Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  
FORUM: strona główna • informacje i zasady • 100 ostatnich wiadomości • wyszukiwarka • nowa wiadomość
LUDZIE: strona główna • dołącz do nas • więcej o logowaniu
RÓŻNE: strona główna PTTK • FAQ • netykieta • kontakt • odzyskaj hasło

Dział: Tematyka ogólna

Rozbrat z Oddz. Wrocławskim

wszystkich wiadomości w wątku: 6

Rozbrat z Oddz. Wrocławskim

Autor: Jacek Potocki [213.25.50.2]

Data: 2005-06-13 12:21:48

W ostatnich dniach, porządkując swoje sprawy członkowskie, wystosowałem do Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK pismo, które pozwalam sobie przytoczyć poniżej.

*************************
Jacek Potocki, Mysłakowice 8.06.2005 r.

Zarząd
Oddziału Wrocławskiego PTTK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
W związku z tym, że dobiegła końca moja formalna przynależność do PTTK w Oddziale Wrocławskim, uprzejmie proszę o zwrot oryginału mojej deklaracji członkowskiej. Jednocześnie chciałbym poinformować, ze ZRZEKAM SIĘ SREBRNEJ HONOROWEJ ODZNAKI ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTTK przyznanej mi uchwałą Zarządu Oddziału z dn. 20.06.1994 r.
Z Oddziałem Wrocławskim związany byłem od wczesnych lat szkolnych, w sumie ponad 25 lat. Swoje pierwsze kroki jako turysta stawiałem podczas oddziałowych imprez. W latach 1992-2001 zasiadałem w Zarządzie Oddziału. Niestety, OD PEWNEGO CZASU ZAMIAST DUMY Z PRZYNALEŻNOŚCI DO ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTTK CORAZ CZĘŚCIEJ ODCZUWAŁEM WSTYD. Kilkakrotnie przy różnych okazjach mniej lub bardziej oficjalnie wyrażałem swoją dezaprobatę dla tolerowania działań nie licujących z zasadami obowiązującymi w szanującym się Towarzystwie, jednak nie wywoływało to żadnej refleksji. Dochodzą za to do mnie informacje o nowych wydarzeniach, które napawają zdumieniem i wywołują we mnie uczucie zażenowania.
Wśród działań budzących mój zdecydowany sprzeciw pozwolę sobie wymienić:
1. Zamieszczenie w publikacji wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału tekstu tendencyjnie przedstawiającego wydarzenia z historii Oddziału, a także insynuacji stawiających w niekorzystnym świetle działaczy i podważających morale aktywu skupionego wokół Komisji Turystyki Górskiej (interwencje w tej sprawie – moja, kol. Andrzeja Hejduka i Radosława Tokarza z KTG – nie zyskały zrozumienia Zarządu).
2. Przedłużenie mandatu Prezesa Oddziału na następną kadencję Bronisławowi Zatheyowi, który dopuścił się wysłania pisma o cechach donosu na niewygodnego działacza do jego zakładu pracy (uważam to za czyn karygodny, jakkolwiek by nie oceniać działań osoby, której owo pismo dotyczyło).
3. Nieudzielenie przez Zjazd Oddziału w dn. 2 kwietnia br. absolutorium kol. Tomaszowi Dudziakowi (członkowi Zarządu w czterech ostatnich kadencjach) przy braku formalnego wniosku w tej sprawie – nie pierwszy to zresztą taki przypadek w Oddziale Wrocławskim.
4. Wybranie na reprezentanta Oddziału w kampanii sprawozdawczo-wyborczej Krystyna Chudoby, który był ukarany przez Główny Sąd Koleżeński wykluczeniem z PTTK za rozgłaszanie pomówień (orzeczenie GSK z dn. 17.10.1999), w sytuacji gdy K. Chudoba NIGDY NIE WYRAZIŁ SKRUCHY WOBEC OSÓB PRZEZ SIEBIE POMÓWIONYCH I ICH NIE PRZEPROSIŁ. Z tego samego powodu zdumieniem napawa mnie fakt wystąpienia przez Oddział o odznaczenie tego człowieka Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Uważam, że wymienione działania są nie do pogodzenia z takimi wartościami jak uczciwość, honor czy rzetelność. Fakt, że znajdują aprobatę czy są wręcz podejmowane przez statutowe władze Oddziału, dyskredytuje w moich oczach owe władze i dezawuuje nadawane przez nie wyróżnienia. Stąd moja decyzja o odesłaniu odznaki, którą – wraz z legitymacją – dołączam do niniejszego listu.

z poważaniem

Jacek Potocki (–;-)

do wiadomości:
– sekretarz generalny PTTK
– wszyscy zainteresowani (za pośrednictwem internetu)

******************************
Do powyższego listu pozwolę sobie dodać jeszcze krótki komentarz.
Wysyłając list, z góry spodziewałem się zarzutu, że podważając decyzje Zjazdu występuję przeciwko demokracji. Dlatego pozwolę sobie przytoczyć pewien cytat (zainteresowani bez problemu zidentyfikują czyj): „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Oczywiście przynależność do PTTK nie jest przymusowa, więc aż takiego zagrożenia jak totalitaryzm nie ma. Mimo to słowa powyższe uważam za ważne i chciałbym je zadedykować tym, którzy demokratyczne procedury bezkrytycznie traktują jako argument ostateczny i rozstrzygający. Zasada „wszystkie chwyty dozwolone” nie może być uznana, nawet gdyby przegłosowało ją demokratycznie wyłonione gremium.
Dlaczego zdecydowałem się rozpowszechnić swoje wystąpienie? Uważam, że pytanie o zakres tolerancji wobec takich zachowań jak opisane w liście, jest pytaniem o przyszłość PTTK. Jeżeli nie będziemy szanować siebie na wzajem, inni nie będą nas szanować i będą nas unikać. Do takiego PTTK ja też nie chciałbym należeć.

pozdrawiam
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

Re: Rozbrat z Oddz. Wrocławskim

Autor: Zbyszek Wygoda [193.178.243.6]

Data: 2005-06-13 15:32:00

Cześć, Jacku!

Przeczytałem Twój list uważnie, bo fakty są, hm... niepokojące.

Nie ośmielam się komentować zachowania różnych osób, z których części nie znam, a części niektórych sporo zawdzięczam, m.in. dzięki życzliwości Bronka Zathey'a zostałem dopuszczony do egzaminu eksternistycznego na przewodnika sudeckiego, za co mu jestem i będę wdzięczny. Nie siedzę zresztą bezpośrednio w temacie, więc nie mam prawa do wydawania opinii.

Bardziej mnie boli fakt, że Towarzystwo nie potrafi sobie jakoś ułożyć tego współżycia we własnym gronie - przecież rzeczywiście jesteśmy tu wszyscy z naszej własnej woli, a więc powinno nam zależeć na dobrej w nim atmosferze.

Jakoś tak ciężko...
Pozdrawiam Cię i życzę dalszej konsekwencji i zdecydowania.
Zbyszek
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

Re: Rozbrat z Oddz. Wrocławskim

Autor: Alf [217.197.67.165]

Data: 2005-06-13 16:10:13

Może to nie najważniejsze jest w tym liście, ale czy Krystyna Chudoby jest kobietą czy mężczyzną ??
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

Re: Rozbrat z Oddz. Wrocławskim

Autor: Krzyś [82.143.132.86]

Data: 2005-06-13 19:44:48

Jesli było to przed sierpniem 2004 to jest to dziwne bo wczesniej niebyło mozliwosci przystepowania do egzaminów eksternistycznie.
Krzys
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

Re: Rozbrat z Oddz. Wrocławskim

Autor: z.klose [80.53.75.250]

Data: 2005-06-13 21:57:53

Ciekawe, że inni członkowie tego oddziału tolerują takie działania. Czyżby byli zastraszeni? Może ktoś z Wrocławskiego Oddziału wytłumaczy swoje postępowanie niezorientowanej reszcie kraju.
z.klose
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

Re: Rozbrat z Oddz. Wrocławskim

Autor: Zbyszek Wygoda [193.178.243.6]

Data: 2005-06-14 15:25:14

To było jeszcze przed 1998, czyli przed nową ustawą. Były możliwości, bo miałem już drugą klasę beskidzką i uprawnienia terenowe i miejskie, byłem także przodownikiem GOT, m.in. na Sudety i miałem uprawnienia instruktora. W wielu kołach dopuszczało się do egzaminu eksternistycznego, jeżeli kandydat miał już stosowną udokumentową wiedzę. Myśmy np. robili tak w naszej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Beskidzkich przy OU PTTK. Nie było to, w okresie od 1988 do 1998 roku, regulowane żadnymi przepisami, były to bowiem tylko uprawnienia PTTK. Ale zależało też wiele od dobrej woli szefa komisji. Nie wszyscy chętnie tak robili. Akurat w tym przypadku spotkałem się ze zrozumieniem i życzliwością.
Egzamin zdałem bez problemu, nie miałem kłopotów z żadnym pytaniem, więc sądzę, że zasadność dopuszczenia mnie nie rodzi watpliwości.
Pozdrówka
Zbyszek
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

© Łukasz Aranowski 2002-2017
Forum działa pod patronatem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie