Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  
FORUM: strona główna • informacje i zasady • 100 ostatnich wiadomości • wyszukiwarka • nowa wiadomość
LUDZIE: strona główna • dołącz do nas • więcej o logowaniu
RÓŻNE: strona główna PTTK • FAQ • netykieta • kontakt • odzyskaj hasło

Jerzy Kwaczyński

Na FORUM piszę jako: JAK
Liczba moich wiadomości na FORUM: 239

Jerzy Kwaczyński - wyślij maila!

Oddział PTTK w Żyrardowie
JAK

Uprawnienia

- przewodnik terenowy po Mazowszu (licencja nr 484, zawód według klasyfikacji Unii Europejskiej nr 511304), instruktor przewodnictwa PTTK nr 202/4/VII/T, "Zasłużony Przewodnik PTTK" nr 14; Członek Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Turystycznych PTTK w Warszawie,

- licencja pilota wycieczek nr 2522; licencja pilota wycieczek promowych po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym i Atlantyku nr 2299 (zawód UE nr 511301); członek Komisji Egzaminacyjnej dla absolwentów kursów na uprawnienia pilota organizowanych przez Klub "Globtotera" w Żyrardowie i Klub Turystyki Morskiej i Żeglartskiej "Bryza" w Żyrardowie,

- certyfikat specjalisty ds informacji turystycznej (zawód UE nr 422104); certyfikat organizatora wypraw trampingowych i globtroterskich "Logostour" i "Esperantoturu" (po Azji, Ameryce Południowej i Afryce - zawód UE nr 241915),

- Dyrektor Młodziezowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej i Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej woj. mazowieckiego,

- certyfikat animatora kultury (zawód UE nr 347601); Tytuł Honorowy i Medal "Nauczyciel Kraju Ojczystego" nr 24; organizator zachodniomazowieckich eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" i zachodniomazowieckich eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK Dzieci i Młodzieży; "Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK" nr 148/Z/09, przewodniczący referatu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Przyjaciel Ziemi Chełmońskiego" w Żyrardowie,

- prezes Klubu "Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka" z siedzibą w Żyrardowie, certyfikat Międzynarodowego Forum Ruchu Szwejkowego, europejski certyfikat i godność Arcypierdoły Szwejkowego; członek zespołu egzaminacyjnego przyznającego certyfikaty zasłużonym szwejkologom i szwejkofanom z Mazowsza,

- sekretarz referatu weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK w Żyrardowie, Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej GOT nr 979,

- przewodniczący referatu weryfikacyjnego Odznaki Turystyki Pieszej PTTK w Żyrardowie, Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej PTTK nr 613H,

- wiceprzewodniczący referatu odznaki PTTK "Turysta Przyrodnik" w Żyrardowie, Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK nr 19,

- Instruktor Ochrony Zabytków PTTK nr 011; od 1984 r. organizator obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia) na Mazowszu Zachodnim,

- Certyfikowany Instruktor Żeglarstwa i Instruktor Motorowodny PZŻ; jachtowy sternik morski i starszy sternik motorowodny PZŻ; egzaminator absolwentów kursów żeglarskich organizowanych przez Ligę Morską i Rzeczną na Mazowszu, na Pomorzu, na Warmii i Mazurach,

- Instruktor NORDIC WALKING POLSKA i organizator kursów NW Polska dla seniorów 60+; organizator Turystycznych Rekreacyjnych Imprez na Orientacje PTTK (TRInO),

- instruktor ZHP (harcmistrz ZHP) z certyfikatem organizatora harcerskich imprez na orientację, harcerskich gier terenowych (z GPS i bez), radiopelengacji sportowej i radiopelengacji rekreacyjnej,

- biegły rewident CIA (ang. Certified Internal Auditor) w zakresie projektów i funduszy europejskich

Opis

- członek organizacji międzynarodowych: Hospitality Club (www.hospitalityclub.org), Servas (www.servas.org), Pasporta Servo (www.pasportaservo.org) i CouchSurfing (www.couchsurfing.com);

- skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie (www.ptsm.org.pl), prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Żyrardowie,

- przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku (www.lmir.pl), Prezes Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Żyrardowie, Komandor Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" z siedzibą w Żyrardowie,

- dziennikarz - reporter turystyczny i marynistyczny: członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie i Stowarzyszenia Polskich Mediów w Warszawie (www.polskiemedia.org); organizator akcji wolontariatu młodzieżowego i warsztatów dziennikarskich w czasie europejskich imprez turystycznych, sportowych, kulturalnych oraz religijnych (logistyka, przejazdy, zakwaterowanie, itp.),

- współorganizator sieci hosteli w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi i współorganizator sieci wypożyczalni sprzętu multimedialnego i komputerowego dla absolwentów kursów dla seniorów 60+ w Warszawie i na Mazowszu (www.latarnicy.pl),

- członek Głównej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP w Warszawie (www.ofop.eu),

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji MAZOWIA w Warszawie (www.mazowia.org.pl),

- przewodniczący Zarządu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego w Żyrardowie,

- prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żyrardowie (www.zyrardow.pttk.pl), prezes Zarządu Koła Przewodników „Belferek” w Żyrardowie, Członek Honorowy PTTK nr 14/2017

- Członek Honorowy Rady Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie,

- laureat konkursu "Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012" w 2013 roku (Grand Prix) i finalista konkursów w latach 2011 - 2012

Do tego użytkownika można wysłać maila. Aby to zrobić - zaloguj się.

Powrót do listy

© Łukasz Aranowski 2002-2017
Forum działa pod patronatem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie