Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  
FORUM: strona główna • informacje i zasady • 100 ostatnich wiadomości • wyszukiwarka • nowa wiadomość
LUDZIE: strona główna • dołącz do nas • więcej o logowaniu
RÓŻNE: strona główna PTTK • FAQ • netykieta • kontakt • odzyskaj hasło

Dział: Tematyka ogólna

Prawomocność Zjazdu Oddziału

wszystkich wiadomości w wątku: 2

Prawomocność Zjazdu Oddziału

Autor: ~krysia [83.28.25.231]

Data: 2005-02-06 19:44:30

Czy Zjazd Oddziału jest ważny jeżeli delegaci nie uchwalą w Statucie Oddziału zmian wynikających z nowelizacji wzorcowego statutu PTTK?
Np. w sprawie sposobu udzielenia absolutorium czy liczby członków Zarządu. Czy nowo powołany Zarząd może funkcjonować w tym wypadku.
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

Re: Prawomocność Zjazdu Oddziału

Autor: ~Rzep [212.186.87.223]

Data: 2005-02-07 23:42:25

Zdaje się,że masz w zanadrzu jakieś jajko niespodziankę a przynajmniej dwa problemy w jednym. Kwestię dostosowania zapisów Statutów Oddziałów do uregulowań zawartych w Statucie Wzorcowym określa uchwała ZG PTTK 70/XV/2002z 12 października 2002 r, nawet jeżeli Zjazd oddziału nie dokonał nowelizacji Statutu (czekając np. na rozstrzygnięcia najbliższego Zjazdu PTTK w sprawach statutowych) to w sprawach nieuregulowanych w swoim statucie powinien stosować zapisy obowiązującego Statutu PTTK i nowego Statutu Wzorcowego Oddiału. Do ustalenia pozostaje kwestia czy proponowany porządek obrad przewidywał nowelizację statutu i jak "stary" jest Wasz statut. W rozpatrywaniu ważności Zjazdu pominięcie dokonania nowelizacji może nie mieć znaczenia ale trzeba sprawdzić czy zostały zachowane procedury przewidziane w w/w dokumentach (związane w tym przypadku z decyzjami podejmowanymi przez zjazd)a nie ujęte w Waszym "starym" statucie.
Jeżeli Twoim zdaniem
ta wiadomość powinna
zostać skasowana
zgłoś ją do moderatora.
odpowiedz na tę wiadomośćrozpocznij nowy wątek

© Łukasz Aranowski 2002-2017
Forum działa pod patronatem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie