Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  
FORUM: strona główna • informacje i zasady • 100 ostatnich wiadomości • wyszukiwarka • nowa wiadomość
LUDZIE: strona główna • dołącz do nas • więcej o logowaniu
RÓŻNE: strona główna PTTK • FAQ • netykieta • kontakt • odzyskaj hasło

Wiadomość poprzedzająca:

Temat: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: jarumin [83.27.255.14]
Data: 2006-02-17 13:21:40
Jedno i drugie jest dyskusyjne. Czy to co powstało "za komuny" jest złe? Mój ojciec reaktywował w 1945 r. wrocławskie harcerstwo na bazie skautingu Baden-Powella. Był za to usunięty z ZHP. Za posiadanie książki "Kamienie na Szaniec" siedział w więzieniu SB. PTT we Wrocławiu powstało w 1982 roku na fali zbliżających się zmian politycznych. Opisałem to szeroko w artykule "Spotkanie RZEPIÓRA z PTT" w wydawnictwie "Z Lamusa Rzepióra" z. III 2000 r. Tam też o destrukcyjnej działalności pana, w którego mieszkaniu we Wrocławiu, mieści się dziś siedziba/biuro Polskiego Towarzystwa Sudeckiego (patrz strona w necie). Powiedział on w korytarzu O/Wr. PTTK, że: "PTTK jest organizacją faszystowską". Kol. K.R. Mazurski zaprzeczył mi, że PTTK powstało w wyniku nacisków komuny. Czy należy go za to krytykować? On też był więżniem SB i jak każdy ma prawo wyrażać swoją opinię. Istnieje potrzeba przedstawienia rzetelnej historii powstania PTTK, choćby w tym roku jeszcze, z okazji 100 rocznicy PTK.
Pozdrawiam - Andrzej Rumiński


Re: Przeszłość i przyszłość PTTK

Autor: Amotolek [85.222.2.210]

Data: 2006-02-21 12:50:30

Tematyka: Przyszłość PTTK

Warszawa, dnia 21 lutego 2006 r

Antoni Mosingiewicz
mail: amotolek@wp.pl
tel:506-513-421

Redakcja „GOŚCIŃCA” Kwartalnika PTTK
mail: ageg@pttk.pl

SPROSTOWANIE

W związku z opublikowaniem w „GOŚCIŃCU” Nr 4/21 z 2005 r. (który dziś udało mi się przeczytać), wystąpienia Przewodniczącego KTM ZG PTTK na uroczystej inauguracji obchodów 50-lecia w Nowym Tomyślu dnia 24.06.2005 (str. 57 -59) – pragnę sprostować oczywistą nieprawdę przy wyszczególnieniu przewodniczących Komisji TM ZG PTTK, zamieszczoną tamże.
W kwestii tej zwróciłem się pisemnie 30 września ub. roku (w załączeniu) do:
1. Sekretarza Generalnego PTTK, Kol. Andrzeja Gordona,
2. Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
3. Przewodniczącego KTM ZG PTTK, Kol. Zbigniewa Biednego,
4. Pracownika Biura ZG PTTK obsługujący KTM, Kol. Barbary Kalinowskiej,
5. „Motorowca” – Biuletynu Informacyjnego PKT ZG PTTK.
Następnie wystąpiłem potem na piśmie do wydawnictwa, które miało drukować Monografię z okazji 50 –lecia KTM ZG PTTK.

Żadna z wymienionych osób i jednostek, do dziś dnia nie raczyła odpowiedzieć w podnoszonej kwestii głoszenia oczywistej nieprawdy, a wręcz przeciwnie: wymieniony knot został bezkrytycznie powielony w 2 akapicie na str. 58 omawianego numeru Gościńca.
Dlatego niniejszym wnoszę do redakcji Gościńca o zamieszczenie koniecznego sprostowania nieprawdziwej części zakwestionowanego tekstu, na zgodny z prawdą historyczną tj. prawidłowy wykaz przewodniczących KTM ZG PTTK oraz podjęcia skutecznych kroków z pomocą Sekretarza Generalnego Towarzystwa dla publikowania prawdy historycznej w informacjach i wydawnictwach PTTK szeroko dostępnych licznemu gronu czytelników!
Kreślę się z wyrazami szacunku
/Antoni Mosingiewicz/
Przewodniczący KTM ZG PTTK
w XII i XIII kadencji

do wiadomości: Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK

Warszawa, dnia 30 września 2005 r

Antoni Mosingiewicz
mail: amotolek@wp.pl
tel:506-513-421

Redakcja MOTOROWCA
KTM ZG PTTK
mail: redakcja@motorowiec.pttk.pl

W związku z opublikowaniem w „MOTOROWCU” Nr 2/70 z 2005 r. -wersja elektroniczna, Strona Komisji Turystyki Motorowej, http://motorowiec.pttk.pl/html/inne.html (którą dopiero teraz udało mi się odczytać), wystąpienia Przewodniczącego KTM ZG PTTK na uroczystej inauguracji obchodów 50-lecia w Nowym Tomyślu 24.06.2005 (str. 3 i 4) – pragnę sprostować chaotyczne wyszczególnienie przewodniczących Komisji TM ZG PTTK, zamieszczone tamże.

Wg posiadanych przeze mnie informacji zawartych w publikacjach:
- „Turystyka Motorowa w PTTK” Warszawa 1980,
- „XXX Lat Turystyki Motorowej w PTTK , Warszawa 1985,
- własnych doświadczeniach osobistych oraz dokumentacji GSK i Uchwałach ZG PTTK
wyszczególnienie to powinno być następujące:

I Kadencja - kol. Bronisław Jastrzębski,
II Kadencja – do VI kadencji – Kol. Henryk Walkowski,
VII Kadencja – Kol. Jerzy Krameris, Kol. Wacław Wysocki, Kol. Marian Czop,
VII Kadencja - Kol. Henryk Walkowski,
IX Kadencja - Kol. Marian Czop, Kol. Bogdan Borowski,
X Kadencja i XI kadencja - Kol. Bogdan Borowski,
XII Kadencja – Kol. Bogdan Borowski, Kol. Antoni Mosingiewicz,.
XIII Kadencja - Kol. Antoni Mosingiewicz,
XIV Kadencja – Kol. Zbigniew Skwiercz
XV Kadencja – Kol. Zbigniew Biedny.

Ilościowo, pod względem sprawowanych kadencji - lista przedstawia się, jak następuje:
1. Kol. Henryk Walkowski :-) w 6 kadencjach,
2. Kol. Bogdan Borowski - w 4 kadencjach,
3. Kol. Marian Czop - w 2 kadencjach,
4. Kol. Antoni Mosingiewicz - w 2 kadencjach,
Kol. Kol: Bronisław Jastrzebski, Jerzy Kramers, Wacław Wysocki, Zbigniew Skwiercz i Zbigniew Biedny (jak na razie?) :-( w jednej kadencji.

Żadna inna osoba nie była nigdy przewodniczącym KTM ZG PTTK!

Z przyczyn podanych na stronie 2 tegoż numeru motorowca, XV kadencja KTM ZG trwa nadal, ponieważ Krajowa Narada Aktywu Motorowego została przełożona na marzec 2006 roku.

Dlatego niniejszym wnoszę o sprostowania treści wystąpienia w MOTOROWCU, skorygowania błędów oraz uwzględnienia poprawnego wykazu przewodniczących KTM ZG PTTK w wydawanych z okazji 50 –lecia KTMZG w PTTK - publikacjach i monografiach

Kreślę się z wyrazami szacunku

/Antoni Mosingiewicz/
Przewodniczący KTM ZG PTTK
w XII i XIII kadencji

do wiadomości:

1. Sekretarz Generalny PTTK, Kol. Andrzej Gordon, mail: poczta@pttk.pl
2. Główny Sąd Koleżeński PTTK, mail: mb@pttk.pl
2. Przewodniczący KTM ZG PTTK, mail: zbigniew_biedny@elb.pl
3. Pracownik Biura ZG PTTK obsługujący KTM, mail: barbara@pttk.pl
Polecam się: amotolek[at]wp.eu
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

Cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 35
pokaż wszystkie wiadomości

Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jotem
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Tomek Dygała
│├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
││└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jotem
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
│ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jotem
│  └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Krzyś
│├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
│ ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~jola
│ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│  └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
│   └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~jola
│    └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│     └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~jola
│      └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│       ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│       └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Kuba
│        │└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        │ ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        │ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│        ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│        │└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        │ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│        └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: maria janek
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Derek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: mimochodem
© Łukasz Aranowski 2002-2017
Forum działa pod patronatem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie