultacje[/b] z organizacjami ratowniczymi a nastepnie MSiT opracuje ustawę o kulturze fizycznej. Od kilku lata ratownicy górscy domagają się zmiany "martwego przepisu" o 1000 m n.p.m., powied...

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-12 14:31:22
To raczej szansa dla KOMITETU ORGANIZACYJNEGO XVII WALNEGO ZJAZDU PTTK w ustalonym składzie.

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-12 14:28:41
[cytat][cytat]Autor: [b][zielony]Amotolek[/zielony][/b]Napewno nie jest to miejsce o jakie (3 latka temu!)walczyłeś jak lew, jako delegat na ostatnim Zjeździe Krajowym PTTK :-(. [/cytat] Masz 100%. rację. Pozdrawiam [b][zielony]z.klose[/zielony][/b][/cytat] Dwa głosy ludzi zasłużonych dla towarzystwa - pozostaje pytanie - to jaką ma [b]Przyszłość PTTK ?[/b]

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-12 07:50:49
Cóż Antosiu - w końcu [i]to jest miś na miarę naszych możliwości a nie potrzeb[/i]

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-11 22:40:39
[cytat]Kto wie, gdzie w takim razie, w polskiej turystyce, jest miejsce dla naszego Towarzystwa?[/cytat] Miejsce zajmujemy godne, brakuje tylko informacji na stronie o udziale przedstawicieli PTTK w kreowaniu polskiej turystyki - na ten przykład: [i]Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki informuje, że w dniu 5 czerwca 2008 r. odbyło się robocze spotkanie, którego przedmiotem była dyskusja nad projektem założeń nowelizacji ustawy o usługach turystycznych ...[/i] [i]W spotkaniu brali udział przedstawiciele: organizatorów turystyki, PTTK, episkopatu oraz administr...

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-11 21:53:53
Można przypuszczać, że PTTK jako [u]organizacja pozarządowa[/u] oraz przedstawiciel [u]środowiska turystycznego[/u] będzie tam reprezentowane.

Re: XXVI Światowy Dzień Turystyki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-11 21:52:05
[cytat]Jest tam o turystyce, klimacie, przyrodzie i kasie płynącej z turystyki, ale nic nie ma o PTTK. Jak to jest, centralna uroczystość turystyczna a naszego Towarzystwa w nim nie ma? Kto wie, gdzie w takim razie, w polskiej turystyce, jest miejsce dla naszego Towarzystwa?[/cytat] Zdzisławie - na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki http://www.msport.gov.pl jest stosowny komunikat [b]Zaproszenie na Światowy Dzień Turystyki[/b] w którym tak między innymi jest napisane: „[i]W związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Turystyki i towarzyszącymi temu wyd...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-06 13:28:11
[cytat]Nadzieje na przyspieszenie prac nad powołaniem parku ekolodzy wiążą z osobą obecnego ministra środowiska Macieja Nowickiego. – Prace są na wstępnym etapie uzgodnień i trudno jest teraz mówić o jakichkolwiek prognozach czasowych, powierzchniowych czy finansowych – mówi jednak Michał Milewski z Ministerstwa Środowiska.[/cytat] Dzisiejszy Parkiet pisze o możliwości dymisji ministra Nowickiego za nieład w resorcie. Zmniejszt to szanse na Turnicki PN - jak uważacie w stowarzyszeniu ? http://www.parkiet.com/news/art.jsp?idn=616511 [i]Bardzo bliski utraty stanowi...

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-03 20:30:42
Rzuciłem okiem na http://www.wrotamalopolski.pl/root_Turystyka/Przydatne+informacje/Przewodnicy+i+piloci/ [cytat] listę podmiotów zrzeszających osoby uprawnione do świadczenia usług przewodnickich i pilotowania wycieczek na terenie Krakowa i całej Małopolski dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Osoby te posiadają ustawowo wymagane licencje i uprawnienia przewodnika turystycznego[/cytat] Praktycznie to rynek usług PTTK.

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-03 20:02:41
[cytat]"Nie znaleziono strony o podanym adresie"[/cytat] Skróciłem link - zalecenie Admina. Chyba za bardzo - przepraszam. Źródłowy tekst widać na pierwszej stronie -http://www.polskatimes.pl/gazetakrakowska/

Re: Opłaty w Parkach Narodowych
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-03 16:55:36
[i]Klient płaci i wymaga[/i] ;-) [cytat] [b]Cepry skarżą się na muchy w Tatrach[/b] źródło: Gazeta Krakowska z 03/09/2008 www.gk.pl [cytat]Dzikie Tatry nie podobają się polskim turystom. Ławki zadaszone i z piorunochronem – to tylko jedno z żądań amatorów górskich wycieczek. Okazuje się, że niektórym turystom przeszkadzają nawet... muchy. W czasie wakacji do Tatrzańskiego Parku Narodowego nadeszło kilkadziesiąt skarg i wniosków. Większość z nich wprawiła przyrodników w prawdziwe osłupienie.[/cytat] [cytat] – Na przykład turystom, którzy skarżą...

Re: zgłupieli do reszty?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-03 16:26:07
[i]A na tym rynku w Krakowie, domy stanęły na głowie.[/i] [cytat] http://polskatimes.pl/fakty24/kraj/41625 [b]Korporacje turystyczne chcą zniszczyć prywaciarzy[/b] Firmy turystyczne zarzucają przewodnikom-amatorom oprowadzanie turystów bez odpowiednich licencji. *** Sprawa Crazy Guides to kolejne zamieszanie wśród krakowskich przewodników. Niedawno Amerykanin, który oprowadza bez zezwolenia, dostał 500 zł mandatu. W czerwcu zaprotestowali kandydaci na przewodników. *** Ograniczony dostęp do zawodu Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć dostęp do tzw. zaw...

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-03 16:23:25
[cytat]http://polskatimes.pl/fakty24/kraj/41625 [b]Korporacje turystyczne chcą zniszczyć prywaciarzy[/b] Firmy turystyczne zarzucają przewodnikom-amatorom oprowadzanie turystów bez odpowiednich licencji. [cytat]Tylko 19 z 99 osób zdało egzamin, który uprawnia do oprowadzania turystów. Według nich test był tak ułożony, by jak najwięcej osób oblało i ma to służyć niedopuszczeniu konkurencji na rynek.[/cytat] [/cytat]

Re: Z czym mi się kojarzy PTTK?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-03 12:41:56
[cytat]Z czym kojarzy mi się PTTK? ... Z rajdami, z tą niepowtarzalną atmosferą na szlaku, z tą bliskością panującą na szlaku.[/cytat] Koleżeństwem (bez tej dzisiaj wszechobecnej luzackiej poufałości) bez względu na wiek i stanowiska. Ba, nam młodym (wtedy :-) to dawało wielką satysfakcję. [cytat]Mieliśmy coś wyjątkowego co straciliśmy. Tęsknie do dawnego PTTK ale niestety stare, dobre czasy nie wrócą.[/cytat] Ano cóż, skrzydłami trzeba machać żeby utrzymać kurs i poziom lotu. A tak na marginesie - ta krowa to chyba Milka-sponsorka o której kiedyś na s...

Re: Potęga turystyczna ? :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-09-02 16:46:23
Cześć! [cytat] ... - czyli władza wykonawcza. Totalne pomieszanie pojęć i zakresów odpowiedzialności.[/cytat] Nie tylko w przypadku państwa - jest i tu pewne podobieństwo. [i]" ... wykonuje uchwały Walnego Zjazdu, uchwały własne oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK, ..."[/i]

Re: Potęga turystyczna ? :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-31 12:38:40
[cytat]Dlaczego tyle się mówi, a tak mało robi? ... [/cytat]To jest bardzo dobre pytanie. Do władz kandyduje się [b]na ochotnika[/b] zapewniając o chęci [i]polepszenie czegokolwiek[/i]. [cytat]Gdyby polepszenie czegokolwiek zależało od ilości krytyki, świat byłby cudowny, turystyka polska wygrywałaby z turystycznymi potęgami świata, ...[/cytat]Zależy od pracy władzy wybranej z własnej woli. [cytat]Może najpierw Polacy powinni polubić swój kraj, żeby obcokrajowcy poszli w nasze ślady i też Polskę polubili?[/cytat] I właśnie o tym napisałem

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-28 18:05:33
EUropejska [b]licentia poetica[/b] nieliczenia się z praktyką.

Re: Schronisko na Szczelińcu W.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-28 18:01:29
[i]Można już nocować w schronisku PTTK "Na Szczelińcu" - najstarszym schronisku w Polsce.[/i] Tak zaczyna się wspomnienie z odbytego w sobotę 23 września 2006 r. otwarcia po remoncie kapitalnym schroniska PTTK "Na Szczelińcu" w Górach Stołowych. [b]Znów noclegi na Szczelińcu[/b] http://www.pttk.pl/zycie/imprezy

Re: Schronisko na Szczelińcu W.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-28 17:42:23
[cytat] Romuald Piela POLSKA Gazeta Wrocławska z 17/08/2008 http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/stronaglowna/35589 [cytat]Za ponad 1,5 mln zł wybudowano kolektor sanitarny ze zbiornikiem na nieczystości, rozebrano do fundamentów drewnianą konstrukcję i zbudowano ją od podstaw pod okiem konserwatora zabytków. Budynek został ocieplony, a na dachu zamontowano nawet kolektory słoneczne. W 2006 roku z wielką pompą PTTK oddało wyremontowany obiekt do użytku. - Zapomniano o jednym: starej linii energetycznej, wielokrotnie łatanej po wichurach, która nie da rady zasilić sc...

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-28 15:32:59
[cytat]Ale zapewne nie jest to wymóg państwowy, a narzucony przez prywatne firmy ubezpieczeniowe.[/cytat] Tak to zrozumiałem. W odpowiedzi od obecnej mieszkanki Hiszpanii było też takie stwierdzenie, cytuję z pamięci :-) [i]Jest też taki paradoks. Przewodnik, np z Malagi, nie bedzie przewodzil wycieczce czy grupie w Sevilli, Madrycie czy Barcelonie.[/i] I taki komentarz, [i]Uważam to za nozmalne. Przewodnik to zawód a nie jakaś fucha![/i]

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-28 15:22:10
[cytat] ... będę musiał wynając malarza pokojowego ze stosowną licencją, ... [/cytat] Faktycznie, nie jest to do śmiechu. Coraz to nowi fachowcy [b]różne, różniste[/b] licencje kombinują. Oto przykład takiej maszynki do robienia pieniędzy - taki młynek dekadowy -> [i]Polska na podstawie Dyrektywy 2002/91/EC musi[/i] ( znowu to [b]musi[/b] z powołaniem na UE) [i]wprowadzić certyfikaty energetyczne dla nieruchomości. Od stycznia 2008 certyfikat będzie obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości, od 2009 roku dla pozostałych. Świadectwa energetycznego dl...

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-27 20:02:30
http://forum-pttk.pl/index.php?co=nowa1&r=34729&w=34646&g=11 [cytat]Wygląda na to, że to co piszesz jest wyssane z palca.[/cytat] Korzystanie zusług licencjonowanego przewodnika pozwala na egzekwowanie ubezpieczenia. Ale być może w zakresie przewodnictwa jest tak, jak to wypowiedział ten powołany specjalista od organizowania wycieczek. A czy powiedział coś na temat ubezpieczenia uczestników wycieczki z UK do Madrytu, np. wskutek pobłądzenia, w przypadku braku miejscowego przewodnika?

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-27 17:17:52
Jak to jest w innych krajach europejskich zapytałem osobę aktualnie mieszkającą w Hiszpanii. [u]odpowiedź w skrócie[/u] Dozwolone jest tylko przewodnictwo licencjonowane. Każda wycieczka legalna (zorganizowana przez biuro turystyczne) po Hiszpanii ma obowiązek korzystania z usług oficjalnie zarestrowanego przewodnika na trasie i po mieście. Dla wycieczek w górach są w tym zakresie odpowiednio podwyższone wymagania. Prywatne wycieczki bez przewodnika z licencją nie mają możliwości ubezpieczenia gwarancji jakości usługi. Identyczne zasady funkcjonują we Francji i Szwaj...

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-26 13:59:16
[b]Zobaczyć Kresy [/b] Grzegorz Górny źródło: Rzeczpospolita 23/08/2008 http://www.rp.pl/artykul/61991 [cytat] [cytat]Bez poznania historii i dziedzictwa dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej nie będziemy w stanie zrozumieć samych siebie - pisze Grzegorz Górny[/cytat] [cytat]W „Eseju o duszy polskiej” Ryszard Legutko pisze o pewnym zerwaniu ciągłości historycznej, jakie nastąpiło w Polsce po 1945 r. Jednym z jego elementów była utrata ziem nazywanych Kresami. … Aż 52 proc. powierzchni II RP znalazło się poza granicami PRL. Były to ziemie szczególnie ważne...

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-26 13:48:05
[b]Zobaczyć Kresy [/b] Grzegorz Górny źródło: Rzeczpospolita 23/08/2008 http://www.rp.pl/artykul/61991 [cytat]Na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej powstał też chasydyzm – wyjątkowy ruch odnowy religijnej w łonie judaizmu. Tam też pozostało wiele związanych z nim miejsc, jak choćby Okopy św.Trójcy, gdzie urodził się twórca chasydyzmu Baal Szem Tow, Międzybuż, gdzie został pochowany, a gdzie urodził się jego prawnuk, wielki mistyk Nachman z Bracławia, czy Humań, gdzie co roku na grób tego ostatniego, na święto Rosz ha-Szana zjeżdżają się tysiące chasyd...

Re: Potęga turystyczna ? :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-26 10:31:49
[cytat]Polska ma szansę stać się kontynentalną potęgą turystyczną - w tym celu musimy jednak zainwestować w promocję naszego kraju - wynika z ekspertyzy Instytutu Marki Polskiej (IMP).[/cytat] Wystarczy być atrakcyjnym turystycznie i przyjaznym pobytowo. Popatrz - kraje Ameryki Środkowej nie promują się u nas, a coraz wiecej polskich turystów tam wyjezdża.

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-26 10:28:07
Czy tam, w tych krajach, istnieje przymus wynajmowania przewodnika z państwową licencją przewodnicką?

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 21:44:57
Może autor 'Mafia w czerwonych swetrach" powinien przeczytać dyskusję w temacie [b]Wolne przewodnictwo[/b] na forum.PTTK. :-)

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 21:37:48
Nie trzeba należeć do KZERiI. Po prostu każdy emeryt może pobrać w tym związku taką legitymację za koszt druku - jest na trzy lata po dwa przejazdy w roku.

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 20:42:00
Ciekawy ten numer 9/2008 "n.p.m.", - nawet na wyrywki. http://www.npm.pl/artykul.php?art=1444 [cytat][b]Sebastian Fijak I ty możesz być w mafii… czerwonych sweterków! To dość żartobliwe określenie rodem z „Ojca chrzestnego” przyjęło się nawet w samym środowisku przewodników górskich. Wynika ono z dość fałszywego przeświadczenia, iż zostanie członkiem środowiska, jakie tworzą przewodnicy, jest arcytrudne i związane z niejasnymi zasadami przyjęcia. Nic bardziej mylnego![/b][/cytat]

Re: kłamstwa w n.p.m.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 20:36:29
[cytat][b]Są w Polsce schroniska, gdzie można zostać zruganym za niewinne pytanie o zniżki studenckie, bo pracownicy nie mają pojęcia, co to miła i kulturalna obsługa. W niektórych obiektach strach wchodzić do łazienki, bo na ścianach kwitną grzyby, a czysta toaleta i schludny pokój to niespełnione marzenie. Standard wielu górskich obiektów pozostawia dziś wiele do życzenia.[/b][/cytat] Więcej – czytaj w "n.p.m." w numerze 09/2008 http://www.npm.pl/artykul.php?art=1433

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 20:31:28
Antosiu - z legitymacją seniora w przypadku częstych podróży to oczywista oczywistość - kalkulowałem. Ta z KZERiI jest co prawda na dwa przejazdy w roku - ale tylko za 5 złotych.

Re: kłamstwa w n.p.m.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 20:30:11
[cytat][b]Fora internetowe, jak i rozmowy turystów na szlaku nie pozostawiają złudzeń. Turyści narzekają na standard górskich schronisk PTTK, określając ich stan jako fatalny czy wręcz opłakany. To niesłuszne opinie?[/b] − Przez wiele lat wędruję z plecakiem po górskich szlakach i myślę, że dobrze znam schroniska górskie i ich problemy. Większość schronisk PTTK to obiekty mające powyżej 40-50 lat, wiele z nich zbliża się już nawet do 100 lat. W miarę możliwości finansowych Towarzystwa były one wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, a więc dostosowywan...

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 19:47:07
Pewnie w kwestii zniżki pracowników PKP masz słuszność - i niech tak zostanie. Ale w przypadku zniżki dla PTTK to chodzi o uzgodnienie zniżki na konkretne wyjazdy, tak jak to jest teraz w przypadku imprez organizowanych przez PTTK. Przecież wystarczy odpowiednia legitymacja potwierdzona przez PTTK. Obecnie mogę skorzystać z ulgi 37 proc. na podstawie legitymacji związku emerytów ... KZERiI. Jakoś związek uzgodnił to z PKP.

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 12:26:38
[cytat]Musiałoby PKP zależeć na krzewieniu turystyki ... [/cytat] a jak ma zależeć, skoro nie zależy organizacjom turytycznym. PS. a jak możesz przeczytać, niektórzy [i]wojujący aktywiści turystyki[/i] uważają, że to bujanie w obłokach

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-24 12:16:09
[cytat] ... a tu PTTK by miało załatwic znizki dla swych członków? Nie oczekujesz od Towarzystwa rzeczy niemożliwych?[/cytat] Oczywiście - oczekuję tylko rzeczy możliwych. Ta jest jak najbardziej możliwa. Dla uczestniczących w turystycznej imprezie zbiorowej organizator załatwia ulgę 50 proc. - co za problem zawrzeć umowę PTTK z PKP i innymi przewoźnikami o honorowaniu legitymacji. [cytat]wybujała fantazja i oderwanie od rzeczywistości. Przedsiębiorstwa kolejowe dawno zniosły zniżki dla swych pracowników i emerytowanych kolejarzy (jak chcą jeździć, to mogą wyku...

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-23 22:05:42
W Urzędowym Rozkładzie Jazdy P.K.P. z 1930 roku, w części "Ulgi taryfowe", jest taki zapis; [b]Turyści i narciarze korzystają na P.K.P. przy przejazdach zbiorowych w uznanych przez kolej relacjach turystycznych i narciarskich ze zniżek na podstawie legitymacji członkowskich.[/b] PTK i PTT mogły - czy nie może PTTK.

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-23 20:36:53
Cześć ! Dzięki - w notatniku jeszcze nie pisałem, oczywiście z rady skorzystam. Akurat zachowałem skopiowany tekst, oto cytat; [cytat]http://www.rp.pl/artykul/61991,180130_W_pogoni_za_luxtorpeda.html W pogoni za luxtorpedą Jacek Cieślak 22-08-2008, ostatnia aktualizacja 22-08-2008 17:24 Siedemdziesiąt lat temu przejazd luxtorpedą z Zakopanego do Krakowa trwał 2 godziny 18 minut. Dziś pociąg nazywany ekspresem wlecze się 3 godziny 5 minut. W III RP Polskie Koleje Państwowe stały się kolejami III klasy W Unii Europejskiej jeździ się pociągami w rodzaju TGV,...

Re: Przegrane lato
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-22 22:50:47
[cytat][cytat] Dramatycznie spada liczba turystów. Przyjezdnych z zagranicy jest prawie 20 proc. mniej niż rok temu, a tendencja spadkowa się pogłębia. - Jeszcze zatęsknimy za amatorami tanich wieczorków kawalerskich z Anglii - martwią się krakowscy urzędnicy[/cytat][/cytat] Nie należy przeceniać znaczenia [b]Ustawy o … [/b], to sprawa z dalekiego planu. Do podstawowych zalezności uzyskiwania dochodów z turystyki przyjazdowej i krajowej zalicza się warunki podróżowania po poznawanym kraju – a jakie są, miałem okazję poznać w miniony poniedziałek. Pociąg pospie...

Re: Markowe Szczawiny
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-21 13:20:12
[cytat]Dzieje sie inaczej, nawet grzeczna prośba (wywieszka) o zabieranie i znoszenie swoich śmieci wywołuje oburzenie i powoduje konflikty. [/cytat] A to jak najbardziej słuszne oczekiwanie Gospodarzy Markowych Szczawin. Jeżeli Gospodarze bedą ponosić koszty zwożenia smieci pozostawionych przez [i]miłych Gości[/i] to Goście nie powinni być oburzeni, że [i]herbatę sprzedają za jakieś 4 złote a wrzątku sprzedać nie chcą[/i].

Re: Hala Krupowa
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-21 13:08:16
Dziękuję. Na etapie zamierzeń - wyjaśnia. Może warto zamieszczać na portalu PTTK dalsze informacje o realizacji przebudowy. Dom Turysty PTTK w Zakopanem to przecież [b]srebro rodowe Towarzystwa[/b]

Re: Hala Krupowa
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-19 20:13:30
:-) Mam uprzejmą prośbę o odpowiedź w tym temacie; http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34387

Re: Out-gress ;-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-16 13:35:32
[cytat]To może powołamy komisję lustracyjną?[/cytat] Raczej komisję historyczną dla pełnego opisania historii polskiej turystyki okresu lat 1945 - 1956. W tym kontekście należałoby napisać Historię PTTK.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-16 13:32:05
http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=28493

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-15 13:41:01
[cytat]Chyba warto tam być?[/cytat] W wieczorze z jedynką wczoraj o godz.23 posłuchałem o nieistniejącym już świecie Kresów Wschodnich. Opowiadali Tomasz Kuba Kozłowski i Andrzej Fiedoruk, autor książki "Kuchnia kresowa". Antosiu - posiadasz książkę - co tam piszą o pierogach ... :-)

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-15 13:15:48
[cytat]Był chyba nieco inny artykuł w Barbakanie Warszawskim, ktorego myślą przewodnią bylo, ze akt zjednoczenia PTTK … odbył sie pod bolszewickim naciskiem! Tak tam stalo napisane.[/cytat] W jednym z opracowań o historii turystyki podano, że o przemianach organizacyjnych w polskim ruchu turystycznym zadecydowało stanowisko władz partyjnych. Wspomniano o zachowanej w Archiwum Akt Nowych uchwale KC PZPR w sprawie reorganizacji turystyki i krajoznawstwa. Zalecono powołanie Rady Turystycznej przy Ministrze Komunikacji dla koordynacji tej reorganizacji. O realizacji tej uchwały p...

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-15 12:01:57
[cytat] ... napisała w Barbakanie Warszawskim kol.Wanda Skowron[/cytat] Myslisz o, [b]Wanda Skowron[/b] „[u]CZY MOŻNA BYŁO DOKONAĆ WIĘCEJ? Ostatnie – powojenne lata działalności PTK 1945 – 1950 [/u]” Opracowanie jest na stronie Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-14 22:16:56
O połączeniu możesz poczytać w archiwalnych numerach Ilustrowanego Miesięcznika Krajoznawczego ZIEMIA z roku 1950.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-14 22:13:35
W tym czasie czyli [u]w latach 70-tych ubiegłego stulecia.[/u].

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-14 22:11:40
[cytat] Czyżbyś nie doczytał, że opisywana zmiana miała miejsce w latach 70-tych ubiegłego stulecia? Przecież wtedy MSWiA nie istniało, a zmiany nazw ulic, miejscowości itp. były decyzjami odgórnymi, i z pewnością nie na wniosek mieszkańców danej ulicy, osiedla, osady itp.[/cytat] „[u]Decyzje odgórne[/u]” o zmianę nazewnictwa miejscowości podejmowane są na wniosek władz lokalnych. Wniosek musi być zaopiniowany przez istniejącą od 1934 roku Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. W tym czasie Komisja była podporządkowana Prezesowi Rady Ministrów...

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-14 13:50:45
[cytat]Komu przeszkadzały tradycyjne nazwy, że pod koniec lat 70-tych zniknęły z mapy, a w tym miejscu pojawiła się nazwa Stefanowice?[/cytat] Może to polityka, a może tylko nowa nazwa po połączeniu tych wsi. Zmiana nazwy wymaga zgody MSWiA. Ktoś? złożył taki wniosek do MSWiA.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-14 12:50:45
Antosiu - co do zmiany nazw - warto pamiętać, że w swoim czasie zmiana nazewnictwa miała miejsce na Ziemiach Odzyskanych.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-14 12:45:40
[cytat]Jeśli chodzi o nazewnictwo - nazwy karpackich osad i szczytów mają bardzo różne pochodzenie. Głównie wołoskie (jak i w Polsce), ale również ukraińskie i węgierskie.[/cytat] Dziembronia czy Dżembronia ? Częściej czytałem Dżembronia.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-12 17:32:11
Turystyka polska na Kresach – [u]to przede wszystkim czas teraźniejszy[/u], który nie powinien pomijać elementów historii związanych z zasługami polskich działaczy turystycznych na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. [u]Wyjazdy na Podole czy wyprawy w Gorgany i Czarnohorę to mimowolny powrót do przeszłości krajoznawstwa i turystyki[/u]. Pamiętać należy o tym, że pierwsze oddziały PTT powstały w Stanisławowie i Kołomyi, we Lwowie. Uprzystępnienie tych gór to dzieło i zasługa członków i sympatyków tych oddziałów. Trwały ślad w dokumentach i coraz niklejszy w...

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-04 10:32:01
[cytat]A to, że są miejsca, które nie były w granicach II Rzeczypospolitej, ale były w jakiś sposób związane z historią Polski, to już nie jest narodowa racja stanu???[/cytat] Jest. Ludzie z Kresów obecnie tam mieszkający powinni to rozumieć.

Re: Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-08-04 10:31:17
[b]Gościniec[/b] nr 4(8)2002 napisał w „[u]Polacy z Kresów dla pojednania narodów[/u]” o zorganizowaniowanym w Żarach w dniach 12-13 października 2002 roku Ogólnopolskim Sejmiku Krajoznawczym PTTT "Polacy z Tarnopolszczyzny - pomostem pojednania narodów" z udziałem wybitnych gości z Tarnopola i całej Polski. [i]” W Bibliotece Miejskiej przez miesiąc czynna była wystawa "Kresy Południowo-Wschodnie w książce i prasie" (ze zbiorów MBP, Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie i zbiorów prywatnych). W salonie wystawowym otwarto przygotowaną przez Muzeum Etnograficzne w O...

Re: Powódź na Ukrainie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-31 22:54:22
[cytat]Czy uważacie, że polską (czy: narodową - według mnie to nie to samo) racją stanu jest nazywanie tego miasta Dorpat? Jeżeli tak, to mam dla Was złe wieści. Jest to nazwa z pochodzenia... niemiecka.[/cytat] Polska cywilizacja średniowieczna rozwijała się za sprawą cywilizacji niemieckiej za sprawą osiedlających się w I Rzeczpospolitej, licznych osadników niemieckich. Kraków od XIII do początków XVI wieku był praktycznie miastem niemieckim. To nie jest ani dobra ani zła wieść - tylko fakt historyczny. I to w tym wątku [i]na tyle[/i]

Re: Powódź na Ukrainie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-31 22:26:28
[cytat]Z całego tego bełkotu, poza słusznym zapisem po literach PS (w zakresie merytorycznym)[/cytat] Antosiu - wskaż dokładnie to meritum.

Re: Powódź na Ukrainie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-31 22:19:35
[cytat]Czyli przyczyną, dla której polska nazwa miasta jest narodową (czy to znaczy to samo co "polską"?) racją stanu jest fakt, że miasto to leżało w granicach I i II RP?[/cytat] Czy Tartu było w granicach niepodległej II Rzeczpospolitej? Szacunek do własnej historii jest elementem racji stanu naszego narodu. I jeszcze jedno - dlaczego robisz unik i nie piszesz w temacie gdzie jest mój punkt widzenia?

Re: Powódź na Ukrainie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-31 22:08:33
[cytat]PS. Aha! Uważam, że nazwy miast i miasteczek kresowych NIE SĄ polską racją stanu. Polską racją stanu są takie sprawy jak zaprowadzenie w tym kraju prawdziwego kapitalizmu, nadanie właściwej rangi wymiarowi sprawiedliwości, odkłamanie historii, pozbycie się związków zawodowych itd. [/cytat] No cóż, ... posłuchajmy autorytetu w tej sprawie W bardzo obszernym wystąpieniu w Sejmie III RP w 1993 roku minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski na życzenie Sejmu udzielił odpowiedzi na zagadnienie [u]Czym jest polska racja stanu wobec aktualnych wyzwań pol...

Re: Powódź na Ukrainie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-31 13:46:07
[cytat]3. Co ma wspólnego polska racja stanu z taką a nie inną nazwą jakiegoś miasta w zachodniej Ukrainie?[/cytat] mój punkt widzenia -> http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34494

Turystyka polska na Kresach.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-31 13:42:33
[u][b]Turystyka Polska na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej[/b][/u] Na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej zostało stworzone i działało dzięki zaangażowaniu polskiej inteligencji Podolskie Towarzystwo Turystczno – Krajoznawcze z siedzibą w Tarnopolu. W historii polskiej turystyki zawsze będzie to Tarnopol a nie ukraiński Ternopil lub rosyjski Tiernopol. Tarnopol był w granicach I Rzeczpospolitej i II Rzeczpospolitej i dlatego polska nazwa jest narodową racją stanu. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23228 [cytat][b]Tematyka: Przyszłość PTTK[/b] Bar...

Re: Szybkie przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-30 23:08:41
[cytat]A może to powinni sami przedsiębiorcy i inni organizatorzy decydować o tym czy chcą czy też nie chca wynajmować przewodnika lub pilota. [/cytat] Ależ tak, oczywiście. Tylko, jak z wypowiedzi wspomnianych przeze mnie Lecha i Macieja odczytuję, to z ustawy wynika wymóg (aktualnie obowiązujący) korzystania z usług i pilota i przewodnika (czasem równoczesnego). Uważam, że jest to po prostu zapis [i]biznesowy[/i] i znowelizowana ustawa tego nie zmieni. Wyobrażasz sobie sytuację likwidacji jednego zawodu, pilota wycieczek oraz odpowiedniej marszałkowskiej komisji egza...

Re: Szybkie przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-30 21:43:38
[cytat]Czas najwyższy te wszystkie kretyńskie biurokratyczne utrudnienia w organizowaniu w Polsce turystyki i krajoznawstwa polikwidować.[/cytat] Lechu - generalnie podzielam i Twoje i Macieja Zimowskiego argumenty. Tylko co z tego, że macie rację. Tu chodzi o pieniądze, spore pieniądze. A po cóż by powoływano aż 3 komisje egzaminacyjne - przewodników górskich, terenowych i pilotów. Podział na pilota i przewodnika jest bezsensowny ale to zawsze "dwie kasy". Nowa ustawa tego podziału nie usunie.

Re: Portal obywatelski Petycje
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-30 07:39:15
[cytat] ... myslę, że warto wsześniej upublikować (na tym czy innym specjalnie utworzonym wątku) wszystkie dotychczasowe zlote mysli powstałe w dyskusji pzredzjazdowej przed XVI Zjazdem, wnioski niezrealizowane praktycznie z Uchwały XVI Zjazdu, oraz takie, ktore sie wygenerowaly przez 3 lata i ostatnio, ... .[/cytat] Warto, pewnie że warto. Jednak widząc ogólne [i]"spoko"[/i] na przykład w sprawie likwidacji dla turystyki kwalifikowanej Domu Turysty PTTK w Zakopanem - to po co ?

Re: Muzea regionalne PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 23:06:30
[cytat]Na podkreślenie zasługuje fakt, że muzea te prowadzone są społecznie, z minimalną obsadą etatową. Mogą się one utrzymywać tylko dzięki wsparciu ze strony rozumnych samorządów terytorialnych, które na ogól doceniają rolę społecznych muzealnych i w dodatku bezinteresownych ambasadorów regionów.[/cytat] i warto by zauważono że to społecznie - [i]non profit[/i]

Re: Powódź na Ukrainie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 23:00:04
[cytat] Starzy kresowiacy kiedyś może i wymrą, ale jest w rodzinach na szczęście tradycja i pamięć kontynuowana w następnych pokoleniach [/cytat] Oglądasz Antosiu w TVP Polonia powtórkę wyreżyserowanego w 2000 r. przez Jerzego Janickiego reportażu [b]Podróż do Lwowa w lata 30.[/b]

Re: Koniec DT w Zakopanem?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 22:50:12
W Tygodniku Podhalańskim z 29/07/2008 Jerzy Kalarus odpowiada [b]„Co naprawdę czeka Dom Turysty?”[/b] [cytat][cytat]Dom Turysty PTTK w Zakopanem zostanie zamieniony na czterogwiazdkowy hotel. Obiekt nie zmieni zewnętrznego wyglądu.[/cytat] [cytat]– Dom Turysty nie będzie wyburzony. Modernizacja i przebudowa obiektu będzie dotyczyła głównie wnętrza obiektu – zapewnia Jerzy Kalarus, prezes spółki "Karpaty" w Nowym Sączu, która zarządza obiektami PTTK. – Chcemy zagospodarować wolne przestrzenie przyziemia i nieco zmienić wygląd otoczenia budynku, który teraz...

Re: Szybkie przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 18:04:43
Szybkie przewodnictwo można było zobaczyć w TVP Polonia w filmie dokumentalnym „Dzieci piramidy”. Dzieci mieszkające w Rapie (Mazury) zaczęły wykorzystywać spuściznę historyczną i najmują się jako przewodnicy turystyczni. Oprowadzają po grobowcu w kształcie piramidy wybudowanym przez rodzinę Farenheitów. W ramach [b]samokształcenia[/b] podnoszą nieustannie kwalifikacje ucząc się historii i języków obcych. Wyjątkowa sytuacja ale jak stanie się lokalną regułą to do lamusa trafią te kosztowne kursy na przewodników.

Re: Szybkie przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 17:25:32
Z moich obserwacji mam prawie jednoznaczne przekonanie - że podział [b]pilot[/b] (opiekun wycieczki) [b]przewodnik[/b](oprowadzający po okolicy) jest zbędny.

Re: Szybkie przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 16:54:56
Dla mnie niejasna była rola przedstawiciela PTTK (organizator wycieczki) - coś jakby [i]pilotujący-przewodnik[/i]. Mały przykład z natury - uczestnicy kupowali sami bilety wstępu bo [u]nam nie wolno[/u].

Re: Powódź na Ukrainie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 16:44:03
Nazwy miejscowości, którym zmieniono w wyniku II wojny przynależność państwową, to całkiem skomplikowany problem. W dzisiejszym Dzienniku Łodzkim jest tekst "Niemieckie nazwy miast Łódzkiego na mapie Polski". http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/880651 [cytat][cytat]Samochodową mapę Polski z zaznaczonymi grubą kreską granicami z 1939 r. wydało jedno z największych polskich wydawnictw. Na tej samej mapie obecną granicę polsko-niemiecką ledwo widać. A obok polskich nazw miast są ich niemieckie odpowiedniki. Ci, którzy wydawnictwo kupili, nie kryją oburzenia.[/cytat][c...

Re: Szybkie przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 12:31:06
[cytat]Tego nie wyczyta się też z mapy.[/cytat] Basia - wszystko można wyczytać z mapy, tylko przewoźnik lub organizator wycieczki powinni zadbać o aktualizację odpowiedniego zestawu map drogowych. Niestety nie dbają, bo na to trzeba wydać kilka złotych. Kierowca musi wiedzieć gdzie i jak jechać - w praktyce byle jakim autokarem jedzie po prostu [i]szofer[/i]. Takie sytuacje [b]"Żarty żartami, ale w praktyce spotykam się z tym w ok. 1/3 przypadków... "[/b] można spotkać również w przypadku wycieczek organizowanych przez PTTK - niestety.

Re: Szybkie przewodnictwo
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 11:44:58
[cytat]No bo pilot ma przecież całkiem inna funkcję niż przewodnik. Nikt od niego nie powinien wymagać oprowadzania grupy, ale tylko pilotażu autobusu (czyli wskazywania kierowcy jaką drogą ma jechać - bardzo ważna funkcja, gdyż czasem zwłaszcza na długich trasach kierowca nie zna drogi, a nawet GPS nie pomaga wybrać tej najbardziej optymalnej), ... [/cytat] Kierowca, pracownik biura turystycznego, nie umiejący opracować marszruty do trasy wycieczki -[i]wolne żarty[/i]

Re: Koniec DT w Zakopanem?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-29 08:23:15
Jakie są zamiary wobec Domu Turysty PTTK w Zakopanem jego Zarządcy: Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Były już odpowiedzi na posty dotyczące schronisk PTTK na Markowych Szczawinach i na Hali Krupowej - to teraz może kilka zdań o remoncie DT PTTK w Zakopanem.

Re: Koniec DT w Zakopanem?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-23 18:40:25
Napisał o Tygodnik Podhalański - jutro będzie kolejna informacja. [cytat]tygodnikpodhalanski.pl Paweł Pełka, 2008-07-20 16:32:32 Hotelowa rewolucja w Zakopanem W centrum Zakopanego mają powstać dwa nowe hotele. Na miejscu hotelu Gazda, który znajduje się przy Krupówkach poniżej poczty ma powstać zupełnie nowy hotel. Obecny budynek będzie zburzony. Podobna rewolucja czeka położony nieco dalej, słynny na całą Polskę Dom Turysty. Hotel w ajencję mają przejąć Anglicy. Zapowiada się generalny remont budynku. Być może także i on zostanie zburzony,...

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-19 22:26:51
W 2010 roku będzie 60 jubileusz Zjazdu Połączeniowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. Może XVII Walny Zjazd PTTK zwołany powinien być za dwa lata.

Re: Koniec DT w Zakopanem?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-19 21:53:42
[cytat]mam nadzieję (tzn. łudzę się) że to jest wyłącznie jakieś przeinaczenie faktów...[/cytat] To wygląda na powaznie: http://www.rp.pl/artykul/164925 Rzeczpospolita dzisiejsza również podał news > " [b]Zakopiański Dom Turysty może przestać istnieć. PTTK, właściciel obiektu, porozumiało się z angielskim inwestorem, który chce przebudować schronisko na cztero lub pięciogwiazdkowy hotel.[/b]" To samo wiadomości.24 czy info Polskiego Radia.

Re: szukam
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-16 15:56:17
Tak jak jest to forum "Na Szlaku". http://forum-pttk.pl/na_szlaku.php Ale napisz konkretniej Antosiu - [i]nasza klasa PTTK-owska[/i] czyli wymiana poglądów/polemiki na jaki temat ?

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-13 20:52:32
W 2004 roku w sprawie odbudowy/budowy wieży widokowej porozumienie gmin śnieżnickich ustaliło rozpoczęcie odbudowy/budowy w roku 2007. Zaczęto inwestycję ?

Re: Witaj Europo:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-12 21:44:43
[cytat] Ale durnych pisiorów Niemcom jakoś w ich Raichstagu na szczęście zabrakło i nie uchwalili takiej bzdury, jak nasi - pożal się Boże - posłowie![/cytat] Ale aktualni urzędnicy państwowi nie próżnują. Będzie jeszcze taki podatek [ źródło: Rzeczpospolita z 12/03/2008 http://www.rp.pl/artykul/161582 ] „[i]Przy rejestracji nowego samochodu trzeba będzie zapłacić 500 zł. Opłata ma być zwracana dopiero przy złomowaniu auta. Branża motoryzacyjna jest oburzona pomysłem.[/i]” „[i]Nową opłatę wprowadza nowela ustawy o odpadach, która trafiła do uzgodnień...

Re: Ginące Beskidy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-07 13:55:48
[cytat]Zniszczono bezpowrotnie piękny górskie wąwozy z licznymi uroczymi strumieniami, źródłami i ciekami wodnymi. Zostały zniszczone młaki, i leśne rozlewiska, miejsca gdzie znajdowała się ostoja zwierzyny. Gdzie kiedyś na rozmokłym podłożu znajdowałem liczne ślady saren i ogromne odciski kopyt jeleni.[/cytat] Widzisz, leśnicy nie zagrazają lasom. Powoli i w Beskid Żywiecki zawita NOWE - kolejka gondolowa na Rysiankę bodajże. Całkiem cicho to NOWE powstało oazie ciszy i spokoju Górach Izerskich. To news z POLSKA Gazeta Wrocławska z 26/06/2008 http://polskatimes....

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-07 12:59:22
[cytat]Czy komuś poza kilkoma wiadomymi osobami i pewną ilością tych co "trzymają się funkcji" jest PTTK potrzebne jako organizacja? I do czego?[/cytat] Czy potrzebna jest w ogóle - tak, potrzebna. Czy taka jak obecnie - taka struktura może przetrwa jeszcze z dwa Walne Zjazdy. W 1950 sklejono Turystykę z Krajoznawstwem - historycznie twierdzi sie, że to dla ułatwienia poznawania. Tak było, wraz z przynależnościa do PTTK możliwości zwiedzania i wędrowania znakomicie rosły - szczególnie w latach 1960/1970. Teraz możliwości indywidualnego realizowania potrzeby poznawania...

Re: noclegi
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-07 12:57:49
;-) http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=33784

Re: Turystyka odpowiedzialna
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-04 21:59:36
[cytat][cytat][cytat]Obecność sierpa i młota w herbie Austrii mnie nie przekonuje.[/cytat] A to już dziwna ambiwalentność poglądów i racji.[/cytat] Tylko co ma piernik do wiatraka???[/cytat] Też tak uważam - nie każde połączenie symbolu rolnictwa z symbolem przemysłu musi być ideologicznie skażone sowietyzmem. A może Krzysztof napisze kilka zdań o współpracy PTTK z NFI w zakresie o którym Jurek na wstępie napisał.

Re: Turystyka odpowiedzialna
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-04 13:57:55
informacje o współpracy PTTK z NFI http://www.nfi.at/index.php?searchword=PTTK&option=com_search&Itemid=

Re: Turystyka odpowiedzialna
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-04 13:56:06
http://www.nfi.at/ Link z "Na Szlaku"

Re: Witaj Europo:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-04 13:21:34
Nie tylko u nas ... [cytat]Debata na ten temat trwa obecnie w całej Europie. W styczniu 2008 r. z nakazu jazdy na światłach wycofała się Austria. Z drugiej jednak strony wprowadzenie takiego przepisu rozważa teraz Holandia. A Europejska Komisja Gospodarcza ONZ przyjęła regulację wprowadzającą od 2011 r. obowiązek wyposażania wszystkich nowych samochodów w specjalne światła do jazdy dziennej, zapalane automatycznie przy uruchamianiu silnika.[/cytat]

Re: Ginące Beskidy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-07-02 21:01:02
Z informacji o Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Beskidu Śląskiego” można wyczytać optymizm lesników co do zachowania przyrody. http://www.katowice.lasy.gov.pl/strony/1/i/401.php Podstawowymi celami utworzenia LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” są: - Wszechstronne rozpoznanie stanu biocenz górskich oraz dynamiki zachodzących w nich zmian; -Trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasów górskich; - Łączenie trwałej gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody; - Promowanie wielofunkcyjnej oraz zrównoważonej gospodarki leśnej; - Prowadzenie prac bad...

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-30 22:30:39
W nawiązaniu do wypowiedzi Krzysztofa w wątku „Rzecznik PTTK” http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34247 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34259 [cytat] A tak technicznie - jak ma wyglądać przejście na PTTKowską emeryturę/ Czy jak ktoś to ogłosi, czy inni zauważą, że nic nie robi (kiedy, jak długo?), czy bedzie wiek emerytalny? Jak jeżdżę z NFI, to widzę, że spolecznie dzialają przede wszystkim emeryci (zawodowi), czyli też co najmniej pod 70.[/cytat] Odpowiedź w już przywoływanych przeze mnie postulatach Łukasza opublikowanych w wątku...

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-30 22:21:31
Pasuje - po prostu, zgodnie z sugestią Admina, odpowiadam nie w wątku o rzeczniku a w wątku o przyszłym Walnym Zjeździe.

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-29 17:06:30
[cytat]Ale kto ma to zrobić? Czy ludzie zalegajacy we wladzach "naczelnych", .. [/cytat] na pewno nie zrobią tego, skoro nie mają nawet obowiązku sprawozdawać z wykonania wniosków w bieżącej kadencji. O wizji napisał Krzysztof R. Mazurski w NS 10/2005 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34236 zacytuję [u]"Nadal nie ma jakiejś strategicznej, dalekosiężnej wizji programowej na przyszłość - takie tylko, choć ważne, sprawy na najbliższą kadencję, bardziej szczegółowe niż generalia. Przełomu więc nie było."[/u]

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-29 16:56:45
[cytat]- czy ma dostęp do internetu? - czy zna aktywnie i jakie języki obce?[/cytat] sorry - ale może konkretnie zapytać; - czy jest aktywnym uczestnikiem forum.PTTK. Dostęp do internetu - każdy może mieć. - ZG nie lobbuje w UE a działa na rzecz Towarzystwa w Polsce. [cytat]Mimo iż z niesmakiem od kilku zjazdów obserwuję, co się na nich dzieje, ... [/cytat] co można przeczytać w ostatnim papierowym Na Szlaku 10/2005 w wypowiedzi "Przełomu nie będzie". To bardzo ważna opinia.

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-27 16:14:59
Cytat z podanego przez Ciebie linku > http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=19822

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-27 16:06:06
[cytat]Obecnie największym problemem Towarzystwa wydaje mi się brak wizji. Nie wizji tego, jak będzie wyglądało Towarzystwo po tym czy następnym zjeździe, bo tutaj pomysłów jest mnóstwo, lecz wizji jak będzie wyglądało za lat 20 i w jeszcze dłuższej perspektywie. Próbujemy wygrać bitwę kształt o PTTK nie myśląc zupełnie o wyniku całej wojny. A stawka jest niemała - istnienie lub nie naszego Towarzystwa.[/cytat] W pełni popieram stwierdzenie, że [b]wizja[/b] to kwestia wieku. A że istotnie Towarzystwa jest w zaniku, zaświadcza statystyka członków PTTK: 2000 rok...

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-27 15:49:18
http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=19822 [cytat]6) W biurze ZG PTTK utworzony zostanie dział Public Relations i marketingu. Zatrudnieni w nim fachowcy z tych dziedzin mają jedno jedyne zadanie - promocja marki (marek) PTTK.[/cytat] Ale ten wniosek jest spełniony - powołano Sekretarza ZG PTTK ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych.

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-27 15:38:36
Wspominałeś na forum o wokandzie GSK w połowie czerwca - skoro już ten temat [i]wypłynął[/i] napisz o wynikach. Antoni - "daj se luuuz." :-) [i] Życia szkoda na docinki! .................... , Cały bajzel przez muminki...[/i]

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-25 19:15:50
[cytat] ... po połączeniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz kilku pomniejszych organizacji powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Przejęto ono m.in. długoletnie tradycje działania na rzecz ochrony przyrody, muzea regionalne z działami przyrodniczymi, opiekę nad szlakami turystycznymi w parkach narodowych.[/cytat] czyzby obecnie wymienione w cytacie PTTK , PTK (reaktywacja) , PTT (reaktywacja) negowały istotę ochrony przyrody?

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-25 14:13:40
[b]Członkostwo honorowe[/b] powinno być nadawane w wyjątkowych przypadkach osobom nie należącej do organizacji za jej wyjątkowe zasługi i wkład w rozwój turystyki i krajoznawstwa. Analogicznie jak godność [b]doktora honoris causa[/b].

Re: Bieszczadzka taryfa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-25 13:52:54
Na www.e-gory.pl przeczytałem ogłoszony [b]List otwarty[/b] Prezesa Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" w Sanoku do radnych powiatów Bieszczadzkiego, Leskiego i Sanockiego w sprawie zamykania dla autokarów turystycznych kolejnych obwodnic komunikacyjnych w Bieszczadach. [cytat]Mamy nadzieję, że radni i Rady trzech powiatów bieszczadzkich zaczną wreszcie współpracować w tworzeniu wspólnej i drożnej sieci komunikacyjnej w regionie turystycznym – we wspólnych Bieszczadach. Nadal apelujemy o wspólne tworzenie obwodnic turystycznych wokół atrakcyjnych Gór Sło...

Re: Zamknąć Tatry dla ich dobra ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-25 13:42:04
Z artykułu w Tygodniku Podhalańskim (tygodnikpodhalanski.pl Jolanta Flach, 2008-06-21) można wnioskować, że Tatry trzeba by chronić również przed [i]organizatorami ochrony ich przyrody[/i] [cytat]Zmienione będzie też hasło parku z "Chrońmy przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego" na hasło "Z miłości do gór" – Ono i tak będzie promowało ochronę przyrody, a stare hasło już się zdewaluowało. Teraz będzie ono wspólne dla pracowników parku, turystów, przewodników, taterników, narciarzy czy ratowników górskich – tłumaczy Paweł Skawiński, dyrektor TPN.[/cytat][...

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-24 21:47:50
O tradycji w dziedzinie ochrony przyrody, czyli turystyki zrównoważonej, napisał Tomasz Kowalik w 75-lecie Ligi Ochrony Przyrody w artykule „Diamentowy jubileusz obrońców przyrody” (Gościniec z 2003); http://gosciniec.pttk.pl/09_2003/index.php?co=009 [cytat]Wielkie zasługi dla ochrony polskiej przyrody mają "starsze siostry i bracia" dzisiejszej dostojnej jubilatki - np. Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie od 1874 r. jako Towarzystwo Tatrzańskie, od 1921 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, skupiało badaczy górskiej przyrody, nawoływało do chronienia lasów górskich i utwo...

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-24 17:06:21
W Dzienniku (poniedziałek 23.06.2008) jest tekst o ekoturystyce, „Na ekoturystyce możesz nieźle zarobić”.www.dziennik.pl/gospodarka/maszszanse Tytuł sugeruje komercyjne wykorzystanie przyrody – bardzo myląco. Zamiast tworzyć wciąż nowe parki narodowe, które wymagają znacznych nakładów z budżetu państwa, -> [u]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody[/u] - można ten sam cel osiągnąć właśnie współpracując z lokalnymi samorządami. A wtedy już miejscowi dopilnują przyrody we własnym dobrze pojętym interesie. Już kiedyś TT powołując do życ...

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-24 14:34:57
Racja - powinienem dodać ;-) Albo "dr" - albo po prostu pełne brzmienie tytułu, co sam stosuję.

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-24 12:52:22
[cytat]1. Nie robiłam notatek z konferencji. Zapamiętałam konkluzję. To mi wystarczy. Nie zwykłam wątpić w kompetencje profesjonalistów, w tym osób mających przed nazwisiem dr.[/cytat]

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-22 13:37:24
Za jak najbardziej uzasadnione uznaję finansowanie z budżetu Państwa (podatków) polskich przyrodniczych obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego: Puszcza Białowieska Park Mużakowski Ale lokalne inicjatywy ochrony przyrody to sprawa ich mieszkańców zainteresowanych w podniesieniu atrakcyjności turystycznej.

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-22 13:14:22
Możliwości, co prawda małe, ale już istnieją. [cytat]Dlatego chcę aby część moich dochodów była przeznaczana na ochronę przyrody.[/cytat] Na razie możemy dysponować 1% podatku. Ja wsparłem jedną z fundacji na rzecz dzieci.

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-22 12:24:06
[cytat]Śmieszne uproszczanie stosowane przez niektórych na tym forum, powtarzanie jak mantry,że państwowe pieniądze przeznaczamy na ochrone przyrody, tak jakby zachowanie naszego dziedzictwa przyrodniczego było czymś niewłaściwym jest niestety spuścizną indoktrynacji politycznej partii, która uważa walkę o dobro wspólne za przejaw socjalizmu. Niestety na ograniczenie intelektualne nie ma lekarstwa.[/cytat] Zaraz, zaraz - to już zbytnie [i]uproszczenie[/i] uproszczenia wspomnianego w cytacie. Panstwowe pieniądze czyli nasze pieniądze.

Re: Zamknąć Tatry dla ich dobra ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-21 21:38:46
[cytat] Pozwalające częściowo odsunąć od Tatr tych ludzi, dla których są one tylko dodatkiem do pobytu w Zakopanem, a częściowo zrobić z nich turystów choć trochę bardziej świadomych. Wszak najważniejsza jest informacja, zgadzam się – „niech jak najlepiej informują”. Jedno co na dzień dzisiejszy przychodzi mi do głowy to połączenie instrumentu finansowego z pewnego rodzaju wymuszeniem samokształcenia na elementarnym poziomie.[/cytat] W 1988 roku reaktywowane zostało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Z informacji o PTT (www.ptt.org.pl) można wnioskować, że...

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-21 11:43:48
O promocji PTTK kiedyś już był wątek. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=26248 Może nie ważne kto? ale, że w ogóle było w TVP o PTTK . Był na zakończenie XVI Walnego Zjazdu taki wniosek programowy;[cytat][b]B/ programowe[/b] 9. Zwiększyć promowanie własnych działań programowych poprzez wykorzystanie Internetu, prasy, radia, telewizji.(Woj. mazowieckie)[/cytat]

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-19 12:14:48
Może nawiązać do tej dyskusji. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=26899 [cytat]Re: Kiedy Zjazd Nadzwyczajny? Autor: JAK [212.2.99.33] Data: 2006-09-26 20:33:05 Tematyka: Przyszłość PTTK [cytat]Witam, według mnie jedynie GKR PTTK mogłaby przyśpieszyć bieg spraw. Do tej pory cała uwaga forumowiczów koncentruje sie wokół zmian w ZG PTTK, a druga władza kontrolna pozostaje w cieniu. ......................................... Myślę, że należałoby naciskać więcej na GKR PTTK, aby przedstawiali delegatom na Zjazd swoje oceny pracy ZG PTTK, bo jest to ich p...

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:59:46
Yes - moje posty z treścią piwną - tnij równo. [i]faktycznie wystąpiło nadużycie forum[/i] :-)

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:47:20
Piwo z Tobą. link do proflu Sekretarz ZG PTTK wyjaśnia skąd [b]post 2[/b]

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:39:25
to od razu odpowiedź http://forum-pttk.pl/ludzie/czlowiek.php?id=1023

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:37:51
http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=34037

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:27:53
OK :-) Konsumpcję proponuję odbyć bez względu na zaistnienie lub niezaistnienie [b]postu 2[/b]

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:15:50
jak z wyszukiwarki wynka - w PTTK występują rzecznicy Komisji, Oddziałów. rajdów.

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:13:42
to krakowskim targiem :-) Ty pijesz kefir, a ja piwo Okocim

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 13:03:03
Akurat w temacie XVII Walnego Zjazdu - pewnie zabierze. Antoś - szarżujesz. Kaktus zostanie tobie odpuszczony - ale jakieś piwo bedzie to Ciebie kosztowało.

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 12:58:59
[cytat]Wczoraj w programie "Pytanie na śniadanie" pojawiła sie w pewnym momencie młoda ładna pani przedstawiona jako rzecznik PTTK.[/cytat] już wiemy, że to nie była Rzecznik, ale jako Rzecznik została przedstawiona. Dlaczego - ...

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 12:56:59
[b]:-0[/b] :-) to znaczy zero zdziwień.

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 12:55:15
[cytat]Zdziwiłbym się Januszku, gdyby tak było:-)[/cytat]Antosiu - obyś się mocno dziwił :-0

Re: Rzecznik PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-18 12:43:45
Witam, czy Sekretarz ZG PTTK ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych zechce zabierać głos również w innych sprawach wspominanych na forum.PTTK.pl serdecznie pozdrawiam

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-14 13:41:55
[cytat] … to zależy od członkow ZG, bo to oni zatwierdzają swój regulamin pracy.[/cytat] Innymi słowy [u]sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem[/u] ponieważ ([b]Statut PTT-K[/b] w Art. 28) funkcjonowanie ZG zależy od ZG który to ZG odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem PTTK, który to Walny Zjazd zwołuje i ustala jego przebieg przedstawiając przyjęte w ramach wyłącznych kompetencji sprawozdanie za okres kadencji z działalności Zarządu Głównego. [cytat][b]Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK o kierunkach działań programowych Towarzystwa w XVI kadencji[/b][cy...

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-13 21:15:13
[cytat]Wiem, wiem... jak to zrobić... [/cytat] Widzisz Krzysztofie - to jest raczej niewykonalne. Z ordynacji wyborczej takie uprawnienia dla delegatów nie wynikają. W ogóle to chyba żaden "paragraf" nie przewiduje okresowych sprawozdań z działalności ZG w trakcie kadencji.

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-13 19:56:33
Tylko, że już żadnych zmian programowych przed XVII Zjazdem nie można przeprowadzić. A jaki jest los poprzednich wniosków i postulatów delegatów ... ? równiez z zebrań wyborczych.

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-13 19:47:49
[cytat]Myślę że bardziej od dyskusji nad nimi ważne jest dotarcie z nimi do większej liczby osób, propagowanie wśród znajomych z PTTK.[/cytat] Najlepsze dotarcie drogą przez www.pttk.pl a dyskusja www.forum-pttk.pl

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-13 12:23:25
[cytat]Jest to napewno kolejny punkt, który warto poprawić, zmienić, uzupełnić, wyoślić* - w odnosnym regulaminie /nach[/cytat] Raczej jako punkt w uchwale XVI Zjazdu mówiący o terminie sprawozdania z rozpatrzenia wniosków Delegatów. "Wprowadzone zostaną czytelne zasady odpowiedzialności za podejmowane decyzje i realizację zadań na wszystkich szczeblach zarządzania w PTTK."

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-12 22:19:54
[cytat]tego nie wiem, ale sie domyslam: z duża doza prawdopodobieństwa nie zrobiono nic![/cytat] To ZG nie ma obowiązku przesyłania do oddziałów jakiegoś rocznego sprawozdanie z realizacji tych wniosków? Nawet do wnioskodawców.

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-12 13:37:39
Wcześniej napisałeś [cytat]Kogo nie powinniśmy już zobaczyć we władzach po najbliższym Zjeździe Krajowym PTTK?: - osoby, które już się kompletnie nie sprawdziły w ostatnich dwóch-trzech kadencjach, a dalej we władzach zalegają!; - osoby cechujące się brakiem kompletnej skuteczności i brakiem pomysłu na SPRAWNE zarządzanie PTTK;[/cytat] [i]a propos[/i] skuteczności. XVI Zjazd ustalił przekazanie wniosków delegatów nie ujętych w uchwałach zjazdowych do rozpatrzenia przez Zarząd Główny PTTK - jaki jest ich los?

Re: Zamknąć Tatry dla ich dobra ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-12 13:21:07
Konkurs WC Tatry rozstrzygnięty. Przecież to również sprawy tatrzańskie - wpisałem o tym informację -> http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=33627 Zwycięski projekt na www.tygodnikpodhalanski.pl [cytat][cytat]Tygodnik Podhalański z 10.06.2008[/cytat] Projekt Karola Murlaka z Warszawy zwyciężył w konkursie na wygląd tatrzańskiej toalety. Konkurs, ktory od 10 lat organizowany jest przez firmę Koło. W tym roku dotyczył on projektu toalet, które mogą stanąć przy tatrzańskich szlakach. Architektoniczne zmagania przyciągnęły rekordową liczbę 240 prac....

Re: Walny Zjazd - za rok
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-11 11:05:41
[u]Jak i co zmienić na lepsze sformułowali merytorycznie i konkretnie delegaci XVI Walnego Zjazdu[/u] [cytat][b]Wnioski delegatów odesłane do ZG[/b] Zjazd ustalił co zrobić z wnioskami delegatów nie ujętymi w uchwałach zjazdowych. Pojawiła się i została przegłosowana tradycyjna już propozycja aby przekazać je do rozpatrzenia przez Zarząd Główny PTTK. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Edward Kudelski odczytał wszystkie zgłoszone wnioski, które nie zostały ujęte w uchwałach zjazdowych. Jest ich ponad 80. Zjazd przekazał je do rozpatrzenia przez Zarz...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-10 22:41:50
[cytat]Najprostsze pytania są zarazem najtrudniejsze[/cytat] :-) także do zadania. I dobrze, że nie przyjęłaś tego pytania jako zaczepkę. Jaką można mieć refleksję, gdy w ochronie przyrody [b]walczy[/b] coraz więcej organizacji i towarzystw, daleko nie szukać "Rok 2008 - Rokiem Przyrody w PTTK" http://www.pttk.pl/zycie/rok_p/ lub PTT broniące zieleń karpacką i skaliste Tatry. Dzisiaj trendy jest wykazywanie się wiedzą o "tak pięknych okolicznościach przyrody", ale co z tej troski wynika dla przyrody. Nic, albo niewiele. Już dajmy spokój jakiejkolwiek pole...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-08 12:06:22
[cytat]Mówiąc wprost trochę śmieszą mnie te Wasze sugestie. Mam ochotę powiedzeć tylko edno: tak chcę na TPN dorobić się fortuny.[/cytat] Jakie sugestie ? to co napisałem nie jest [u]ani [b]przeciwko[/b] PN - ani [b]za[/b] PN[/u]. To w takim razie konkretnie do Ciebie pytanie; [u]O co chodzi w ochronie przyrody Turnickiego, ale też w ogóle w walce o nowe PN i rezerwaty?[/u] [b]Inwestowanie w parki narodowe i rezerwaty ma się opłacać, o czym przekonują eksperci od ekologii[/b] Przewodnikom i parkom pewnie tak. Tylko gdzie tu jest idea ochrony przyrody [b]?[/b] W tym...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-06 17:36:39
Wygląda na to, że dla Turnickiego PN nadchodzi [i]komercyjna odsiecz[/i]. W dzisiejszym dodatku EKOLOGIA do Dziennika POLSKA można przeczytać; [b]"Na parkach narodowych da się zarobić" [/b] "...- Tak stało się w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jak grzyby po deszczu powstają tu gospodarstwa agroturystyczne, a mieszkańcy robią kursy przewodników ... " Czy o to walczy Stowarzyszenie na Rzecz Turnickiego Parku Narodowego ?

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-05 20:24:25
To [i]stara[/i] już dyskusja i jak widać ciągle problem [i]ma się dobrze[/i] - to kilka setek postów na temat poprawienia/nowelizacji ustawy i innych aktów prawnych z ustawą kojarzonych. Jak na razie to poza konsultacjami to tzw ustawodawca i tak nic nie zmienia na oczekiwane lepsze. Dwa ciekawe wątki warte, moim zdaniem, przeczytania. [i]wszystko już było[/i] [cytat][cytat] http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=252 [/cytat] Przewodnicy i prowadzenie grup Autor: Kuba [217.67.192.24] Data: 2002-12-18 00:00:00 Tematyka: Imprezy PTTK Czy przewodnicy i inni „wodzowie...

Re: SKPT boi się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-05 13:41:33
[cytat]Jednak jak chodzi o przewodnictwo turystyczne nie ma mowy o wolnym zawodzie, więc gdzie ten wolny wybór i wolny rynek? [/cytat]Lech, masz słusznośc - nie ma :-( [cytat]To, co sugerujesz to nonsens, a nawet kompletny nonsens?[/cytat]Lech, nie masz słuszności - jednak praktyka u boku doświadczonego przewodnika to rzecz znana od początków przewodnictwa w PTT.

Re: SKPT boi się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-05 13:31:29
[cytat]i gdzie tu wolny rynek?[/cytat] Paweł, masz słuszność - nie ma :-( Jak widać w turystyce jeszcze [i]gospodarka socjalistyczna[/i]. Tym bardziej mam przekonanie, że ta nowelizacja Ustawy o usługach turystycznych to [i]pic na wodę[/i]

Re: SKPT boi się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-04 20:46:12
[cytat][u]Dudi [/u] najlepiej 30 dni z instruktorem, któremu należy zapłacić dwukrotność normalnej (czytaj urzędowo ustalonej) stawki przewodnickiej.[/cytat] Stawka to kwestia negocjacji - jest rynek. [cytat][u]Łukasz Aranowski [/u] [cytat][cytat]Za 'komuny' i PTTK trzeba było jeszcze zaliczyć staż.[/cytat] Do tego wymogu należy powrócić.[/cytat] I wtedy obecny ustrój od 'komuny' będzie się różnił jedynie nazwą...[/cytat] A gdzie tu powrót do PRLu - w końcu staż to teraz także normalna rzecz. "Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem"

Re: SKPT boi się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-04 13:59:00
[cytat]Za 'komuny' i PTTK trzeba było jeszcze zaliczyć staż.[/cytat] Do tego wymogu należy powrócić.

Re: Uprawnienia na góry czeskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-03 13:40:50
Obniżona stawka VAT to 9 proc. W tym artykule moją uwagę zwróciły [u]ciekawostki z życia wzięte[/u] o których mówią Polacy załatwiający tam sprawy. - urzędnicy nie mnożą problemów i nie przeszkadzają, - na własnej działce można postawić bez pozwolenia każdą budowlę do 40 m kw, - wszystkie formalności załatwia się w jednym miejscu, w tzw. checkpointach, co u nas jest od kilka lat [i]rewolucyjnym zamierzeniem[/i]. W Czechach istnieje szeroko rozwinięta sfera usług turytycznych - pewnie i w tym względzie urzędnicy nie przeszkadzają.

Re: Uprawnienia na góry czeskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-02 15:40:03
Tzw. nowelizacja (kolejna) Ustawy o usługach turystycznych jest niezłym przykładem stwierdzenia "Tymczasem to właśnie biurokracja jest przekleństwem naszego życia." Sporo na tema [i]nowelizacji .. [/i] w Kadra PTTK SKPT boi się... Egzaminy przewodnickie Wolne przewodnictwo

Re: Uprawnienia na góry czeskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-02 15:23:43
Do tego cytowanego przez Łukasza tekstu, nawiązując do zdania Stanisława Michalkiewicza "[i]Tymczasem to właśnie biurokracja jest przekleństwem naszego życia.[/i]" przytoczę fragmenty tekstu; [cytat] [u]Polska Dziennik Łódzki z 2 czerwca 2008[/u] [b]W Czechach żyje się nam lepiej i taniej[/b] [cytat] Mieszkania i domy są u naszych południowych sąsiadów tańsze niż w Polsce, a urzędnicy nie mnożą problemów i nie przeszkadzają –mówią Polacy, którzy postanowili przenieść się do Czech. [/cytat] [cytat] Kupno domu w Czechach trwało jedynie trzydni. Wszystkie for...

Re: SKPT boi się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-01 12:48:50
Charakter [i][b]projektu założeń[/b][/i] ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - to zbitka ogólników. Ale - to dotyczyć będzie wszystkich swiadczących usługi turystyczne, co można zauważyć czytając o ograniczeniu uprawnień kontrolnych ... [cytat] III.1. Ograniczenie ingerencji administracyjnej. Podstawowa zmiana ingerencji administracyjnoprawnej w działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, a w części także agentów turystycznych, polega na rezygnacji z administracyjnej kontroli warunków wykonywania dz...

Re: SKPT boi się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-01 12:16:03
[cytat]Moim zdaniem zmiana ustawy nie odbije się na rynku usług turystycznych. Ci co mają dużo będą nadal mieć bardzo dużo, zaś ci co nie otrzymują już zleceń to nadal beą 'bidować w tym względzie".[/cytat] Odbije - obecny rynek, który opisałaś, zostanie zreorganizowany tak, że ci co mają dużo - będą mieć więcej, a ci co "bidują" - będą u tych pierwszych pracować.

Re: SKPT boi się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-06-01 12:01:18
[cytat] ... informację o pojawieniu się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu założeń do zmiany rzeczonej ustawy z cytatem fragmentu proponowanej reorganizacji przewodnictwa turystycznego ... [/cytat] Ta reorganizacja oznacza tylko dalsze utrudnienie dostępu do zawodu przewodnika - jakie, a choćby gwarancje finansowe. " 3.[u]Zmiany w systemie zabezpieczeń finansowych.[/u] 1) wprowadzenie, obok już istniejących, nowych, równorzędnych form zabezpieczeń na rzecz klientów, z zachowaniem dotychczasowego zakresu przedmiotowego tych zabezpieczeń; zmiana ta powinna u...

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-29 14:12:10
ale rynek to wolny dostęp do zawodu przewodnika, a tu widzę kolejną korporację.

Re: Tysiąc kilometrów na rowerze
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-29 14:07:51
Przeczytałem o "przeprawie" przez Włocławek. Pewnie jechali z Płocka do Włocławka nad Zalewem Włocławskim - trasa ładna, owszem. To zapytaj Kolegów o taki a nie prawobrzeżny wybór trasy. Wzajemnie pozdrawiam :-)

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-29 14:02:02
jeżeli jedynym weryfikatorem ma być tzw. rynek to po co zachowano ten zapis. [cytat]Szereg zadań przewidzianych w ustawie dla marszałków województw finansowanych jest z opłat wnioskodawców. Dotyczy to w szczególności: a) sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o nadanie uprawnień przewodnika[/cytat]

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-29 13:56:53
a jeszcze jedno ale ... - obowiązkowe szkolenia tez bez zmian.

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-29 13:47:18
[cytat]Tylko w tej sytuacji nie rozumiem jednego - po jaką ch... te uprawnienia marszałkowskie i w imię czego mam jako podatnik finansować aparat urzędniczy ...[/cytat] Ale ja tu nie widzę żadnej nowej Ustawy. Zespół do spraw przygotowania projektu założeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych bardzo czytelnie ocenia stan istniejący; [b]"Ustawa o usługach turystycznych zapewniła wprowadzenie na rynku tych usług systemu standardów, dzięki któremu tak klienci, jak i przedsiębiorcy turystyczni, mogą komunikować się w sposób...

Re: Tysiąc kilometrów na rowerze
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-28 17:44:53
Kolego - poproszę o mozliwie dokładny opis [cytat] http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=33787 [cytat]Jadąc przez Kraków, Warszawę, Płock i Toruń – niejeden raz o miejsce na jezdni będą musieli walczyć z pędzącymi TIR-ami i niecierpliwymi kierowcami osobówek. Jak podpowiada im doświadczenie, właśnie te odcinki drogi są najtrudniejsze.[/cytat][/cytat] Dlaczego nie jedziecie prawym brzegiem Wisły ?

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-28 17:38:32
Po pierwszym czytaniu projektu założeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych mam wrażenie, że istniejąca Ustawa okazuje się być za mało dobra – oczywiście dla administracji samorządowej vel państwowej. [cytat][b]1. Ocena stanu istniejącego.[/b] Ustawa o usługach turystycznych zapewniła wprowadzenie na rynku tych usług systemu standardów, dzięki któremu tak klienci, jak i przedsiębiorcy turystyczni, mogą komunikować się w sposób względnie uporządkowany. Ustawa zapewniła także implementację do polskiego prawa standa...

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-27 22:12:48
[cytat][b]Przelewanie z pełnego w... pełne[/b] Prof. Jerzy Piórecki źródła problemów upatruje w interesach polityków. – „Zawsze się tak układa, że ponad połowa posłów to myśliwi, więc im nie zależy na zbyt restrykcyjnym prawie. Podobna sytuacja ma miejsce w ministerstwie środowiska, gdzie dodatkowo jest wielu leśników, co nadaje tej instytucji charakter bardziej gospodarczy niż przyrodniczy”. Z tego względu profesor postuluje wyłączenie ochrony przyrody z ministerstwa środowiska. Jako właściwszy wskazuje resort kultury, z którym ochrona przyrody ma zbieżne...

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-27 22:01:37
[cytat]Dlaczego tylko PTTK? Mamy trwać przy monopolu na nadawanie uprawnień i zmienić monopol państwa na monopol PTTK? [/cytat] Widzisz Lech - w końcu to stowarzyszenie - organizacja pozarządowa, a nie urząd państwowy. W wojewódzkich komisjach egzaminacyjnych i tak PTTK dominuje.

Re: Tysiąc kilometrów na rowerze
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-27 21:46:40
[cytat]A o resztę może sami zadbamy...[/cytat] Przedsięwzięcie jest ambitne - serdecznie życzę powodzenia. Ciekaw jestem jak będzie poprowadzona jak będzie poprowadzona Wiślana Trasa Rowerowa na odcinku Płock - Włocłąwek - Toruń. Przede wszystkim to interesujące dla mnie jest jakim wariantem przejedziecie ten odcinek trasy. Znam te okolice co-nieco ;-) Dobrej jazdy!

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-27 13:49:13
[cytat]„Na dzień dzisiejszy rekomendację PROP uzyskały planowane parki narodowe: Turnicki, Jurajski i Mazurski. Jest to absolutne minimum, by dopełnić krajowy system obszarów chronionych na poziomie parków narodowych” – mówi prof. Romuald Olaczek z Uniwersytetu Łódzkiego. [/cytat] [cytat]Pomysł ostatniego z planowanych parków, Turnickiego, również sięga lat 70. Jednym z najgorętszych orędowników idei jest prof. Jerzy Piórecki. Obszar, na którym miałby powstać Turnicki Park Narodowy, jest wyjątkowy nawet w gronie parków istniejących i planowanych do utworzenia....

Re: Egzaminy przewodnickie
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-26 14:20:56
Jeżeli dobrze odczytuję, to tak; Ustawa o usługach turystycznych weszła w życie z dniem 1 lipca 1998 r. Ponieważ uwzględnino, że są osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy: " ... 1) posiadały uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek krajowych, nadane im przez terenowe organy administracji rządowej, 2) zdały egzamin na przewodnika turystycznego w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym albo u innego organizatora szkolenia w zakresie obowiązującym w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, ... " to raczej chodziło o uporz...

Re: Tysiąc kilometrów na rowerze
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-26 13:12:25
[cytat][cytat]Więcej informacji na temat projektu „Wiślana Trasa Rowerowa” Kliknij w link: http://rowery.gazeta.pl/rowery/1,79503,4175763.html [/cytat] "Wiślana Trasa Rowerowa" będzie narodowym produktem turystycznym, wyróżniającym się na rynku europejskim konkurencyjnymi rozwiązaniami w zakresie tworzenia szlaków rowerowych i budowania oryginalnej filozofii funkcjonowania.[/cytat] Niezłe zadęcie!

Re: Co Amotolek znajduje w necie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-26 13:03:52
Łukasz - w intencji tematu nie chciałem prowokować Antka, ale rzeczywiście, można go odebrać tak jak napisałeś. To poproszę Ciebie o przeniesienie tematu jako post do "Znalezione w necie". Pozdrawiam

Co Amotolek znajduje w necie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-24 18:20:51
Antoś - czy zechcesz na forum opisać co jest w tych kilkudziesięciu artykułach które ulokowałeś w wątku "Znalezione w necie ;-)" Jaka jest ta główna idea, z pominięciem dopisków-komentarzy ad GSK&ZG. Może zestawisz istotne wycinki pokazujące jaką to myśl niesie każdy z tych artykułów. [cytat]"Kazdy z nich niesie jakąś myśl. Ten ostatni dotyczy wyborów. Niedługo staniemy przed koniecznością wyboru najlepszych do władz naczelnych PTTK. A czy wybierzemy właśnie tych naprawdę najlepszych, to się okaże.[/cytat]

Re: Schronisko Nad Łomniczką
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-22 19:57:14
[cytat]Na wstępie do jakich to parków PTTK zarabia?! Trzeba wiedzieć, o czym się pisze.[/cytat] o co chodzi ??? tu nie ma o zarabianiu do parków PTTK.

Re: Wystawa "100 lat PTK-PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-21 21:02:31
W Kielcach w latach 1923 - 1950 działał Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Czy zjednoczył się z PTK?

Re: starsza młodzież jako kadra
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-18 22:20:36
[cytat] Geriatryzacja w PTTK i tak jest już mocno zaawansowana...[/cytat] w końcu to ponad 100 - letnie Towarzystwo ;-)

Re: 100-lecie PTTK czy PTK.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-18 21:53:33
Wcześniej wpisałem post o podobnie uroczystym 100-leciu powstania PTK we Włocławku. To był siódmy w kolejności powstawania oddział PTK. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=33254 Jednak jak może być jubileusz 100-lecia oddziału PTTK powstałego w 1951 z - miejscowych oddziałów PTK lub PTT, - lub połączonych PTK i PTT. Pewnie to dodaje splendoru obchodom, bo tak odbieram przypisywanie historii oddziału do historii Towarzystwa. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23881 [i]W grudniu 1950 r. na specjalnym zjeździe nastąpiło rozwiązanie Polskie...

Re: Minister Sportu i TURYSTYKI
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-17 10:22:15
[cytat]Wygląda na to, że teraz każdemu przewodnikowi posadzą na grzbiecie unijnego urzędaska. Albo od razu dwu, co się będą ograniczać[/cytat]Przecież na spotkaniu 17 marca [b]Omówiono również możliwości skorzystania przez PTTK ze środków unijnych.[/b] a standardy unijne nie znają nadzoru państwowego nad przewodnictwem (tak można przeczytać w temacie o wolnym przewodnictwie). Skoro tak, to żeby do kasy PTTK wpłynęły unijne euro to Stowarzyszenie musi te standardy wdrożyć. Zobaczymy, [i]Uczestnicy spotkania zapowiedzieli kolejną serię spotkań o charakterze robocz...

Re: Nieopłacona składka PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-17 10:07:34
[cytat]Jeżeli chodzi zaś o ścieżki i szlaki to moim zdaniem ktoś wreszcie musi nad tym zapanować[/cytat] Zapewne w dniu 17 marca 2008 roku podjęto jakieś ustalenia w ramach poruszonej kwestii – [b]opieka PTTK nad szlakami turystycznymi w sferze ich jakości, logistyki, ochrony i współdziałania z samorządami wojewódzkimi,[/b][cytat]Spotkanie z Zarządem PTTK http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=31110[/cytat]

Re: 100-lecie PTTK czy PTK.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-16 23:34:14
[cytat]Ano prawda, tyle że:[/cytat]cytat potwierdza prawdę poprzednią. A 100-lecie PTTK liczone od powstania PTK to 2006 rok.

Re: Nieopłacona składka PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-16 23:23:54
[cytat]Nie widzę więc innych źródeł niż daniny publiczne - czytaj podatki... A opłaty za wstep na szlaki uzupełniają niedostatki budżetowych źródeł finansowania...[/cytat] Zgoda, na utrzymanie PN niech idą podatki - tylko w ramach budżetu zadaniowego, a tego jeszcze nie opracowano. A szlaki niech w opiekę weźmie PTTK w ramach ustaleń w Ministerstwie Sportu i Turystyki - oczywiście też z podatków w ramach budżetu zadaniowego. I niech Dyrekcja PN i ZG PTTK mają obowiązek publikowania rozliczenia tych wydatków z podatków. [cytat] "Człowiek pozbawiony em...

Re: Minister Sportu i TURYSTYKI
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-15 20:32:40
Powiało optymizmem w kierunku zawodu przewodnika turystycznego i dla przekazania PTTK opieki nad szlakami turystycznymi w sferze ich jakości, logistyki i ochrony. Chyba, że to tylko dyplomacja - oceńcie sami: [cytat]http://www.msport.gov.pl/news.php?id=718 Treść pochodzi ze strony msport.gov.pl.[/cytat] [cytat][u]Spotkanie z Zarządem PTTK[/u] 17 marca 2008 roku Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, spotkała się z Zarządem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ze strony PTTK w spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Lech Dr...

Re: Zamknąć Tatry dla ich dobra ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-15 20:11:58
[cytat]Tak więc, mimo że może to być pogląd na tym forum niepopularny, popieram dyrekcję TPN.[/cytat] TPN i władze Zakopanego zamirzają zamknąć dla wszystkich samochodów dogę i to aż pod stację kolejki na Kasprowy Wierch. Powód oczywisty - spaliny! Jednak władze obawiają się protestu kierowców Taxi i Busików - do podziału pomiędzy tych przewoźników jest około 300.000 zł miesięcznie. Powoli Tatry stają się TatraLandem i to proces wyłącznie w jedną stronę. Taki o jakim napisałeś - w Karkonoszach.

Re: Zamknąć Tatry dla ich dobra ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-14 16:47:53
[cytat]Utrudnianie dojazdu - wygląda niestety na półśrodek.[/cytat] Kazdy zakaz lub nakaz to tylko [u]jakiś częściowy[/u] środek zaradczy wobec masowego zjawiska. Od granic Tatrzańskiego PN, innych PN także, turyści i służba porządkowa powinni poruszać się wyłącznie pieszo. Giewont, a to już taki kultowy wierzchołek, że nie ma rady - trzeba wyciąg zainstalować :-) Połowa niedzielnej turystyki zadowoli się wjechaniem, cyknięciem fotek i zjechaniem do Zakopanego Zakopanego. Co nieco racji jest w tych obawach - [i]Ach, ci ekolodzy - wygraża pięścią Maria Tylkow...

Zamknąć Tatry dla ich dobra ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-13 21:47:56
„Czas zamknąć polskie Tatry dla niedzielnych turystów” pisze Przemysław Bolechowski. „Gazeta Krakowska” z 13.05.2008 Proponuję przeczytać - tekst cytuję w całości; [cytat]70 tys. piechurów najechało góry podczas majówki. Przyrodnicy chcą ograniczyć liczbę wejść do TPN. Gigantyczne kolejki na szlakach, harmider i śmieci. Tylko przez cztery dni majowego weekendu w Tatry poszło ponad 70 tys. osób. Przyrodnicy są przerażeni, a Tatrzański Park Narodowy zastanawia się nad zamknięciem niektórych tras dla turystów. Dlaczego? Bo tłumy ludzi na szlakach nieodwr...

Re: Schronisko Nad Łomniczką
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-12 17:41:34
A może PTTK ogłosi - wzorem TPN - konkurs na nowocześnie zaprojektowane i wyposażone schronisko, umiejscowione właśnie Nad Łomniczką. Dzierżawcy sprawdzeni to i schronisko może stać się wizytówką Towarzystwa i jednocześnie dowodem dbałości o turystów. Skoro są sposorzy dla łazienek dla turystów w TPN, nazwę Firmy wyciąłem aby uniknąć reklamy, to znajdzie się sponsor budowlany konkursu na projekt koncepcyjny schroniska turystycznego. Wszak sanitariaty schroniskowe to [b]główny punkt krytyczny[/b] w licznych wątkach na Forum. [cytat] http://lazienki.pl [cytat](...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-12 17:12:05
[cytat]No tak, ale to już haracz ustalony przez banki, a nie przez państwo. Przynajmniej w teorii, bo państwo narzuca bankom takie, a nie inne warunki działania i stąd ich ogromne koszty. Obowiązkowe gigantyczne rezerwy, ogromna bariera wejścia na rynek itp. czynią tą branże trudną i mniej konkurencyjną. Stąd właśnie takie, a nie inne ceny przelewów, wyciągów i innych operacji.[/cytat] NBP wycenił koszty ponoszone przez banki w związku z wykonywaniem przepisów Prawa bankowegow 2004 roku na średnio 0,31% kosztów ich działania. Blisko 75% to koszty osobowe. Pewnie to n...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-11 21:58:38
Płacimy za wstęp na ścieżkę ... czytamy "[i]Informujemy, że wpływy z działalności turystycznej przeznaczone są na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody[/i]". gdyby tak było w 100% to ten haracz jeszcze można ścierpieć, ale to co czytamy dalej "[b]Opłaty zwierają podatek VAT.[/b]" już jest [czerwony]kuriozalne[/czerwony]

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-11 07:43:17
Polski niestety nie stać na wszystko - nawet na ogólną oświatę, co widać prawie na każdym kroku na "łonie przyrody" również parków narodowych. [cytat]Jest opór w pewnych środowiskach w płaceniu za wstępy[/cytat] Jest opór, skoro płacimy już do budżetu m.in. na utrzymanie ochraniarzy przyrody. Alkohol, papierosy - nie używam :-) a płacenie za bilety wstępu na kilka ścieżek w lesie, obojętnie jak się ten las nazywa, uważam za dodatkowy haracz lokalny.

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-10 22:38:05
[cytat]http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=33598 [cytat]Nie mogę już się doczekać aż zobaczę projektowany taryfikator TurPN.[/cytat][/cytat] I ja też zapytam - tak jak w BdPN? Nad warunkami utworzenia TurPN duma wojewoda - pewnie co zrobić z tym fantem od ministra :-) Pieniądze z MinOŚ pewnie nie są tym fantem, to i musi wydumać "Komu ująć aby dać na TurPN"

Re: Znalezione w necie:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-10 11:39:59
[cytat]Nadmieniam, że w swoim czasie proponowalem cosik na kształt wolnej trybuny, tu na forum, jako swoistego wentyla do upuszczania nadcisnienia emocji negatywnych :-). [/cytat] Pomysł - TAK Może jednak nie publikuj takich długich tekstów :-)

Re: Znalezione w necie:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-10 11:29:53
[cytat]A czy to sie odnosi do wydawnictw PTTK, takze? To jest dobre pytanie![/cytat] Antosiu - pytanie niezbyt dobre bo zbyt ogólne. Konkretnie to jakie wydawnictwa Twoim zdaniem [b]spełniają/nie spełniają[/b] na przykład tego warunku ? [cytat] Aby zaistnieć na rynku wydawniczym, dziś nie wystarczy tylko pomysł na nowy dziennik czy inny periodyk. Nie wystarczy mieć temat. Nawet dobre tematy i wiele ciekawych materiałów, to niewiele, a nawet nic. Przede wszystkim potrzebne jest doświadczenie, które jak każda nauka dobrego rzemiosła jest kosztowne. Wydawca powinien posiada...

Re: schronisko na snieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-09 17:53:34
Mam podobnie nimiłe wrażenia. Ostatnio nawet tam nie zaszliśmy. Po pobycie w schroniskach po czeskiej stronie Śnieżnika wypada tylko [i]bez komentarza[/i]

Re: Znalezione w necie:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-09 17:31:18
[cytat]To ma być tylko sławojka w stylu zakopiańskim? A co z innymi PN-ami? jakie tam mają powstać konstrukcje architektoniczne w tym zakresie?[/cytat] W Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim można obejrzeć pamiątki po dawnej Spale, tej z przełomu XIX i XX wieku. Zaraz przy wejściu z lewej strony stoi zgrabny stylowy i ozdobnie z drewna wykonany niewielki budyneczek. Służył Mikołajowi II oraz jego świcie w czasach, kiedy Spała była myśliwską rezydencją rosyjskich carów. Do czego ? :-) Podobno bez wcześniejszej wiedzy w temacie - jeszcze nikt nie odgadł....

Re: Znalezione w necie:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-08 20:24:44
[cytat] Dyrekcja TPN ogłosiła konkurs na projekt toalet, które mają być ustawione na drodze do Morskiego Oka. Latem na tatrzańskich szlakach ustawianych jest kilkadziesiąt przenośnych toalet. Ich wygląd nie był zbyt ciekawy, bardzo wyróżniały się w górskim krajobrazie – twierdzi w rozmowie z „Tygodnikiem” Stanisław Czubernat, wicedyrektor TPN. Władze Parku, razem z jedną z firm zajmujących się wyposażeniem łazienek, ogłosiły konkurs na: „projekt koncepcyjny toalety publicznej wolnostojącej w Tatrzańskim Parku Narodowym”. Chcemy, aby toalety były funkcj...

Bieszczadzka taryfa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-05 17:48:37
W temacie Turnicki PN http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=33587 napisała Lucyna [cytat] Park wprowadził taki cennik, bo mógł go wprowadzić. jest zróznicowanie na szlaki i ścieżki przyrodnicze. Ceny biletów są zróżnicowane. …………………………… W sumie na spisie opłat jest 18 pozycji.[/cytat] Fiu,fiu … to zupełnie [i]ładnie[/i] rozbudowana taryfa. Szczegóły na stronie - http://www.bdpn.pl/ Zacytowałem tylko "spis treści" [cytat][b]OPŁATY za udostępnienie obszarów i obiektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz za świadczenie us...

Re: SKKT W SZKOŁACH TO HISTORIA
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-05-01 22:26:58
[cytat] ... niemożliwe? [/cytat] a internet - choćby i poprzez ogłoszenie na stronie PTTK.

Re: SKKT W SZKOŁACH TO HISTORIA
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-30 22:53:29
"ZG olało SKKT"? W wyszukiwarce otrzymałem taki wynik; Poszukiwana fraza: SKKT Liczba przeszukanych plików: 3311 Liczba znalezionych plików: 162 Pierwsza aktualna strona [cytat]http://gosciniec.pttk.pl/16_2004/index.php?co=016 ...osezonowe Szkolenie Opiekunów SKKT w Bieszczadach w dniach 1-3 p...[/cytat]

Re: SKKT W SZKOŁACH TO HISTORIA
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-30 20:16:43
[cytat]Jest to wina i ZG PTTK jak i Ministerstwa Edukacji.[/cytat]A na czym polega ta wina centralnych instytucji?

Re: Hymn PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-30 20:12:49
Coś Ty taki opty-mistyczny > nic tylko grać i śpiewać. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle jak do tej pory, o czym napisał Łukasz [cytat]Jednym słowem od (co najmniej) trzech zjazdów stawiany jest wniosek o rozpoczęcie prac nad hymnem PTTK i już od 11 lat sprawa jest utrącana.[/cytat]

Re: Hymn PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-30 17:47:23
Jak widać z cytowanego linku tekst jest tu i ówdzie w PTTK znany. A dlaczego nie ma chęci do przyjęcia wiersza jako hymn PTTK? Mają hymn przewodnicy, wspólny dla PTTK i PTT, o czym w Gościńcu pisano, chyba w 2004 roku, w relacji z pielgrzymki przewodników. Może jednak warto wrócic do tematu.

Re: Hymn PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-30 17:43:39
Kiedyś trafiłem na taki tekst ... [cytat]http://kutno.pttk.pl/spiewnik.html [cytat][b]HYMN POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO[/b] Przez czarne pola, kwietne rozłogi Pędzi Nas, pędzi zapału wiatr. Hen w świat daleki, aż rwą się nogi Poznać od morza kraj, aż do Tatr Przed Nami szczyty stoją nieznane, Las Nam się zwierza poszumem drzew Stare kapliczki już zapomniane Na Nas czekają śląc cichy zew. Z prastarych ruin duchy wychodzą Nam zasłuchanych w przeszłości głos Przedziwne baśnie swoje wywodzą Minionych wieków wskrzeszając los. Z zamku do...

Re: Hymn PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-29 17:52:29
09/04 > [cytat]Tekst hymnu załączam poniżej, a w „Gościńcu” j.w. można znaleźć do niego nuty i sobie pośpiewać, lub zagrać, bez problemu.[cytat]HYMN POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO[/cytat][/cytat] 29/04 > [cytat]Małe sprostowanie. To jest hymn PTT (!) [/cytat] Jednak z połączenia PTK+PTT wyszło PTTK to może być hymn PTTK. Ten fragment jest moim zdaniem jak najbardziej turystyczno-krajoznawczy [cytat]Przez pola łąki przez kraj ojczysty Gna nas l pędzi zapału wiatr Od wód Bałtyku przez wstęgę Wisły Do niebotycznych skalistych Tatr. Ref: Czeka nas pięk...

Re: "papierowe" członki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-27 12:54:59
[cytat]Czyli jednak "luzak" jest lepszy od "pracusia"?[/cytat] Ośmielam się nie zgadzać. W odniesieniu do organizacji/towarzystw/itp nie widzę związku przyczynowo-skutkowego.

Re: Jacy jesteśmy?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-23 20:09:58
Nie zauważyłem aby akurat czerwony swetr/polar to było logo "stereotypowego działacza PTTK". Dla mnie do szczęścia także wystarczają góry, górki i krajobraz górski - nawet nie są wazne nazwy szczytów. Przecież dobrze Wiesz, że nadbudowa jest potrzebna w każdej organizacji - była w PTT (starym), oczywiście to była dobra nadbudowa dla solidnej bazy. Obecnie tak jest np w Alpenverein. Czy może być tak u [b]nas[/b] - a to o tym warto porozmawiać!

Re: Jacy jesteśmy?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-23 19:04:12
Antoni - to brzmi tak jakbyś o "strukturach pozimych wspominał.

Re: Jacy jesteśmy?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-23 18:59:01
[cytat]PTTK istnieje dla samej idei istnienia PTTK.[/cytat] Ten link całkowicie zaprzecza [i]malkontenckiej[/i] tezie i Twojej i Lucyny i Basi i innym ... http://www.ktg.wroclaw.pl

Re: Jacy jesteśmy?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-23 18:48:38
[cytat]Dla mnie symbolem PTTK jest: starszy człowiek, często w czerwonym swetrze wypinający pierś po ordery. Na nim pustka.[/cytat] Akurat ten symboliczny PTTKowiec ma zupełnie nieźle wypełniony swetr.

Re: Jacy jesteśmy?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-23 18:41:52
To znaczy ze tak ? [cytat]starszy człowiek, często w czerwonym swetrze wypinający pierś po ordery. Na nim pustka.[/cytat]

Re: "papierowe" członki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-23 18:02:19
[cytat]Dokładnie 1508 osób. Co z tego wynika dla aktywnosci forum internetowego ZG PTTK? Ano nic, a praktycznie niewiele. Tak na oko połowa tej ludności ma znaczek i pisze się, że "nie nalezy do PTTK". czy to dobrze czy źle? tego do konca nie wiadomo. [/cytat] Jest już 1527 osób i przypuszczam, że większość ogranicza się do korzystania tylko z poczty. W końcu bezpieczna droga komunikacji. Chyba, że jest inaczej? Ale to pytanie do Łukasza.

Re: Jacy jesteśmy?
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-23 17:42:20
Basia napisała [i]"Nie zauważyłam aby PTTK się skupiało na biednych dzieciach i niebogatych emerytach.[/i] I nie należy mieć o to pretensji - nie ma w statucie takiej deklaracji. [cytat]Jakakolwiek oferta powstaje tylko w Oddziałach i to głównie "dla siebie", w czym zresztą nie ma nic złego. [/cytat]Zupełnie dobra jest ta oferta - korzystam z niej w różnych Oddziałach. A co do widzialnej jak piszesz "[i]PTTK to gruncie rzeczy to na nikim się nie skupia.[/i] strony działania Władz to chyba kwestia nieostrego celu działania.

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-20 13:36:36
[cytat]Wydaję się, że rzeczywiście należałoby się zastanowić nad formą ochrony dla tego obszaru. Wydzielenie w większej strukturze obszaru chronionego innego niż PN rezerwatów przyrody, byłoby korzystniejsze zarówno dla turystyki, mieszkańców i naszego polskiego budżetu.[/cytat] Nie ma żadnej skutecznej formy ochrony obszaru przyrodniczego. W Łodzi od lat istnieje Rezerwat Polesie Konstantynowskie. To ogrodzony metalowym płotem kawałek Parku Na Zdrowiu. Luudzie - ile tam śmieci wiatr nawiewa. Może trochę ironizuję - ale tu potrzeba przyzwoitej edukacji i zrozumieni...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-19 23:13:37
No tak, jest taki organizacyjny egoizm ([i]kruca fiks[/i]) ukryty jest w ramach regulaminów różnych parków i rezerwatów. Zawsze są jacyś zwolnienie z tych ograniczeń.

Re: "papierowe" członki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-19 22:57:01
[cytat] ... jest pieknie w PTTK, ... [/cytat] No może nie jest pięknie, ale skrajnym pesymizmem też nie [i]wieje[/i][cytat] ... opisz to, prosze. Ciekawostka taka :-) [/cytat] Jest to ciekawostka taka, że jednak 70 tysięcy osób deklaruje swoje związki z PTTK. Teraz nic, a albo niewiele ta przynależność [i]daje[/i]. Poza tym konkurencja jakoś praktycznie nie powstaje od 20 lat - to moim zdaniem znaczy o atrakcyjności Towarzystwa. Antosiu - przecież samo Twoje wystąpienie świadczy, że sprawy Turystyczno-Krajoznawczej nie uważasz za beznadziejną i straconą.

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-19 13:13:48
[cytat]Widzisz problem to zajmij się nim.[/cytat] Ale to już było - w PRL-u. Każdy problem, który widzimy, ma swojego urzędnika - te o których rozmawiamy mają tych [i]opiekunów[/i] kilka tysięcy licząc Ministerstwo Środowiska z organami podległymi + doradczymi + opiniodawczymi oraz z licznymi Funduszami. Płacę podatki - ONI z nich są opłacani za rozwiązywanie problemów. Sprawa jest prosta - MŚ likwidujemy a wtedy za te pieniądze inicjatywa lokalna już przypilnuje przyrody - w swoim własnym interesie.

Re: "papierowe" członki
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-19 13:01:50
[cytat] Tematy dotyczace beznadziejnej pozycji PTTK na tle całości turystyki w kraju - przeslizgują się jakoś bez wiekszego echa i zadnej dyskusji. [/cytat] Beznadziejna? I kto to mówi :-)

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-19 12:14:01
[cytat]Kwestia ścieków to odrębny temat. Niech nim zajmują się mieszkańcy i sympatycy Pienin.[/cytat] W ochronie przyrody nie ma odrębnych tematów - chyba, że sympatycy bieszczadzkich fenomenów uznają zasadę "moja chata skraja" [cytat]Kraina dolin to fenomen przyrodniczo-historyczny na skalę światową.[/cytat] Nasza Polska jest pełna takich fenomenów - ot, kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemieniu w Górach Świętokrzyskich. [i]nima takiej nika[/i]

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-19 10:23:52
[cytat]Badzo ważne są doliny. To odpowiednik naszego bieszczadzkiego fenomenu przyrodniczego "krainy dolin". [/cytat] Bez przesady z Bieszczadami - ten fenomen "krainy dolin" wystepuje w naturze wszędzie tam, gdzie są góry i pogórza. Dla mnie akurat Beskid Niski jest bardziej fenomenalny dolinnie. Zadbajmy o te istniejące PN - nie ma co tworzyć nowych bytów jak do takiego fenomenu przyrody jak Pieniński PN płyną bezkarnie ścieki. Parki Narodowe - to już 1 % powierzchni kraju. Wzniesienia powyżej 1000 m npm to tylko 0,2 % powierzchni kraju. To może wszystko powyżej ty...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-18 22:35:27
A jak juz powołamy Turnicki PN to Konferencja Instytutu Ochrony Przyrody nad "modrym" Dunajcem z paniami i panami z Wróta Karpat oraz z zaproszonym PTTK i PTT. Złośliwy post - a złośliwy.

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-18 22:24:40
[cytat] ... ze obie strony pobiły trochę piany. [/cytat] Co do piany - w dzisiejszej Gazecie Krakowskiej tytuł "Władze Nowego Sącza pozwalają truć Dunajec" Pani z nowosadeckiej delegatury WIOŚrodowiska dopiero od reportera GK dowiaduje się o tym spienianiu Dunajca - oczywiście jest :-( "To niebywałe, by odprowadzać ścieki wprost do Dunajca". A ścieki (fekalia) płyna tam od kilkunastu lat i wokół dzikiego kanału ściekowego smród nie do wytrzymania. Ochrona przyrody - ???

Re: W Sejmie RP o historii PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-16 20:19:48
Nie można mieć watpliwości, że o jubileuszu Oddziału Kujawskiego we Włocławku oświadczył Pan Poseł dlatego, ponieważ jest z Kujaw. Dane oficjalne ze strony sejmu RP. Marek Wojtkowski Wybrany dnia: 21-10-2007 okręg wyborczy: 5 Toruń Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Data i miejsce urodzenia: 26-02-1968, Lubraniec Wykształcenie: wyższe Tytuł/stopień naukowy: dr nauk humanistycznych Zawód: nauczyciel akademicki

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-16 20:03:17
[cytat]W kościołach wykładane były listy do podpisu. Protest przeciw powstaniu parku narodowego.[/cytat] To może zacząć od przekonania Księdza Proboszcza. W początkach turystyki szlaki w górach też były dewastowane przez miejscowych. Jak uczy np.historia Towarzystwa Turystycznego - "Beskid" w Nowym Sączu; "Działacze Oddziału i turyści przebywający w regionie zajmowali się akcją uświadamiania miejscowej ludności w celu powstrzymania fali zniszczeń. Wskazywano na rolę turystyki w rozwoju regionalnym, na korzyści materialne płynące z rozwijającego się regionalnego...

Re: W Sejmie RP o historii PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-16 17:35:23
Zgoda - ale kto powinien zachęcać posłanki i posłów do poruszanie spraw PTTK w Sejmie RP. Może członkowie Kujawskiego Oddziału napiszą, czyja to była inicjatywa.

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-16 17:31:57
Skoro uprawnienia i zadania Głównego Konserwatora Przyrody dotyczą: - parków narodowych, - parków krajobrazowych, - obszarów chronionego krajobrazu, to w przypadku kompleksu promocyjngo LP "Lasy Birczańskie" nie ma faktycznej władzy. Tym bardziej dziwna jest informacja o „rabunkowej gospodarce” skoro -> [cytat] http://www.lp.gov.pl/ Leśne Kompleksy Promocyjne godzą cele gospodarcze z celami aktywnej ochrony ekosystemów, propagują przyjazne środowisku technologie oraz promują badania naukowe. Mamy ich w PGL Lasy Państwowe już 19. Pierwsze 7 z nich powstało dzi...

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-16 17:04:08
[cytat]O jakich stowarzyszeniach mówisz? Chyba nie o PTTK? Do tej organizacji wstąpiłam w 1973 r jako dziecko i nie słyszałam aby PTTK działało aktywnie na rzecz ojczystej przyrody.[/cytat] PTTK przede wszystkim, skoro ... Zarząd Główny PTTK ogłasza rok 2008 "Rokiem przyrody w PTTK".

Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-15 17:21:09
Witaj - w debacie jak piszesz " udział także weźmie Główny Konserwator Przyrody. " Jakie są; rola + możliwości działania GKP, w stosunku do gospodarki drzewostanem w parkach narodowych? Może po prostu brakuje dynamicznie działającego GKP - a nie jeszcze jednego stowarzyszenia "chaszczaków". Może GKP powinien współpracować z towarzystwami które ochronę ojczystej przyrody wpisały do swoich statutów.

W Sejmie RP o historii PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-12 22:47:17
Znalezione w necie - O 100-leciu powstania PTK we Włocławku. To był siódmy w kolejności powstawania oddział PTK. Tekst z www.sejm.gov.pl [cytat] Poseł Marek Wojtkowski 27 marca 2008 roku przedstawił w Sejmie Oświadczenie w sprawie obchodów 100-lecia powstania we Włocławku oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Poniżej tekst oświadczenia. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,...

Re: staryr egulamin
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-12 13:48:46
[cytat]Mam jednak ogromny sentyment do tej wersji "starodawnej".[/cytat] :-) podzialam sentyment. A ja mam mocno pożółkły egzemplarz Regulaminu GOT PTTK "Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. 1988 r." Komu przeszkadzała taka książeczka/

Re: czy nauczyciele biorą
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-06 15:57:34
Czołem, cześć :-) Pozdrawiam

Re: czy nauczyciele biorą
Autor: JanMaciej...
Data: 2008-04-06 12:52:48
A propos tego, co Lucyna nazywa prawem zwyczajowym, to obowiązują (oczywiście między innymi – bo to spory zestaw przepisów obowiązujących organizatorów, także ten z watku o wolnym przewodnictwie :-)) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. § 3. 2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli pr...

Re: cenzura na forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-29 14:21:09
[cytat]Ale niechaj wcześniej zostanie ustalony temat tej dyskusji.[/cytat] Łukasz - czy na przykład temat "Chudy Rok Szlaków" http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=29218 o Roku Szlaków PTTK 2007 nie spełnia wymienionych przez Ciebie trzech warunków.

Re: cenzura na forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-29 12:41:29
[cytat] [cytat] ... - szereg przemilczeń traktowano koniunkturalnie. Uzależnione były od bieżącej linii ... .[/cytat] Zajrzałem też wstecz do archiwium forum i poczytalem sobie, co dwa trzy lata temu i później pisywalismy sobie wzajemnie w róznych postach i wątkach. I tak: mozna powiedzieć, że ingerencji w tekst raczej nie ma lub jest tak malo, że to akurat teraz nie jest problemem. Za to wystepouje totalna niecheć dyskutowania na tematy powazniejsze merytorycznie niz np problem ze kogoś na pysk w nocy wyrzucono ze schroniska. To też jest problem, ludzki napewno, jesli...

Re: Schronisko. Czy wyrzucić.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-28 14:48:28
[cytat] I właśnie to mnie irytuje. Takie żerowanie na ludzkiej dobroci. Taka postawa - nie mam, więc mi się należy gratis. Osobiście uważam, że sytuacja typu - jest późna noc i nie wyrzucicie mnie ze schroniska jest najgorszej miary szantażem emocjonalnym. I o zgrozo dość powszechnym zjawiskiem ... [/cytat] I ja tak uważam. Tatry (oczywiście nie tylko, ale jednak bardziej od innych gór) to góry dla odważnych. "Wyproszony" jak z wiadomości wynika wcześniej nie poprosił o nocleg "za dziękuję".

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-25 09:46:40
[cytat] ... to trzeba zobaczyć.[/cytat] Nie byłem w Czeskiej Szwajcarii - utwierdziłeś mnie w zamiarze powędrowania w tamtym terenie. Wcześniej widziałem kilka filmowych relacji.

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-24 13:58:33
[cytat]"Góry Łużyckie i Czeskiej Szwajcarii"[/cytat] Zbyszek - napisz kilka słów o tym rajdzie (kto organizował - i w ogóle jak było :-)

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-24 09:03:11
Co w takim widzimy: > Stach i Zbych - jak stali w "jednym domu tak zostaną".

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-24 07:46:13
[cytat]Jesteś tego pewny?[/cytat] Częściowo podzielam Twoje wątpliwości. Przynajmniej w sprawie Roku Szlaków PTTK, krytyki funkcjonowania schronisk PTTK - Osob głos powinny zabrać.

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-23 14:16:21
[cytat]No, są też i inni - prawi i uczciwi - ... [/cytat] Na pewno jest kilkanaście Osób, którym problem zachowania normalnych kontaków w PTTK leży na sercu. Przecież można te Osoby zaprosić do przyjęcia obowiązków mediatora. Ale musi to ktoś na odpowiednim szczeblu Władz zrobić. Tylko tyle i aż tyle.

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-23 11:47:14
Antoś - nie jest tak źle jak piszesz, jest normalnie. Po prostu trzeba wykonać kilka czynności organizacyjnych. Mediatorów zawsze może ustanowić GSK w uzgodnieniu z ZG i to na najbliższmy posiedzeniu. Ludzie z Autorytetem są wśród Członków Honorowych.

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-23 11:30:56
[cytat] Statut PTTK Art. 41 1. Główny Sąd Koleżeński działa jako: 1. sąd honorowy członków PTTK, 2.stały sąd polubowny, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny, w sprawach majątkowych ...[/cytat] Nie znalazłem słowa o wyciszaniu sporów w drodze mediacji. Prawie każde postępowanie mediacyjne doprowadza do ugody satysfakcjonującej strony. Mediator z uznanym autorytetem skutecznie pomoże skłóconym i doprowadzi do pojednania i wybaczenia wzajemnych szkód czy krzywd

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-23 10:32:08
[cytat]Jest to na wprost zapisane w regulaminie GSK, ... [/cytat] Nie doczytałem - konkretnie w którym paragrafie.

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-23 08:57:23
Stachu i Zbychu a może czasie wędrówki z Pleszewa do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie znajdziecie jakiś wspólny punkt widzenia. Za mediatora krajoznawcom powinna wystarczyć Słoneczna Promenada. :-)

Re: Zwasnione strony
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-23 07:42:00
Kilka Zjazdów temu próbowałem przeforsować propozycję wpisania instytucji Mediatora. GSK i OSK to byłaby ostateczność. W końcu dałem sobie spokój.

Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-22 14:40:17
Forum może być i od tego - zresztą od początku istnienia padają takie pytania. Raczej jest pytanie o to, od jakich spraw są PT Promotorzy tych pytających. Chłodem zawiewa jak pomyśli się o jakości wykształcenia przyszłych kadr turystyki i krajoznawstwa.

Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-22 11:42:47
[cytat]Jeszcze raz, gdyż znalazłem to ... [/cytat] Czy rzeczywiście piszący prace licencjackie lub magsiterskie nie słyszeli o istnieniu: Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, Rozporządzenia Ministrów. O portalu LEX nie wspomnę.

Re: Pieczątki na pocztówkach !
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-21 09:33:06
To przeczytałem dzisiaj przed chwilą na: http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_got [cytat]§ 12 Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą i "Za wytrwałość", Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT (CRW GOT PTTK) w Krakowie. Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczka winna być złożona do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w kt...

Re: Pieczątki na pocztówkach !
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-18 14:17:25
[cytat] § 2. Instytucja G.O.T. wyklucza w założeniu swojem ubieganie się o jakiekolwiek rekordy, czy też wyczyny ściśle sportowe. § 3. O uzyskanie Górskiej Odznaki Turystycznej P.T.T. ubiegać się. może każda nieposzlakowana osoba bez różnicy płci, która ukończyła 17 lat życia i spełniła warunki wymagane przez niniejszy regulamin. Przyznana odznaka może być odebrana, jeżeli jej posiadacz zostanie wykluczony z grona członków P.T.T., albo też dopuści się czynów karygodnych i hańbiących, wzgl. działa na szkodę P.T.T. [/cytat]

Re: Odznaka z kozicą nie dla PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-18 13:08:31
[cytat]Cała ta sprawa wygląda na jakiś obłęd.[/cytat] Czy PTT sprzdaje pod tym znakiem towary i usługi?

Re: Linki, tytuły, pomoc :)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-18 12:03:25
[cytat] ... Czechy to tak jak chciałbym żeby było ... [/cytat] U nas - co rozebrane to już przepadło. A uzyteczność działanie CD kilkakrotnie mogłem docenić po czeskiej stronie Śnieżnika.

Re: Linki, tytuły, pomoc :)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-18 09:49:52
Pilchowice zamknięte :-( Ale to był szeroki tor - ciuchci tam nie kojarzę.

Re: Pieczątki na pocztówkach !
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-18 08:05:50
[cytat] ... gdyby to potwierdził przodownik, przewodnik, instruktor itd z pieczatką swoja.[/cytat] Jak będzie tylko wizerunkowy - będzie prosto.

Re: Linki, tytuły, pomoc :)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-18 07:48:41
Zbyszek, pamiętasz czasy [i][b]Gospodarza[/b][/i] -to wtedy zaczęła się "modernizacja" trakcji kolejowej. Zaczęto od użytkowych kolejek - tych do cukrowni, tartaków.

Re: Linki, tytuły, pomoc :)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-17 13:11:19
w swoim czasie korzystałem po prostu z tej strony PKP http://www.pkp.pl/klubpkp/milosnicy A jaka frajda - jazda wąskotorówką. Wspaniałe lokalne linie - komu przeszkadzały.

Re: Nie ma takiej siły???
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-17 11:49:54
[cytat][cytat]Ba, ale kurka wodna takiej partii nie ma[/cytat] A moze jest coś na rzeczy: ... [/cytat] Antek - pewnie typujesz trafnie, ale to jednak "były Prezes UPR" czyli osoba prywatna. I tak [i]a propos[/i] [cytat]bo mógłby zostać tu okaleczony (ocenzurowany) takze ze względu na wyrazy dosadnie uzyte w teści....[/cytat] to z cenzurą nie masz racji.

Re: Praca licencjacka-pomoc
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-16 09:37:47
[cytat] ... chodzi mi o "sucha" teorie na temat walorow historycznych, rozrywkowych i kulturalnych.[/cytat] Jeżeli w Twoim [i]wołanie o pomoc[/i] chodzi o teorie walorów historycznych w krajoznawstwie – może znajdziesz pomoc w tym linku http://www.pttk.pl/kznw/historia/

Re: Nie ma takiej siły???
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-11 15:01:20
[cytat]Głosować trzeba jedynie na tych co obiecują skończyć z socjalizmem. Wtedy uzdrowimy turystykę, krajoznawstwo i 1000 innych dziedzin.[/cytat] Ba, ale [i]kurka wodna[/i] takiej partii nie ma - tak jak "dreblinek" :-)

Re: Nie ma takiej siły???
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-11 14:42:17
Pełna zgoda. [cytat] ... deklarują całkowite zniesienie wszystkich głupich ograniczeń. Wszystkich oznacza - również w turystyce, choć nie jest ona wymieniona wprost. ...[/cytat] Tylko, jak od kilku kadencji Władzy Ustawodawczej widać, nasze polskie partyjne piekiełko jest wyłącznie wybrukowane dobrymi chęciami.

Re: Podatek dochodowy od nagród
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-11 14:35:12
[cytat]Wszak prawie wszystkie komisje ZG PTTK, może z wyłączeniem komisji ds gospodarczych (tajemnice handlowe), zajmują się sprawami jawnymi i dotyczącymi wszystkich członków PTTK. Jakże byłoby miło, gdy krąg forumowiczów poszerzył się o tę grupę dyskutantów.[/cytat] Jurek, masz słuszność. Skoro PTTK jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną, to tym bardziej byłoby miło gdyby decydenci i ich doradcy porozmawiali z nami na forum.

Re: Nie ma takiej siły???
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-11 12:30:04
Oczywiście to co piszesz jak najbardziej TAK. Ale jakoś w programach żadnej opcji politycznej o tym co pisze Lech nikt nie wspomina. W ogóle nie wspomina o turystyce i krajoznawstwie chociaż PTTK ma w Senacie przedstawiciela.

Re: Nie ma takiej siły???
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-11 11:28:56
[cytat]Trzeba zacząć od samej najwyższej góry czyli od parlamentu.[/cytat] Nic prostszego. Wystarczy skutecznie wystartować w wyborach do Sejmu lub Senatu. Walka z patologiami - temat nośny. Lech - od słów do czynów. Jeżeli to co piszesz jest słuszne, a moim zdaniem w znakomitej części jest słuszne, to masz poparcie wielu tysięcy krajoznawców a na pewno PTTK-owców "jak w banku".

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-09 15:22:46
Lech, podzielam Twoje opinie. Ale w takim razie to KTO? był inicjatorem wprowadzenia tych kuriozalnych przepisów. Nie sadzę aby to była, jak nazywasz [i]mafia przewodnicka[/i].

Re: Po co nam zloty?
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-09 09:49:18
[cytat] ... Antek napisał o "swoim" KTM-ie. Odnoszę wrażenie, że jest starszym sfrustrowanym Panem odstawionym od władz, ... [/cytat] Mocno przesadzasz - można na forum przeczytać głosy [b]młodych sfrustrowanych[/b] którzy nie mogą, jak piszesz, [i]dostawić się[/i] do władz.

Re: Po co nam zloty?
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-08 11:26:13
Za dawnych czasów PRL przy rajdowym pożegnalnym ognisku wygłaszano standardowo uczestnika najstarszego i najmłodszego oraz kto najwięcej razy uczestniczył w tym rajdzie.

Re: Po co nam zloty?
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-08 11:25:43
Antek! O tych konkursach to jest serio?

Re: Markowe Szczawiny
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-26 11:49:30
Czy przy okazji informacji o remoncie na Markowych Szczawin możesz napisać coś na temat planu budowy polsko-słowackiego schroniska pod Diablakiem lub sąsiedztwie Głowniaka. http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=29779

Re: Protest w sprawie Lecha R.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-25 14:27:08
[cytat] Ciekawe na jak długo Lechu został wyłączony z forum. [/cytat] Do wczorajszego dnia. Tylko czy Lech o tym wie?

Re: Odcięcia - głosowanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-23 07:41:46
1. TAK 2. TAK 3. TAK 4. TAK 5. TAK Janusz Maciejewski

Re: Oprowadzanie a przeprowadzanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-13 15:29:32
Jest jak w opowiadaniu Andrzeja Struga [b]Zakopanoptikon[/b], poniżej dwa wyimki; [cytat][i]Zebranie wydziału Towarzystwa Ochrony Szczytów[/i] Przewodniczący, zamykając zgromadzenie, w gorących słowach dziękował obecnym za owocne obrady i za przywiązanie do sprawy Tatr i zwrócił się do wszystkich z serdecznym apelem do niesienia pomocy ubogiej kasie Towarzystwa Ochrony Szczytów, ... Na te słowa tłum porwał się z miejsc i przewracając stoły i krzesła zwartą ławą ruszył ku jedynemu wyjściu. Deptano się we drzwiach, szarpano na sobie ubrania, łamano sobie żebra w...

Re: Czasowe odcięcia
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-10 13:16:23
[cytat] … Wojtka Bajaka ("WoBę"), Andrzeja Makowskiego ("Reweala") oraz Zbigniewa Walczaka ("Białegozibiego"). Odcięcie jest czasowe i potrwa kilka tygodni.[/cytat] Trwa 7 tygodni. [cytat] Oczekuję, że w tym czasie Panowie ochłoną i odpoczną od emocji towarzyszących dyskusjom na Forum PTTK.[/cytat] Może emocje wygasły. Proponuję cofnięcie odcięcia. [cytat] Owa "jeszcze jedna osoba", o której piszecie, nie łamie wprost Netykiety i nie obraża współdyskutantów - zatem jej odcięcie byłoby formalnie nieuzasadnione. Natomiast niewątpliwie ograniczymy jej możliwości...

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-06 13:56:18
Zgadzam się z opinią, kilka razy już wyrażoną przez uczestników tej dyskusji, że po konkretnej okolicy oprowadzać powiniem przewodnik tam mieszkający.

Re: nowe?
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-06 11:02:35
[cytat]Dobrze byłoby poinformować pocztą elektroniczną Oddziały PTTK posiadające adresy e-mail, a te rozpowszechniłyby informacje o internetowej wersji czasopisma.[/cytat] Zdzisławie, na forum.PTTK pisują - Redaktor Naczelny i Sekretarz Redakcji [b]e-Na Szlaku[/b] Dziwne to jest - dlaczego nie podali informacji o reaktywacji czasopisma w wersji elektronicznej. http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=22437 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=22609

Re: Wielkanoc 2006
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-06 09:51:08
Wzajemnie. W tym i w następnych latach. Dużo zdrowia w ogóle, i na szlaku.

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-06 07:55:47
[cytat]Jeśli sąd rejestruje statut to nie może on być niezgodny z zapisami jakiejkolwiek ustawy.[/cytat] To co prawda z innego wątku, ale zauważ, że sądy zarejestrowały statuty nowego PTT i nowego PTK w których jest nawiązanie do tych samych historycznych odniesień, jak w statucie PTTK. Na przykład rzuć okiem na dyskusje; http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=1463 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=18144 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23304

Schronisko polsko-słowackie?
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-05 14:17:41
[cytat]http://przewodnik.onet.pl/38,1596,1510393,news.html [cytat]Za najlepszą w tym roku architektoniczną pracę dyplomową w Polsce SARP uznało projekt pt. "Polsko-słowackie schronisko pod Babią Górą - osada Babia Góra 1616 m n.p.m.", którego autorką jest Maja Zalewska, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W nowoczesnym projekcie Zalewskiej doceniono m.in. "prostą funkcję, pokorę dla środowiska, wytworzenie przyjaznej przestrzeni", a zarazem umiejętność odniesienia się do historii Babiej Góry.[/cytat][/cytat] Czy ktoś słyszał/czytał o plana...

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-05 11:07:49
[cytat]Wyprawy krajoznawcze to najczęściej działalność statutowa PTTK ... [/cytat] niemniej licencja obowiązuje także przodowników i instruktorów?

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-04 08:42:33
[cytat]A podał B do sądu oskarżając go o zabór i ukrywanie państwowego dokumentu, obecnie trwa proces.[/cytat] Zaboru nie było, ukrywanie/przetrzymanie było - chyba będzie długi proces. A było też żądanie rekompensaty utraconych zarobków - wtedy A raczej ma rację.

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-03 14:42:08
[cytat][b] Uwaga do wiadomości Nr 29660 w wątku: „zmiany z zarządzie oddz...”[/b] [cytat] cytat -> Do Oddziału PTTK ... został przyjęty w dniu 12.12.1998 r. Korzystając z uchwały ZG PTTK w roku 2000 wykupił kupon karencyjny za lata 1985-97 (13 lat stażu za 10 zł) i został mu zaliczony łączny staż członkowski ... 10.03 - 31.12.1984 r. ... Antek, widzisz jakąś różnicę pomiędzy tymi formalnie prawidłowymi zasadami.[/cytat] Różnica jest zasadnicza! Przykład, jaki opisałeś dotyczy spraw życiowych, losowych itd. Każdemu się może zdarzyć! … Tymczasem, pisz...

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-03 12:08:25
W poprzednich sezonach (czy w tegorocznym nie słyszałem) na hasło „Tuwim” niektórzy taksówkarze i rikszarze wszystkim zainteresowanym opowiadali o najciekawszych zabytkach Łodzi. Oprócz informacji o historycznych obiektach każdy klient otrzymywał folder pt. „Atrakcje turystyczne” z opisem zabytków oraz tras zwiedzania.

"Wiatraki" w Beskidzie Niskim.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-02 15:17:40
[cytat]Ekolodzy protestują przeciwko budowie elektrowni wiatrowych na Podkarpaciu - napisał dodatek Gazety Wyborczej w Rzeszowie. Aby pogodzić racje inwestorów i ekologów, w Rzeszowie zorganizowano spotkanie. … Do kompromisu nie doszło. Firma, która „ … chce w najbliższych latach postawić 40-50 turbin na Podkarpaciu, na terenach gmin: Nozdrzec, Dukla, Nowy Żmigród. …” twierdzi „… Nie budujemy fabryki ani kominów. Wiatraki nie powodują trwałych zmian w krajobrazie. Można je zdemontować po 20-25 latach eksploatacji i zostaną po nich tylko fundamenty …”...

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-04-02 08:14:01
Widzisz Krzysztofie, akurat dzisiaj odważę się podzielić taką refleksją. Może w Krakowie - w mieście Karola Wojtyły - zrodzi się taka inicjatywa kodeksu etyki przewodnika bez normy prawnej.

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-30 15:07:44
W każdym bądź razie wolę certyfikat wiedzy o Krakowie i okolicy, wydany kucharzowi przez profesorskie jury Wielkiej Gry, od uprawnień jakieś komisji i lecencji jakiegoś Departamentu :-). Nota bene ten Pan podawał, że ma skończoną zasadniczą szkołę zawodową.

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-30 14:59:28
Dodam, że poza grupą rodzinną o której piszesz, po prostu warto posłuchać ciekawego opowiadania na szlaku zatrzymając przy jakiejś grupce - moment i jest tam 20 słuchaczy. I co - ano przypadkowe wykroczenie, tylko czyje? Sam uczestniczyłem w takiej sytuacji jako przypadkowy słuchacz.

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-30 14:50:21
Nie jestem przewodnikiem. I nie dlatego, że chodzi o pieniądze - do zapłacenia - do zarobienia. Po prostu mam inne wystarczająco absorbujące zajęcie. Natomiast jeżeli już jakiś Departament :-) wydaje licencje, to niech to robi odpowiedzialnie. Paru licencjonowanych [b]byle jakich[/b] na szlaku widzieliśmy i słyczeliśmy. Do MoKa również.

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-30 14:17:13
Szarą strefę tworzą właśnie przepisy o taki prostym brzmieniu - wystarczy zapłacić jakiejś komisji kilka tysięcy złotych - i już.

Re: 2007 - rok szlaków górskich
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-30 14:06:39
Na stronie PTTK już jest > http://www.pttk.pl/zycie/rok_sz/ Szkoda, że ogłaszając rok 2007 [i]"Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK" w związku z przypadającą 120 rocznicą oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka (2007), 100 rocznicą oznakowania przez Hugona Zapałowicza pierwszego szlaku w Beskidach w rejonie Zawoi (2006), 100 rocznicą wykonania "Orlej Perci" w Tatrach (2006).[/i] zapomniano o dorobku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - informację cytuję z publikacji Wandy Skowron „Korzenie zorganizowanej turys...

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-30 13:58:38
[cytat]Skoro osoba bez książeczki zdrowia nie może pracować w spożywczym ... [/cytat] No nie, bez przesady. Prawo do oprowadzania wycieczek powinien każdy - to kwestia wyboru dokonanego przez wycieczkę.

Re: sąd za czytanie przewodnika
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-30 13:04:15
[cytat][cytat]Grażyna Leja, pełnomocnik prezydenta ds. turystyki: - Całym sercem popieram te kontrole. Podczas ostatniej złapaliśmy nawet... kucharza pokazującego zagranicznej wycieczce zamek na Wawelu. Musimy dbać o jak najwyższą jakość usług turystycznych. Byle kto nie może tego robić.[/cytat][/cytat] W dawnych czasach, w teleturnieju Wielka Gra kucharz wykazał znakomitą wiedzę o Krakowie - ojojoj, kolejna korporacja broni się przed konkurencją. Dla pani L. [i][b]byle kto[/b][/i].

Re: Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-29 15:24:44
Jak sądzisz, można społecznie i jednoosobowo koordynować realizacę projektu "Rok szlaków turystycznych PTTK" ? Chyba nie - tak uważam. A zatem efekt będzie jak zawsze; projekt > ...... > podsumowanie i sprawozdanie.

Re: zmiany z zarządzie oddziału
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-29 13:13:44
[cytat] ... osoby wykluczone z PTTK przywraca się z pompą w szeregi po 5 latach! Niektóre konkretne przypadki świadczą, że taka łaska ma określone wady. To nie wykluczenie jest, a tylko zawieszenie na lat 5! Tak nie może być ! [/cytat] cytat -> Do Oddziału PTTK ... został przyjęty w dniu 12.12.1998 r. Korzystając z uchwały ZG PTTK w roku 2000 wykupił kupon karencyjny za lata 1985-97 (13 lat stażu za 10 zł) i został mu zaliczony łączny staż członkowski ... 10.03 - 31.12.1984 r. ... Antek, widzisz jakąś różnicę pomiędzy tymi formalnie prawidłowymi zasadami....

Re: Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-29 11:34:31
[cytat]U nas jest dużo działalności non profit (działalność statutowa), ale poświęcenie społeczne owocuje pierwszeństwem przy działalności zarobkowej (zlecenia przewodnickie). Myślę, że to zdrowy układ.[/cytat] Moim zdaniem to zdrowy układ, ale na szczeblu oddziału. Organizowanie widocznej praktycznie w terenie działalności Towarzystwa liczacego 73 tysięcy członków bez etatowych pracowników jest niemożliwe. Na przykład: - wiemy jak wygladają szlaki turystyczne PTTK teraz, - jak będzie > zobaczymy po zakończeniu PROJEKT "ROK SZLAKOW TURYSTYCZNYCH PTTK".

Turystyka górska w Karpatach..
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-21 10:00:41
Cytat z strony http://www.ukraina.gory.info/ [i]Celem projektu jest upowszechnienie turystyki górskiej i krajoznawstwa w Karpatach na terenie Ukrainy w partnerskiej współpracy strony polskiej, w imieniu której działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, z sektorem pozarządowym i administracją Ukrainy.[/i] Pewnie, skoro PTTK w pełni spełnia społeczne oczekiwania w upowszechnieniu turystyki górskiej i krajoznawstwa w Karpatach Polskich, to należy te nadwyżki czasu i środków przeznaczyć dla wsparcia innych organizacji. Karpaty leżących ponadto na terenie Austrii,...

Re: Zwyczajna pielgrzymka a może?
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-16 10:25:49
Hej Kolego ... Cytujesz wypowiedź nie z tego wątku wprowadzjąc [cytat]Dla osób z zewnątrz, zwłaszcza nie członków PTTK to Forum to totalny chaos, gdzie mówi się o wszystkim i wszędzie.[/cytat] Poza tym, jak w każdej rozmowie nawiązałem do wypowiedzi Jacka po poczytaniu zacytowanego linka.

Re: XXIII Pielgrzymka Przewodników
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-15 13:21:25
[cytat] i poczytajcie czym byłą naprawdę.[/cytat] W „Barbarzyńca w ogrodzie” o działającej przez kilka stuleci instytucji zwanej inkwizycją napisał Zbigniew Herbert esej „O albigensach, inkwizytorach i trubadurach”. Pisze tam, że zdecydowaną większość wyroków orzeczonych przez inkwizytorów stanowiły kary pokutne - udział w pielgrzymce, odmawianie co pewien czas wybranej modlitwy, noszenie naszytego na ubraniu [i]znaku hańby[/i]. Ogromną część wyroków śmierci wykonywano (w wizerunku) - zamiast oskarżonego palono na stosie jego portret lub kukłę. Tak...

Re: Rybka albo pipka:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-12 09:52:25
[cytat]Trzymam się mocno i mam nadzieję wytrwać. [/cytat] Wytrwaj Krzysiu, życzę jak najserdeczniej. Chociaż dla mnie ta metoda była za trudna. Po wielu próbach rzucania dałem sobie spokój z nagłym rzucaniem palenia. Za dużo nerwów traciłem na wytrzymywanie. Spróbowałem spokojniejszego sposobu. Na początek prostu zdecydowałem się na palenie tylko w pracy, ograniczając ilość papierosów do 10. Stopniowo, na zasadzie przekładania "papieroska" na "może później" zatrzymałem się na 3 do 5 papierosów - wyłącznie w dni robocze. I dodatkowo zmieniałem gatunki...

Re: XXIII Pielgrzymka Przewodników
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-06 12:21:49
Ale ta wymiana poglądów dotyczy wielu grup. W czasach mojego uczestniczenie w życiu PTTK takim miejscem czasami stawały się ogólnopolskie rajdy.

Re: XXIII Pielgrzymka Przewodników
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-03-06 12:04:33
[cytat]Moim marzeniem jest jednak aby ludzie reprezentujący rózne pokolenia siedli obok siebie i zaczęli rozmawiać. Abyśmy poznali się na zasadach koleżeńskich, w czasie wędrówek....[/cytat] Jak myślisz, przy jakim [b]ognisku[/b] mogłyby odbywać się takie spotkania pokoleń?

Re: NPM o Forum PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-22 09:32:30
Zbyszek, znasz "Polactwo" Rafała Ziemkiewicza. To opis naszej rzeczywistości i społecznego samopoczucia bez względu na wiek. Jakbyś ponownie coś emocjonalnie pisał to jednak bez epitetu "polaczki".

Re: NPM o Forum PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-22 07:50:53
[cytat]Jak widać w umysłach Polaków - szczególnie starszego pokolenia - zakorzeniony silnie bez względu na deklarowane poglądy. I to jest właśnie chyba największa szkoda, jaką poprzedni system wyrządził temu krajowi. Spaczył umysły i zatarł obraz realnego świata. Aby to się zmieniło - muszą upłynąć jeszcze lata.[/cytat] Czy na publicystykę Rafała Ziemkiewicza jest [i]zapis[/i] na forum.PTTK?

Re: NPM o Forum PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-21 07:44:44
Zibi - no co Ty ....... (taak, tu podstawiamy bardzo brzydkie słowo) [cytat]Zresztą w Unii pracując pod takim "nadzorem "wspaniale się polaczki sprawdzają.[/cytat]

Re: NPM o Forum PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-21 07:43:38
[cytat]A kto jest Autorem, bo chyba nie podano?[/cytat] Podano; http://www.npm.pl/artykul.php?art=1160

Re: NPM o Forum PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-20 15:17:35
[cytat]No to teraz przeczytają wszyscy, nawet ci, ktorych to- tam zupełnie nie zainteresowalo![/cytat] I nie żałuję - ta relacja to kolejne wydanie rzucania grochem o ścianę - jakich wiele w Obiektach PTTK. A że żadna z tych dyskusji na forum.PTTK nie odniosła oczekiwanych przez Autora artykułu skutków. Trzeba mieć nadzieję, kolejna kropla spada na skałę. To taki "gotowiec" dla GKR PTTK.

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-20 08:45:52
Jurek, jest OK. Ale tak naprawdę to jakie znaczenie ma istnienie POT dla PTTK?

Re: NPM o Forum PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-19 13:52:32
W tekstach netowych "npm" nic o forum.PTTK nie widać. [cytat]...natomiast zdziwić sie mogą klienci schronisk sudeckich bo ich to nimi ti raczej nikt sie nie zajmie.[/cytat] A to dlaczego?

Re: Rospuda i Mierzeja Wiślana
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-16 11:38:13
Wiadomości o tym, co słychać w sprawie szacunku dla ojczystej przyrody, szukam tu: http://www.zielonasiec.pl Trudno mieszkańcowi Mazowsza/Kujaw jednoznacznie w „ sprawie Doliny Rospudy” argumentować ZA lub PRZECIW. Po lekturze cytowanej, a także wcześniejszych wiadomości, jestem jednak za opiniami zwolenników zmiany przebiegu obwodnicy. [cytat]http://www.zielonasiec.pl/news.php?id=65 „Wyrok na Dolinę Rospudy” 2007-02-09, źródło: , PZS … Organizacje pozarządowe uważają, że decyzja ministra Szyszko poprzedzona została skuteczną kampanią dezinformacji...

Re: Rybka albo pipka:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-13 15:21:12
[cytat]...ale od bardzo dawna brzydzę się papierosami i w zasadzie staram się dość ostentacyjnie unikać "towarzystwa" palących, w tym tym najgorszych z nich, co niby na świeżym powietrzu :-( [/cytat] Byłem przed laty przez pewien czas nawet w grupie "zdrowo palących". Od ponad 10 lat czasem wypalam papierosa dla towarzystwa. Podzielam zacytowany Twój pogląd.

Re: Rybka albo pipka:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-13 12:55:14
Antoś, chyba całkiem niedawno rzuciłeś palenie papierosków. Takie zestawienie relacji "zapyziałego palacza" wobec "zapyziałego palacza/czki" (i vice versa) tylko świeżo upieczony niepalący może ułożyć.

Re: z końskiego grzbietu.....
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-13 07:38:39
[cytat] .... nawet kielecki pttk nie ma o tym pojecia.....[/cytat] Koleżanko Agnieszko, może takie małe co nieco pomoże; http://gosciniec.pttk.pl/09_2003/index.php?co=033 ……………………………………………………………………………………….. [b]Gościniec[/b] Nr 5(9)/2003 Kwartalnik POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO [b]Z kopyta w Góry Świętokrzyskie[/b] … Miły gospodarz okazał się być zainteresowany także turystyką jeździecką i zaproponował, że użyczy nam swojej świetlicy na ewentualne spotkanie z właścicielami o...

Re: Szlak Zabytków Techniki
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-08 14:01:31
[cytat] … kto jest temu winien. Kto? …[/cytat] A kogo to obchodzi? A czyj to cyrk i czyje małpy? Pamiętasz zakończenie „Lalki”. Wynoszą się gromadnie romantycy (którym coś się chce) ale ludzi ci u nas nie brakuje. Zostają My-Ludzie; Maruszewicz i Szlangbaum i radca Węgrowicz. Towarzystwo od piwka-radzika. Za nieobecne na wyborach 50% elektoratu My-Ludzie bawią się w grę o nazwie [i]demokracja i wolny rynek[/i] i wybierają kolejne wcielenia króla Ubu. Demokracja i wolnorynkowa gospodarka na które od 1989 czekamy jak na mannę z nieba tworzy się na [i]nasz obraz...

Re: Co to jest PTS we Wrocławiu?
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-07 11:56:14
[cytat] [cytat]Słabe strony internetowe lub brak takowych o niczym nie świadczy. [/cytat] To fakt np brak promocji ZG. GSK i KSR PTTK na tej stonie! [/cytat] Akurat Władze Naczelne PTTK nie muszą siebie promować albowiem pochodzą z wyboru. Skoro Walny Zjazd nie zobowiązał Władz do zamieszczania sprawozdań z działalności na stronie PTTK, to i tego nie czynią. [cytat] [cytat]Dobre oddziały PTTK też nie mają swoich stron a niektóre kiepskie "promują "swoją działalność.[/cytat] A czy to jest dobrze? A fora róznorakie, a porozumienia oddziałów? Tez kicha, jak...

Re: Rybka albo pipka:-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-05 11:30:14
[cytat]Gdyby w jednej chwili wszyscy palący rzucili swój nałóg, to Polska by zbankrutowała.[/cytat] To taki PRL-owski mit.Jednak aż tak bardzo nasz byt narodowy nie wisi na kaprysie palących tytoń. Jest dokładnie inaczej. Dodam dla jasności - paliłem przez dwadzieścia kilka lat. Palenia nie rzuciłem, po prostu od kilku lat nie palę. Kilka fragmentów z radiowej audycji BEZPIECZNA JEDYNKA - KAMPANIA SPOŁECZNA PROGRAMU 1 POLSKIEGO RADIA nadanej w dniu 25.01.2007. [u]Dziś w Bezpiecznej Jedynce o zgubnym nałogu palenia papierosów oraz jak chronić tych, którzy ni...

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-01 12:29:43
:-( Wiadomo, chodzi o przedział wieku, od 30-tki do 50-tki.

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-01 12:26:25
[cytat] ... 3050-latkach [/cytat] Zapomniałem, żeby (>) (

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-01 12:15:18
[cytat]...Niech za (...) PTTK odpowiadają i nim zarzadzaja ludzie mlodsi max do 55 latek! a najlepiej - przemadrzałe 30 latki (!) którzy wszystko wiedzą lepiej, a nie do cholery cieżkiej - Członki Honorowe!...[/cytat] Bez niepotrzebnej złośliwości Antoś, akurat właśnie w 3050-latkach z aktywnym stażem w PTTK od średniej szkoły cała nadzieja Towarzystwa. Tylko jak to wytłumaczyć tym powyżej 50-tki nie mówiąc o tych Zasłużonych. (chciałem a propos CzłonHon dorzucić nieuczesaną myśl Leca, dam spokój).

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-01 10:59:20
[cytat]Ciekawostka taka co tam bedzie?[/cytat] Jedziesz do Poznania ... niedawno niezbyt ciepło pisałeś o poznaniakach w ogóle (był jakiś wyjątek, ale nie pomnę o kim pisałeś). Losowanie :-) cennych :-) nagród :-) Na co liczysz?

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-01 10:02:31
[cytat]... bardziej cieplo brzmi PTTK żlotego Wieku ... [/cytat] bardziej nośnie brzmi, racja :-) To jednak [i]AGEnts Travel 55+[/i] wyłożył sie na minus 55. Postawmy na Klub Krajoznawców w Jesieni Wieku zamiast Klubu Seniora PTTK.

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-02-01 07:28:12
[cytat]Super i o to chodzi!!!!!!! ..... Zapraszam do udziału w projekcie pozdrawiam[/cytat] Skoro już napisałaś o korzyściach z udziału w projekcie, to ponownie zapytam o konkrety co do: - dobrej zabawie, - jakiegoś zarobku.

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-31 12:24:28
[cytat]... "AGEnts Travel - 55 bez granic" Projekt realizowany jest w 10 krajach UE, można sie dobrze bawic i jeszcze cos zarobic.[/cytat] A może szczegóły o: - dobrej zabawie, - jakimś zarobku.

Re: poszukiwanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-31 07:55:02
[cytat]Czy w PTTK jest klub Seniora?[/cytat] A może powołać PTTK III WIEKU :-) [cytat]poszukuje osob starszych z duzym doswiadczeniem turystycznym do europejskiego projektu "AGEnts Travel - 55 bez granic"[/cytat] Nieźle brzmi.

Re: Projekt tras OWRP 2007
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-30 08:36:35
Przy okazji mam do Ciebie pytanie o plany znakarskie KTP ZG PTTK. W maju 2002 roku, w ramach obchodów dwusetnej rocznicy osiedlenia się czeskich uchodźców w Zelowie, miało miejsce uroczyste otwarcie szlaku turystycznego nazwanego „Osady Braci Czeskich”. Trasa szlaku miała przebiegać od Widawy przez Zelów do Łasku. W spisie nizinnych szlaków opisu nie znalazłem. W terenie szlaku chyba nie wyznakowano?

Re: Zasłuzony dla GSK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-29 11:42:44
Było [i]pół żartem – pół serio[/i] w sprawie baretki/beretki. Poniżej [i]pół serio – pół żartem[/i] a propos; [cytat]Ostatnio, w ramach wymiany poglądów na różne tematy turystyczno-krajoznawcze, życzliwa mi osoba posunęła pomysł, że warto by ustanowić odznakę PTTK: "Zasłużony dla GSK".[/cytat] Antek, a czy „posunęła” ta osoba również pomysł co do składu kolegium przyznającego to odznaczenie branżowe. A „posunęliście” się do zestawienia listy pierwszych wyróżnionych. :-)

Re: Zasłuzony dla GSK
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-29 11:18:50
[cytat]Natomiast projektowanie nowej odznaki idzie pełną parą, gdyż wstępnie są przygotowane (do dyskusji) dwa projekty tej odznaki w formie medalu: ……………. Każdy z projektów zawierałby beretkę jak do krzyża zasługi PRL w barwach PTTK, ew. moze być ta beretka, z nadrukowanym - na wstędze trójbarwnej - logo Towarzystwa, też :-)[/cytat] To bardzo wypasione odznaczenie :-0 Baretka w barwach PTTK z nadrukowanym - na wstędze trójbarwnej - logo Towarzystwa. Beretka (oczywiście z anteną) w barwach baretki.

Re: Szósta klepka :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-24 15:31:06
Antek, ale nie koniaku pisałem.:-) To ma być rękodzieło rodem z Koniakowa. Skoro mogą stringi dziergać, to i stosownym beretkom koniakowskie koronkarki też dadzą radę.

Re: Szósta klepka :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-24 12:23:24
[cytat]Jaja condijos 2007-01-20 No to ja tez teraz, kurde, pędzę na Jarmark Europy po beret. Jak dla mnie to mohair w kolorze czerwonym (!) z antenką …… A dla członków władz PTTK polecam gustowny mohair w zielonym kolorze Paaaaaaaaa -------------------------------------------------------------------------------- bialyzibi 2007-01-20 Twój pomysł Antoś jest świetny, "prawdziwych" członków wyposażyć w zielone berety .Niech się wyróżniają na tle pozostałej "hołoty" Już zaczynam zbierać do beretu drobne składki. A na przyjaznych forach rozreklamuję tą akcję. P...

Re: Ludzie bez serca
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-23 12:32:08
[cytat]bialyzibi 2007-01-17 [cytat]Może jeden dzień w roku jest "hałaśliwy" ale przez pozostałe dni w roku te urządzenia "cicho"ratują życie. I wtedy nic to się nie różni od "wychwalanej pod Niebiosa" pomocy "Caritas" też cennej i potrzebnej.[/cytat][/cytat] Zbigniewie, różni się, bardzo różni się. http://www.caritas.pl/ http://www.wosp.org.pl/

Re: Ludzie bez serca
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-18 12:49:55
[cytat]Na temat systemu podatkowego szkoda marnować czas.[/cytat] Zbigniewie, "Ale się rozpędziłeś"

Re: Ludzie bez serca
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-18 12:48:36
[cytat] WOŚP kupuje hurtowo, negocjuje dzięki temu ceny - i za tę samą kwotę można w ten sposób kupić więcej! Jakość i celowość. WOŚP ma konsultantów z najwyższej półki. To oni mówią: to nalezy kupić, bo to jest dobre. … [/cytat] Na identycznych warunkach zakupy sprzętu medycznego w ramach prawa zamówień publicznych załatwią szpitale we własnym zakresie. Konsultanci z najwyższej półki będą określać istotne warunki zamówienia – to rozumiem Minister Religa zagwarantuje. A przywrócenie ulg w podatku od dochodów osobistych z tytułu wydatków na opi...

Re: Ludzie bez serca
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-18 10:56:58
Oczywiście, urynkowienie opieki zdrowotnej jest najzdrowszym rozwiązaniem dla pacjentów. Tylko, że obowiązujący nas system podatkowy zupełnie to wyklucza. Możnaby wrócić do początków III RP, kiedy istniały ulgi w podatku od dochodów osobistych z tytułu wydatków na opiekę zdrowotną. I Komu to przeszkadzało. A poza tym co przeszkadza darczyńcom i sponsorom kupować i darować ten sam sprzęt bezpośrednio szpitalom. Przecież nie ma przeszkód. Tyle, że to byłoby tak po cichu, bez reklamy pod szczytnym hasłem.

Re: Ludzie bez serca
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-18 09:14:12
[cytat]Wolałbym jednak żeby takie zakupy załatwiał Minister Religa. Jm [cytat]przed wyrażaniem takich opini, zapoznaj sie prosze z nizej podana strona: http://www.wosp.org.pl/fundacja/index.php/18/2 A potem zastanów sie, czy aby na pewno ubywa kasy z zebranych złotówek.[/cytat][/cytat] Na tych stronach można przeczytać; http://www.wosp.org.pl/fundacja/index.php/18/2 http://www.wosp.org.pl/download/dokumenty/sprawozdanie_2005.pdf że „… [i]Koszty działalności administracyjnej pokrywany z części odsetek bankowych oraz innych wpłat, które darczyńcy przekazują na...

Re: Ludzie bez serca
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-17 14:43:52
[cytat]Pracowałem w banku ... [/cytat] To Zbyszku bez wątpienia wiesz, że nawet NIC nie ma za darmo. Te fajerwerki i inne takie gadżety COŚ kosztują i z tych zebranych PLN ubywa sporo grosza. Urzędowanie WOŚP (np przetargi, itp ... ) też kosztuje i pewnie też z tych zebranych PLN kolejna kwota ubywa. Wolałbym jednak żeby takie zakupy załatwiał Minister Religa.

Re: Ludzie bez serca
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-17 10:12:20
[cytat]Florianszary 2007-01-15 Okazuje się ze jednak są ludzie bez serca,…….. Macie smutne i zimne serca drodzy roztoczanie.[/cytat] [cytat]Monika Pszczółkowska 2007-01-15 …….. Sam fakt wyrzucenia wątków o Wielkiej Orkiestrze świadczy o małości tych co to zrobili. Śmiem twierdzić, że oni nawet nie rozumieją Twojego oburzenia. … [/cytat] [cytat]bialyzibi 2007-01-16 Co Ty wypisujesz, chyba już niczego nie rozumiesz. Jeśli byłby nowy temat na forum np. zaproszenie do "Samotni" bo jest impreza związana właśnie z WOŚP to wyrzuciłbyś ten temat.? Co z Ciebie z...

Re: Praca magisterska
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-17 09:04:42
[cytat]Skąd mógłbym się dowiedzieć jak budować ankietę do badania i skąd mógłbym zaczerpnąć materiały do części teoretycznej.[/cytat] Witaj. Z takim ankietowym badaniem spotkałem się w czasie pobytu w Iwoniczu Zdr. w sierpniu 2005. Ankieterzy (studenci uczelni której nazwy nie pamiętam) powinni pracować za zgodą miejscowych władz. Chyba burmistrz nie odmówi informacji na temat uczelni przeprowadzającej badania ruchu turystycznego.

Re: Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-15 10:41:12
[cytat]Za jak wysokie składki - jak wysokie gratyfikacje Nie widzę zależności w ten sposób w jakim to napisałeś. "Gratyfikacje" to pojęcie bardzo umowne tak jak to już kiedyś zostało sprecyzowane na forum.[/cytat] Zbychu, słusznie piszesz. Za skorzystanie z noclegu w schronisku Towarzystwa nie musi od razu przysługiwać [b]specjalne wynagrodzenie[/b] nie mówiąc [b]nagroda pieniężna za szczególne zasługi[/b]. Chociaż, kto wie … sądząc z pisanych na FORUM opinii o niektórych schroniskach. Teraz zabierając się na rajd na ogół spotykam się taki cennik, np:...

Re: Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-12 15:01:42
[cytat]Nie należysz do PTTK więc rozumiem Twoją dezorientację.[/cytat] Faktycznie tak jest bo od paru sezonów zawiesiłem płacenie składki rocznej. Dlatego formalnie nie wpisuję "oznaczenia Oddziału". Ale przez bardzo wiele sezonów wnosiłem stosowne kwoty do kasy PTTK. [cytat]Przecież wędruje z nami ogromna rzesza osób nieźle sytuowanych.[/cytat] Możnaby by zapytać, tu na FORUM, jak widzimy relację; [b]Za jak wysokie składki - jak wysokie gratyfikacje[/b]

Re: Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-12 14:01:21
[cytat]… część składki członków klubu nie trafia do klubu ale pozostaje w oddziale. Czyli bezpłatne działanie, wręcz "dokładanie do tego interesu" ma miejsce.[/cytat] Do interesu nie dokładasz, płacisz po prosto za logo firmy PTTK. [cytat]… Każdy wyjazd musze przygotowac we własnym zakresie , na własnych materiałach i środkach , korzystam ze swoich prywatnych telefonów, itd.[/cytat] To zwyczajne koszty uprawiania hobby.

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-10 10:08:38
Jestem ciekaw, jak rozgrywa tą sprawę przedstawiciel PTTK w Radzie POT? Było nie było PTTK to wciąż potentat organizacyjny. "A 168 mln euro" to spora pula na nowe atrakcje turystyczne. :-)

Re: Out-gress ;-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-09 10:45:35
Krótko mówiąc apelujesz o "wybierzmy przyszłość". Ale przecież wiesz, że ta przyszłość ma teraźniejszość która wynika z przeszłości. A w 2007 roku pewnie będzie jak było w 2004 i 2005 i 2006. Dlaczego? W grudniu 2003 we wstępniaku w Gościńcu jest tekst którego refleksyjność w pełni podzielam, ale dzisiaj widać, że ponownie to były tylko słowa, słowa .... "... Skoro jednak wzięliśmy na swoje barki odpowiedzialność za Towarzystwo starajmy się, aby ono było nowoczesne i silne. Prawdą jest to, że wiele dzisiaj rosnących w siłę sfer życia polskiej...

Re: Out-gress ;-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-09 09:44:55
Nie kwestionując niczyjej pamięci i przekonań, to ja akurat mam znacznie większe przekonanie do opublikowanych już wielu opracowań. Poczynając od wydanej w 1988 r. historii PTT Władysława Krygowskiego p.t. „Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. Owszem, to był taki dobrowolny (dla władz PTT I PTK) przymus (dla jednak więcej niż „b. nieliczne wyjątki”). Jak mogło zresztą inaczej, PTK uchwaliło chęć i wolę fuzji z PTT, ale PTT tylko chęć nawiązania ściślejszej współpracy z PTK. Ostatni Prezes PTT i Prezes PTK byli członkami ówczesnego rządu....

Re: Out-gress ;-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-08 13:55:43
I tu wraca pytanie o czasy narodzin PTTK. Czy w latach 1950-1951 miało miejsce zjednoczenie, połączenie czy włączenie PTT i PTK do nowego Towarzystwa?

Re: 2007 - rok szlaków górskich
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-08 13:41:59
[cytat] Błagam tylko, żeby nie nastapiła znowu przewaga formy nad treścią … , jak w [cytat]TURYSTYKA GÓRSKA, TURYSTYKA GÓRSKA – PONAD WSZYSTKO! … Jako wieloletni działacz PTTK (od ponad 43 lat w Towarzystwie), od zawsze byłem nauczany, iż w turystyce istnieją dwie fundamentalne zasady: 1. Turystyka Górska, 2. Turystykę Górską uprawia się zasadniczo w górach! Dlatego mocne zaistnienie turystyki górskiej – za wszelką cenę, na ewidentnych nizinach i to w Międzynarodowym Roku Gór – nie pasuje mi do ukształtowanego przez lata obrazu Królowej dyscyplin turystyk...

Re: Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-08 09:57:41
Krzysztofie, w zapisie o dyskusyjności tezy wpisanej w cytowany fragment Twojej publikacji było ukryte (teraz widzę, że nazbyt syntetycznie) zaproszenie do wymiany poglądów na ten temat dla piszących na FORUM krajoznawców. Do jakiego zakresu w organizacji można pracować w ramach empatii dla jej sympatyków, w naszym przypadku PTTK? Jaki zakres wymaga fachowego i stałego-etatowego realizowania działalności programowej? Wypowiedzi w tej problematyce pojawiały się już na FORUM, ale przy okazji w różnych wątkach. A temat powinienien, tak jak napisałeś, otworzyć w...

Re: wedrówki długie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-05 15:17:11
Antek, ale jak przypuszczasz, skąd ta "wańka-wstańka" tych utytułowanych. Trwają dzięki głosom - demokracja ich wybiera :-) Ileż postów napisałeś w tej materii - i wszystko wołanie na puszczy. Może trzeba tej demokracji pomóc, np. ograniczenia kadencyjności i tym podobne limity. Ale jak już doswiadczyłeś - nawet 55 do naprawy rzeczpospolitej pttk-owskiej nie zyskałeś.

Re: wedrówki długie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-05 12:05:02
...Z jednej strony śmiech szalony, z drugiej strony gorzka łza. Z jednej strony walić trony, z drugiej strony przy nich trwać. ... Dlaczego tak łatwo wpadamy w skrajne nastroje. Pan Profesor Mniemanologii Stosowanej nazywał taką chwiejność emocjonalną "Cham-letyzacją życia".

Re: Odz. TURYSTA EUROREGIONU NYSA
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-03 14:58:39
[cytat]Oczywiście nikt z decydentów nie jest zainteresowany.[/cytat] A może następny XVII Walny Zjazd PTTK uchwali obowiązek interesowania się wypowiedziami na firmowym forum ... oczywiście opinii konkretnych w duchu prośby Edka. Ciekawie brzmi zapis w pierwszym regulaminie GOT PTT z roku 1935. § 4. Organem sprawującym nadzór nad instytucją Górskiej Odznaki Turystycznej jest specjalna Komisja wyłoniona spośród członków Zarządu Głównego P.T.T. i ona wyłącznie i bezapelacyjnie dokonuje przydziału tej odznaki.

Re: wędrówki długie
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-01-02 14:19:20
[cytat]... opinii na temat wędrówek długich np. począwszy od 30 km do 100 km i ... [/cytat] Jak dla mnie wędrowanie to chodzenie w tempie 30-40 km dziennie. A czy cała wyrypa ma 100, czy 300 czy więcej kilometrów - to już inna kwestia. Natomiast przejście za "jednym zamachem" 100 km to już nie wędrówka a po prostu sport i wyczyn.

Re: To jest przede wszystkim dom.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-29 13:09:28
Antek, czytałem wywiad w naturze, w necie nie szukałem.

To jest przede wszystkim dom.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-29 12:43:38
To nie jest reklama czasopisma. To jest jak najbardziej wyrażenie podziwu, uznania, szacunku dla człowieka z charakterem z dodatkowym odchyleniem w kierunku gór. W każdym bądź razie po przeczytaniu rozmowy „na stojąco” w empiku – egzemplarz kupiłem. Bo bywając tam w chyzie też odczułem, że „To jest przede wszystkim dom” a w drugiej kolejności przytulne schronisko. Powodzenia Baco i w ten Nowy 2007 Rok. Nie masz kompa, nie szkodzi – może jakiś wędrowiec powie Tobie to dobre słowo. PS. Z Józefem Michlikiem gospodarzem schroniska Polskiego Towarzystwa Tatrza...

Re: Geologiczne pytanie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-29 07:51:45
A tak a propos uproszczeń, kiedyś spotkałem się z takim opisem "Bieszczady posiadają cechy gór rusztowych". Co do nazwy - ładnie brzmi :-)

Re: Geologiczne pytanie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-28 14:53:02
[cytat]... nie ma czegoś takiego jak góry osadowe...[/cytat] W literaturze można również spotkać opis Wewnętrznych Karpat Zachodnich z określeniem geologicznej budowy jak "skały krystaliczne, metamorficzne, osadowe a także wulkaniczne".

Re: Odznaki Turystyczne dla Dzieci
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-22 09:03:46
[cytat]Moja bezkompromisowość wynika li tylko z tego, ze nikt ze mną nie szuka kompromisu, ot co![/cytat] Antosiu, jak napisał Sztaudynger; [i]Gdzież takie ziarna Co chwalą żarna?[/i] Porozumienie bez przyznania krytykowi choć kawałeczka racji jest niestety niemożliwe. Ale to juz wymaga "prawdziwej cnoty".

Re: Odznaki Turystyczne dla Dzieci
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-21 13:12:02
[cytat]... czy potrzebna tam taka bezkompromisowa zakała jak ja?[/cytat] pyta [i]amotolek[at][/i] Antoni, niezbyt widzę związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy brakiem skłonności do kompromisów z psuciem. Stołeczny to tak jak cesarsko-królewski, brzmi ładnie.

Re: Odznaki Turystyczne dla Dzieci
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-21 13:01:11
Oddział posiadający osobowość prawną jak najbardziej może upaść. Tyle, że na skutek nieudolności organizacyjnej i finansowej, to w końcu można zrozumieć. Ale zaniknięcie Oddziału na Mokotowie - mhm. Pod bokiem ZG z PiaR Towarzystwa.

Re: Odznaki Turystyczne dla Dzieci
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-21 08:26:30
Przepraszam że zapytam, co kryje się za takim zdarzeniem - upadłość w Towarzystwie [cytat]Ciągle przybywają do nas członkowie z upadłych warszawskich oddziałów.[/cytat]

Re: GOT - może uprościć liczenie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-13 12:33:33
OK. Jednak na stronie firmowej też powinien być aktualny. Więcej, aktualne przepisy i regulaminy przede wszystkim powinny być na oficjalnej stronie Towarzystwa. Co na to PR w ZG?

Re: GOT - może uprościć liczenie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-13 12:25:03
http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_got § 12 Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą i "Za wytrwałość", Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT (CRW GOT PTTK) w Krakowie. Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczka winna być złożona do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskało się normę na dany stopień odzna...

Re: GOT - może uprościć liczenie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-13 10:14:45
Zbyszku, jest OK. Także uważam, że tak w ogóle obecne zasady zdobywania GOT są czytelne. Niemniej moim zdaniem (w różnych wątkach pisałem na ten temat) potrzebne są zmiany zapisu o kategoriach wieku, np. w "IV powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne" czy też ponowne rozważenie istnienia takiego ułatwienia "Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy." A zapis "Referaty weryfikacyjne pobierają opłatę za weryfikację w ustalonej przez KTG ZG PTTK wysoko...

Re: GOT - może uprościć liczenie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-13 07:46:36
[cytat]...[cytat]Należę do PTTK od niedawna, GOT zdobywam i zgadzam się z Wami szanowni przedmówcy: nie ma potrzeby upraszczac rzeczy prostych.[/cytat]... Te zdania mogą posłużyć za podsumowanie dyskusji której nie powinno być.[/cytat] Zbigniewie, spokojnie. Naprawdę uważasz, że dyskusje o "kwestiach naprawdę skomplikowanych" w regulaminach odznak turystycznych z są niepotrzebne?

Re: GOT - może uprościć liczenie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-12 14:31:10
Opadają, opadają ... Szczególnie wtedy, jak z góry zakłada się "kwestie naprawdę skomplikowane" w prostym regulaminie.

Re: GOT - może uprościć liczenie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-12 14:10:19
[cytat] Przez ponad 70 lat, tysiące zdobywców GOT wszystkich stopni, potrafiło zrozumieć Regulamin … [/cytat] Zdzisławie, nie do Andrzeja należy mieć zastrzeżenie o niezrozumienie treści Regulaminu GOT. To [i] Regulaminodawca [/i] z góry założył w §14 Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Oczywiście GOT PTT-K nie jest zwykłą odznaką sprawnościową, czy krajoznawczą, jakich wiele funkcjonuje czy to w samym PTTK, czy w innych organizacjach (szkoda, że nie ma nazw tych organizacji). W k...

GOT - może uprościć liczenie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-12 12:12:02
Pewnie popełniono wiele innych [i]dziwnych[/i] paragrafów, ale o tym poniżej już kilkakrotnie dyskutowano na naszym FORUM. [cytat] Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.[/cytat] Jeżeli aktualny regulamin GOT jest tak skomplikowany, to może mniej języka prawniczego. Tak po prostu konkretnie, jak w Regulaminie Górskiej Odznaki Turystycznej P.T.T. z roku 1935. PS. A ile było wypowiedzi o tym, jakie wygórowane wymagania stawiają weryfikatorzy GOT, a tu...

Re: Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-07 15:09:28
[cytat]Posiadam uprawnienia przewodnika, bezpiecznika i izolatora, a ponadto znakarza szlaków lotniczych i morskich ( w tym także podwodnych). ... [/cytat] Andrzeju, z takimi uprawnieniami jakie posiadasz, to do działalności w oddziale PTTK dopuszczony i zachęcony zostaniesz przez każdego starszego członka PTTK. Czy zauważyłeś istnienie: - Komisji Turystyki Żeglarskiej? - Komisji Działalności Podwodnej? A Twoje uprawnienia znakarza możesz wykorzystać i wnieść coś nowego i ożywczego, na przykład turystyka balonowa, szybowcowa, lotnicza. Starzy członkowie PTTK...

Re: prosze o pomoc
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-06 15:19:05
[cytat]... że nie potrzeba etatowych pracowników ...[/cytat] PTT wsytarczało 6 pracowników etatowych - w czasach II RP. A w ogóle to jednak Ktoś prowadzi np. rozliczenia z US?

Re: prosze o pomoc
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-06 15:16:30
[cytat] Coś tam wyjąłes Kochany z kontekstu i dlatego nie przyjmuję do wiadomości Twojego sprzeciwu, gdyż cały … [/cytat] Cały temat zaczyna podłamana „Izaak” pozdrowieniami i apelem o jakąkolwiek pomoc a kończy Izabela w stylu; - „musialas rzucić jadem jak stara żmija” –„ Widze ze jest tu sporo zlosliwych ,niewyrzytych , zakompleksionych i złych ludzi ktorzy nei potrafia sie powstrzymac” – „Na internecie mozesz komus ciupac,” - „nie zapytam o nic , to nei ma sensu ,” - „ Zawiodlam sie :( „ [cytat]Bardzo mi się podoba za to jak dzieln...

Re: prosze o pomoc
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-05 14:49:31
[cytat]Bardzo mi się podoba za to jak dzielna Iza skopała d..olną część ciała ........ [/cytat] Wiesz Antek, a tu zgłaszam sprzeciw. Promotor dzielnej Izy pewnie zna regulamin studiów i wie,(to standardowy zapis), że; "... Przez pracę licencjacką, zwaną dalej dyplomową, rozumie się pracę pisemną, ujętą w regulaminie studiów i programie nauczania, przygotowaną przez studenta pod kierunkiem promotora, podlegającą ocenie i stanowiącą warunek przystąpienia do egzaminu licencjackiego. ... " Pytać każdy może, lepiej czy gorzej to czyniąc. Ale pytając na forum...

Przyszłość Towarzystwa.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-01 15:00:56
[cytat] [i][b]Jednakże działalność programowo-organizacyjna była coraz słabsza, co przypisuje się dużym brakom w etatowej jej obsłudze [17 s. 144]. Jest to jednak nie całkiem uzasadnione. Problem należy mianowicie widzieć w trudnościach z przestawieniem się na całkowicie lub prawie całkowicie społeczną działalność, tak jak to ma miejsce w podobnych organizacjach w zachodniej Europie. Wśród dużej części działaczy pokutuje przekonanie, że bez etatowych pracowników społeczna działalność jest zupełnie niemożliwa, choć aktualne warunki nie zapewniają takich komf...

Re: Prawda o Towarzystwie.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-01 14:12:29
Każdy taki KTOŚ, kto łamie regulamin powinien ponosić nieuchronnie; [cytat]surowe konsekwencje jak odebranie na stałe uprawnień wraz z blachą i legitymacją.[/cytat] Wtedy można liczyć, że w sprawozdaniu z przyszłego XVII WZ PTTK nie będzie takich stwierdzeń jak to odczytane w sprawozdaniu z XVI WZ PTTK „ …Jednakże działalność programowo-organizacyjna była coraz słabsza, co przypisuje się dużym brakom w etatowej jej obsłudze … „. A propos obecnych połajanek [i][b]niektórych petetekowców[/b][/i], tak jak Ty powołam poezję Jerzego Harasymowicza. [i]Nie...

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-12-01 09:41:18
Re: Krajoznawstwo w PTTK Autor: domin [87.105.147.178] Data: 2006-11-30 18:09:18 [cytat]Twoje sugestie?[/cytat] Sugeruję nawiązanie do bardzo obszernych dyskusji i polemik na FORUM PTTK [u]przed – w trakcie – po XVI WZ PTTK[/u] w których wypowiadano się na temat dlaczego działalność programowo-organizacyjna jest coraz słabsza. Podam na przykład takie źródła: http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=13888 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=19736 Re: Krajoznawstwo w PTTK Autor: domin [87.105.147.178] Data: 2006-11-30 18:10:30 [cytat]Twoje suge...

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-30 10:23:23
Dziwnie wygląda takie mimochodem wymienienie dorobku Komisji Historii i Tradycji ZG [b]tylko[/b] w końcowym akapicie części 12.”Po 2000 r.” artykułu Autora o działalności krajoznawczej w PTTK. [cytat] W działalności Rady Programowej ds. Młodzieży na wyróżnienie zasługuje Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" …… . Także i Komisja ds. współpracy z Wojskiem Polskim regularnie podejmuje tematykę krajoznawczą w pogłębiony sposób …….. . Bardzo dużą aktywność badawczą wykazała w ostatniej kadencji Komisja Historii i Tradycji ZG. Została...

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-30 08:09:58
W pierwszym akapicie „cz.12 Po 2000 r.” Autor artykułu wystawił ciekawą ocenę bieżącej działalności krajoznawczej PTTK. [cytat]Piętnasta kadencja przyniosła te same uwarunkowania i trudności zewnętrzne, co i poprzednie. … [/cytat] [cytat] Mimo to pod koniec tej kadencji PTTK jakby zaczęło powoli odzyskiwać prestiż społeczny, co wyraziło się wzrostem liczby członków -. … [/cytat] [cytat]Jednakże działalność programowo-organizacyjna była coraz słabsza, co przypisuje się dużym brakom w etatowej jej obsłudze [17 s. 144] [17 s. 144[i] czyli XVI Walny...

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-29 15:21:36
Mam pytanie do Autora o obecne losy imprez: 1/ wymienionej w artykule w części 4. "Dekada lat siedemdziesiątych" [cytat]W 1972 r. zorganizowano I Centralny Przegląd Diapozytywów Krajoznawczych "Diakraj" w Opolu, który później przeniósł się do Gdańska, … [/cytat] 2/ wzmiankowanej w artykule w części 10. "Lata osiemdziesiąte" [cytat]Jako stała impreza przybył "Diaświat" w Częstochowie[/cytat]

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-29 14:54:35
Witaj. Tylko że poziom wody Wisły za włocławską zaporą, o czym już pisano wielokrotnie, jest na poziomie uniemożliwiającym opłacalną żeglugę rzeczną. Miało być 7 zapór, jest jedna we Włocławku zagrożona runięciem i druga (teraz jako ratunek dla tej już istniejącej) w planach - Nieszawa. A pamiętasz wycieczki po Wiśle statkami spacerowymi - z portu rzecznego miasta mojego dzieciństwa do Płocka, Torunia, wypływały "Ondyna" i "Balladyna". Pod powiekami zachowałem z takich rejsów po Wiśle foto:-) w zachodzącym słońcu panoramy skarpy płockiej czy bulwar...

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-29 13:12:11
Witaj. [cytat]Przykładem zaniedbań jest przykładowo marazm w zakresie fukcjonowania informacji turystycznej w Warszawie i na Mazowszu ... .[/cytat] To raczej wszechobecne zaniedbanie, a ewentualne wyjątki potwierdzają regułę. Za przykład (sprzed trzech lat) pięknej edytorsko i wiarygodnej w praktyce mogę podać informacje turystyczne w mieście Nowy Sącz. I były to foldery w kilku wersjach językowych. [cytat]... odwrócenie się Warszawy i Mazowsza tyłem do Wisły (wystarczy spojrzeć na przedwojenne zdjęcia związane z żeglugą wiślaną).[/cytat] Oj, była k...

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-28 15:02:51
Na wstępie opracowania Krzysztofa R. Mazurskiego jest taka definicja; [cytat] ... - krajoznawstwo z dominacją krajoznawstwa biernego, przez które dr Jerzy Pawlik, wieloletni m.in. członek Komisji Krajoznawczej ZG (liczne wypowiedzi ustne) rozumie tylko samo poznawanie bez osobistego zaangażowania, ... [/cytat] Mhm, a tym razem to nowe słownictwo.

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-28 14:58:52
[cytat]trwają kolejne "eksperymenty" w zarządzaniu turystyką.[/cytat] Jurek, ale co na to przedstawiciel PTTK w Radzie POT?

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-28 14:12:22
[cytat]Niemniej jednak, skoro pisales to Kochany, po 1989 roku - proponuje wyczyscić slownictwo ... [/cytat] Faktycznie, na przykład takie zwrot jak Plenum ZG ... na stronie 6 i dalej strona 7. ... [cytat]W 1985 r. odbyło się programowo ważne posiedzenie Plenum ZG w Kielcach poświęcone wkładowi PTTK w kulturę narodową. Niestety, nie odbiło się ono większym oddziaływaniem ani w obrębie Towarzystwa, ani poza nim.[/cytat] [cytat]Podobnie było z obchodami 90-lecia PTKraj., które zaznaczyły się przede wszystkim sesją i wyjazdowym posiedzeniem Plenum ZG w Suwałkach oraz kil...

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-28 09:51:50
[cytat]Przyczyn czego?[/cytat] Tego, że "Na Szlaku" ... [cytat]Niestety, nigdy nie uzyskał on wsparcia Zarządu Głównego - do końca swoich dni, czyli 2006 r.[/cytat] a jednocześnie jak piszesz ... [cytat]W krakowskim środowisku ukazuje się coraz ciekawsza pod względem treściowym "Gazeta Górska", która po zamknięciu miesięcznika "Na szlaku" przez Oddział Wrocławski stała się jedynym periodykiem o szerszym kręgu czytelniczym, wszakże bez charakteru rynkowego.[/cytat]

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-27 14:11:55
Skoro projektodawcy z PTTK zamierzają oceniać stan przygotowania infrastruktury turystycznej do uprawiania krajoznawstwa przez osoby niepełnosprawne, to jednak od matecznika Towarzystwa należałoby zacząć. Może to i detal?

Re: Krajoznawstwo w PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-27 10:37:04
Na stronie 6 w rozdziale 6. Po przełomie 1989 r. napisałeś …. [cytat]W 1991 r. przestał wychodzić jedyny powszechny miesięcznik PTTK "Gościniec", stąd coraz większego znaczenia zaczął zyskiwać od tego czasu także jedyny rynkowy magazyn "Na szlaku" wydawany przez Oddział Wrocławski PTTK, dający szansę docierania z ideami Towarzystwa do otwartego grona czytelników. Niestety, nigdy nie uzyskał on wsparcia Zarządu Głównego - do końca swoich dni, czyli 2006 r. [/cytat] W tym miejscu brakuje, moim zdaniem, omówienia przyczyn – tym bardziej, że na FORUM PTTK miała...

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-27 07:54:18
Czyli z góry zakładamy, że działaczem np. Prezesem Zarządu Głównego PTTK, ewentualnie etatowym pracownikiem, nie ma szansy zostać osoba niepełnosprawna ruchowo. A co do braku podjazdów do schronisk i domów wycieczkowych - w regulaminie GOT są preferencje dla osób niepełnosprawnych, w praktyce wędrówkowej ..... widać w każdym schornisku.

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-24 15:38:34
W ZG PTTK projekt nie jest w trakcie realizacji http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=5020 [cytat]Dostępność dla niepełnosprawnych - Czy istnieje dostęp:…NIE …. [/cytat]

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-24 10:02:54
Można z prasy ( być może na stronie głównej PTTK informacji nie mogę zauważyć ) dowiedzieć się o projekcie „Turystyka Dla Wszystkich” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projektodawcy zamierzają wszystkim osobom niepełnosprawnym, które chcą uprawiać turystykę i krajoznawstwo, zapewnić informację o całej infrastrukturze turystycznej. Projekt pilotażowo realizowany jest na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. To była notatka prasowa, może na FORUM PTTK na...

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-23 09:11:30
[cytat]Jedynie zdążono zmienić symbol oznakowania punktu Informacji Turystycznej: zamiast znaku "IT" będzie teraz tylko "i", bo IT kojarzy się z technologią informatyczną.[/cytat] Witaj, Jak na ponad 7 lat działalności – to zawsze „ cóś ”. A serio, to logo POT moim zdaniem jest bardzo udane.

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-22 14:21:54
W weekendowym dodatku TURYSTYKA do GW jest taka aktualność; [cytat]Od nowego roku przestaje istnieć Polska Organizacja Turystyczna, jej funkcje przejmie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Zadaniem POT-u było przyciąganie do kraju zagranicznych turystów (w zeszłym roku odwiedziło nas 15 mln gości, co roku ta liczba rośnie o blisko 5 proc.). Nie znana jest jeszcze reakcja Unii Europejskiej - istnienie narodowej organizacji tego typu to wymóg UE.[/cytat] 1/ Robimy coś wbrew Unii Europejskiej? To dziwne. 2/ I czy to ma jakieś znaczenie dla tych turystów zagra...

Re: jadowity donosik
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-17 15:24:45
Antoni, ponownie zapytam ... jak widzisz teraz tamte polemiki baiełegozibiego ze stokrotką i innymi korespondentami z Towarzystwa? To a propos tematu w obronie Oddziału PTTK w Pleszewie. Ciągle jest czas na przełom; http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=19736

Re: Znakarzom - ku rozwadze...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-16 14:59:00
W tym wątku „Porozmawiajmy o szlakach” http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=24285 Piotr Rościszewski tak pisał; -> Jeżeli istnienie szlaków ma mieć jakiś sens, to musi być jakaś sensowna koordynacja i kontrola aktualnego stanu wszystkich szlaków. Żeby temu podołać, musi być jakaś instytucja, która będzie miała jakiś przemyślany system działania i będzie regularnie utrzymywana z budżetu. Może być to jedna centralna instytucja, a może być ich kilka szczebli, podobnie jak w przypadku systemu dróg publicznych. Był czas, że taką funkcję przypisano...

Re: Znakarzom - ku rozwadze...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-16 12:26:07
A normalnie, w myśl odpowiednich przepisów o bezpieczeństwie powinno być tak wyznakowane -> [cytat]... Znaki w terenie powinny być umieszczone w taki sposób, aby była zachowana widoczność kolejnego znaku do przodu i tyłu, nie rzadziej jednak niż co 50 metrów. Na początku i na końcu szlaku turystycznego umieszcza się widoczny drogowskaz, na którym powinien być zaznaczony kolor szlaku i czas przejścia. [/cytat] A lokalne inicjatywy skutkują często, np. Iwonicz Zdrój , kilkoma szlakami oznakowanych identycznie jak główny szlak zachodniobeskidzki czy też totalnym bra...

Re: jadowity donosik
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-14 15:02:17
Witaj, http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=22002 http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=22044 Swoją drogą to zapytam, jak widzisz teraz tamte polemiki baiełegozibiego ze stokrotką i innymi korespondentami z Towarzystwa?

Re: Złe słowo o Miziowej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-09 15:11:51
Witam, [cytat]... ludzie gór mają prawo i do takich przeżyć, a my powinniśmy spełniać takie życzenia tak aby nie ucierpieli na tym pozostali Goście naszych obiektów.[/cytat] ....... oczywiście, oczywiscie. Jednak pora nazywać rzeczy po imieniu. Schronisko górskie PTTK niech bedzie schroniskiem takim, jak taki obiekt widział Edward Moskała. A hotel w górach niech bedzie hotelem górskim PTTK działającym według innych reguł, np. wtedy wiem, że trzeba wcześniej uzgodnić możliwości noclegu i warunki pobytu.

Re: Z kart historii i tradycji
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-03 12:33:10
[cytat]... tym, którzy twierdzą, że całemu złu w powojennej turystyce winne jest powstanie "złego", upolitycznionego PTTK, co uniemożliwiło dalszą działalność "dobrych" organizacji PTT i PTK.[/cytat] Witaj. Tylko widzisz, "tymi" co tak twierdzą to na ogół są "byli" z PTTK w odrestaurowanych PTT i PTK.

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-11-02 15:12:24
[cytat] . Teraz trochę przemyślałem sprawę na chłodno i dochodzę do podobnych wniosków, że cała wrzawa wiąże się ze stołkami i intratnymi posadami dla politycznych kumpli.[/cytat] Witam, Ale stołki i posady dla „kumpli króliczka” i [cytat]wyprzątanie resztek[/cytat] przecież musi być zauważone przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej która jest „ … uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. …” i do której kompetencji należy "... określanie zasad wynagradzani...

Re: Likwidacja POT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-31 15:20:56
Witaj, czy to aby nie żarcik w ramach Halloween [cytat]...Polska Organizacja Turystyki będzie zlikwidowana !!! A jeszcze miesiąc temu ZG PTTK podpisywał z POT optymistyczne porozumienie o współpracy itp.[/cytat] Przecież jest w POT nasz człowiek ... http://www.pot.gov.pl/menu1/pot/rada/ Co do eksperymentów to może będzie ponowne zjednoczenie Polskich Towarzystw ....

Re: Finansowanie PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-25 08:47:59
[cytat]Co to jest? jaka strategia? Wieloletnia? Co to za Towarzystwo?[/cytat] j.condijos - to jest fragmnet uchwały XVI WZD PTTK.

Re: Finansowanie PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-24 15:26:25
[cytat]... jeszcze często z własnej kieszeni płacimy, np. za korespondencję czy przejazdy. Więc, choć jestem cierpliwy, nie chrzań![/cytat] W świetle poniższych zasad - coś tu nie tak ... [cytat]Ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania finansów jest opracowywanie budżetów pełnych i częściowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją a także wdrażanie zasad rachunkowości zarządczej – wykorzystywanie wskaźników ekonomicznych w bieżącym zarządzaniu i ustalaniu wieloletniej strategii działania Towarzystwa.[/cytat]

Re: Finansowanie PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-20 15:23:53
Ogólnie to znajdujesz odpowiedź na zadane pytanie w Satutucie PTTK w Art. 82 - 1. Majątek PTTK powstaje z: - wpisowego i składek członkowskich, - dochodów z własnej działalności, - dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego, - ofiarności publicznej, - darowizn, spadków i zapisów, - innych źródeł. A odpowiedź na to pytanie [cytat]Jak prowadzona jest polityka pieniężna - jest jeden centralny budżet czy decentralizacja, czyli "każdy zarabia na siebie"?[/cytat] to już kwestia jawności bilansu wpływów i wydatków ZG i samodzielnych oddziałów.

Re: przewodnik turystyki kolarskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-19 15:03:33
http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23988 [cytat]przygotowac projekt kodeksu Honorowego [b]działacza PTTK[/b], a w szczególności [b] przodownika, przewodnika, instruktora, organizatora turystyki kwalifikowanej[/b] oraz szczególnie [b] dzialacza władz naczelnych naszego Towarzystwa[/b].[/cytat] Antoni, już otwierałeś temat Kodeksu Honorowego etc.

Re: Złe słowo o Miziowej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-17 15:28:58
[cytat]ale... uważam że jest miejsce dla wszystkich w górach i dla wszystkich w w schroniskach też ! [/cytat] Skoro zgodnie z wizytówką schroniska organizowane są FACHOWO wszelkie imprezy intergracyjne, to przyjęcia weselne też mieszczą się w tej formule. :-)

Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-09 15:27:55
[cytat]należy być ostrożnym z pobieraniem wpisowego od uczestników imprez; w szczególności od osób spoza PTTK [/cytat] [cytat]W imprezach tych biorą udział wszyscy chętni; członkowie PTTK mają często przywileje związane z ubezpieczeniem w SIGNAL IDUNA oraz wysokością wpisowego (często są to sprawy powiązane z sobą)[/cytat] Witaj, a wyobraź sobie całkiem realne zainteresowanie sie "skarbówki" tymi korzyściami finansowymi członków PTTK. I wtedy może być [cytat]Mniej więcej tak, jak z tym piekarzem[/cytat] Od większości deputatów US już kasuje podatek...

Re: Stare wierchy
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-05 10:42:32
[cytat]A kresowe? Sa bardzo smakowite [/cytat] A pierogi leniwe- :-);-):-(

Re: Kiedy Zjazd Nadzwyczajny?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-04 14:07:56
[cytat]Dzieki za przypomnienie calego wierszyka[/cytat] raczej chodziło o uściślenie cytowanego przez Ciebie fragmentu wiersza z 1955 roku. Jak pamiętasz, Załucki wygłaszał te wierszowane humoreski w "Podwieczorku przy mikrofonie" w kawiarni Stolica. PS.Za całość tej [b]kpinki[/b]nie mnie podziękuj.

Re: Kiedy Zjazd Nadzwyczajny?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-04 11:32:40
Łukasz, o co chodzi. Do [cytat]naszego zjazdu[/cytat] można wyszukać cytat w Panu Tadeuszu. Wtedy też będzie [cytat]No to już zacytujcie całość, skoro tak... :-)[/cytat].

Re: Kiedy Zjazd Nadzwyczajny?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-04 07:52:52
[cytat] "Mówią ze Pałac Kultury jest brzydki i szpeci? … „[/cytat] „Dziś się już byle bubek Zna na architekturze I psioczy na temat ozdóbek Tych tam na górze …. Że to nie żadna ozdoba! Że Pałac Kultury to szpeci! Ja nie wiem … Mnie się podoba – Ja mam żonę i dzieci.” [i]A czy to aluzja do czasów – napisania wiersza - budowania PeKiNu - powstawania Towarzystwa[/i]

Re: Kiedy Zjazd Nadzwyczajny?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-15 13:01:29
Witaj, Napisałeś że to o wiele za mało te 27 głosów oddanych na kandydata do GSK na Zjeździe rok temu. Tak Ant, to nawiązanie do wyborów GSK, ale nie jest to mało głosów. Antek, czyżby Twój optymizm został przytłumiony. Zgubiłeś Swój pozytywny sposób myślenia? Przyglądnij się sprawie z dystansem. Przyszłego powodzenia działania nie przypisuj tylko Swoim zdolnościom. Za porażkę obwiniaj tylko Siebie a nie zewnętrzne sytuacje. Odzyskaj nowy optymizm i zobacz "szklankę pełną do połowy". Trzeba Łukaszowi przyznać słuszność co do drugiej...

Re: Kiedy Zjazd Nadzwyczajny?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-13 14:43:13
Witaj, [cytat]W tej sytuacji stawiam tezę, że niezbędny nam jest i to szybko nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTTK! I do tego, moim zdaniem, powinien się odbyć jak najszybciej![/cytat] Antek, „ … Art. 26 ust. 2. Statutu PTTK -> Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pisemnego wniosku, … „ [cytat]Uważam, ze szybkie posty (Za czy Przeciw) z krótkim uzasadnieniem , powinniśmy zbierać do 25 września (oczywiście br. )[/cytat] Antek, czy zbierzesz pod wnioskiem co najmniej 52 podpisy delegatów. Na razie chyba może...

Re: Anonimy
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 13:02:01
W ramach dyskusji ad wątek o obowiązkowym logowaniu się wypowiadam się we wskazanym miejscu. Z tym co Antoni napisał zgadzam się tylko w takim zakresie; -> OBOWIAZKOWE WLOGOWANIE DO FORUM ZG PTTK, WSZYSTKICH KILKUDZIESIECIU CZŁONKÓW ZG , GSK I GSK! Dodajmy obowiązek odpowiadania na wnioski i pytania. Zakładam, że logowanie zapobiegnie zaczepkom itp.

Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 12:38:40
-> Brak konkretnych wskazań osób fizycznych nie powinien być przeszkodą w przeznaczeniu tych kwot na działalność pożytku publicznego realizowaną przez organizacje pozarządowe. … To oczywiście, że brak mojego wskazania oznaczać będzie brak pozwolenia na przeznacznie moich pieniędzy na jakąkolwiek działalność pożytku publicznego organizowaną przez organizacje pozarządowe. PS. może oficjalne wiadomo, ile 1% otrzymała organizacja pozarządowa o nr 5020 w bazie ngo.

Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 12:16:27
Mam rozumieć, że 1% mojego podatku za 2005r urzędnik w Urzędzie Skarbowym przekazał według swojego kaprysu. Jurku, chyba to jednak nadinterpretacja OFOP.

Re: Obowiązek logowania - głosow.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 11:15:20
Tak, jestem za obowiązkiem logowania się dla wszystkich chcących pisać na naszym Forum. Janusz Maciejewski

Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 10:36:39
-> … Zdaniem OFOP w projekcie rządowym pominięto zagadnienie alokacji środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie zostały przekazane konkretnym organizacjom pożytku publicznego bezpośrednio przez podatników. Brak konkretnych wskazań osób fizycznych nie powinien być przeszkodą w przeznaczeniu tych kwot na działalność pożytku publicznego realizowaną przez organizacje pozarządowe. … Tu już OFOP przegina. Podatek to część moich pieniędzy i jeżeli nie mam zamiaru wspierać organizacji których działalności nie spostrzegam jako po...

Re: Forum tylko dla zalogowanych
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 09:57:13
Witaj, -> sytuacja powszechnego bałaganu na forum wynika głównie z małej aktywności administratora forum ... To raczej wynika z zaniechania wdrożenia wniosków zebranych przez Łukasza w dyskusji "Jak ulepszyć nasze Forum?" http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=20456 -> i nadzoru ze strony ZG PTTK (kogoś odpowiedzialnego za PR). ... Miejmy nadzieję, że Ktoś odpowiedzialny (a jest to Ktoś wysokiej rangi we władzach PTTK) powołany do reallizacji pozytywnego PR dla PTTK pomoże Łukaszowi w ulepszeniu FORUM PTTK.

Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-07 14:45:02
Witaj, konsultacje były obszerne, opinii multum; http://bip.kprm.gov.pl/bip/index.jsp?artId=1253 I moim zdaniem to najbardziej rozsądne jest stanowisko Rządowego Centrum Legislacji "... iż odpowiednią formą wprowadzenia proponowanych zmian jest opracowanie nowego projektu ustawy o fundacjach a nie jej nowelizacja. Należy bowiem zauważyć, iż proponowane zmiany w sposób istotny wpływają na możliwość tworzenia i działalność fundacji. ..."

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-31 14:31:33
-> W kuluarach przed salą obrad Zjazdu przekazałem tylko dwóm delegatom w ciągu dnia (sobota), w porze kompletowania kandydatur do władz PTTK - dokumentację do zgłoszenia mojej kandydatury do GSK i kilkunastu osobom bezcenne wskazówki, żeby nie dały się zrobić w bambus, kładąc swoje cenne glosy na osoby zdecydowanie nieodpowiednie!. ... Napisałem " ... O ile pamiętam z Twoich wypowiedzi na FORUM PTTK, to też uczestniczyłeś w obradach Delegatów na XVI Walny Zajazd PTTK. ..." ale teraz już jest wszystko jasne. Po prostu tam byłeś. Przepraszam, jeżeli w czymś Tobie uc...

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-31 12:29:33
-> No tak w takiej sytuacji obecne "owe ZG" i oba przydatki mają pełną legitymację aby jeszcze przez 3 lata, spokojnie: - robić to co chcą robić*, nic nie robić*. W każdym bądź razie kadencja trwa, a ZARZĄD GŁÓWNY, GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA, GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI mogą być motywowani przede wszystkim przez Delegatów na XVI Walny Zajazd PTTK. PS. Antek, bez przesady, nikogo nie obwiniam. O ile pamiętam z Twoich wypowiedzi na FORUM PTTK, to też uczestniczyłeś w obradach Delegatów na XVI Walny Zajazd PTTK. Skumbrie jak skumbrie, ale może bardziej bigos na win...

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-30 13:51:33
-> " Chore to ...' -> No to fakt, ale jak wiadomo ryba psuje sie od glowy! Oj, nie tak Antoni, nie tak! W demokracji jednak jest inaczej – to my wybieramy, obojętnie czy głosujemy rękoma czy nogami, polityków do sprawowania władzy lub „wadzy”. Ryba psuje się od dołu a nie od góry. Dotyczy to bez wyjątku i ryby PTTK. Dlatego właśnie może i nie dziwić na przykład taki dysonans. Delegaci w czasie XVI Walnego Zjazdu składają wniosek. 1. Zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania bazy turystycznej PTTK do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak by w każdym z reg...

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-29 15:01:13
-> Witam kolegów z Łodzi i nie tylko "Koleżanka jest w Prezydium Rady Porozumienia Oddziałów PTT-K Województwa Łódzkiego." A dokładnie to nazwa " ... takowego tworu ... " została użyta " ... W dniu 21 kwietnia 2001 roku na I Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, która odbyła się w Pabianicach w głosowaniu tajnym wybrano 9 - osobowe Prezydium Rady Porozumienia ;..."

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-29 11:17:32
-> … nie jest w Prezydium Rady Porozumienia Oddziałów PTT-K Województwa Łódzkiego, chociażby z dwóch powodów: - nie ma i nigdy nie było w województwie łódzkim takowego tworu, jest natomiast Porozumienie Oddziałów ...itd; A to akurat też widziałem na stronie Porozumienia Oddziałów; „ … W imieniu Prezydium Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego mam przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów Prezesów, Przedstawicieli Oddziałów oraz Delegatów na XVI Zjazd PTTK, na spotkanie organizacyjne w Łęczycy. … „ http://powl.pttk.pl/porozumienie/info...

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-25 14:52:36
-> Ale być może inni Uczestnicy forum, a szczególnie „zlotoczłonkowcy z 3S” będą mieli więcej lepszych pomysłów, jak najlepiej wypromować nasze Towarzystwo? Kto wie? :-) Pomysły już są wszystkie wnioski delegatów, które padły w czasie XVI Walnego Zjazdu i zostały tradycyjnie już przekazane rozpatrzenia przez Zarząd Główny PTTK. Wnioski, moim zdaniem, spektakularne dla Promocji PTTK; A/ ekonomiczne; 11. Zobowiązać ZG PTTK do dokonania wnikliwej analizy programowej i ekonomicznej działalności wydawniczej PTTK w tym działalności wydawnictwa „PTTK KRAJ...

Re: Promocja PTTK :-)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-23 14:07:42
-> … to bardzo dobrze, że powstała taka funkcja w randze Pełnomocnika ZG i być może doczekamy się i na forum internetowym ZG PTTK aktywnej bilateralnej wzajemnej współpracy, co uważam za wielce wskazane, bo promocja PTTK, to jest w ogóle piękna rzecz. Sami z siebie, jako członkowie, mniej lub więcej aktywni, powinniśmy zawsze i wszędzie promować nasze Towarzystwo, … -> Mam nadzieję, że teraz się to zmieni, a Promocja PTTK przez duże „P” - ruszy z kopyta! Amotolek, tu nie ma miejsca na gdybanie i nadzieję – w końcu zadanie krzewienia turystyki i krajoznaw...

Re: Zapytaj Edka !
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-11 13:40:56
-> "Ty mi tu gazet nie czytaj!" :-) Spotkanie przebiegało w niezwykle sympatycznej i przyjaznej nam atmosferze. Ale przyznaj, jest bieżąca informacja. Jest. A że język komunikaty z epoki propagandy sukcesu. :-) Może tak trzeba, chociaż młodzież coś nie taka naiwna. Przyszłość?? - ŻENADA Autor: Artur K. ŁÓDŹ Data: 2006-06-28 13:42:06 Ja nie widzę dla Towarzystwa żadnej przyszłości!! Jeśli teraz stosunkowo co drugi członek jest-mówiąc delikatnie- w średnim o ile nie w podeszłym wieku to co będzie za 10 lat?? Aż strach się bać... Niby jakaś młodzie...

Re: Zapytaj Edka !
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-11 11:20:21
-> ... Żeby informować na bieżaco trzeba zabierać w sposób ciagły (osobiście i/lub w imieniu emigmatycznego ZG) zwarty glos na forum. Paru już spróbowało, (przez wrodzony szacunek do władzy tym razem nie wymienię Ich szacownych nazwisk i wypasionych funkcji), dali tu kompletnie d.... i........koniec balu panno lalu ..." Antek, ale po co rzecznik, popatrz na stronę główną portalu PTTK, jest tam mnóstwo bieżących informacji, cytuję najnowszy komunikat. >> W dniu 08 sierpnia 2006 roku władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na czele z Prezesem Leche...

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-08 13:34:59
Ależ zgoda - zgoda. Tylko gdzie ja kwestionuję, nawet spod klapek widoczny fakt "widzenia przez PTTK ;-)" czegoś więcej niż tylko -> dreptanie po górach.... DAV zajmuje się wszystkim co może turysta hobbysta uprawiać w górach i o tym, tylko o tym napisałem.

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-07 15:07:05
-> Przeczysz sam sobie. DAV też zajmuje się wszystkim, tylko w zupełnie innym zakresie. ... Piotrze, gdzie tu samozaprzeczanie. Zgodzisz się, że właśnie patrząc na ten zakres, to w DAV nie znajdziesz, jak w PTTK na przykład ; "Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK". A poza tym istota skutecznego działania to w przypadku DAV ...360 autonomicznych sekcji terenowych...".

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-03 15:45:02
-> … Po okresie zachwycenia się skrajnym liberalizmem wraca tendencja do przemyślenia spraw na nowo. Żadna droga na skróty nie daje gwarancji powodzenia…. „ Prestiż polskich przedwojennych PTT i PTK, czy wspominany na Forum obecny sukces organizacyjny DAV, brały i biorą się z tego, że ich członkowie traktują turystykę górską jako elitarne hobby a nie jako okazję do taniego spania itp. profitów z racji bycia w organizacji. Dzierżawcy schronisk traktują ich prowadzenie jako rodzinne źródła utrzymania a nie jako „biznes”. Tak jak wspomniał Piotr Rościszewski o...

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-03 14:35:19
-> Zastanawiam się nad zapisaniem całej rodziny do DAV lub OAV, ale to kosztuje (dla rodziny) około 300 zł, na razie mnie na to nie stać. -> A poza tym - dlaczego ja mieszkając w Polsce musiałbym zapisywać rodzinę do stowarzyszeń niemieckich lub austriackich ? A dlaczego w Polsce brak organizacji będącej odpowiednikiem Deutscher Alpenverein lub Österreichischer Alpenverein. Bo po czasach socjalistycznej uniwersalizacji przejęliśmy i jak najbardziej podtrzymujemy model "turystycznego omnibusa". Zajmując się wszystkim praktycznie nic porządnie nie można wykonać. Pods...

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-02 12:57:10
Dla porządku dodam, że chodzi oczywiście o "zwrócenie się" składki 84 zł w ramach "bonusów".

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-02 12:50:01
Sylwia Buczek na FORUM pisząca jako: Alpinek2000 pyta również -> czy istnieje oddział PTTK w Tarnowie … Istnieje http://oddzialy.pttk.pl/start.php?co=oddzial&id=209

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-02 12:43:00
-> teraz wydatek 84 zł dla rodziny na składki może i stanowi często dość duży uszczerbek w budżecie, ... " I właśnie dlatego rola bonusów jest tym bardziej bez znaczenia. Kupno bonusów kosztuje znacznie więcej. Ot, choćby zniżki noclegowe np. w bacówce PTTK w Beskidzie Żywieckim (zniżka 20%). Nocleg w pokoju 4- 10 osobowym ... 20 zł od osoby + pościel (opłata jednorazowa) ... 6 zł za komplet Trzyosobowa rodzina na noclegi wydaje 438 zł. Dojazd, posiłki już bez bonusów.

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-08-01 14:37:16
-> No po prostu żałuję zę PTTK nie jest taką organizacją jak tamta. Chciaż DAv wcale nie jest organizacją "elitarną" a właśnie masową. Skaldki są na poziomie takim jakby u nas placić około 50-70 zl rocznie (uwzględniając tamtejsze zarobki). Ano właśnie, po prostu DLACZEGO nie możemy być taką organizacją? Mimo wszystko nie do przecenienia jest tu rola Walnych Zjazdów i działalności ZG. A pisząc prestiż a co za tym idzie elitarność to w tym opracowaniu Wandy Skowron „MIEJSCE NAUKI W PROCESIE BUDOWANIA ZORGANIZOWANEGO RUCHU KRAJOZNAWCZEGO W KONGRESÓWCE POLS...

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-31 14:19:11
Empirycznie rzecz oglądając to rola składki członkowskiej i bonusów jest bez znaczenia. Fakty statystyczne; - w 1991 roku do PTTK należało 233.305 osób a składka stanowiła 3,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. - w 2004 roku do PTTK należało 64.619 osób a składka stanowiła 1,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgubiliśmy „po drodze” prestiż. A o przyczynach- na przykład; http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=2643

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-28 13:54:56
-> Może warto napisać do genseka z gratulacjami ... " Nie warto. To na "górce towarzystwa" sytuacja jak w powieści wielkiego tatrzańskiego kpiarza Andrzeja Struga "Zakopanoptikon". To już chyba ZGórki.

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-28 10:21:57
A to kto napisał ? pewnie ~~~ woojciech Magic z LPR >>>>>>kohani dyskutanci o linkah >>>>>>zapiszcie sie do LPR >>>>>>tam wszystko jest magiczne

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-28 08:06:47
-> ... Dobre dwa miesiace. Na pewno dobre trzy tygodnie. Ponownie napiszę, że moim zdaniem to udana moderacja. Pawle - Ty jesteś jej autorem?

Re: Jak dołączyć do PTTK ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-27 13:24:24
Ej, jakie ukrycie. Moim zdaniem usytuowanie FORUM PTTK na stronie głównej serwisu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod ścieżką * NA SKRÓTY: > LUDZIE > forum.PTTK.pl * jest zupełnie naturalne. -> Czy nikomu w ZG PTTK nie zależy na wymianie doświadczeń i informacji wśród członków PTTK. Aż korci żeby dopisać "Zapytaj Edka?"

Re: Zapytaj Edka !
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-25 11:54:24
Piotrze, tak długo to wybieralne władze Towarzystwa nie mogą czekać. Za trzy lata ten 40%elektorat już będzie wybierał delegatów na kolejny Walny Zjazd.

Re: Zapytaj Edka !
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-24 15:28:48
Według informacji w bazie ngo.pl PTTK prowadzi " ... Działanie w środowisku młodzieży szkolnej (stanowi 40% wszystkich członków PTTK)....". Tym razem nie malkontent jest autorem tematu. To przedstawiciel młodzieży, a z takim ludzkim elektoratem chyba jednak ZG będzie się liczyło, więc odpowiedź kiedyś będzie.

Re: Przyszłość?? - ŻENADA
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-21 15:25:53
-> Na przyszlość PTTK kładą cień dwie sprawy brak młodzieży, a takze mała grupa działajczy w wieku 30 - 40 lat a jak są to głównie nauczyciele. Po lekturze dyskusji tematu autorstwa Artur K. ŁÓDŹ tytule „Przyszłość?? – ŻENADA” - „dziwnym” jak na 15-letniego wielbiciela Towarzystwa „ … Uwielbiam turystykę i krajoznawstwo dlatego 'złotym środkiem' spełniającym moje wymagania jest PTTK. …” widać że tzw. prawda o PTTK tkwi pomiędzy ; -> Krzysztofer To prawda, ale mając pretensje do PTTK/jego działaczy czy zauważyliście pewną prawdę socjolo...

Re: Najlepsze schronisko w Polsce
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-20 09:00:32
-> Kochany! Coś Ci sie pokręcilo, jedliście po prostu pierogi! Zgoda, to były po prostu pyszne pierogi zapisane w menu jako "pierogi ruskie".

Re: Najlepsze schronisko w Polsce
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-19 13:55:53
-> Pycha! Ki diabeł nawał je 'ruskimi" - nie wiadomo. ... ANTek, trochę wiadomo. Według moich kolegów z lat szkolnych, mieszkających do wczesnych lat 50-ch za rzeką Bug, przymiotnik "ruski" to znaczyło tyle, że coś lub ktos pochodzi z byłych Kresów Wschodnich, z dawnej Rusi Czerwonej. Ale u nich w domu, na owo danie mówiono pierogi polskie. Niemniej dla mnie to po prostu nazwa dania. A ostatnio pierogi ruskie, prawie jak domowe, jedliśmy w Szklarskiej Porębie.

Re: Sprawa bulwersująca
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-18 06:54:58
-> Można napić się piwa po dniu wyczerpującej wędrówki. To nic zdrożnego. -> Ponadto piwo jest napojem izotonicznym. Świetnie łagodzi wszelkie "zakwasy". -> … niemiecki model turystyki "od piwa do piwa".Ale między Bogiem a prawdą, gdy idę z ciężkim plecakiem, a żar się leje z nieba, nieraz stwierdzam, że w tym modelu coś jednak jest... To święta prawda, też tak uważam. Ale z tej prawdy skorzystaj Piotrze dopiero jak będziesz miał nick „ps18”.

Ochrona krajobrazu w Beskidach
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-17 13:09:58
RZECZPOSPOLITA Nr 165 z dnia 17.07.2006 r. http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060717/publicystyka/publicystyka_a_14.html w dziale OPINIE opublikowała list Pana Eugeniusza Temkina z Warszawy zatytułowany „Ratować Beskidy” Autor pisze między innymi; „ … Błyskawicznie zmienia się krajobraz beskidzki, spada atrakcyjność turystyczna Beskidów. Swoistość np. krajobrazu Gorców to, co decydowało o ich walorze zanika. Dostrzegają to również miejscowi mieszkańcy i autorytety naukowe. … Zadeptane i przeciążone turystami Tatry już niedługo nie będą mieć w B...

Re: Międzyn. Odznaka Kolarska AIT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-14 09:10:37
-> ... I jak przekonać 18, 19-latka ... W tym wieku to już mamy przekonanie do krajoznawstwa w ogóle, a także do sposobu uprawianie turystyki. Arturze, mnie do krajoznawstwa wciągnęły organizowane kiedyś w szkołach przez nauczycieli-pasjonatów obozy wędrowne PTSM. Kursy, uprawnienia itp, to już była pochodna potrzeby wiedzy dla ciekawszego wędrowania.

Re: Międzyn. Odznaka Kolarska AIT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-13 10:08:49
-> No właśnie, I jak przekonać 18, 19-latka, świadomego w pełni, że może uprawiać dowolny rodzaj turystyki kwalifikowanej "bez szyldu", żeby robił to np. z PTTK ? NO WŁAŚNIE - JAK! Na FORUM PTTK zaistniało mnóstwo propozycji, ale ich przyjęcie i realizacja to jednak kwestia sprawnej organizacji i kierowania a nie "czynów społecznych mas członkowskich".

Re: Międzyn. Odznaka Kolarska AIT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-13 09:52:29
-> ... Tylko na co szyld, jak wydmuszka, a pod nim pustka i ... Cóż, w dość odległych czasach wstąpiłem do PTTK i w dość nieodległym czasie zaprzestałem opłacania składek. Od czasu kiedy w Towarzystwie powierzchowna komercja i "grad odznaczeń, wyróżnień i honorów za zasługi" (o czym można na poczytać www.pttk.pl) praktycznie odesłały w kąt statutową misję i etos PTTK.

Re: Międzyn. Odznaka Kolarska AIT
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-13 09:30:17
-> A cóz to za dziwolag, czyzby MFO odtwarzało w sfej formacji pokatnie strukturę komisji ZG? … -> … teraz to FORO, RZEKOMO DALEJ "DOBROWOLNE" (!)umacnia swoją władzę dla w nim zrzeszonych oddziałów popzrez tworzenie Wojewodzkich Komisji Turystyki kwalifikowanej! … A to widziałeś; Wykaz adresowy „wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK” http://www.pttk.pl/zycie/xvi/index.php?co=adresy Antek, być może Towarzystwo przekształca się w organizację kadrową dla usprawnienia organizacji i kierowania. Niemniej tak jak piszesz, można bez szyldu i aktywu; chodzi...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-07-12 14:36:32
-> Przodownikiem GOT jestem, mimo formalnego wyłączenia się z rodzimego Oddziału PTTK, gdyz właśnie jego komercjalizujący sie Zarząd, niegdyś nie umiał zgodzić się na to, abym to co PTTKowskie robił w PTTK a inne rzeczy tam gdzie miałem na to ochotę. KTG, w której mam sporo przyjaciół okazała w tym względzie większą tolerancję. ... Formalnie przodownikiem turystyki górskiej PTTK jesteś tylko w przypadku nie skreślenia przez KTG ZG PTTK z listy przodowników. A to powinoo nastąpić w momencie utraty członkostwa PTTK. Chyba, że działasz i w PTKraj i w PTTK? Nie...

Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-16 15:05:53
A co w sprawach złożonych przez Ciebie w Głównym Sądzie Koleżeńskim? W kilku wątkach o tym Pisałeś.

Re: Czy też powinniśmy płacić?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-16 12:57:55
-> Zgadzam się z Twoim zdaniem jednak nie w całej rozciągłości. Przytaczając artykuł o obowiązkowym ubezpieczeniu się turystów podczas wycieczek w góry Słowacji z pewnością zauważyłeś wysokość opłat za takowe ubezpieczenie (10-20 koron) tj. 1-2 zł za dzień. ... -> Więc popieram tak jak i Ty wniosek TOPR o obowiązkowe ubezpieczanie się turystów lecz popieram go z pewnymi ograniczeniami – przede wszystkim finansowymi. Jeśli oplata była by zbliżona do tej obowiązującej w Słowacji jestem jak najbardziej za wprowadzeniem tego obowiązku i to od zaraz. W przypadku...

Re: Teren prywatny - koniec szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-16 10:06:41
-> Dlaczego sądzisz, że Oddział "Łódzki" powinien podjąć następny ruch? :/ ?? Widzisz, to napisał Piotr -> ... A co robią oddziały? Usiłują coś robić bez dobrych przepisów i bez wsparcia ze strony ZG. I coraz częścuej wygląda to tak, że z pędzlem biegają 80-latkowie, którym nie udało się nawiązać kontaktu z kimś młodszym.... Oddziały powinny żądać od ZG realizacji Uchwały i konkretnego wsparcia terenowych działań ponieważ nie mogą wykonać obowiązku realizowania Uchwał Zjazdów. I to napisał Wojtek. Dlatego na przykład (chociaż nie tylko) "...

Czy też powinniśmy płacić?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-14 13:45:57
Za wprowadzeniem odpłatności za akcje ratunkowe w górach w sobotnio-niedzielnej Rzeczpospolitej wypowiedział się Adam Marasek - zastępca naczelnika Straży Ratunkowej Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. http://rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060610/swiat/swiat_a_5.html Wniosek TOPR o obowiązkowe ubezpieczanie się popieram bez żadnych ograniczeń co do wielkościi trudności gór. W końcu to my wszyscy podatnicy ponosimy koszty akcji ratowniczych nie zawsze wynikających z niespodzianek przyrody. To z naszych podatków „ … 60 procent naszych wydatków (TO...

Re: Teren prywatny - koniec szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-14 11:09:36
-> Sytuacja dość dziwna, ciekawe jaki będzie ruch PTTK... ciekawe... Arturze, pierwszy ruch wykonał XVI Walny Zjazd PTTK uchwalając ustanowienie roku 2007 Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK, oraz postanawiając; ...Podjąć działania zmierzające do upowszechnienia i utrwalenia w społeczeństwie przekonania o znaczeniu szlaków turystycznych i niezaprzeczalnym dorobku PTTK w tym zakresie. Sekretarz Zjazdu - Agnieszka Wałach Przewodniczący obrad Zjazdu - Ryszard Mazur Warszawa, 18 września 2005 roku. Drugi ruch powinien wykonać np. Oddział "Łódzki" PTTK im. J. Czer...

Re: Teren prywatny - koniec szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-13 13:30:10
PTTK musi „coś z tym zrobić”. PTTK nie ma wyjścia skoro wszem i wobec ogłasza swój Patronat nad szlakami turystycznymi. I temat szlaków turystycznych będzie „wiecznie żywy” w kontekście PTTK, tak jak temat schroniska PTTK. A propos cytat z łamów prasowych PTTK zbliżonych do ZG. ------------------------------------------------------ Głos w dyskusji "Porozmawiajmy o szlakach" Andrzeja Stróżeckiego w Gościniec Nr 3-4 (16-17)/2004; … Odnośnie szlaków pieszych całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem kolegi Konrada Bieleckiego, że trzeba dokonać przeglądu i...

Re: Teren prywatny - koniec szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-13 08:52:31
-> Ten szlak był tam od zawsze, czyli o ile dobrze pamiętam - przynajmniej od 15 lat. Jak zdążyłem się zorientować, jest to najprawdopodobniej szlak PTTK-owski. -> Mam w związku z tym pytanie: jak się za taką sprawę zabrać - może ktoś ma jakieś doświadczenie? Do kogo można się zwrócić w pierwszej kolejności, choćby po to aby uzyskać jakąś informację na temat bieżącego stanu prawnego tego szlaku - nie wiem, może np. zostanie zmieniony przebieg? …. Pewnie z pytaniami trzeba poczekać do 2007 roku; http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=xviwz2 A czy...

Re: szlak widmo
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-12 14:29:30
-> Szlaki są oznakowane, jak należy. Do Wieńca Zdroju także?

Re: Starzejemy się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-12 14:08:09
Antek -> To tez prawda, bo docinki i uszczypliwe uwagi są łatwiejsze do pisania niz rzetelny program , nawet przedstawiciel ZG w randze wiceprezesa, Edek niezbyt mlody wiekiem (:-)) coś tam poobiecywał, a co z tego jest? kicha! :-(. Ale jaki konkretnie wątek zobowiązaniowy Edka masz na myśli? Były różne obietnice, nawet Zjazdowe.

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-08 13:56:46
-> -> Co zrobić, by niekorzystne tendencje zatrzymać, by zagrożeniom przeciwdziałać? -> Pytanie z gatunku retorycznych. Ładnie brzmi w wypowiedziach, a co trzeba zrobić, to wiadomo i bez tego. Przede wszystkim pozbyć się wszystkich ,którzy pozorują jakiekolwiek działanie i ograniczają się do pełnienia funkcji, czyli jeżdżenia na zebrania, po których nigdy nie następuje żaden ciąg dalszy. … W poważnym temacie edka „Przed zjazdem …” , jest takie konkretne 9-te (w dwóch zdaniach) pytanie Edka; Czy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest reprezentantem...

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-08 10:38:45
Poniższe posty nt. szlaków i ich oznakowania to chyba bieżąca ocena koncepcji opisanych w Gościńcu oraz zamierzeń Towarzystwa wyłożonych przez edka. List - kol. Edwarda Kudelskiego z kwietnia 2005 roku „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - po Zjeździe, przed Zjazdem...” -> Co zrobić, by niekorzystne tendencje zatrzymać, by zagrożeniom przeciwdziałać? III. W sprawach programowych: -> "…uzyskać dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego status koordynatora sieci polskich szlaków turystycznych (prowadzenie centralnej kartoteki szlaków, nadzór na...

Re: szlaki turystyki konnej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-08 07:46:41
-> Nie da się ukryć - rozmowa o szlakach jest konieczna. … Co proponuje Redaktor Naczelny w swoim „Wstępniaku” do nr 2 (15)/2004 kwartalnika pt „Porozmawiajmy o szlakach.” http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=24285

Re: Fatalny stan oznakowania
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-08 07:45:14
-> Nie da się ukryć - rozmowa o szlakach jest konieczna. … Co proponuje Redaktor Naczelny w swoim „Wstępniaku” do nr 2 (15)/2004 kwartalnika pt „Porozmawiajmy o szlakach.” http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=24285

Re: szlak widmo
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-08 07:44:35
-> Nie da się ukryć - rozmowa o szlakach jest konieczna. … Co proponuje Redaktor Naczelny w swoim „Wstępniaku” do nr 2 (15)/2004 kwartalnika pt „Porozmawiajmy o szlakach.” http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=24285

Re: Spis szlaków turystycznych
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-08 07:43:47
-> Nie da się ukryć - rozmowa o szlakach jest konieczna. … Co proponuje Redaktor Naczelny w swoim „Wstępniaku” do nr 2 (15)/2004 kwartalnika pt „Porozmawiajmy o szlakach.” http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=24285

Re: Spis szlaków turystycznych
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-07 13:55:10
-> zakladam, ze jezeli idziesz gdzies w teren to wiesz co mozna ciekawego zobaczyc w okolicy ... W Beskidzie Niskim jest mnóstwo ciekawych miejsc. Chodząc przed dwoma laty z takim założeniem po okolicach Gorlic, z mapą w ręku, niestety z trafieniem do wielu zabytkowych cmentarzy z I wojny światowej były problemy; - albo z braku oznakowania początku dojścia, - albo braku oznakowania drogi dojścia. Pomyśl nad tym co napisał Piotr. Będzie to z pożytkiem dla turystów.

Re: Zamiast krytyki ZG
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-05 13:48:50
Krzychu S. -> ... Przedstawiłem tylko dwa przykłady niewłaściwego zachowania turystów. Rozejrzyjcie się wokół siebie! Myślę, że znajdziecie takich więcej. To właśnie ONI, jak rak toczą PTTK od wewnątrz. Zróbmy porządki w najbliższym otoczeniu. Jeszcze możemy takich ludzi „wyprostować”. Potem, gdy wejdą do ZG będzie za późno. ... Tylko widzisz Krzysztofie, tekst który popierasz mówi w zacytowanej konkluzji Krzycha S. o najblizszym otoczeniu a ZG zostawia w spokoju do końca kadencji. Co prawda jak tu "wyprostować szkodników" bez udziału ZG - na to nie p...

Re: Sudety w historii turystyki.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-05 13:18:33
-> ... Nie wieszajmy stale psów na PTTK! ... No to kto od ponad 50 lat zarządza schroniskami PTTK, no kto? O schronisku na Szrenicy nie wspomniano, żeby nie wygladało na czepialstwo.

Re: Groń Jana Pawła II 15 maj 2006
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-02 11:56:34
Powinno być; „W grudniu 1981 r. uchwałą Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wadowicach wprowadzono drugą nazwę Jaworzyny: Groń Jana Pawła II.” … Na mapie turystycznej „Beskid Mały” wydanie piąte – 1991 jest tylko nazwa Groń Jana Pawła II … A przy okazji dopiszę o tym, że niebieski szlak Wadowice - Łysa Góra – Ponikiew – Jaworzyna – Laskowiec wytyczył w 1929 roku prof. Czesław Panczakiewicz wraz z uczniami wadowickiego gimnazjum. Czesław Panczakiewicz (wieloletni prezes Oddziału PTT i Oddziału PTTK w Wadowicach) nadzorował budowę schronis...

Re: Sudety w historii turystyki.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-02 07:26:37
OK, niech będzie Pudło :-) ale .... -> ... Tu drobna anegdota - przed laty napisałem do pewnego naukowego czasopisma artykuł o schroniskach sudeckich. Jego częścią była tabelka zawierająca wykaz schronisk powstałych przed II wojną światową, w której była też rubryczka z liczbą miejsc noclegowych obecnie. I cóż, mniej więcej w połowie przypadków figurowała w niej adnotacja "nie istnieje". Recenzent napisał, że "tabelka ma wymowę oskarżycielską". ... Ale "kogo?" miał na myśli Recenzent skoro -> ...napisał, że "tabelka ma wymowę oskarżycielską". ...

Re: Sudety w historii turystyki.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-01 12:44:56
To należałoby napisać ... dzisiejszy stan turystyki sudeckiej to jednak "nasz dorobek". Ale to miałoby wymowę oskarzycielską w stosunku do ... znowu ZG PTTK?! A może już do ... nas wszystkich?! Twój przed laty napisany tekst raczej na pewno dotykał władz naczelnych PTTK.

Re: Groń Jana Pawła II 15 maj 2006
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-06-01 12:41:47
-> Otóż - w moim głębokim przekonaniu - nazwy geograficzne: szczytów, dolin, rzek itd., są na swój sposób zabytkami. Świadczą o pewnej przeszłości - bliższej lub dalszej. … -> Głeboko sprzeciwiam się każdej ingerencji w tak utworzoną przestrzeń nazw. … -> … nadawanie jakiemuś obiektowi imienia osoby żyjącej. … -> Urzędowa zmiana nazwy pewnego zalesionego szczytu w Beskidzie Małym doskonale się wpisuje w tą naszą "ludową obrzędowość". … Mam taki sam pogląd. -> Tymczasem nagle, z inicjatywy … pojawia się na mapach nowa nazwa szczytu, a pomys...

Re: Zamiast krytyki ZG
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-31 14:32:12
Krzychu S. -> Bardzo często na Forum przewija się temat ZG PTTK, albo jak niektórzy wolą „wierchuszki”. Nie twierdzę, że niepotrzebnie. Sęk w tym, że w zasadzie niczego to nie zmieni. … „ Faktycznie, od mieszania herbata nie będzie słodka. Ale czy można coś zmienić w swoim otoczeniu, bez obiektywnej interwencji powołanej statutowo instancji. Ciekawe jak wygląda sprawa odnowy w pleszewskim oddziale PTTK - wątek Stokrotki i białegozibi „W obronie Oddziału”. Jak na razie to po prostu jest sęk a w sęku dziura czyli jest tak; - Deska, w szrodku sęk! - Jaka...

Re: Zamiast krytyki ZG
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-30 14:58:40
Czysta, żywa wełna (... tematy to czysta żywa prawda ...) jak kiedyś reklamowano dobre materiały. Ale potrzebni są jeszcze "i Krojczy i Krawiec i Pomocnicy Krawieccy". Nie uszyjesz samodzielnie dobrego garnituru bez ich fachowości. Towarzystwa na miarę dnia dzisiejszego nie stworzymy sami. Dlatego trzeba dyskutować tak jak wezwał edek; -> "Przesyłam niniejszy materiał, będący subiektywnym wyborem, do dyskusji w ramach Konferencji i proszę o: - powszechną dyskusję i konstruktywną polemikę, - propozycję nowych kierunków działań Towarzystwa i określenie sposob...

Sudety w historii turystyki.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-25 14:52:19
"Oni stworzyli turystykę" Kłodzkie Towarzystwo Górskie powstało w 1881 roku. W sobotę, w 125. rocznicę jego powstania, władze miasta odsłoniły tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Na uroczystość przyjechali goście z Niemiec. Dzięki działalności Towarzystwa w regionie rozwinęła się turystyka. Zostały wytyczone i oznakowane szlaki pieszych wędrówek, wybudowano tarasy i wieże widokowe oraz górskie schroniska. Także z inicjatywy organizacji propagującej turystykę, powstało Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Tablice wmurowano na frontonie odnowionej w ubiegłym ro...

Re: Kto na spotkanie??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-25 11:24:39
Tońko - a w czym to niedopasowanie do Europy XXI wieku? Przesadzasz z tymi strachami. Pamiętasz kołysankę Szczepka i Tońka "W górze tyle gwiazd, ..." Toż ja, z pochodzenia z Kujaw, a przecież ją słyszałem w dzieciństwie i do dzisiaj pamiętam. Ale to jest do "bałakania", tak kiedyś napisałeś o lwowskim gadaniu, "przy ognisku, przy ognisku". Może kiedyś?

Re: Kto na spotkanie??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-24 15:09:16
-> ... U nas się inaczej zdrobniało moje imię , jakby co ... :-) Jak?

Kto nad Świder na forum FORUM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-24 10:56:44
Według ANTka propozycji. "... A ponieważ wszyscy zaproponowali jakieś miejsce na karkołomne spotkanie, to ja uważam, o czym już pisałem - że najwygodniej jest nad Świdrem w rejonie Józefowa! Dojazd wygodny z całej Polski, można tam pić (piwo!) i palić (ognisko/a), grać i spiewać. Warunek: raczej latem! ... "

Re: Kto na spotkanie??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-24 10:51:55
-> ... Bez "jaja condijos" nie moge pisać, taki nick mam i noszę go z honorerm. Gdyby admin-istracja potrafiła by go zmienić na ANT (a nie tendencyjnie, złośliwie na imię z nawiskiem!), to nie widze pzreciwskazań, jeśli Cię to razi i straszy innych! ... Przyznaję, że ANT brzmi lepiej. A może "jaja condijos" zamień na ANTolek - ten nick chyba jest wolny.

Re: Kto na spotkanie??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-24 07:04:32
Antek. Ty odpowiedz po prostu i bez "jaja condijos". -> ... Jeżeli impreza ma być owocna, to może nie być alkoholu. Mogą być organki i gitara, a nawet kilka gitar i ..........koniecznie.............piosenka ..." Po prostu, masz pomysł? A nawet pomysły?

Re: Kto na spotkanie??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-23 07:17:20
-> Ale nie uchylam się, jeżeli moja wiedza i doświadczenie będą przydatne, chętnie się energicznie właczę do przygotowań, nie ma sprawy. ... -> A gotowców lub pół-gotowców do przygotowania niezłej imprezy integracyjnej mam sporo nawet tu na kompie oraz na innych nośnikach pamięci bz problemu! ... A może Antek zorganizujesz spotkanie w Puszczy Kampinoskiej. Piękny kawałek polskiej przyrody.

Re: Miałkie zainteresowanie :-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-22 14:16:05
-> Myslę ze każdy z nas nie ma co ogladać się na "górę" a powinien robić to co umie i lubi w swoim macierzystym oddziale. ... etc -> Re: [prasa] podatki dobijaj... Basia Z… 2006-05-22 -> Myślę że decydentów PTTK powinno interesowac zdanie ludzi chodzących po górach, a patrzacych na PTTK z zewnątrz. Tak po prostu nas widzą.... etc Powinno zainteresować, powinno. Przynajmniej w stopniu minimalnie poprawnym. Temu poprawnemu kontaktowi miało słuzyć FORUM PTTK, w końcu otwarte za życzliwym poparciem ZG PTTK. I jakie by recenzje wystawiać "polotowi" wypowiedzi...

Re: Miałkie zainteresowanie :-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-18 09:25:36
~Piotr (~PR) -> … Trzeba znaleźć 15 osób, które te wnioski wysnują i zaczną działać. Gdzie? Poza PTTK, skoro PTTK oczami ZG tego nie widzi. … Antek (J.c.) -> … Dlatego moje rozważania błądzą wokół utworzenia w PTTK coś na kształt i podobieństwo oddziału elektronicznego, legalnie zaewidencjonowanego, … Moze istnieć prawie elektroniczny oddział Akademicki, to moze istnieć - taki jak zaproponowaleś - też! … Koledzy, to jest dobrze rokujące rozwiązanie. Zgłaszam udział w inicjatywie.

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-17 12:56:51
XVI Walny Zjazd PTTK w uchwale w sprawie ustanowienia Roku Szlaków Turystycznych PTTK nie wspomniał o 60. rocznicy wytyczenia Głównego Szlaku Sudeckiego, od 1973 r. noszącego imię dr. Mieczysława Orłowicza.

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-16 14:03:41
Tolek, w relacji z obrad w Gościńcu nr 4(21)2005 faktycznie o problemach nie wspomniano, no może tylko o sytuacji finansowej Towarzystwa. Ciekawie brzmi wzmianka o tym, że w Towarzystwie „ … prowadziliśmy swoistą edukację turystyczną społeczeństwa.” W końcu kilka uchwał przyjęto, a nawet zadeklarowano „… otwarcie się Towarzystwa na młodzież.” czyli faktycznie -> Nie strasz Wojtek czytelnictwa ...

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-15 13:26:53
-> ... Na miejscu ZG bym się modlił by nie było w PTTK kwietnia '43 r... Wojtek, ale nie bardzo zauważam związek tego stwierdzenia z problemem obrad XVI WZ PTTK?

Re: Alkohol a turystyka
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-15 12:45:27
WoBa -> 2006-05-14 … Sprecyzował, że grupa polskich turystów piła alkohol na brzegu, … To chyba wystarczy na poparcie mojego punktu widzenia, nieprawdaż pilocie... ?? Tego punktu widzenia? WoBa -> 2006-02-13 Po prostu trzeba być twardym i tyle. Ustalić normy (lub zakaz). Ktoś je przekroczy - bye, bye żegna się z klubem, lub/albo wyklucza się go z wycieczki bez zwrotu kasy. Dopóki to społeczeństwo będzie miękkie nigdy nie będzie normalnie !!!

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-11 12:50:21
Krzysztof, tu jest prawie wszystko na temat historii turystyki, Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-11 12:21:28
Krzysiu, sprawy historyków turystyki to sprawy hostoryków, ale przecież Wiesz, że "dura lex sed lex"

Re: Co z tym PTTKiem
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-11 11:39:03
Opis; - PTTK ZAPINANA NA ŚRUBĘ Z ZAKRĘTKĄ - NA ZAKRĘTCE WYBITY NAPIS "MENNICA AŃSTWOWA - NAPIS W KOLORZE ZŁOTYM - STAN DOBRY Aktualna cena 5,00 zł”

Re: Co z tym PTTKiem
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-11 11:27:19
PTTK zaczyna chyba upadac – … Szkoda ... Temat: mam pytanie -> Autor: ~? Chodzi mi o odznakę członkowską PTTK. A dokładnie o złote liście. Czy taką odznakę może nosić "zwykły członek" PTTK czy jest to jakaś odznaka specjalna Przykład takiej odznaki podaję z Allegro http://www.allegro.pl/item103297603_pttk_odznaka_czlonkowska.html -> Monika P. „ … odznaka, o którą pytasz, to Honorowa Odznaka PTTK, przyznawana przez ZG za wybitną i szczególną działalność członków tego Towarzystwa. Posiada legitymację z numerem i rokiem nadania. Jest dwustopniowa: srebrn...

Re: mam pytanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-11 10:57:37
zielonooka - mam pytanie -> … piszę pracę z ekonomiki na studiach "turystycznych" na temat sektora usług i mam do opisania usługę przewodnicką ...i kilka z nia związanych pojęć... Witaj, Nie masz innego wyjścia, jak zacząć od poczytania. To początek „nitki” a do końca musisz dojść już sama. Powodzenia. :) 1/ Jeżeli mowa o usługach to oczywiście należy zacząć od definicji podatkowej - VAT. W ustawie o podatku od towarów i usług nie została określona definicja usług turystycznych. Ale przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się...

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-09 14:30:19
-> >Jednak nie można przypisywać niewiedzy prawnikom >rejestrującym w 1988 stowarzyszenie PTT oraz w 1993 >stowarzyszenie PTK. -> > Nie wszyscy prawnicy są bystrzy i nie u wszystkich jest dobra wola ujawniania prawdy. Chyba nie myślisz o wpisywaniu tych stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego? -> > … , ale została reaktywowana zgodnie przez wszystkich zainteresowanych, a nie na boku przez jakąś klikę, żeby się mogła dowartościować na cudzym dorobku. widzisz, po sąsiedzku trwa wymiana zdań o „dorobku” np. w zakresie schronisk PTT-K.

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-09 07:52:35
PTT i PTK rozwiązały się i zostały wyrejestrowane. PTTK powstało jako nowa organizacja. Jednak nie można przypisywać niewiedzy prawnikom rejestrującym w 1988 stowarzyszenie PTT oraz w 1993 stowarzyszenie PTK.

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-08 15:10:59
Stąd jestem za kontynuowaniem tego co wartościowe w tradycji i dorobku PTTK. >Ostatnie zdanie w poprzedniej odpowiedzi miało być ... >o czym zapomniał Zjazd; A co jest warte miana tradycji PTTK – to zadanie o którym również nie pamiętał XVI Walny Zjazd.

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-08 14:55:49
Krzysztofie! PTTK, czy nam ten fakt historyczny teraz jest wygodny czy nie, powołały różne organizacje w tym PTK i PTT. Cytuję za Wanda Skowron „CZY MOŻNA BYŁO DOKONAĆ WIĘCEJ? Ostatnie – powojenne lata działalności PTK 1945 – 1950” „ … W piśmie skierowanym, już 19 grudnia 1950 r., do Prezydium Rady Narodowej w Warszawie w sprawie rejestracji Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 51) możemy zapoznać się z 16–to osobową grupą Członków Założycieli PTTK. Wśród Założycieli mamy 4 osoby wywodzące się...

Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-05 13:45:36
>Piotr(~PR) -> "Sposoby na ZG są … albo strzelić tym wszystkim i założyć konkurencyjną organizację wolną od tych wszystkich nieprawidłowości, nie podszywając się przy okazji pod cokolwiek, jak fałszywe PTT i PTKraj.". >Antek(j.c.) -> … 2. za długo jestem w PTTK, żeby sie teraz przenosić turystycznie do innych organizacji (starych dzrew się nie przesadza, co najwyżej wycina jak sie zmienią w próchno ;-() PTTK okazuje się być „Olbrzymem na glinianych nogach”. Wszystkie znaki na FORUM i w Towarzystwie jednak wróżą zbliżający się rozpad struktury PeTeTeKa....

Re: O czym zapomniał XVI Zjazd?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-02 15:01:41
O czym mógłby pamiętać? „Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście” XVI Walny Zjazd sięga do wiekowej tradycji PTK (nowe PTK w swoim statucie o tym wspomina) czy ruchu akademickiego. W PTTK mamy swoją 55 – letnią tradycję. O niej zapomniał XVI Zjazd. Przecież poszczególne oddziały/okręgi PTTK zaczęły powstawać w 1951 roku. To są nasze ogrody; „W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa, tylko liście” tej tradycji. PS: Poezja Jonasza Kofty.

Re: Porąbany statut :-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-02 13:22:25
Jest jeszcze inna ciekawostka w proporcjach, ale z tej wynikać powinien boom aktywności programowej. Tak to odczytuję z tej statystyki; w 1989 roku z 703 648 osób w PTTK było 17 327 przewodników (2,5%), w 2000 roku z 82 528 osób w PTTK było 13 618 przewodników (16,5%). Można spokojnie założyć na 2004 rok, że z 64 619 osób w PTTK około 13 700 to przewodnicy, czyli około 21% - co PIĄTA osoba.

Re: Co z tym PTTKiem
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-05-02 12:45:42
radeon -> … nie jest za wesolo, malo pieniedzy duze koszty. PTTK zaczyna chyba upadac - coram mniej ludzi co automatycznie mniej pieniedzy. … W 2004 do PTTK należało 64 619 osób. Jeżeli w tej liczbie 50% płaci składki 28 zł a pozostali ulgowe, to co mogą zdziałać za około 1 400 tys. złotych Sekretarz Generalny ZG PTTK ze Skarbnikiem ZG PTTK. Oto jest pytanie – zagadnienie – problem ? radeon -> … Szkoda mi tego wszystkiego … Czy jest diagnoza zjawiska tak drastycznego spadku liczby osób należących (i płacących składki) do PTTK; od 703 648 osób (1...

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-28 10:40:19
Ale ad rem, wracajmy do naszych baranów. Może raczej muflonów - też barany, ale górskie, i do tego także import z Francji. Wspólnie wątku chyba nie utworzymy; to ustępuję temat o sanacji PTTK. Pisz Tolku wiadomość nr 3 - Boh trojcu lubit.

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-28 10:34:10
Coś mam wrażenie, że kiedyś widziałem wpisy "Jajacondijosa". Jak wypaliła kiedyś gwiazda zabawiająca tańcujące gwiazdy to w skrócie byłoby "Jajkarz" :)

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-28 09:17:31
Antoni - przed chwilą zauważyłem Twój profil. Żeby nie powtarzać poprzedniego wpisu - to jak myślisz, czy PTTK przez 55 lat działalności dorobiło się "porcelany rodowej" wartej ratowania przed rewolucjonistami. Uważam, że tak - jest co zachować.

Re: forum (dalej) niczyje
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-28 08:38:53
Antoni, tylko spokojnie - bez rewolucyjnego zamętu. Wstąp ponownie w poczet Ludzi PTTK, otwórz temat np. "O sanację PTTK", i spróbujemy raz jeszcze, do skutku, wrócić do czasu kiedy samo należenie do PTTK było powodem do towarzyskiej satysfakcji. Pisał na naszym FORUM jeden z Kolegów, że to była nobilitacja dla każdego. Przed laty sam tego doznawałem, ech dużo by pisać :) Pamiętaj Antosiu "Najtrudniejszą rzeczą rewolucji jest czuwać nad porcelaną".

Re: Starzejemy się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-27 14:24:47
~PR -> ... ta obecna normalność jest o poziom niżej od tej dawnej normalności. Swoją drogą zmiany poziomu, ale zaciekawia inność tej normalności. Po raz pierwszy na XVI Zjeździe wręczono nagrody ZG PTTK "Za dobroć dla turystyki". Mhm, a jaka z tego wynika dobroć dla turystów.

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-27 11:24:32
~PR -> Odnoszę wrażenie, że w ogóle nie jest zarządzane. Toczy się samo z siebie siłą rozpędu z lat minionych. Chyba Piotrze jest coś na rzeczy w tym "toczeniu się". Były Prezes ZG PTT (według relacji z XVI Zjazdu) życzył; "by 100. rocznica Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego była okazją do głębokiej i twórczej refleksji nad istotą istnienia PTTK w obecnych czasach".

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-27 08:18:55
~PR -> Wygląda na to, że w ZG zamiast kompetentnych działaczy jest stado palantów? Mocno napisane. Ale to zdefinowane od dawna zjawisko organizacyjne "kompetencji tytularnej" w zbiurokratyzowanych organizacjach. Przed stuleciem G.Clemenceau napisał stosowny aforyzm; "Łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać."

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-26 14:23:18
Witaj, zbyt dosłownie przeczytałem post Łukasza.

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-26 13:44:29
-> Obecnie trzymam kciuki za Pawła Zania, który - powtarzając niemal co do joty - moją ścieżkę, rozpoczął pracę w ZG. Powodzenia Pawle! :-) Także życzę powodzenia. I oby udało się Pawłowi wdrożyć Twój Łukaszu zamiar -> Wyświetlanie listy wątków w działach nie według kolejności założenia, > ale według daty ostatniego posta (...) Pozdrowienia

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-26 10:58:56
-> ~Edek > "Czytam, w miarę, na bieżąco poszczególne wiadomości i mam nadzieję,że w poniedziałek lub wtorek odpiszę." Beskidzki -> Tak pochopnie i jednoznacznie Edka za niedotrzymanie obietnicy bym nie oceniał. Nie podejrzewając również u kolegi Edwarda złej woli, … Edek napisał 22 marca po -> Obejrzyjmy kilka ostatnich wątków naszego Forum…. A od tego czasu na bieżąco przybywało wątków z pytaniami do ZG PTTK. -> Więc poczekajmy jeszcze troszeczkę a sprawa się wyjaśni. … Być może to troszeczkę to najbliższy majowy poniedziałek lub wtorek. Po...

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-25 14:16:24
W najnowszym Gościńcu opublikowano Relację z obrad XVI Walnego Zjazdu PTTK. Prezes Zarządu Głównego PTTK złożył wiele podziękowań uczestnikom Zjazdu. Podziękował również sekretarzowi generalnemu, określając Go mózgiem dokonań Towarzystwa, bowiem kieruje PTTK na co dzień. Może nie do Edka a do Andrzeja należy kierować zaproszenie do dyskusji o przyszłości PTTK. Kuba określił to zgrabnie, jako udział przez "czas jakiś/okres próbny" w dyskusji. Pozdrowienia

Re: kurs znakarzy w Radomiu
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-13 09:01:26
~PR -> Czytam tą całą dyskusję i nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać? … -> Jak dotąd najlepszy kurs, to namiętne chodzenie cudzymi szlakami i obserwowanie, co się na nich podoba w oznakowaniu, a co nie. I naśladowanie najlepszych wzorów z tych, które się zna. … Jak mawiali starożytni rzymianie … Nauczycielem wszystkiego jest praktyka (Juliusz Cezar) Pozdrawiam

Re: m. srebrna - pkt. w innym reg.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-12 14:13:21
-> Odpowiedź uzyskałem - koniec tematu ;) Cóż, „jak koniec to koniec”. -> Tylko mała uwaga: … Jest niezbędna przy czytaniu : „REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ PTTK” I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5. OTP jest ustanowiona w sześciu kategoriach i może być zdobywana tylko (!) w kolejności wymienionych kategorii i stopni: "Siedmiomilowe Buty" w stopniach: srebrnym i złotym (dotyczy wyłącznie osób w wieku poniżej 10 lat), popularna OTP (bez stopni), mała OTP w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym, duża OTP w stopniach: srebrnym i złotym, odznaka "Za...

Re: Kupno książeczek
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-04-12 13:26:48
Jednak wspomnę odbywającą się całkiem niedawno dyskusję na temat -> :-( Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242] Data: 2006-03-15 09:56:53 http://www.sepet.pl/ No i bartek92 "Miałby na talerzu" problem gdyby, właśnie gdyby - tu cytat z -> :-( " ~Andrzej 485763485 ... Jasne że nie będzie ze sklepu kokosów, ale nie o to chyba chodziło by były zyski, tylko o to, by można było kupić znaczki, odznaki, książeczki i inne towary, które i tak trzeba jakoś rozprowadzać w towarzystwie. A sklep by to umożliwił robić bez dodatkowych kosztów. ... "

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-31 12:24:26
Basia Z. -> Piotrze - ja się z Tobą zgadzam. … Tylko Ty opisujesz stan idealny, lub zbliżony do ideału jaki ma miejsce w innych krajach, a ja piszę o naszej skrzeczącej siermiężnej rzeczywistości. A żyjemy i działamy tu i teraz, gdzie PTTK nie ma praktycznie żadnej "siły przebicia", … Z lektury w Nr 10(196)„Na Szlaku” wypowiedzi po XVI Walnym Zjeździe PTTK moim zdaniem gremia kierownicze PTTK mają tego świadomość, że zacytuję; „Po XV kadencji – krótkie podsumowanie.” „ … Wielkim problemem dla Towarzystwa jest utrzymanie i wytyczanie nowych szlaków...

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-31 10:31:10
Krzysztofer -> „ - podobno magazyn jest zawieszony, ale ja to wiem nieoficjalnie - tak to jest. … … Jeśli to miałaby być prawda, to wielka przykrość dla mnie i dużego jednak grona czytelników,… … Może tylko tu przyjdzie mi się pożegnać z sympatykami. Krzysztofer Korzystając z obecności ~KRM, uprzejmie proszę o odpowiedź. Co słychać z wydawaniem czasopisma PTTK „Na Szlaku”? Pozdrawiam

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-30 10:21:41
-> W Czechach, Danii i w krajach Beneluksu szlakami zajmują się organizacje społeczne, podobnie jak dawniej w Polsce robiło to PTTK. Piotrze, tylko czy te organizacje, np. Klub Czeskich Turystów mają prawny obowiązek i prawo opiniowania. Pozdrawiam

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-29 11:44:53
-> Panowie wszyscy, na czele z p. Matuszczykiem który opracował tekst do "Gościńca" są przeświadczeni o jakiejś szczególnej roli, niemal posłannictwie PTTK, ktorego jednostki jako jedyne potrafią ten szlak wyznakować i utrzymać potem w sposób właściwy. Już w kilku wątkach odbyły się wymiany zdań o współpracy PTTK z innymi organizacjami turystycznymi. Bo jak ujmuje to Basia, nie będzie już lekko. -> Tymczasem podkreślam, że dla przeciętnego urzędnika w gminie, który dysponuje pieniędzmi na znakowanie a potem utrzymanie szlaku PTTK nie jest absolutnie w niczym...

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-29 10:44:55
Piotrze, jeszcze nie podsumowuj dyskusji :) -> Niezależnie od tego najbardziej doskwiera mentalność polskiego urzędnika, który zazwyczaj nie robi sam od siebie tego co powinien, a tylko to, co mu każą. I teej mentalności nie zmieni żadna ustawa. Andrzej Matuszczyk w swoim artykule „Górskie szlaki turystyczne jako podstawa do przygotowania danych do ustawy o szlakach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy” napisał; „ … Ustawa o kulturze fizycznej (z 18 stycznia 1996 r.) oraz wynikające z niej rozporządzenia, niestety, bardzo ogólnikowo nawiązują do s...

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-28 14:03:53
Wysłałem treść e-mailem. To akurat najbardziej mnie zainteresowało. Pozdrawiam

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-28 13:41:16
-> Nie mam dobrego pomysłu na zmianę sytuacji bez zmiany w ustawach. Otóz to, w tym numerze Gościńca pod dyskusję poddany został projekt "... przygotowania danych do ustawy o szlakach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy ... ". Takiej ustawy nie ma, ale MA BYĆ. Ale to trzeba poczytać.

Re: Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-28 12:59:55
-> Znaczy rozumiem, że tym cyttem chcesz sprowokować dyskusję nt. szlaków turystycznych? Cytuję zaproszenie do dyskusji - mając nadzieję że nie dotyczy to zaproszenie tylko czytelników Gościńca. Natomiast wszystko co jest na kolorowo oznakowane jako szlak jest bez wyjątku kojarzone z PTTK. Z rozmów na szlaku wyniosłem takie samo wrażenie, jak pisze Redaktor Naczelny Gościńca.

Porozmawiajmy o szlakach ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-28 11:31:27
Redaktor Naczelny w swoim „Wstępniaku” do nr 2 (15)/2004 kwartalnika Gościniec proponuje - Porozmawiajmy o szlakach. (cytat) Nie da się ukryć - rozmowa o szlakach jest konieczna. Szlaki turystyczne powszechnie kojarzone są z naszym Towarzystwem i z naszą krajoznawczą koncepcją turystyki. Możemy być ważnym partnerem samorządów również poprzez wytyczanie, znakowanie i monitoring szlaków. Centralne dotowania szlaków, uzupełniające nasz społeczny wkład, będą się zmniejszać. Trzeba pilnie zaproponować współczesną koncepcję szlaków. Stąd artykuły prezesa Mar...

Re: Usuwanie postów
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-27 14:19:36
Pogawędki na różne poboczne tematy, OK, w końcu trochę już piszę na forum. Ale - no jest małe "ale" akurat w tym temacie. Ale to kto był xyz w tej zgadywance? A poza tym nie ma sprawy. :)

Re: Usuwanie postów
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-27 14:06:02
Łukasz -> PS. Pilnuj formy - a treść nie będzie problemem. Wiesz Łukasz, Poza formą i treścią to jeszcze trzymanie się tematu powinno być warunkiem dla „nie będzie problemu”. Sam popatrz, no jest dysonans w temacie – „Znaczek z okazji 100-lec...” -> Motyla noga... -> Wczoraj znowu leciało na dwójce... -> Klasyka! -> I zagadka: ->Jak się nazywał i jaki miał stopień "Wujek Dobra Rada", -> który radził ignorować brzydko mówiącego Tomka Mazura? Pozdrawiam

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-24 13:54:15
edek -> … Zostaje zamknięty sklepik PTTK - głos zabiera Skarbnik PTTK, który wykazuje nierentowność całego przedsięwzięcia, podaje wyliczenia. ... Nikt nie przemyślał, że Skarbnik to po prostu dokładnie policzył. … Ala i Jurek -> I trochę o sklepie cyfr: na przykładzie okresu 1.01.1005 do 31.08.2005 (takie mam dane w domu), a jestem na urlopie (całe trzy dni ):… – strata ok. 14000 zł. (na podstawie materiałów ze Spółki PTTK Kraj). … Ala i Jurek -> Może zatem, nim zabierzemy się za krytykę poczynań sprawdźmy dane – to ułatwia dyskusje. -> Możemy naw...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-24 09:52:46
To napisał Wojtek; -> Chodziłoby mi raczej o to by uczestnictwo młodzieży zostało formalnie zaznaczone, ale spoko mam taki pomysł że tą młodzież zaktywizuje praktycznie (szczegóły przedstawię m/w w połowie kwietnia). … To pisze Wojciech w  wątku „Starzejemy się” ; -> Vlad !!! Szybko się ugotujecie we własnym sosie. Życzę tylko mnóstwo wytrwałości ! … Oglądałeś kiedyś Wojtku odcinek dobranocki „Przygód kilka wróbla Ćwirka”, o tym jak mały bociek uczył się latania? Stary, to nie docinki, sorry jakby co  Pozdrowienia

Re: Forum a przyszłość publicznej
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-23 13:55:03
Edek -> Koleżanki i Koledzy chcielibyśmy wszyscy by nasze Forum PTTK stało się pląszczyzną wymiany myśli i poglądów. By stało się miejscem "szybkiego" kontaktu Tych którzy o Czymś wiedzą z Tymi, którzy chcą się Czegoś dowiedzieć. … ZGODA - Ci, „którzy chcą się Czegoś dowiedzieć” pewnie dlatego tu czytają a czasami pisują. Edek -> Warunkiem takiego funkcjonowania Forum jest chęć wysłuchania i chęć ZROZUMIENIA cudzych racji. ZGODA - Ci, „którzy chcą się Czegoś dowiedzieć” i pewnie dlatego tu czytają a czasami pisują, na ogół odpowiada...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-23 09:08:10
Wojtek -> … ale wy mnie opatrznie rozumiecie... . Mi nie chodzi o te stołki (dla mnie, bo dla młodzieży ogólnie rzecz biorąc być powinny), ale o nie marginalizowanie młodzieży … Nie rozumiemy opacznie, Piotr prosto napisał „… zamiast pozorować działanie młodzież powinna się zorganizować i robić coś z sensem. …” To oczywiste, żeby coś -> … zrobić (prawo, przepisy itp.). … to trzeba mieć wsparcie innych. Poczytaj Marka (vlad z wątku „Starzejemy się…”) -> … Sam mam 17 lat (jeszcze) i nie należe tez do PTTK. Ale! Być może jeszcze w tym miesi...

Re: Babia Góra...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-22 10:33:32
Od siebie dopiszę do wiadomości Jurka i Anto (~AM), że o modernizacji FORUM na FORUM już dyskutowaliśmy. Widzisz Jurek, nawet jak ktoś jest na liście Ludzi PTTK to bez e-maila lub GG. Tolek, luzackie HPark właściwie istnieje jako Tematyka Ogólna, tylko trzeba tam pisać swoje „różne myśli nie w temacie wątku”. Ale przydałoby się wyodrębnienie działu o szlakach, było to wiele razy postulowane. Pamiętasz, jak to w poprzedniej Rzeczpospolitej tłumaczono hasło „postulat” :)

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-22 08:57:03
WOJTEK poprzedni post; -> Nie ! Młodzieży brakuje śmiałości, a nawet jeśłi ktoś ma pomysł dosyć szybko są mu podcinane skrzydła i nici z lotu (nawet tego Orlego ) … bieżący post; -> Piszesz że młodzież jest takim samym członkiem jak reszta, a to nieprawda. (sorry że o stołkach ale taka jest prawda) Nie ma dostępu do "stołków" w praktyce jest zmarginalizowana ... Brakuje przede wszystkim wytrwałości. Wojtku, nie zniechęcaj się. SPOKO. Jako członek dwojga organizacji turystycznych próbuj dalej. Postępuj jak Wielki Wyrypiarz. Dr Mieczysław Orłowicz je...

Re: Nowe schroniska ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-21 09:08:52
Frekwencja w obiektach turystycznych generalnie spada, to i w bazach PTTK pewnie nie jest lepiej. Kiedyś korzystałem między innymi ze strony GUS - TURYSTYKA W 2004 R. link; http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/warunki_zycia/turystyka/2004/index.htm Niestety, dział „Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1990, 1995, 2000, 2003-2004” nie zawiera konkretów o które pytasz. Pozdrawiam

Re: Starzejemy się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-20 13:21:25
jarumin z 19 lutego; -> … Chyba jest OK. To naturalne, że młodzi są w terenie a starzyki organizują życie klubowe. … Andrzeju, tak jednoznacznie naturalne to nie jest. Bo wtedy nic nie wynika i dla młodych i dla starych. Wraca pytanie – co ma piernik (za przeproszeniem) do wiatraka (za przeproszeniem). W historii turystyki i krajoznawstwa znajdujemy przykład działacza turystycznego uprawiającego turystykę. Jako student założył w 1906 Akademicki Klub Turystyczny, co wtedy starzykom niezbyt odpowiadało. W czerwcu 1906 poprowadził pierwszą wyrypę AKT w Czarno...

Re: Starzejemy się...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-20 13:06:25
jarumin z 19 lutego; -> … Średnia wieku KK O/Wr wynosiła w ub. kadencji 65,5 lat. -> Średnia wieku RKIK przy O/Wr w ub. kadencji 67,5 lat. -> W ob. kadencji nie liczyłem, podam w czwartek 23 bm., … Podaj Andrzeju. Chyba że nie doczytałem, a to wtedy sorry. -> Chyba jest OK. To naturalne, że młodzi są w terenie a starzyki organizują życie klubowe. … Czy ten układ jest OK, chyba nie jest OK, skoro i jedni i drudzy mają „różne zdania”; WoBa wczoraj pisze w PTTK czy PTK czy PTT? -> >W nowym (okaleczonym zresztą) statucie Towarzystwa nie ma ani słowa o młodzie...

Re: Terminologia turystyczna
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-17 09:55:30
Terminologia turystyczna, Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych - Światowa Organizacja Turystyki, Wydanie polskie: Instytut Turystyki, Warszawa, 1995. Roczniki statystyczne, GUS. Oraz inne na temat „Turystka” publikacje GUS. Tyle, że trzeba „pobuszować” w czytelniach.

Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-17 09:16:09
Pozwól ANTolek nawiązać do Twojej wypowiedzi ~AM w Re: PTTK czy PTK czy PTT? -> fragment listu który opublikowałeś „ … Wszyscy jesteśmy w PTTK i jakiś takich dziwnych regionalnych zapędów nie rozumiem. Ważne są dla niej tylko stołki, układy i kasa. Jak nie ma swoich ludzi, nie ma układu... Tyle :) … … Kończę już swoje dywagacje, kłaniam się, dużo zdrowia życzę i sił w walce o lepszy PTTK. Ja jestem przekonany, że nie jest to walka z wiatrakami... „ Mając na uwadze powyższy tekst, oraz Twoją propozycję „…Uchwała ZG PTTK, Nr ........................

Re: :-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-16 14:58:03
-> ...Tak trzymać Towarzysze! ... A trzymają, trzymają! 5020 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Warszawa woj. mazowieckie Data aktualizacji: 2003-05-22 Osoby zarządzające organizacją Janusz Zdebski - prezes Franciszek Midura - I wiceprezes Andrzej Tereszkowski - skarbnik Andrzej Gordon - sekretarz generalny Szczegóły; http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=5020

Re: :-(
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-16 10:11:36
Monika Pszczółkowska -> … Czyżby to co wyprawia się na Wiejskiej miało tak duży wpływ na ZG? Kaplica! … Do ZG zastosowałbym cytat z kupletów „Aaa, niedobrze, panie Bobrze” Jerzego Jurandota; Lat temu już nie mało, Na Wiejskiej źle się działo, Dziś inny wietrzyk wieje, Tam już się nic nie dzieje. Co? Jak? … Tak! Aaa, niedobrze, panie Bobrze, Niedobrze. A może będzie Lepiej.

Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-14 14:12:01
Re: ~AM napisał w wątku „Kto zarządza serwerem??” -> … Postanowiłem się załogować żeby otworzyć, moim zdaniem, niezwykle potrzebny watek pt:"Z etyką na bakier", ale zapomnialem hasła i może to lepiej, ze mi sie nie udalo, kto wie? … Czy zechciałbyś, Kolego Antoni, napisać o co Tobie chodzi w zestawianiu kodeksu etyki dla (TNOiK domyślam się) z obowiązkami statutowymi ZG PTTK. Dodam, że wciąż nie mogę zrozumieć Twojego uporu w byciu powszechnie ZNANYM ANONIMEM ~AM. ANTek, jakoś to się kłóci np. z § 3. pkt. 9) Twojego tekstu. Wypowiada się wielu kon...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-14 13:30:58
Krzysztofer pisze, -> ... czemu nikt nie zwrócił uwagi, że te nowe PTT i PTK postąpiło nieuczciwie - a praktycznie dopuściły się oszustwa wobec sądów, zatając zapis statutu PTTK? Przecież sądy nie są wszechwiedzące! Pomyślcie i o tym! ... A co powiesz na takie zapisy. W przypadku PTS to już Sąd Rejonowy we Wrocławiu mógł zapytać PTTK o zdanie. Art. 9 PTTK realizuje swoje cele w szczególności przez: 5/ wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych; 7/ ustanawianie i nadawanie odznak turystycznych oraz krajoznawczych; … § 8 Dla osiągnięcia...

Re: Znaczk z okazji 100-lecia PTK.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-10 08:56:03
Witaj ANToni! Komunikat Poczty Polskiej o wprowadzeniu do obiegu 20 lutego 2006 r. znaczka i koperty okolicznościowej na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. (POCZĄTEK CYTATU) Szanowni Państwo, W 1906 roku, w Polsce podzielonej między trzech zaborców, powstała organizacja, która przez ukazywanie piękna polskiej ziemi miała budzić w młodzieży patriotyzm, utrwalać pamięć o zabytkach, zachęcać do pielęgnowania tradycji. Jej założycielami byli: Aleksander Janowski, Karol Hofman, Kazimierz Kulwieć, Kazimierz Czerwiński oraz Zygmunt Gloger - pierwszy preze...

Znaczk z okazji 100-lecia PTK.
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-09 13:03:44
http://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n10-n1020 W informacji katalogowej zamieszczono m.in; ... W 1906 roku, … powstała organizacja, która przez ukazywanie piękna polskiej ziemi miała budzić w młodzieży patriotyzm, utrwalać pamięć o zabytkach, zachęcać do pielęgnowania tradycji. … Zygmunt Gloger - pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jego portret umieszczony jest na znaczku, który Poczta Polska wydała z okazji 100-lecia powstania PTK. … W grudniu 1950 r. na specjalnym zjeździe nastąpiło rozwiązanie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz po...

Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-07 14:02:08
Andrzeju! Ależ Ty, zaczynając wątek „Przeszłość i przyszłość PTTK” zdaniem, że „ Jedno i drugie jest dyskusyjne.” bez wyjaśnienia co jest dyskusyjne i w przeszłości i na przyszłość powodujesz, że -> Można to zinterpretować w różny sposób … Jak można zinterpretować to co napisałeś „ Tam też o destrukcyjnej działalności pana, w którego mieszkaniu we Wrocławiu, mieści się dziś siedziba/biuro Polskiego Towarzystwa Sudeckiego (patrz strona w necie). Powiedział on w korytarzu O/Wr. PTTK, że: "PTTK jest organizacją faszystowską". Kol. K.R. Mazurs...

Gęsto od vlaków
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-03 13:31:44
Trzy miesiące wstecz Sławek (Slaworow) wpisał na FORUM wątek „Likwidowanie połączeń”. Trochę popsioczyliśmy na naszą rzeczpospolitą rzeczywistość. Teraz proponuję poszukać odpowiedzi, dlaczego inni mogą a „my zawsze chcemy dobrze a wychodzi jak zawsze”. W dzisiejszej Rzeczpospolitej: http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/turystyka_060303/turystyka_a_12.html Cytat „ … Czechy mają kilka pięknych tras kolei w górach. Na przykład między Tanvald a Harrachov z licznymi mostami i tunelami. Trasa ma tak duże nachylenia, że - by zapobiec poślizgom kół podcza...

Re: Dlaczego forum umiera ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-03-02 09:28:11
Krzysztof -> ...nie redagując (przymusowo) "Na szlaku". Zapytam przy okazji, czy zapowiadany grudniowy ostani numer "Na szlaku" już wydano. Na razie w łódzkich empikach nie widziałem NS w sprzedaży? Pozdrawia

Re: Fatalny stan oznakowania
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-28 12:03:21
Na stronie miasta PACZKÓW przeczytałem taką informację; … Trasy piesze Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza: Prudnik - Świeradów (tzw. czerwony). Do prac związanych z oznakowaniem tego szlaku przystąpiono już 1948 roku. Zaczyna się on przed dworcem kolejowym w Świeradowie Zdroju w Górach Izerskich, a kończy koło dworca PKP w Prudniku (lub odwrotnie). … http://www.paczkow.pl/sport_i_turystyka/trasy.htm Podzielam pogląd Jacka o tym, że jeżeli KTG ZG PTTK podjęło uchwałę w 1973 r wyznaczając przebieg GSS im. Mieczysława Orłowicza, a ta uchwała jest pows...

Re: Fatalny stan oznakowania
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-24 10:05:01
Korekta - chodzi o przedłużenie Głównego Szlaku Sudeckiego o odcinek z Paczkowa do Prudnika.

Re: Fatalny stan oznakowania
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-23 14:10:46
Jurek -> Niestety, fatalny stan niektórych odcinków Głównego Czerwonego Szlaku Beskidzkiego to smutna rzeczywistość, z która COTG PTTK rozpoczął walkę już w zeszłym roku. ... Tak a propos - czy COTG może zwrócić uwagę na równie fatalny stan niektórych odcinków Głównego Szlaku Sudeckiego. Przy okazji pytanie, czy przedłużenie GGS w kierunku wschodnim było konsultowane z COTG PTTK? Pozdrawiam

Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-21 13:12:00
>> Działalność ZG PTTK w dużym stopniu zależy od Oddziałów w terenie. Andrzeju, czytając post Antoniego to jednak jest przeciwnie. Problem leży w Centrali, a teren jest taki na jaki pozwala góra. To jak w czasach niezapowiadanych gospodarskich wizyt (już to pisałem) padało sakramentalne ... my tu się Władza i Nadbudowa martwimy, że są zaległości. Powiedzcie Baza co robić, żeby te zaległości nadgonić i przegonić? ...

Re: Alkohol a turystyka
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-20 14:28:16
Hej Marianie! Tak, sporo można by gawędzić o tych politycznych czasach na wieczornych Polaków rozmowach "przy ognisku i przy piwku" (oczywiście w ilości chroniącej od przeziębienia :) . Pamiętasz, jak w żadnym naszym schronisku PTTK nie było piwa, a za miedzą u braci Czechów było. Pozdrawiam

Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-17 14:03:17
Andrzeju, napisałeś >> Istnieje potrzeba przedstawienia rzetelnej historii powstania PTTK, choćby w tym roku jeszcze, z okazji 100 rocznicy PTK. ... Tak, właśnie w tym kontekście. Korzystając z opracowań Wandy Skowron, takich jak "Czy można było dokonać więcej? Ostatnie - powojenne lata działalności PTK 1945-1950." W jednym z tych opracowań o historii PTK znajduje się zapis, że w dniu 7 lutego 1935 do rejestru stowarzyszeń i związków miasta stołecznego Warszawy wpisano Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (w skrócie PTK). Bo to była inicjatywa Zjazdu Del...

Re: Alkohol a turystyka
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-17 13:57:29
Beskidzki >> chciałbym przytoczyć słowa Jacka Potockiego, które powinny być mottem tej dyskusji: „Sądzę, że wyrabianie w ludziach poczucia odpowiedzialności jest lepszą metodą wychowawczą niż mnożenie zakazów.” To Jacek zostałeś powołany na guru ruchu na rzecz trzeźwości na szlaku. Beskidzki >> Będąc uczestnikiem wielu imprez obserwuję, że pomimo zmian ustrojowych problem ten nadal istnieje i myślę, że nie ma tu najmniejszego znaczenia w jakim ustroju żyjemy na ilość i jakość picia. Natomiast jako organizatorzy imprez swoja postawą możemy pośrednio...

Re: Alkohol a turystyka
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-17 07:52:53
Any, bo tak po prostu jest jak piszesz; >> " Ilość, jakość i rodzaj spożytego w trakcie imprezy alkoholu jest kwestią umowną, zależną od rodzaju imprezy i woli uczestników. I tyle. Tak po prostu, bez zadęcia, rozwiązywania problemów alkoholowych. ... " Praktyczny przykład na "niewinność alkoholu" spotykam za każdym pobytem po czeskiej stronie Śnieznika. Na dworcach kolejowych sprzedają PIWO, i co - i nic. Pozdrawiam

Re: Co z Sepetem ??
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-16 14:28:18
To by miało jakiś związek z wątkiem "Fatalny stan oznakowania". Tyle, że to epidemia *nie widzenia-nie słyszenia-nie mówienia* Temat oznakowania szlaków - to już piąty rok od pierwszego wątku. A o ile pamiętam, to kiedyś wnioskowałeś Piotrze o wyodrębnienie stosownego działu na Forum.

Re: Fatalny stan oznakowania
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-16 09:57:38
Słuchaj, to chyba uroda okolicy sprzyja przychylności :) dla obcych. Dwa lata temu w Gorlicach (nasza baza na szlaku architektury drewnianej) panie w SAM-ie przez kilka dni sprzedawały nam porcje śniadaniowo-kolacyjne. I jakoś nikt się nie denerwował jak marudziliśmy w skansenie w Szymbarku. Pozdrawiam

Re: Fatalny stan oznakowania
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-16 09:28:01
W połowie czerwca 2005 obchodziliśmy okolice Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju. Przez te miejscowości przebiega GSB. TAAAK, „przebiega” np. w Iwoniczu Zdroju nawet w kilku kierunkach. Identyczne do naszych PTTK paski „wymalował” miejscowy samorząd na Winiarską Górę, do Lasu Grabińskiego. A prawdziwą przygodę można przeżyć z Iwonicza Zdroju do Dukli przez Cergową. W Lubatowej jest taki „system znaków” że kuracjusze pierwszy raz idący szlakiem robią pętelkę i wracają do Iwonicza. Latem to tylko urozmaicenie. Ale ludzi irytuje i różne komentarze padaj...

Re: Dlaczego forum umiera ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-10 11:56:07
uparciuszek ;-) może chociaż dzienną normę postów wspólnie wykonamy. pzdr

Re: Dlaczego forum umiera ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-10 11:30:17
oj, czytasz czego nie napisałem. pzdr

Re: Dlaczego forum umiera ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-10 11:16:04
Forum jest takie jak ten jarmark w dzień targowy, bo co i rusz mamy różnych ~zaniepokojonych~Józefów i innych postów bez podpisu pofalowanych „morskich ~~~”, To powtórzę po raz kolejny; Zero „ciach.ciach” ze strony cenzury, Informacja piszącego o sobie, jak to jest w wątku Łukasza ”Jak ulepszyć forum”.

Re: Dlaczego forum umiera ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-10 10:33:10
Kubo, korzystałem ze swobody wypowidzi, a nie pytałem. Jak to Wojtek napisał na wstępie > Gdzieś zapodziała się taka fajna atmosfera jaką zapamiętałem... pozdrawiam

Re: Dlaczego forum umiera ?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-10 09:26:54
Tolek, > „Ciekawostka to taka sie robi” że jeszcze sa tacy bierni uczestnicy forum jak ten starszy pan emeryt co to jest --- członkiem PTTK od jego powstania, a kiedyś członkiem PTT (cytat WOJTKA Z PTTK) ---. Według WoBa --- Stwierdził że nie ma ochoty brać w dyskusjach (jak sam to określił) "ja ci dam cukierek, a ty mi oddasz papierek". Woli zajmować się turystyką nożną, a nie słowną. --- Ba, nawet na priva nie napisze. Jego wola, tylko po czorta uczniom pokątnie opowiada jakieś historie o stosunkach PTTK z PTT i na odwrót. Obszerna wiedza na temat powstania PT...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-07 14:34:20
tajemnicze to ... >> Myślę że mój podpis w którymś z poprzednich postów "WOJTEK z PTTK" powiedział Ci wszystko czegom się dowiedział. pozdrowienia

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-07 14:24:27
>> Będąc w Krynicy, gadałem trochę z pewnym starszym panem - emerytem, członkiem PTTK od jego powstania, a kiedyś członkiem PTT - sporo mi to rozjaśniło... . >> ... coś niecoś o kulisach oraz o tym jak nawiązuje PTT do PTTK, nie mówił też bezkrytycznie o PTTK, że cała wina po stronie PTT ... Wiesz Wojtku, albo nie pisz stylem „a ja wiem - nie powiem”, albo po prostu „rozwijaj myśl".

Re: co z Łabowską?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-07 13:12:32
A tak na marginesie, to czego spodziewałeś się w Łabowskiej pisząc w watku "Zmiany dzierżawców w Beskidach." >> ... Teraz juz mniej więcej wiadomo, czego się można w niektórych schroniskach spodziewać... Przynajmniej po ubiegłorocznym pobywaniu w Beskidzie Żywieckim wiem, ża w schroniskach PTTK można na pewno spodziewać się piwa. :)

Re: Pytania o Forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-07 11:14:16
Marian, pisząc odpowiedź podzielałem Twoje spostrzeżenia. Chodziło mi o dodanie, że na FORUM jest mało aktywnych członkiń i członków PTTK również w wyniku małej aktywności Władzy Towarzystwa. Takie wnioski pisano już w wielu wątkach. Na FORUM to tylko Brak Aktywności ale nieaktualna informacja w bazie organizacji pozarządowych to już Brak Odpowiedzialności za wizerunek PTTK. Bo co m.in. można tam przeczytać; Osoby zarządzające organizacją; Janusz Zdebski - prezes Franciszek Midura - I wiceprezes Andrzej Tereszkowski - skarbnik Andrzej Gordon - sekretarz g...

Re: Pytania o Forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-02-06 14:25:25
Beskidzki >> W PTTK jest obecnie około 81 tyś członków, a na liście zalogowanych jest 720 nazwisk minus 253 nie należących do struktur PTTK jest więc koleżanek i kolegów 467. ... Jak z powyższego rachunku wynika niewiele członków PTTK garnie się do wyrażania opinii w toczących się tu dyskusjach - dlaczego? Może odpowiedzią na to pytanie jest opinia z.klose „Szkoda jedynie tych czytelników, którzy z ciekawości (chcąc się dowiedzieć z internetu co to takiego jest to PTTK) zaglądając do tego forum, dowiadują się, że jest to jeszcze jedna organizacja zrzeszająca p...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-26 12:57:52
Ależ ja w żadnym ze swoich postów nie neguję legalności prawnej i historii organizacji PTTK-a. Post do którego jest ta odpowiedź dopisana, to mój pogląd po lekturze publikacji, którym dzielę się na Forum z jej Autorem. Jeżeli Jurek pozwoli, to może przejdziemy na e-mail ze strony PTTK-a.

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-26 12:10:47
>> Na temat: PTTK a dzisiejsze nowo zarejestrowane PTT wypowiadałem się wcześniej i z mojej strony uważam temat za wyczerpany. Napisałem (post z 23.01. o 12:59:46), że dla mnie też; >> Dyskusja o relacjach PTT>PTTK jest już forumową historią. Nie wiem dlaczego tylko rola PTT jest tu na FORUM eksponowana. PTK także nawiązuje do „..Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstałego w 1906r. w Warszawie i rozwiązanego w 1950 r.” Rzecz idzie o dwie organizacje społeczne tj. pożytku publicznego. Czytając Twoją publikację, zauważyłem kilka nowych dla mnie faktów z...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-25 13:04:52
To jest link do Komisji Historii i Tradycji; http://khit.pttk.pl/ Wzajemnie pozdrawiam

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-25 09:35:23
A o korzeniach PTTK-a wiadomo dużo. I to dzięki działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK XV Kadencji.

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-24 10:01:14
~Antoni Mosingiewicz >> Moje wątpliwości wzmacnia Kol Krzemień, piszący w 2000 r. o korzeniach PTTK (TAK, tak) pochodzących jeszcze w 1935 roku! Przedstawiwił tam w (Gościńcu chyba) dowód w postaci takiej starej legitymacji członkowskiej PTTK ! ... Antek, na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej działało Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Tarnopolu.

Re: Pytania o Forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-23 14:27:51
No tak. Jak w "Dziejach miłości" On gotyk, ona barok, Renesans zjawi się za rok. pozdrowienia

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-23 12:59:46
~ANT Niemozebny:-) >> ... Że są mądrzy to widać, bo nie zabierają głosu w sprawach polityki, jak tylko my takie durne pieniacze . ... A gdzie tu jest polityka. Antek, Wojtek - jaka polityka. Co do historii polskiego ruchu turystyczno - krajoznawczego, to pewne jest tylko to, że został zreorganizowany w 1950. I nie tylko organizacje turystyczne, bo jednoczyły się organizacje młodzieżowe, episkopat obiecywał popierać rząd, i ... było jeszcze kilka innych faktów. Dyskusja o relacjach PTT>PTTK jest już forumową historią. Ale czy to sądowe postanowienie nie jes...

Re: Pytania o Forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-23 09:44:23
~Antoni Mosingiewicz pyta >> I co dalej? Antek, w „Na Szlaku” Nr 10(196) który mam nadzieję czytałeś,Krzysztofer napisał refleksje z odbytego XVI Walnego Zjazdu PTTK. Tytuł tekstu „Przełomu nie będzie”. Mam dla Krzysztofa szacunek za odwagę otwartego wyrażenia programu wyborczego w wypowiedzi „Czas na przełom” (wątek z 31.08.2005). A co dalej. Tak jak Krzysztof napisał ... Decyduje (na szczęście, a może na nieszczęście) kolektywna wola. ... PS. Łukasz pisze >> Bo póki co - we dwóch i wyjątkowo zgodnie - co jakiś czas piszecie tutaj posty o up...

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-19 14:16:25
WoBa >> ... a tam (pewnie chodzi o PTT) tylko turystykę górską nie ?? Wojtku, nie tylko turystykę górską. Ale to detal. WoBa >> ... A tak nota bene PTT ma w pewnym sensie rację... . ... Rozwiń myśl

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-19 10:09:54
Na Szlaku >> Autor: jarumin > 2005-12-20 „ ... Ze zdziwieniem czytam na Forum rewelacje kol. Tomka D. o upadku Na Szlaku - na szlaku upaść można, ale w sprawie naszego pisma toczą się rozmowy i starania, by go utrzymać. W ciągu miesiąca sprawa winna się wyjaśnić. ... „ CZAK 2006 >> Autor: ~KRM > 2006-01-18 „ ... Najprawdopoodbniej nie ostatni, bo ponoć w druku jest rzeczywiście ostatni 11-12/05. Krzysztofer ... „ I wszystko jasne

Re: CZAK 2006
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-19 09:46:37
~KRM >> bo ponoć w druku jest rzeczywiście ostatni 11-12/05. Krzysztofer -ale może to nie ostatni. :) pozdrawiam

Re: CZAK 2006
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-18 10:45:12
~KRM oczywiście wie, że Oddział Wrocławski patronował kolportażowi miesięcznika SUDETY, co stoi napisane w tym czasopiśmie. PS. a to jednak był ostatni numer.

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-18 09:58:48
Tak, to jest problem. I może być z tego niezły "teatr". " bo jeżeli w pierwszym akcie scenograf powiesił na ścianie strzelbę, w ostatnim któryś z bohaterów dramatu na pewno odda z niej strzał." wzajemnie pozdrawiam Janusz Maciejewski PS.Do archiwum zajrzałem. Temat jest aktualny - niestety.

Re: PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-18 08:42:31
Łukasz >> Nie sądzę, aby samozwańcze PTT i PTK stać było na wielomilionowe ugody.(...) Samzwańcze ?? Te organizacje działają legalnie. Towarzystwa posiadają osobowość prawną. Są organizacjami pożytku publicznego. Według prawa są podmiotami równorzędnymi z PTTK-a, niestety.

PTTK czy PTK czy PTT?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-17 15:21:19
Jak to jest? Ile jest bytów organizacyjnych? Korzenie te same a inne drzewa. Cytaty ze statutów; PTTK > Art.1 ust.1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zwane dalej PTTK, powstałe w 1950 roku z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, przekształconego w 1920 roku w Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także następcą prawnym majątku tych Towarzystw. PTT > § 2 Reaktywowane w roku 1981 PTT jest następcą prawnym, sukcesorem i kontynuatorem tra...

Re: ELekTRonICznIE, czyli ...
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-17 12:50:26
JAK >> Witam, ...Trąbiłem o tym, >>...Myślę, że do sprawy powrócimy przed następnym Zjazdem PTTK, czyli za 2- 3 lata, poniewaz przez najbliższe dwa lata będziemy wszyscy "ćwiczyć" statut i regulaminy, wpisy do rejestrów KRS, itp. Ooo, a to ciekawe LARUM. Oczywiście pamiętajcie o takich drobiazgach jak czytniki i komputery w każdym oddziale, etc.

Re: CZAK 2006
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-17 09:28:54
No to wygląda na to, że trzeba pisać pod pierwszym postem autora wątku.

Re: Jak ulepszyć forum?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-16 12:42:19
>> Kontynuujcie dyskusję - ja, zgodnie z obietnicą, nie biorę udziału. Hej, Łukaszu. Wybacz, że zapytam (pamiętam, że teraz to Twoja praca społeczna) o mozliwość wdrożenia ... 1) Wyświetlanie listy wątków w działach nie według kolejności założenia, ale według daty ostatniego posta (wyświetlać datę założenia oraz datę i autora ostatniego posta). pozdrawia

Re: Bacówki PTTK w Beskidach
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-13 14:36:23
~PR >> A może to tylko takie maski karnawałowe, żeby zabawa w turystykę była lepsza? No, ale tu chyba na poważnie wybrano 7 osób; ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY I KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCH a skład na zakładce Gościńca.

Re: Wielki krok (wstecz)
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-12 14:27:01
Fragment jednego posta z przeniesienia ............................................................ Sala gala, korytko :-) Autor: ~Antoni Mosingiewicz Data: 2005-02-16 Ktoś ostatnio powiedział, ze Zjazd Krajowy PTTK jest świętem Towarzystwa. I bardzo dobrze. Niech to będzie święto! Programowo - rozwojowe, a nie klakiersko – pamiętnikarsko - historyczne. ........ :-( :-)

Re: Gościniec
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-12 14:04:03
W necie niestety jest tylko pierwsza strona okładki. Kupiłem NS jako corpus delicti do dyskusji. W numerze jest również kilka pozycji relacji o XVI Walnym etc. (':({|=')

Re: Gościniec
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-12 13:42:20
Antoni, czytałeś ostatni (tfu,tfu na psa urok) Nr 10(196) Na Szlaku?

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-10 11:43:44
Witaj Bogdanie. Gratuluję entuzjazmu. Życzę, aby deklaracje, których sporo w wycinkach zamieszczonych na Twojej stronie www, zamieniły się w konkretne działanie. Żywo zainteresowani przedsięwzięciem odbudowy wieży są Czesi. Zwolennicy odbudowy są w starostwie kłodzkim. Dla porządku zacytuję; Izabela Zamojska w „Requiem dla wieży” (niestety wycinki nie są opisane źródłowo) " ... O wieży znów zaczęto mówić. We wrześniu 2004 r. w śnieżnickim schronisku spotkali się burmistrzowie okolicznych gmin, leśnicy oraz czescy i polscy przewodnicy. Wszyscy byli zg...

Re: Muflon w Sudetach?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-09 13:56:51
Jak na razie na podstawie źródeł podanych przez Piotra i Ciebie oraz innych informacji m.in. z czeskiego netu to można zdefiniować historię muflona w polskich Sudetach tak; Na teren Sudetów po raz pierwszy trafił ze Słowacji w 1901 roku. Pierwsze egzemplarze miały swoją siedzibę na Dolnym Śląsku, na terenie obecnego nadleśnictwa Jugów w okolicach Bielawy. Kolejne introdukcje w Sudetach miały miejsce jeszcze przed II wojną światową, ze Słowacji i z Czech. Natomiast na Słowacji pierwsze muflony aklimatyzowano w latach 1868 i 1869 z hodowli pod Wiedniem. W Czechach m...

Re: GOT - potrzebne zmiany
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-09 09:28:14
A gdzie w wypowiedzi na którą odpowiadasz jest mowa na temat ... różne dziwne problemy ... Regulaminu GOT ?!

Re: GOT - potrzebne zmiany
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-06 10:46:17
Oczywiście po lekturze O ODZNACE SŁÓW KILKA http://www.cotg2.gory.info/got.htm WoBa napisał; >> AHA I APEL !!! LUDZIE NIE CHODZIĆ PO GÓRACH TYLKO DLA TEJ ODZNAKI, ONA MA BYĆ DODATKIEM A NIE GŁÓWNYM CELEM

Re: Moderator tzn KTO?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-06 08:42:31
Hej ~ANT napisałeś; >> ... Za duzo na tut.forum jest ... pobożnych życzeń, a za malo konkretów i realiów, co i jak zrobic , aby PTTK mialo sie lepiej, a satysfakcja dla (za pzreproszeniem) czlonków powoli zmierzała sie w kierunku optymalnej :-) Ale "utrzymania pozytywnego trendu ku przyszłości lepszej od świetnej przeszłości" (uff ... to cytat z pamięci ) chyba jednak zabezpieczą :-) jakieś TROLLE ... poruszając kontrowersyjny temat, ... Bo czy można inaczej >> " ...jak nikt sprawy nie chce załatwić przyzwoicie, to się czasem temat porusza "

Re: Moderator tzn KTO?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-05 14:16:14
A tak propos trollowania :-) , czy jest w tym coś „szalonego”?

Re: Jak ulepszyć forum?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-04 12:12:40
Witam Kolegę Łuk. i Kolegę ANT. Łukaszu, lista użytkowników - dla mnie OK. Teraz jeszcze jedno, zamiast informacji " o nie jestem w PTTK" informacja np. "piszę z Łodzi". ANToni, uważałem i oczywiscie dalej podtrzymuję wniosek o obowiązkowym logowaniu, (cytat z Twojej wypowiedzi) ... , ale jeżeli to obowiązkowe dla wszystkich ... ... No i oczywiście odpowiedzialnośc autorska za słowo, koniec z cenzurą selektywną i wprowadzenie podnoszonej pzrez wielu dyskutantów w temacie mozliwości autopoprawy wympsknietych się postów - jest wtedy równoznacznie konieczna! ... (...

Moderator tzn KTO?
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-01-03 11:12:06
Jak uczestnicy FORUM rozumieją rolę moderatora dyskusji?

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-30 14:35:11
Szanowna Pani, Szanowny Pan Administratorzy Autor tego wątku uprzejmie prosi o jego definitywne zamknięcie. W wirtualnej wizji FORUM PTTK unosi się pytanie i odpowiedź Horodniczego z Gogolowskiego „Rewizora”: „I z kogo się śmiejecie ? Sami z siebie się śmiejecie …” Janusz Maciejewski

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-30 11:51:53
Chodzi o odpowiedź na pytanie, które nasuwa sie po lekturze artykułu. Jakie jest stanowisko Ludzi którzy nadali wieży imię, a o której czytamy, że jest bezimienna? Tylko dlatego na łamach FORUM zacytowałem ten artykuł z RZECZPOSPOLITEJ. Ale tego FORUM "branżowego" nikt z DZIAŁACZY, którzy uczestniczyli w uroczystości nie czyta. PS: niestety temat jest !http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051230/publicystyka/publicystyka_a_12.html

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-30 11:20:42
Czego nie rozumiesz? A co wynika z obydwu wypowiedzi "starzyka"?

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-30 08:55:15
starzyk >> W związku z tym dajmy spokój wieży, Bismarkowi, a tym bardziej Orłowiczowi, nie licytujmy się ... Ależ to nie licytacja! Przecież to sprawa prestiżu PTTK, organizacji która nadała wieży imię SWOJEGO DZIAŁACZA. PS. http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051230/publicystyka/publicystyka_a_12.html

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-30 08:49:46
starzyk >> ...A tak poważnie. To czy ona musi być czyjegoś imienia, a jeśli musi, to niech będzie np. im. Wielkiej Sowy. ... A tak poważnie! To w takim razie zaproponuj, aby Gremium które uroczyście 27.09.1981 nadało wieży widokowej imię - równie uroczyście zmieniło nazwę na ... proponowaną?

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-29 13:03:33
Staszku, do Twojej informacji >> ... podobnie jak nadane mniej oficjalnie w 1980 r. imię dr Mieczysława Orłowicza. ... dodam poniżej cytat z innego Źródła; Zbigniew Garbaczewski; Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza; Wydawnictwo PTTK "Kraj"; strona 108. (cytat) ... WIELKA SOWA (1015 m npm) - najwyższy szczyt Gór Sowich i całych Sudetów Środkowych ... na której stoi kamienna wieża widokowa. 27 września 1981 r. z okazji uroczystości ku czci Mieczysława Orłowicza nadano wieży Jego imię i wmurowano na niej tablicę pamiątkową ... (koniec cytatu)

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-28 11:07:20
Andrzeju. Tak, w pełni zgadzam się z Tobą. I to pytanie zostało zadane. I nic.

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-28 10:25:02
any >> A czy wieża koniecznie musi mieć jakąś wiekopomną nazwę? ... A kto tej wieży i kiedy nadał nazwę im. Mieczysława Orłowicza? No kto, jeżeli nie Gremium zarządzające PTTK. Z pozdrowieniami

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-28 07:33:24
Marek Szczepanik swój artykuł w Rzeczpospolitej zatytułował "Kontrowersje wokół Wielkiej Sowy". Nazwa wieży - im. Mieczysława Orłowicza. I moim zdaniem tak powinno pozostać. Burmistrz Pieszyc oraz historyk i przewodnik sudecki w moim odczuciu mają rację. A pytanie do dolnośląskich działaczy turystycznych jest aktualne - dlaczego nie przjęła się nazwa upamietniająca Wybitnego Turysty i Krajoznawcy. Pozdrowienia

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-27 14:07:49
Pytasz Łukaszu >> "(...) zasługuje na stosowny wysiłek (...)"? Cóz to za zwrot? To zwrot potocznie używany w publicystyce. Ażeby upamiętnić Wielką Postać należy podjąć Wielkie Działanie, trzeba się po prostu stosownie wysilić. Pozdrowienia

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-27 11:28:01
Hej Tomku, dobrze wiesz, że to nie w zamian a dla upamiętnienia równie wielkich zasług, tyle że Mieczysław Orłowicz przywracał w Sudetach nasze ślady. A w końcu to w Karkonoszach rodziła się polska turystyka, o czym świetnie wiedzą ... no właśnie. pozdrawiam non stop ;-)

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-27 10:56:18
Ależ ku czyjej czci to fakt historyczny (oj, wiele w naszym kraju ku "czci" i "ku pamięci" wybudowano) i niech tak zostanie. Ale czy ta szczególna postać w dziejach polskiej turystyki i krajoznawstwa, również i w Sudetach, nie zasługuje na stosowny wysiłek dla upamiętnienia nazwiska Orłowicza. W końcu połową czasu swego istnienia wieża wpisuje sie w dzieje Polski.

Re: Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-27 10:33:47
Widzisz, a jednak gdy będzie się pisać i mówić ( przede wszystkim przewodnicy ) o "wieży Orłowicza" to i w języku potocznym nazwa zaistnieje. pozdrowienia

Wielka Sowa - odbudowa wieży.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-27 09:48:53
Dyskutowaliśmy o odbudowie wieży widokowej na Śnieżniku. I mamy analogicznie prezentujący się problem, tyle że na Śnieżniku trzebaby wieżę odbudować, a reszta jak w artykule. Zamieszczę kilka cytatów z artykułu Marka Szczepanika „Kontrowersje wokół Wielkiej Sowy” w RZECZPOSPOLITA z 27.12.2005 http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051227/kraj/kraj_a_7.html ... Wieża na Wielkiej Sowie powstała ku czci kanclerza Bismarcka. Niemcy chcą przypomnieć o tym w stulecie budowy - miejscowe władze są przeciw. ... ... Po 1945 r. Polacy usunęli ślady po kan...

Re: do 31 stycznia...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-22 14:31:39
Rozumiemy się. Natomiast pytanie jest wciąż otwarte: czy w ogóle musisz chodzić w góry w następnym roku przy zasadzie przenoszenia punktów. To tak analogicznie jak z zaliczaniem stażu w PTTK. - staż można zaliczać "do tyłu", - to może punkty też zaliczać "do przodu". Powtórnie dodam, że to problem czysto teoretczny, ale przecież w praktyce odznaki GOT nie wykluczony. pozdrawiam

Re: do 31 stycznia...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-22 14:00:57
Problem już jest w kilku postach. W całości brzmi tak; - w I półroczu ptwierdzam normę na ZW, - W II pólroczu weryfikuję w książeczce 360 pkt, - i 02.01.2006 przenosząc 180 pkt występuję do CRW o kolejną normę, - i mogę przez 2006 nie zaliczać ani jednego pkt. Sprawa dokładnie teoretyczna.

Re: do 31 stycznia...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-22 13:19:11
Tak, zasady zdobywania norm w założeniach są oczywiste. Ale życie stwarza sytuację, która nasuwa takie pytania. Praktycznie w II półroczu weryfikuję w TRW 360 pkt i w 02.01.2006 występuję do CRW o zatwierdzenie normy na małą brazową GOT. Można tak? Dziekuję za odpowiedź, Pozdrowienia

Re: do 31 stycznia...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-22 10:20:02
>> moim zdaniem TAK. Ale czy TAK również zdaniem CRW GOT. Np w I półroczu spełniam normę do odznaki Za wytrwałość (mała brązowa GOT), weryfikuję w CRW GOT i w II pólroczu kolejna norma (mała srebrna GOT). Czyli mogę też do końca tego roku uzyskać weryfikuję "spełnienia wymogów" w CRW GOT?

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-21 13:51:36
A to feler Panie Troeller. Szkoda bo można by trochę na temat konkretnie poklikać. Może > jarumin > rozwinąłby by opinię. A co do zgredów - bez komentarza. z pozdrowieniem

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-21 12:24:36
>> Ogólnie z uwagi na zmianę sytuacji personalnej ... Czyli dyskusja z wątku "Jak ulepszyć forum?" podsumowana - bez stanowiska Adminy i Admina. >> Prawdopodobnie rozwój serwisu będzie bardziej ukierunkowany na treść, natomiast ewentualne przebudowy będą następować w nieco innym trybie. Jakoś to brzmi "ex cathedra". Niemniej jestem za wzrostem treści i kosztem formy. pozdrawiam

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-21 10:51:41
ANT... a gdzie Ty jakąkolwiek opinię wyczytałeś, mhm? Swoją drogą to jest tylko mowa o (cytat)...opinii powołanej przed rokiem Rady Programowej, która nie ma wpływu na pracę oficyny wydawniczej SUDETY, której sekretarz nie mógł znaleźć wspólnego języka z naczelnym.(koniec cytatu). Antoni, czytałeś ostatni (tfu,tfu na psa urok) Nr 10(196) Na Szlaku?

Re: Likwidowanie połączeń
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-20 12:36:56
W ubiegłym roku za przejazd prywatnym autobusem z Gorlic do Krakowa zapłaciłem 10 zł. Autokar wygodny, czysty i w sumie pośpieszny. Kursuje według rozkładu, przynajmniej taki był w Gorlicach.

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-20 12:16:05
Pismo zajmuje się; (linia programowa - pierwsza strona) *Turystyka*Krajoznawstwo*Góry* Jak jest w praktyce, no choćby w Nr 10(196), jakie treści zawiera, a może napiszesz >jarumin. pozdrawiam

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-20 06:52:03
>> Dla mnie żałosne bo wielu zabierających głos w tej dyskusji nie jest znanych Czytelnikom i Sympatykom "NS". ?????????? A ilu zabierających tu głos, a czytających „różne czasopisma turystyczne”, jest znanych autorom i redaktorom tych czasopism. ("npm" wyautomoderowane) I nie sądzę by redaktorzy uznali to za „żałosne nadużycie”, gdyby wypowiedzieli się na temat („npm” wyautomoderowane) tych czasopism. PS. "npm" jest foliowane, wczoraj niestety nie przejrzałem. Podczytam w necie.

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-19 14:18:46
bialyzibi napisał; >> Dla mnie żałosne bo wielu zabierających głos w tej dyskusji nie jest znanych Czytelnikom i Sympatykom "NS". ?????????? A ilu zabierających tu głos, a czytających „npm”, jest znanych autorom i redaktorom czasopisma. I nie sądzę by redaktorzy uznali to za „żałosne nadużycie”, gdyby wypowiedzieli się na temat „npm”.

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-19 14:17:31
~KRM napisał ; >> 6. teksty mieszane o Sudetach i innych regionach - patrz wyżej (nota bene: GiA i Sudety "wyrosły" niejako z NS, kto czytał dawniej NS to chyba to wie?), ... Jednak to nie był mój „życzeniowy” odbiór treści, skoro z NS wyrosły „Sudety”. A była po 1988 szansa na stworzenie czasopisma o Sudetach, całych Sudetach tj. polskich, czeskich i niemieckich. To już chyba jest spory rynek czytelniczy. ....................................................................... >> 12. brak aktywnego kontaktu z czytelnikami? Baaardzo niesprawiedliwe. Drukowaliśmy p...

Re: forum (dalej) niczyje
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-16 11:40:14
Kolego ~Beskidzki Napisałeś, >> A tak poważnie to albo się ujawnię albo i nie. Jak wiadomo na razie na forum można występować anonimowo i jak napisałem poprzednio w pełni z tego prawa chcę korzystać. ... Oczywiście nie polemizuję z Twoim zdaniem. Jak pamiętam, na listę Ludzie PTTK wpisałem się pod koniec pierwszej setki. Po jakimś odezwaniu się nożyczek Admina też przeniosłem się na status ~jm. Ale przecież dyskutuję na Forum również z Ludźmi „ zalogowanymi ” , więc uznałem że wypada powrócić na Listę. I już. A co tematu ... czyje to FORUM ... to pow...

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-16 11:00:39
~KRM >> Chętnie do tej i podobnych wypowiedzi ustosunkuję się, ale proszę mi wpierw dokładnie określić, co to znaczy "przypadkowe teksty". Chciałbym dyskutować merytorycznie, ogólnikami nic się nie da osiągnąć. Krzysztofer ............................................... Na Szlaku czytałem (i prenumerowałem) przez wiele sezonów ostatniego 20-lecia minionego wieku. „Przypadkowe teksty” to kanwa, tak naprawdę to kwestia całości pisma. Na moje zaniechanie lektury czasopisma decydujący wpływ miały (siłą rzeczy powtórzę motywy już w dyskusji wypowiedziane); 1...

Re: forum (dalej) niczyje
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-15 12:36:29
>> Można naturalnie pisać tu anonimowo, ale autorytet i dar przekonywania mocno to upośledza. A co zrobisz ~Beskidzki jak Admin uwzględni propzycje o obligatoryjnym logowaniu z dyskusji - Jak ulepszyć FORUM?

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-15 12:22:28
Basia Z. >> Po pierwsze nie jestem pewna czy nadal jest tyle. Tak było w dniu 31.12.2003 według informacji PTTK. Tendencja jest zniżkowa, niestety. >> Po drugie ... >> Tak realnie "kadrę" PTTK oceniałabym ( z sufitu ) na 3000 - 4000 osób. >> Ile osób teraz co roku zdaje egzamin na Przodownika TG ? >> - chyba nie więcej niż kilkanaście. To chyba pesymistyczny szacunek, ale na pewno dobrze wyważony przez Ciebie. >> No i w końcu trzecia sprawa : >> Niestety ludzie nie mają pieniędzy na kupowanie czasopism. >> ... Wszystkie te gazety, które kupuję mają jedną cechę...

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-15 10:04:13
W PTTK płacących składki było, i pewnie jest, 63 883 członkiń i członków. (to rozróżnienie tak na wszelki wypadek ~TrollANT Szalony :-). Kadry programowej 17 904 członkiń i członków. To dlaczego prasa turystyczno - krajozawcza ma problemy z istnieniem na rynku informacji? A przecież nabywcami czasopism są turyści kwalifikowani, nie zrzeszeni w organizacji.

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-14 13:09:59
Adamie, jestem przeciw odbudowie w ogóle, bo ten projekt jest po prostu nierealny. Co wykazała miniona pięciolatka. Nie wątpię w to, że Oddziały PTTK w Międzygórzu, Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim wesprą Związek Gmin Śnieżnickich we wspólnym działaniu na rzecz przyszłości, rozwoju i promocji pięknego Masywu Śnieżnika. I na przykład wzniosą platformę widokową. Tu zacytuję jedna z konkretnych informacji ... Od początku swojego istnienia EkoFundusz wspiera działania mające na celu wzmocnienie edukacyjnej roli parków narodowych. Do takich zadań zaliczyć należy...

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-14 08:32:59
Nie żegnaj. Do szybkiego przeczytania na FORUM. Powodzenia.

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-13 12:08:22
Konkurencja miesięcznika "Sudety" pewnie te przejściowe kłopoty wywołuje. Przez kilka sezonów prenumerowałem "Na Szlaku", ale to już było.

Re: forum (dalej) niczyje
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-13 10:37:50
any >> ... sięgnij w historię tego forum, ZG PTTK nigdy nikomu nie obiecywał swej obecności w tym gronie. ... Sięgamy i cytujemy. >> Tematyka ogólna Nowe forum PTTK! Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242] Data: 2002-12-02 00:00:00 Szanowni Internauci! W imieniu Zarządu Głównego PTTK chciałbym Was serdecznie zaprosić do korzystania z forum, które właśnie oddajemy do Waszej dyspozycji. Mamy nadzieję, iż forum to stanie się miejscem wymiany myśli turystycznej i krajoznawczej. Serdecznie pozdrawiam, Łukasz Aranowski

Re: forum (dalej) niczyje
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-12 11:45:36
Wojtku, przypomnij ... konkretnie ... meritum sprawy. ... którą przedstawia Twój wątek o forum.

Re: Muflon w Sudetach?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-12 11:19:21
Piotrze, wielkie podzękowanie. Pozdrawiam

Re: Na Szlaku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-12 10:08:20
To mam pytanie. Przy założeniu, że; a/ zaprenumerowane zostanie 1000 egzemplarzy "Na Szlaku", b/ autorzy będą publikować non profit, c/ pismo będzie miesięcznikiem o charakterze ogólnopolskim, d/ reklamy będą, bo to chyba w interesie schronisk, bacówek itp. e/ etatowych dwóch doświadczonych działaczy PTTK po 1/2 etatu, no np. po 800 zł. ile będzie kosztował jeden egzemplarz "Na Szlaku" w rocznej prenumeracie.

Re: Odznaki PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-12 09:56:56
ANToni, dopisz się (to chyba byłoby ponownie) do listy ludzi, których jednak obchodzi PTTK. Na jakiś czas też przeniosłem się na emigrację wewnętrzną ~jm. To samoodmrażanie sobie uszu. W końcu mo(r)derowanie jest możliwe w każdym wariancie obecności na FORUM PTTK.

Re: Odznaki PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-12 07:31:06
Autor: ~Antoni Mosingiewicz [85.222.2.210] napisał; ... No ale na wątek pt: "PTTK - reaktywacja" czekamy cały czas! ... RAZ, DWA, TRZY --- zacznij TY. (życzliwy uśmiech)

Re: Odznaki PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-09 15:10:00
Dajmy sobie spokój z PTT. Temat odznaki turystyczne jest bardziej interesujący. Hej.

Re: Odznaki PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-09 14:41:46
To jest święty spokój.

Re: forum (dalej) niczyje
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-09 14:21:57
OK Krzysztofie. Konstruktywna dyskusja na temat dobra Towarzystwa, jak najbardziej. Ale wiesz, że do "tanga" trzeba dwojga. W dialogu (dyskusji) nie tyle chodzi o dojście do porozumienia, lecz o wsłuchanie się w argumenty drugiej strony, a nawet przyjęcie, że druga strona ma jakieś interesujące argumenty czy pytania. Czyli trzeba też dać głos. ~beskidzki, prawda jest taka, że Ci o których głos na FORUM co i rusz padają wezwania chyba nie znają fraszki Sztaudyngera: Prawdziwa cnota nie boi się krytyk, Bo do szału ją wiedzie już najmniejszy przytyk.

Re: Odznaki PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-09 14:18:57
PTT nie ma FORUM.

Re: Muflon w Sudetach?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-09 11:10:40
Mira, akurat informacja o zasiedleniu muflonów w Sudetach jest, było nie było, faktem historycznym. Spróbuj ułożyć na rajdowy quiz jednoznaczną odpowiedź na pytanie o "pochodzenie muflona" w Sudetach. Jest trochę wariantów, w dyskusji kilka podano publikacji.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-09 10:52:52
TrollANT, o czym chopie chcesz dyskutować. Nie pojmie głodnego syty, Bo ich różnią apetyty. /Jan Sztautynger/

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-08 13:47:00
Pozwolę sobie na wstępne podsumowanie dyskusji. Fakty są takie; - jest kupa gruzów i kamieni oraz resztki zbrojeń i stropów (czyli materiał na fundament), - stoi tablica inicjatorów odbudowy, - leży sprawa odbudowy. To może jednak zbudować drewnianą platformę widokową. Z inicjatrywy i pod egidą któregoś z sudeckich czasopism turystycznych oraz dolnośląskich działaczy. Precedens już znamy z Beskidów.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-08 13:30:24
Jak rozumiem, x-cyfrówkę już odbierasz z instytucji, do której eska1 wpłaca kilka złotych.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-08 12:06:54
To niby eska1 źle kombinuje? ANT, a co Ty w tej kwestii wykombinowałeś?

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-08 10:47:32
No tak, tylko tam wieżę odbudowano, a na Śnieżniku zburzono. I w zasadzie to kwestia budowy nowej-starej. A może byt taki sam "obiekcik" jak na szczycie Pradziada. :)

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-07 14:48:18
Ty marzyciel, Ja marzyciel, jeszcze organizacyjny polsko- czeski MARZYCIEL. i platforma stanie na szczycie Śnieżnika.

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-07 11:09:10
Jacek > ... Dlatego drobnym przedsięwzięciem urzędnik nie będzie sobie zawracał głowy. Jedyna możliwość to taka, że weźmie się za to grupa zapaleńców, tak jak - wedle relacji Zdzisława - było w przypadku Baraniej Góry) ... Platforma na Wielkiej Raczy to inicjatywa wynikła w czasie polsko - słowackiego spotkania czytelników słowackiego czasopisma turystycznego "Krásy Slovenska".

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-07 10:57:08
Jest takie miejsce w polskich górach. Nad schroniskiem, na bezleśnym szczycie Wielkiej Raczy znajduje się drewniana platforma widokowa. Platforma i zamontowany na specjalnym pulpicie opis widocznych szczytów umożliwiają podziwianie panoramy Beskidu Żywieckiego, Tatr Polskich i Słowackich. Obok platformy turystyczne przejście graniczne ze Słowacją. Wyobrażam sobie taki sam opis innego miejsca w polskich górach ... Śnieżnik Kłodzki. Marzenie? Dawno świat by diabli wzięli, Gdyby brakło marzycieli. /Jan Sztautynger/

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-07 07:30:14
Dzięki Piotrze za info. Fakt, o pieniądzach w koncepcji nie ma słowa. Skoro stronę Związku Gmin Śnieżnickich firmuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu, to na naszym FORUM tym bardziej można zapytać o losy koncepcji. Pozdrowienia

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-06 15:12:28
A jakie zdanie mają na ten temat; - samorząd Międzygórza, - ODDZIAŁ PTT-K w Międzygórzu.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-06 10:59:56
>> Uważam, że dochód rodziny rzędu 10 tys. wystarczy na jej podstawowe potrzeby i mniejszy jest za mały. IPiSS wylicza ... W przypadku małżeństwa mającego na utrzymaniu dwoje dzieci - a więc najbardziej typowego modelu rodziny w Polsce - w 2004 roku wartość koszyka minimum socjalnego oszacowano na poziomie 2 416,60 zł (czyli 604,20 zł na osobę). ... Praktyka i Teoria.

Re: Wolność wypowiedzi Zibiemu!
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-06 10:26:17
Otóż to ... Co robi barman? Dochodzi kto ma rację, czy po prostu wywala towarzystwo na mordę z knajpy? ... Tylko kto w tym pleszwskgate będzie "barmanem" lub "leśniczym". Oddział chyba jest podzielony na "białezibi" i "białestokrotki".

Re: Wolność wypowiedzi Zibiemu!
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-05 14:01:15
Widzisz, to może w Oddziale wykorzystacie wariant ze starej anegdotki. Las nękany przez dwie strony, "Partyzanci kontra Niemcy". Pan Leśniczy wyprasza walczących - w lesie spoko.

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-05 13:29:19
A.Dreptaniec > Jest to moje subiektywne stwierdzenie. Sądzę, że kiedy budowa wieży stanie się realna, to o jej architekturze zadecydują profesjonaliści. Moje odczucie jest analogiczne. Nie tyle wieża, a platforma widokowa, taka jak napisałem w poprzednim poscie. Może profesjonaliści obedą sie również bez betonu i stali.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-05 13:03:09
Łukasz napisał > 2) Nawet jeżeli na Forum pojawia się problem, to nie jest to skutek, a objaw. A to różnica. A to, o czym pisze Stokrotka „W obronie Oddziału”, co to jest ??? ... został przyjęty w dniu 12.12.1998 r. Korzystając z uchwały ZG PTTK w roku 2000 wykupił kupon karencyjny za lata 1985-97 (13 lat stażu za 10 zł) i został mu zaliczony łączny staż członkowski (z 9-cio miesieczną przynależnością do PTTK w jednostce wojskowej od 10.03 - 31.12.1984 r.). ... Nie posiadał żadnego przygotowania turystycznego. ...W czerwcu 1999 roku uzyskał uprawnienia Organiza...

Re: Muflon w Sudetach?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-05 12:43:23
Szkoda, że nie podane są w podanych poszczególnych tomach Słownika ... źródła "pochodzenia" muflonów. A swoją drogą, to może naukowcy w zakresie historii turystyki w Sudetach znajdą WSPÓLNY punkt widzenia.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-02 14:44:08
Łukasz, ale sam popatrz. Na FORUM dyskutujemy lub "dyskutujemy" o skutkach, ale no nie można urealnić ich przyczyn. Filozofia po góralsku, czy co?

Muflon w Sudetach?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-02 13:34:12
Kiedy i skąd sprowadzono w Sudety muflona (Ovis musimon) ? Słownik Geografii Turystycznej Sudetów – opisuje, że; - w latach 1912-1913 z Sardynii (tom 1) - w 1900 z Pirenejów (tom 3). Na stronie wrocławskiego ZOO; - w 1902 r. introdukowano muflona w Sudety (występował na Sardynii, Korsyce i Cyprze). I ta informacja powtarza się najczęściej.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-02 12:55:05
Łukasz napisał >>Akurat pod tym względem PTTK to jednak ciągle dziewiętnasty wiek. Rozumiem, że chodzi o aspekt infrastruktury technicznej.

Re: Jak ulepszyć forum?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-01 14:00:07
Łukasz 25.11. napisał w Pożegnaniu > ... 1 grudnia wchodzi w życie złożone przeze mnie w sierpniu tego roku wypowiedzenie umowy o pracę. Ponieważ na koniec wziąłem zaległy urlop, to w praktyce dzisiaj jestem z Wami ostatni dzień. Od jutra opiekę nad forum formalnie przejmuje ode mnie Michał Chruściel. ... Mam pytanie o podsumowanie naszej dyskusji o nowym profilu FORUM.

Re: Schronisko na Hali Łabowskiej
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-01 13:07:08
Ale żeby była jasność w temacie, to chodzi wyłącznie o aspekt kulinarny. Z szarlotką w tle. Uznając wezwanie "gic"-a, bardzo proszę napisz w inym wątku, np. pod tytułem: schroniska-co może zjeść turysta.

Re: Schronisko na Hali Łabowskiej
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-12-01 11:09:52
TrollANT, ale jak będziesz w schronisku na Hali Miziowej, (w nowym, bo starego ponoć już nie ma) to napisz napisz o swoich wrażeniach. W aspekcie korelacji jakości+ilości z ceną.

Re: Znakowanie szlaków
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-30 14:46:24
Mhm, oczywiście dyskutowaliście o szlakach i schroniskach.

Re: Schronisko na Hali Łabowskiej
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-30 13:32:33
Wielkie dzięki za info. Też przed kilku laty o "murowańcu" nie miałem dobrego wrażenia. Bytowaliśmy wtedy na Rysiance. Mam nadzieję na jeszcze milsze rozczarowanie (tu wklejam uśmiech).

Re: Schronisko na Hali Łabowskiej
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-30 12:59:49
Basia poleca; > 3. Pyszny żurek na Hali Miziowej i pyszna szarlotka. Słuchaj, ale to chyba była w starym schronisku. W nowym nie byłem, nie jadłem, ale opinii jestem ciekaw.

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-30 12:52:29
Ej, Stefanie ta wieża na Baraniej nie jest znowu aż tak szkaradna. Chociaż też wolałbym platformę widokową w stylu tej na Wielkiej Raczy.

Re: Wieża widokowa na Śnieżniku
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-30 11:42:55
Oby też inne samorządy terenowe trzeźwiały. A wieża tej samej konstrukcji jak na Baraniej na pewno Śnieżnikowi nie zaszkodzi.

Re: Znakowanie szlaków
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-29 13:24:26
~TrollANT Szalony :-) > Niech powstaje tu powoli zbiorowa mądrość wszystkich (za przeproszeniem) członków i naszych Koleżanek oraz oczywiście sympatyków Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego ! Ej ANT, bez przepraszania można napisać członków i członkiń.

Re: Znakowanie szlaków
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-29 12:08:28
Można, można. Przecież PTTK samo napisało, że ... Bardzo ważnym zadaniem Towarzystwa jest wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych. ... To może uświadomić samorządy o swojej ogólnopolskiej roli.

Re: Znakowanie szlaków
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-29 09:58:55
A czy z tego wynika, że formalnie istniejące PTTK-a ma wyłączność na wyznaczanie szlaków turystycznych wszelkiego rodzaju? 1. Lądowe i wodne szlaki turystyczne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wykonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o KULTURZE FIZYCZNEJ (Dz. U. nr 25 z 1996 roku, poz. 113) i wynikającymi z niej rozporządzeniami. 2. Szlaki turystyczne podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. nr 12 z 1971 roku, poz. 114) którego art. 85 § 2 i § 3 stanowią, iż: "Karze aresztu, o...

Re: I po KNATP
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-29 09:54:47
z.klose > My, tu dajemy gotowe recepty na uzdrowienie wszystkiego, a ONI nie chcą nas słuchać, nas nie wybierają, nas "olewają". Myślę, że nie tędy droga. Trzeba cierpliwości i pracy, a efekty przyjdą same. Wcześniej lub później ale napewno zmiany nadejdą . Ja w to (naiwnie?) wierzę. Nic samo się nie psuje, to i samo się nie naprawi. Czyżbyś wierzył, że ten co zepsuł „zegarek” potrafi go naprawić?

Re: I po KNATP
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-28 15:17:25
Daje się zauważyć pewien przerost formy nad treścią. Z pewną nieśmiałością napiszę, że na ogół PT Działaczki i Działacze chodzą pieszo na nizinach i w górach, więc nie powinno być problemu donośności wypowiedzi. Chyba, że jak powyżej napisano >> I to by była taka nowa świecka tradycja.

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-25 12:13:08
~PR >> ...niepokoi prawie zupełny brak dyskusji merytorycznych. ... Piotr I tu widzę miejsce na internetowe członkowstwo PTTK. A w nim internetowy gabinet cieni. Ooo ludzie, ... ale mnie poniosło.

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-25 12:00:52
~KRM >> Nie sądzę, żeby te przyczyny grały rolę. Wg mnie następujące: 2. brak przyzwyczajenia do korzystania z forum 4. niechęć do niskiego niekiedy poziomu wypowiedzi. ad 2. i to jest chyba podstawowa przyczyna, ad 4. poziom odpowiedzi określa poziom wypowiedzi. Janusz

Re: Pożegnanie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-25 10:28:34
~PR >> To właśnie Michał jest powodem, dla którego na Forum jestem tylko gościem. Piotrze, może nie będzie tak źle. Janusz

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-23 09:17:56
To już jest jakiś początek. Skoro jest e-mail, to może i post na Forum ze stanowiskiem w konkretnie dyskutowanej sprawie Działaczka lub Działacz napisze.

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-22 14:55:00
To może ten postulat Krzysztofera nabierze aktualności; ~KRM 16.11. >> Mówiłem na ostatnim Walnym o konieczności rozwoju przekazu elektronicznego w naszym Towarzystwie, ale nowe przebija się b. wolno. ...

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-22 12:25:10
To może posiedzenia i narady ograniczyć; - tylko do posiedzeń i narad, - tylko w Warszawie. I bez jubileuszy rocznicowych.

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-21 13:01:06
a może wystarczy znieść uzywanie tytułu Prezes (kółka, koła, oddziału i wzwyż) i zniknie klasa łasych na emablowanie działaczy.

Re: Odznaki PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-21 09:03:19
GOT jest jedna. Ale od kilku sezonów możesz zdobywać odznakę turystyki kwalifikowanej - KORONA SUDETÓW.

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-18 13:15:11
z.klose >> Wtedy zmusisz całą władzę PTTK do rzucenia wszystkich zajęć oraz do śledzenia i permanentnego odpowiadania na każdy post uczestników forum. Ależ nikt nikogo do niczego nie powinien zmuszać. Zresztą nawet nie musi. W statucie PTTK zapisano, że Zarząd Główny, m.in. zajmuje w imieniu PTTK stanowisko wobec społecznie ważnych problemów. Czy nie chodzi tu chociażby o stan schronisk górskich i szlaków w górach. Permanentnie? Wystarczy raz w miesiącu, w pierwszy piątek.

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-18 07:16:18
~TrollANT Szalony :-) >> ... gdy wpływała skarga, to trzeba było ja opisać solidnie, ... Miejmy nadzieję, że tak będzie po urzeczywistnieniu propozycji w „Jak ulepszyć forum” pkt 25) Dopisać władze PTTK do listy "Ludzie PTTK" i spowodować aby korzystali z Forum. Janusz

Re: Po KNAG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-17 12:41:08
Krzyś >> ... coby młodsi działącze lub o nieco bardziej współczesnym pojmowaniu świata wynieslisie z PTTK (lub dokonali secesji tej organizacji) Zdaje się secesja już była – vide PTT. ~TrollANT Szalony >> Zasadniczo masz rację, ale to nie kwestia wieku, ale raczej światopogladu. >> Na ostatnim Zjeździe sami sobie takie durne władze powybieraliście, Koledzy, a teraz pijcie to piwo. ~KRM z 14.09. w Czas na przełom; >> ... Towarzystwo jest i będzie takie, jacy będą jego członkowie. ... >> ... Decyduje (na szczęście, a może na nieszczęście) kolektywna wol...

Re: Jak ulepszyć forum?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-15 10:17:06
Wpisuję propozycje według zestawienia Łukasza z 07.10.2005; W pełni podzielam propozycje; >1) Wyświetlanie listy wątków w działach nie według kolejności założenia, ale według daty ostatniego posta (wyświetlać ta datę i autora). >2) Należy usuwać szybciej nieaktualne już wątki np. po upływie miesiąca czy góra dwóch od odbytej imprezy, której dany wątek dotyczył. >3) Na stronie głównej - 10 ostatnio aktualizowanych tematów, a nie tylko z wątku ogólnego. >5) Utworzyć nowe działy (np. "Byłem, widziałem...", "Szlaki turystyczne"). >8) Opcja c...

Re: Schroniska i forum PTTK w TVP3
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-09 13:21:19
Tomek D >> Obawiam się że w ostatnich dniach forum ponownie ........ skompromitowało się samo ... I podzielam Twój pogląd, że niestety FORUM staje się niemiarodajną trybuną. A moim zdaniem m.in. dlatego, że brakuje w istotnych tematach, a schroniska to już jest TEMAT, miarodajnego stanowiska zarządzających organizacją PTTK. Tak jak np. w tym wątku, brakuje miarodajnego stanowiska Marka Staffa.

Re: Czas na przełom
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-07 11:44:33
Hej ~an Odpowiedź na swoje wątpliwości masz przeciez w podsumowaniu ~KRM z 14.09. cytat ... Towarzystwo jest i będzie takie, jacy będą jego członkowie. ... Decyduje (na szczęście, a może na nieszczęście) kolektywna wola. ... I już, towarzystwo będzie.

Re: Nobilitacja?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-02 11:53:54
~jm 06.10 >>Być może dlatego Łukasza wątek z nowym Statutem jest wciąż bez wypowiedzi. Dla porządku zaktualizuję post; są wypowiedzi o ... wykluczaniu z PTTK, o czym też już na Forum gawędzono.

Re: Lipowska nastepna
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-11-02 11:40:19
Gieno 31.10 >> Bardzo mnie zasmuciła informacja, że na stokach Lipowskiej powstanie nowy ośrodek narciarski. Nie mam nic przeciwko narciarzom ale zostanie znowu zniszczony bardzo cenny przyrodniczo – krajobrazowy obszar tak pięknego Beskidu Żywieckiego. ... Komercja (pobytowa turystka masowa) na Lipowskiej już od kilku sezonów jest obecna, szczególnie w formie „słyszalnej. A to jak widać następny etap, tyle że bardzo wykraczający poza schronisko. No cóż, tempora mutantur. Może tak musi być. Ale informacja smutna, nie ma co.

Re: Wyzsze opłaty
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-31 09:33:47
Moim zdaniem zróżnicowanie opłat jest zasadne. Na ogół raz, dwa razy w roku biorę udział w rajdzie organizowanym przez któryś z oddziałów PTTK. Dodatkowa opłata mieści się w kwocie opłaty członkowskiej. Czyli bilans wychodzi na zero.

Re: Propagowanie PTTK.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-25 08:22:37
I uważam że zbyt ochoczo i w nadmiarze wciśnięto "kapitalizm" do działalności Towarzystwa.

Re: Propagowanie PTTK.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-25 08:00:53
Cóż, wątek niżej była próba rozmowy o nobilitacji członkostwa w PTTK. Z myślą o przyszłości PTTK wspominano w innych wątkach o elitarności, o potrzebie przełomu, a nawet jest wątek - PTTK a młodzież szkolna. PTTK sprzed 20- 30 lat wspominam z sympatią. I uważam

Re: Kwiatki znakarskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-10 11:46:43
BZYCUS co do orientacji i mapy ... dla tych co chodzą bo lubią góry ... znaki są lub ich nie ma, niewielki problem, tym bardziej w Żywieckim. Ale w góry chodzą ludzie na wycieczki, i autenycznie tu znaki informacyjne mają istotne znaczenie. Kilka razy trafiliśmy na "wycieczkowiców" idących na spacer (dosłownie) z Węgierskiej Górki na Baranią Górę. pozdrawiam Janusz

Re: Kwiatki znakarskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-06 14:04:03
>> W Sudetach Zachodnich (bo tu chodzę najwięcej) są nagminnie łamane .... Przez czeskich czy też polskich turystów, oto jest pytanie. Po czeskiej stronie drogowskazy jakoś mniej są łamliwe, nawet te z plastiku. pozdrowienia Janusz Maciejewski

Re: Nobilitacja?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-06 10:29:17
Jacku, zdziwienia mamy już za sobą. Odbyły się na tym FORUM w kilku wątkach dyskusje o przyszłości i przeszłości PTTK. I co? Ano po zjeździe jest tak samo =równo=. Być może dlatego Łukasza wątek z nowym Statutem jest wciąż bez wypowiedzi. Pozdrowienia Janusz Maciejewski

Re: Kwiatki znakarskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-06 09:38:55
>> bzycus „ ... Ja osobiscie nie mam nic do oznakowania szlakow... moze mialem takie szczescie ze nie trafilem jeszcze na takowa, tragicznie oznakowana droge... no moze procz ... : a) Szlak niebieski z Dworca Beskidzkiego w kierunku Wielkiej Raczy. Bylem tam gdy akurat trwaly prace pozadkowe po wichurze jaka tam przeszla i przyznam ze napotkalem niemale problemy z odnalezieniem szlaku... Wogole bardzo prosze o info na temat tej drogi tzn... jak ona jest oznakowana teraz. ... „ Jak wyruszaliśmy na szlak niebieski z Rycerki Górnej Kolonia PKS do Schroniska PTTK „Dworzec Beskidzki...

Re: Kwiatki znakarskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-05 12:40:19
>> grusztad „ ... Z jednej strony doceniam dbałość, by nie zbłądził turystai, ale stalowa rura w niemal naturalnym krajobrazie. ... „ Dyskretnie ustawione, estetyczne metalowe słupki na krajobraz nie wpływały – przynajmniej te które mijaliśmy. Natomiast dzięki tym „informatorom” wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, a Słowacy mieli opis dokąd i jak długo mogą iść. Przecież nie o doświadczonych turystów chodzi a o tych niedzielnych. I w Polsce udajemy że ich nie ma. Janusz Maciejewski PS. a jak „pięknie” wycięte są szlaki z Hali Boraczej w kierunku Ha...

Re: Kwiatki znakarskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-03 14:43:11
A propos "kwiatków" to w czerwcu br w Iwoniczu Zdr. widzieliśmy 2(dwa) różne GSS - jeden okazał się inicjatywą lokalną z zastosowaniem identycznych znaków. Zresztą słowackie oznakowanie też jest o niebo lepsze, co przed dwoma tygodniami mogłem stwierdzić na szlaku Trzy Kopce --- Krawców Wierch. Pozdrawiam Janusz Maciejewski

Re: Kwiatki znakarskie
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-10-03 12:47:16
~PR >> Do tego, co napisał Łukasz mogę jeszcze dodać, że Instrukcja jest tak zredagowana, żeby nie było tam nic, co mogłoby wzbudzić jakiekolwiek zastrzeżenia, że coś jest w niej zbyt skomplikowane. w Instrukcji są jakieś zdawkowe ogólniki, ..... Na przykład taki ogólnik „ VIII.1. Znak szlaku ma za zadanie wskazać turyście właściwy kierunek wędrówki, potwierdzić słuszność wyboru drogi, upewnić o prawidłowej trasie wędrówki. „ ~PR >>Kuriozalny jest jeden z argumentów, jakim szermuje Kol. Boroński z KTKol ZG, że urzędnicy ministerialni przestraszą s...

Re: Moje PTTK, nasze PTTK...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-09-13 13:54:05
Swoją drogą to może jeszcze przed zjazdem warto dorobek tej dyskusji; ............................................... Dokąd zmierza PTTK Autor: ~Grześ Data: 2003-10-28 22:11:50 Stawiam pytanie. Jaki powinien być PTTK za 10 lat uwzgledniając, globalizację, konkurencję, koncentrację kapitału, komputeryzację?Czy waszym zdaniem przemiany w PTTK ida we właściwym kierunku?

Re: Moje PTTK, nasze PTTK...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-09-13 13:17:03
Plus to nie tylko dla Krzysztofa R. Mazurskiego. Plus równie duży dla Łukasza Aranowskiego. A teraz to już tylko poczekamy na owoce tego Zjazdu. Chociaż vox populi na Forum raczej wieści "zjazd PTTK" w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Re: Forum Turystyki Krajowej
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-09-12 14:13:37
z.klose >> 2005-09-09 >>> Jestem za tym by młodzi, wykształceni ludzie przejmowali stery w PTTK, pod jednym warunkiem - muszą to być ludzie rozsądni, ... a przede wszystkim, czujący czym jest i powinna być turystyka w Polsce. Też tak uważam ...

Re: Czas na przełom
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-09-07 13:41:54
~KRM napisał; 7. jm: PTTK nie otrzymuje dotacji od ładnych kilku lat, tylko środki (coraz mniejsze) na konkretne działania, tzw. zadania zlecone. ~jm; to nie polemika. Odpowiem tak dla formalności. To są pieniądze z Budżetu RP czyli z podatków. Nazywa się to DOFINANSOWANIE PRZEZ MGiP – DEPARTAMENT TURYSTYKI - ZADAŃ W RAMACH DOTACJI BUDŻETOWEJ ...et cetera. Między innymi na znakowanie szlaków turystycznych różnego rodzaju.

Re: Moje PTTK, nasze PTTK...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-09-07 11:41:01
Witaj! Poniżej kilka moich spostrzeżeń w kontekście Twoich propozycji; ŁA > ... zmian w Towarzystwie i wizję jego ustroju, która moim zdaniem, najlepiej przystaje do czasów obecnych i umożliwi nie tylko przetrwanie Towarzystwa, ale i jego rozwój przez następne lata. ... wizji jak będzie wyglądało za lat 20 i w jeszcze dłuższej perspektywie. ... ~ jm > a więc, jak to określił inny Delegat ... Czas na przełom. Powtórzę z postu w tamtym wątku ... Czas na przełom, najwyższy. Ale to już gra w niedoczasie! I to w niedoczasie na rozwiązanie starych (FORUM od nich k...

Re: Czas na przełom
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-09-01 14:26:01
Czas na przełom, najwyższy. Ale to już gra w niedoczasie? Ogólnie Krzysztofer słusznie uważa, że > ... należy poruszyć (nie tylko na użytek Zjazdu) kilka następujących wątków. ... Moje widzenie tych wątków przedstawiam poniżej. Pyt. Dla kogo ma być Towarzystwo? Odp. Dla wszystkich chcących w przyjacielskim gronie uprawiać wspólnie i bezinteresownie turystykę KRAJoznawczą. A ponieważ struktura organizacyjna pod nazwą PTTK-a korzysta z dotacji budżetowych, czyli naszych podatków, to oczywiście żadnych przywilejów z tytułu przynależności do Towarzystw...

Re: Idea rozwiązywania problemów
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-30 14:40:37
http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=17195

Re: Idea rozwiązywania problemów
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-30 14:26:06
> Zacząłbym na Twoim miejscu od uważnego przeczytania punktu 8 Netykieta Już to propnowałem, nie jako anonim. Też uważam należy wpisać w metryczkę uczestnika FORUM; imię i nawisko, wiek, miasto skąd piszę oraz GG i e-mail OCZYWIŚCIE wszystko prawdziwe. Po prostu i tylko tyle.

Re: Idea rozwiązywania problemów
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-30 11:28:37
Proponuję na naszym FORUM stosować dawną definicję pojęcia „moderować” czyli po prostu „łagodzić, powściągać” co możnaby widzieć jako dbałość o dobre relacje między uczestnikami FORUM oraz ustalenie i przestrzeganie zasad i procedur wymiany poglądów. I nie chodzi o kolejny Regulamin? A przede wszystkim chodzi o wyeliminowanie „zapisów” jako moderowania FORUM. Młodszym przypomnę, że była to praktyka PRLowskiej cenzury zakazująca publikacji nie tylko konkretnych utworów lub ich części, lecz wszystkiego, co stworzył autor znajdujący się na liście o...

Re: Kto z gęby robi cholewę?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-26 15:02:04
W sumie ZGODA co do meritum. Pozdrawiam Janusz

Re: Kto z gęby robi cholewę?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-26 13:47:40
A ja Basi Z. nie rozumiem (generalnie mam podobne widzenie dyskusji) w takiej kwestii ... Jeśli chodzi o usunięcie z forum pana Lecha Rugały - osobiście uważam ze zrobiono słusznie ... Tak jak ~jaraso uważam, że ... usunięcie go z listy ludzi PTTK i zakaz pisania na forum to skandal.... Czy ludzie o których pyta, (choć ich niestety nie wymienia) ~jaraso ... Przejrzałem zresztą listę ludzi dokładnie i mam wrażenie że wyleciało z niej jeszcze co najmniej dwóch innych aktywnych uczestników forum. ... też obrażali innych „forumowiczów”? Uważam takie moder...

Re: Kto z gęby robi cholewę?
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-26 10:57:54
Autor: ~jaraso Data: 2005-08-25 11:15:17 .... Natomiast na stronie, na której znajduje się omawiany artykuł można znaleźć wiele innych informacji np. dlaczego zniknął z forum Lech Rugała .... uważam że usunięcie go z listy ludzi PTTK i zakaz pisania na forum to skandal. ........ Przejrzałem zresztą listę ludzi dokładnie i mam wrażenie że wyleciało z niej jeszcze co najmniej dwóch innych aktywnych uczestników forum. .... ... Naprawdę nie mieściło mi się w głowie, że cenzura może jeszcze dzisiaj szaleć tak jak w komunizmie. ... Czy można skierować ten cytat...

Re: Walny Zjazd i delegaci
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-25 14:18:03
Autor: ~jm do Autor: starzyk. Dajmy spokój, nic z tej polemiki o lata nie wyniknie. Jest tak jak Autor:Jurek napisał o tej statystyce, po prostu cyfry potrzebują treści. A przecież mamy nadzieję, że Delegaci zajmą się tematami, którymi FORUM żyje, jak np.; - znikające szlaki, - stan schronisk - i tak dalej ... Można by przy okazji przybliżyć do życia kategorie wiekowe w Regulaminie GOT; I 8-10 lat II 11-15 lat III 16-50 lat IV powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne. Pozdrawiam słowami T.Woźniaka ... Bądźmy wszyscy dobrej myśli ... Janusz

Re: Walny Zjazd i delegaci
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-24 12:58:35
Witaj, Sarkazm, ale nie złośliwość. Z tych danych akurat "nie da rady". cytat bardzo proszę: 18 - 30 lat: 7 31 -40 lat: 12 41 - 60 lat: 131 61 - 70 lat: 43 71 - 80 lat: 14 po 80.: 1 pozdrowienia Janusz PS. barba non facit philosophum.

Re: Walny Zjazd i delegaci
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-24 11:41:52
Hej Starzyku! Proponuję w takim razie następujące kategorie wieku I 8-10 lat II 11-15 lat III 16-50 lat IV powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne Sarkazm, ależ tak. Janusz

Re: Co się dzieje w ZG
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-22 09:32:23
Staszek napisał ... moim skromnym zdaniem "forum" winno służyć integracji naszego środowiska i wymianie doświadczeń, polądów etc ... Ależ jest OK, ZG PTTK napisało ... W bilansie pozytywów odnotowujemy umocnienie wewnętrznej konsolidacji Towarzystwa. ... Gdzie, w dokumentach na XVI Walny Zjazd PTTK. Tylko o co chodzi w tych wątkach krytycznych ... ?

Re: Kultura na forum
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-10 11:48:02
Kolego Administratorze, piszę w kontekście "wymiany poglądów" w teamcie Basi Z. pt W Tatrach. Uprzejmie proszę, przywrócić jako nowy temat (tak ma byc napisane) "Cultura na Forum" ... i tam niech leci kabarecik.

Re: W Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-10 08:14:09
A propos dyskusji, to wygląda na to, że włodarze TPN i Zakopanego uwzględnili niektóre postulaty dyskutantów. W INTERIA piszą, że „Tatry tylko dla bogatych!” ... Tatrzańskie szlaki nie są tanie. Dla przeciętnej rodziny (2+2) jednorazowe wejście w obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego to wydatek 13,20 zł (dwa bilety normalne po 4.40 zł i dwa ulgowe po 2.20 zł). Do tego mapka za ok. 8 zł. TPN ma zniżki dla uczących się, emerytów i rencistów oraz służb mundurowych. Dostępne są bilety 1,2,3 4 lub 7 dniowe, co nie zmienia faktu ze dla przeciętnego turysty ceny są w...

Re: Pogoda w Bieszczadach
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-09 11:15:17
Spójrz tutaj; http://www.bieszczady.pl/ Udanego wyjazdu.

Re: W Tatrach
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-08 14:07:16
Basia Z. napisała >> Zresztą uważam że nasza dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo i tak nic się w Tatrach nie zmieni, a tłok będzie coraz gorszy... I w Tatrach, w miejscach gdzie wycieczka „musi być”, i w Pieninach na Trzech Koronach gdzie też „trzeba być” po spłynięciu Dunajcem. O dziwo, na sudeckim Śnieżniku też bywa tłoczno, bo o Śnieżce nie wspomnę. Na szczęście są takie okresy kiedy góry są tylko dla górskich turystów.

Re: dzieci i odznaki
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-08-02 08:08:39
To temat do dyskusji o ogóle GOT. Dlaczego akurat taki łagodzący kryteria zapis >> kategoria wieku IV powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne > kategoria wieku III 16 do 50 lat

Re: PROBLEM !!! POMOCY!!!
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-07-29 14:45:04
>> Oddziałowi grozi bankructwo. Delegacja która była w ZG wywalczyła pomoc finansowa ale pieniędzy jak nie było tak nie ma :( nie wiem do kogo można się zwrócić. to dobre pytanie.

Re: Znikające szlaki turystyczne
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-07-22 11:38:46
Oj, chyba te autorytety poruszą XVI Zjazd. ??? Do podstawowych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków kandydatów do godności Członka Honorowego PTTK zaliczyć: 1/ ...... 2/ zasługi dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce o zasięgu ponadregionalnym; 2/ co najmniej 30 - letnią udokumentowaną działalność o wybitnym znaczeniu dla Towarzystwa, ze szczególnym podkreśleniem dokonań po otrzymaniu "Złotej Honorowej Odznaki PTTK"; 4/ autorytet, którym kandydat cieszy się w Towarzystwie.

Re: Znikające szlaki turystyczne
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-07-21 13:42:26
Ale początek wątku jest o; > ... Nieaktualne trasy turystyczne, urywające się nagle szlaki - takie niespodzianki czekają na odwiedzających górskie tereny. Wszystko przez masowy wykup tamtejszych pól i łąk. Nowi właściciele nie chcą mieć bowiem u siebie tras turystycznych. ... < Ponieważ > ... Bardzo ważnym zadaniem Towarzystwa jest wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych. ... < to na pewno XVI Walny Zjazd PTTK coś w tym temacie postanowi.

Re: Znikające szlaki turystyczne
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-07-20 09:55:54
O tym ile, na co i kto dostaje pieniądze z naszych podatków (i dlatego Krzychu to nam się należy) można poczytać na; www.mgip.gov.pl w zakładce Departamentu Turystyki. Wymieniony jest tam i ZG PTTK i Oddziały PTTK. Oczywiście Urzędy Marszałkowskie też finansują infrastrukturę turystyczną. Zgoda Piotrze, na wszystkie szlaki to może za mało. Ale na Główny Szlak Beskidzki (szczególnie w Beskidzie Niskim) i Główny Szlak Sudecki to już wystarczy. I mogliby PT Działacze ZG PTTK "pokombinować" o zejściu z asfaltu na wielu odcinkach tych GSzlaków.

Re: Znikające szlaki turystyczne
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-07-19 12:48:23
Czy może być wiadomym ile dotacji z Budżetu Państwa otrzymuje PTTK na realizację celów statutowych, m.in. tu cytat ... Bardzo ważnym zadaniem Towarzystwa jest wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych. ... Pytanie do Zespołu Ekonomicznego Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK?

Re: Znikające szlaki turystyczne
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-07-19 09:53:05
> ZG miał przez tą kadencję ważniejsze cele niż zajmowanie się jakimiś tam szlakami. Widocznie sami ich nie używają, to po co mają robić dobrze komuś innemu? I to by bylo na tyle. Czesi, Słowacy - jak oni to robią z tymi wciąż istniejącymi szlakami? I schroniskami wciąż funkcjonującymi? I infrastrukturą dla turystów lubiących widoczki? No jak.

Re: Znikające szlaki turystyczne
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-07-18 13:23:54
Tak czy siak, to jednak sprawa administracyjna. A więc jednak odpowiedni pion ZG PTTK powinien problem rozwiązać. A problem nie jest nowy.

Re: Doceniają nas
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-06-29 14:33:09
a propos GSS, no żeby w końcu z asfaltu zszedł, o znakowaniu nie wspominam.

Re: Doceniają nas
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-06-29 14:21:34
Widzisz, na szlaku (nawet GSS) i w schroniskach PTTK to raczej nie widać tych zasług.

Re: Doceniają nas
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-06-29 14:02:38
Odznaczenia państwowe za wieloletnią, społeczną działalność na rzecz rozwoju turystyki ??? Oczywiście turystyki dla wszystkich, tych niezrzeszonych w PTTK także. To skąd tyle krytyki na tym FORUM.

Twardy betonik i Forum niczyje
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-05-20 12:00:36
Po obfitej dyskusji o Kadrze PTTK i niczym więcej, trudno nie podzielać wątpliwości petetekowca. Forum tonie w przegadaniu, racja Basiu Z. Może jednak rzecznik prasowy/internetowy chociaż raz w tygodniu "da głos". W specjalnym temacie.

Re: A w Beskidzie...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-05-17 14:25:04
...Tam porzuciłem szlak, gdyż wejście na Huzary jest możliwe dużo fajniejszą drogą niż czyni to szlak. ... 1/ ach ci znakarze PTTK! ... Na Huzarach zaczął się odcinek totalnie zastonkowiony. W adidaskach i dresikach kręciło się mnóstwo kuracjuszy z pobliskiej Krynicy. ... 2/ a niby jak kuracjusze mają chodzić na spacerek?

Ludzie na Forum.
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-05-02 11:50:52
A jednak dobrze byłoby zamiast informacji .........Nie jestem w PTTK. :-(.............. przeczytać ........jestem z (tu nazwa miejscowości). oraz nr GG. Może to wznowienie tematu, ale czy rzeczywiście jest nas już 416 osób !!!. Przy braku w prezentacji osoby, standardowej informacji sądząc z nagłówka listy użytkowników.

Re: Czy w górach budować platformy
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-04-27 13:57:02
Platformy drewniane podobne do tych na słowackiej stronie Wielkiej Raczy mają chyba uzasadnienie.

Re: Czy w górach budować platformy
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-04-26 11:43:08
Czy już nie ma innych tematów? Ależ są Kolego Krzysztofie. Są ich już na tym i innych forach w "kuchni" Polskiego Towarzystwa Każdych Ktosiów. Oczywiście, Kolego do roboty, tylko nie róbta co chceta, bo w takim Twoim hasełku tylko o to chodzi.

Czy w górach budować platformy
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-04-25 11:52:23
Czy w górach budować platformy widokowe? Uważam, że góry są dla nas a więc i odpowiedź jest oczywista, budować platformy widokowe. Na przykład takie, jaką wzniesiono na Baraniej Górze.

Re: O działalności w PTTK...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-04-11 13:22:59
Chętni aby "pobiegać trochę z pędzlem i puszką farby" znajdą się jak władze samorządowe regionów turystycznych zrozumieją, że finanując ich pracę inwestują w swój region. A jakie ręce utrzymują znaki w Czechach?

Re: O działalności w PTTK...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-04-11 13:13:22
W BN "... Ale fakt, w niektórych regionach to rzeczywiście znaki szlaków są delikatnie mówiąc nieestetycznie wykonane. ..." A próbowałeś jechać (ja szedłem w sierpniu 2004, na szczęście) szlakiem rowerowym ze Skwirtnego do Hańczowej?

Re: O działalności w PTTK...
Autor: JanMaciej...
Data: 2005-04-07 12:53:41
Czyżbyś pisał o Polskim Towarzystwie Każdych Ktosiów. Nie do końca to sprawa wspólnoty chęci i działania. Ot, choćby szlaki turystyczne. Znakowaniem szlaków zajmują się PT Znakarze. Jak jest, każdy początkujący turysta górski może napisać. To tylko tyle, reszta na Forum woła o zmiany.

Re: Przejście GSS
Autor: JanMaciej...
Data: 2004-12-13 10:38:04
Witaj Ewa. Dziekuję za odpowiedź, mój e-mail; em.janusz@pf.pl Pozdrowienia. JM

Re: Przejście GSS
Autor: JanMaciej...
Data: 2004-12-06 12:09:12
A czy ja też mogę otrzymać Twoje informacje o GSS. Co prawda normę na dużą brązową GOT wykonałem w Sudetach, ale to było kiedyś ... w 1993 - 1995.

Re: wrocławskie piekiełko
Autor: JanMaciej...
Data: 2004-11-05 13:23:54
Przodowniku 1811 masz po prostu świętą rację. Ta racja odnosi się również do przodownictwa i całej "systiemy" punktacji GOT.